Anda di halaman 1dari 14

PENGENALAN SISTEM

PENGHASILAN ADENOSINA TRIFOSFAT (ATP)

SETIAP PERGERAKAN FIZIKAL MEMERLUKAN TENAGA. TENAGA BOLEH DIPEROLEHI MELALUI MAKANAN. PENGHASILAN TENAGA YANG BERTERUSAN BERLAKU DI DALAM BADAN KITA UNTUK MENAMPUNG KEHIDUPAN

TENAGA DIDEFINASIKAN SEBAGAI KAPASITI MELAKUKAN KERJA. TENAGA TIDAK BOLEH DICIPTA ATAU DIMUSNAHKAN TETAPI BERTUKAR BENTUK. TENAGA BOLEH DIDAPATI DALAM ENAM BENTUK IAITU KIMIA, KIMIA, MEKANIKAL, HABA, CAHAYA, MEKANIKAL, HABA, CAHAYA, ELEKTRIK DAN NUKLEAR

TENAGA YANG DIHASILKAN SEMASA PEMECAHAN MAKANAN DIGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN KOMPAUN KIMIA YANG DIKENALI SEBAGAI ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP) YANG TERSIMPAN DI DALAM SEL-SEL OTOT SEL-

ADENOSINA

Pi

ATP

ADP + Pi + TENAGA

(ADENOSINA TRIFOSFAT

ADENOSINA DIFOSFAT + FOSFAT BUKAN ORGANIK + TENAGA)

APABILA SALAH SATU IKATAN FOSFAT PADA ATP TERURAI, 7 TERURAI, HINGGA 12 KILOKALORI TENAGA DIHASILKAN. TENAGA YANG DIHASILKAN SEMASA PEMECAHAN ATP MERUPAKAN SUMBER TENAGA SERTA-MERTA YANG BOLEH SERTADIGUNAKAN OLEH SEL-SEL OTOT UNTUK MELAKUKAN KERJA SEL-

ATP

ADP + P(i)

ATP DIHASILKAN MELALUI

SISTEM ANAEROBIK ALAKTIK (ATP-PC) (ATP-

SISTEM ANAEROBIK LAKTIK (GLIKOLISIS ANAEROBIK/ SISTEM ASID LAKTIK)

SISTEM AEROBIK ( SISTEM OKSIGEN )

DIKENALI SEBAGAI SISTEM FOSFAGEN

SISTEM INI MEMBEKALKAN TENAGA UNTUK AKTIVITI INTENSITI TINGGI YANG DILAKSANAKAN SEHINGGA 10 SAAT

FOSFOKREATIN (PC) DISIMPAN DALAM SEL-SEL SELOTOT. TENAGA DIHASILKAN APABILA FOSFAT TERURAI

HASIL AKHIR PEMECAHAN INI IALAH KREATIN (C) & FOSFAT BUKAN ORGANIK (Pi)

PC

Pi + C + TENAGA

SISTEM INI MEMBEKALKAN TENAGA HASIL DARIPADA PEMECAHAN GLUKOSA YANG DIPEROLEHI DARIPADA CHO YANG TERCERNA ATAU GLIKOGEN YANG TERSIMPAN DALAM OTOT ATAU HEPAR

SISTEM INI TIDAK MEMERLUKAN OKSIGEN UNTUK MEMECAHKAN GLUKOSA

SISTEM INI JUGA MENGHASILKAN ASID LAKTIK YANG BOLEH MELESUKAN OTOT APABILA KANDUNGANNYA DALAM DARAH TERLALU BANYAK

GLUKOSA

ASID PIRUVIK

ATP

ASID LAKTIK

ATP YANG DIHASILKAN MELALUI SISTEM INI MELEBIHI JUMLAH ATP YANG DIPEROLEHI DARI SISTEM ANAEROBIK ALAKTIK (ATP-PC) (ATP-

ATP DARIPADA SISTEM INI CUKUP UNTUK MENJANA AKTIVITI FIZIKAL BERINTENSITI TINGGI SELAMA 1-3MINIT 1-

SISTEM INI MEMERLUKAN KEHADIRAN OKSIGEN UNTUK MENGHASILKAN TENAGA

SISTEM INI MENGHASILKAN PALING BANYAK ATP. INI MENBOLEHKAN AKTIVITI FIZIKAL DALAM JANGKA MASA YANG PANJANG TETAPI BERINTENSITI RENDAH DAN SEDERHANA

GLUKOSA

ASID PIRUVIK

ATP

KITARAN KREBS

ATP

SISTEM PENGANGKUTAN ELEKTRON

ATP

SISTEM

SUMBER MAKANAN/KIMIA

KEPERLUAN TENAGA

KELAJUAN

PENGHASILAN ATP

JANGKA MASA

ANAEROBIK

ALAKTIK ( ATP-PC )

FOSFOKREATIN

TIDAK PERLU

SANGAT PANTAS

SEDIKIT & TERHAD

10 SAAT

LAKTIK

GLUKOS/ GLIKOGEN

TIDAK PERLU

PANTAS

SEDIKIT & TERHAD

1 3 MINIT

AEROBIK

GLUKOS/ GLIKOGEN, LEMAK, PROTIEN

PERLU

PERLAHAN

BANYAK & TIDAK TERHAD

LEBIH 3 MINIT