Anda di halaman 1dari 3

Checklist Fail Guru PBS KSSR

Bil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dokumen KSSR

Perkara

Dokumen Standard Prestasi Buku Panduan dan Peraturan KSSR Manual Pengguna SPPBS Jadual Pengoperasian PBS Jadual Kerja Pentaksiran PBS (Carta Gantt) Surat login dan kata laluan SPPBS Laporan Taklimat Penataraan KSSR & PBS Key Performance Indicator (KPI) Murid Laporan Sumatif Murid Kes-Kes Khas Evidens Matapelajaran

JADUAL PENGOPERASIAN PBS PERINGKAT SEKOLAH


BIL. PERKARA INFO/TEMPOH TINDAKAN

1. 2.

Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS Pendaftaran Murid dalam SPPBS Tempoh pelaksanaan PBS Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan

Disember Disember

LP JPN

3. 4. 5. 6.

Januari, Mei, Sept dan Disember Januari Februari Sepanjang sesi persekolahan Sepanjang tahun

JPN/PPD/Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/JPN/LP/ Bahagian KPM

Pengesanan 7. 8. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Pelaporan prestasi murid Sepanjang tahun Mengikut keperluan Sekolah Sekolah