Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN 2-3B PRAKTIKUM PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Pengertian Portfolio 1.

1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.1.1 Pengetahuan 1.1.2 Kemahiran 1.1.3 Pengalaman 1.1.4 Kelayakan 1.1.5 Matlamat dan pencapaian 1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. (Shulman,1992). 2. Tujuan Portfolio I.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam Praktikum I.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah dan guru pembimbing untuk menilai I.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.
I.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan

pengalaman baru. I.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. 3. Ciri-Ciri Portfolio
3.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. 3.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar menghargai usaha dan diri sendiri. 3.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.

3.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan, perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. 4. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas Praktikum.

LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh Pensyarah Pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar Kursus & Major : _______________________________________________ : _______________________________________________ Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan () atau (x)

Bil 1

Item-Item Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional: a)Apa yang telah dilaksanakan semasa praktikum b)Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum c)Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum Pengetahuan Baru:

Catatan

Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Fokuskan satu projek/aktiviti shj. Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Sumber pengetahuan berkaitan dg masalah yg dihadapi Sediakan sinopsis, peta minda, bahan bacaan dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa Semak RPH setiap hari. Gunakan format refleksi P&P

a)Hasil Pembacaan b)Hasil Perbincangan c)Hasil Kajian Kes d)Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan:

a)Pengajaran dan Pembelajaran b)Tugas-tugas khas c)Peristiwa yang terlibat d)Pengalaman tertentu Tindakan Hasil Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a)Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b)Pelaksanaan penambahbaikan c)Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a)Catatan, lakaran, draf awal b)Koleksi hasil kerja akhir i. bahan bantu mengajar ii.modul iii.perisian digital,video dan audio iv.Pengurusan Grafik c)Koleksi hasil terbaik guru pelatih

Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi Semak pelan/ langkah / strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/ langkah / strategi yang telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil

Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan

Inovasi Pedagogi: I.Kaedah/Teknik/Strategi II.Bahan Bantu Mengajar Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti / Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a) Surat Lantikan/Arahan b) Proses Kolaborasi/Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian/Prestasi e) Surat/Sijil Penghargaan f) Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan. Pengajaran Berpasangan: a) Perancangan b) Pelaksanaan c) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran: a) Formatif Bersifat Diagnostik b) Sumatif c) Jadual Penentu Ujian (JPU) d) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah dan Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum: a) Surat Lantikan b) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum c) Refleksi setiap kali tugas d) Penilaian

Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis

8 9

10

11

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi, dll.

Setiap Kemahiran/ Topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap Ujian ditadbirkan

12

13

14

Semak jadual/ rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar

Tandatangan Pensyarah Pembimbing : _____________________________ (Nama: )

Tarikh: ______________