Anda di halaman 1dari 7

Ujian Penilaian Kurikulum 1 : Pendidikan Moral Tingkatan 1

A Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

1. Apakah perkara yang terkandung dalam prinsip Rukun Negara?


A. Kepercayaan kepada Tuhan B. Bersyukur atas nikmat Tuhan C. Yakin akan kewujudan Tuhan D. Mematuhi segala suruhan Tuhan

2. Alam merupakan anugerah Tuhan. Kita perlu


A. Menebang pokok untuk mencari keuntungan B. Melindungi keaslian alam C. Membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai D. Membangunkan kawasan hutan dengan sewenang-wenangnya 3. Apakah sikap orang yang cinta akan keunikan dan keindahan alam semula jadi? I Menentang aktiviti pembalakan haram II Memburu spesies haiwan yang dilindungi III Menanam pokok bunga di sekeliling rumah IV Membuang sampah sarap di tempat yang disediakan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

4. Individu yang tidak mahu menerima hakikat bahawa dia dilahirkan dalam keadaan sempurna ialah
individu yang tidak .................. A. jujur B. gembira C. bersyukur D. bermoral 5. Mengapakah sikap amanah perlu dipraktikkan dalam kehidupan? A. Untuk mempengaruhi kehidupan orang lain B. Untuk menimbulkan kepercayaan orang lain C. Untuk mewujudkan perasaan muhibah dalam kalangan pelajar D. Untuk menimbulkan perasan curiga dalam kalangan pelajar

Ujian Penilaian Kurikulum 1 : Pendidikan Moral Tingkatan 1

6. Raizul telah meminta oleh gurunya untuk menyimpan peralatan sukan di stor. Apakah tindakan Raizul?
A. Membiarkan peralatan itu di padang B. Membuang peralatan itu dalam tong sampah C. Menyimpan peralatan itu dan membawa balik ke rumah D. Menyimpan peralatan itu ditempatkan yang telah diarahkan oleh guru

7.

Seseorang yang mempunyai nilai amanah akan ............ A. Dicurigai oleh rakan-rakan sekerja sewaktu menjalankan tugas B. Mampu memberi keyakinan kepada orang lain sebelum menjalankan tugas C. Disukai oleh rakan sekerja semasa menjalankan sesuatu tugas D. Mampu memperoleh kepercayaan dan keyakinan kepada orang kerana melaksanakan tugas

8.

Sekiranya anugerah Tuhan di atas muka bumi ini tidak digunakan dengan baik, maka A. kesihatan manusia akan terjamin B. keselesaan manusia dan makhluk akan terjamin C. manusia dan makhluk lain akan hidup dengan aman D. kehidupan manusia dan makhluk lain akan binasa

9.

Pernyataan yang manakah benar tentang harga diri? A. Wang ringgit dapat memulihkan harga diri yang tercemar B. Orang yang tidak mementingkan harga akan dikagumi C. Setiap manusia perlu ada perasaan malu D. Maruah orang lain tidak perlu difikirkan

Bersih, Cekap dan Amanah Amanah Asas Kejayaan 10. Berdasarkan pernyataan di atas, apakan kepentingan slogan-slogan di atas?
A. Untuk menyedarkan kita betapa pentingnya masa B. Untuk menggalakkan kita agar mementingkan kebersihan ketika bertugas C. Untuk menyedarkan kita betapa pentingnya kejayaan ketika melakukan sesuatu tugas D. Untuk menyedarkan kita agar sentiasa mengamalkan sikap jujur dan amanah dalam menjalankan tugas

Ujian Penilaian Kurikulum 1 : Pendidikan Moral Tingkatan 1

11. Perlakuan manakah yang menunjukkan sikap tahu menjaga maruah diri?
I Terlibat dalam penyalahgunaan dadah II Memakai pakaian yang sopan III Merokok bersama rakan-rakan sekolah IV tidak terpengaruh dengan ajakan rakan untuk ponteng sekolah A. I, dan II B. II dan IV C. I, II dan IV D. II, III dan I 12. Danny diberi tugasan oleh gurunya dan perlu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Danny perlu A. B. C. melakukan tugas secara sambil lewa menyelesaikan tugas tersebut dalam masa yang ditetapkan mengupah orang lain untuk menyiapkan tugasan tersebut memarahi guru kerana memberi tugasan tersebut 13. Ciri-ciri orang yang bertanggungjawab ialah I bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sesuatu tugas II mencari jalan penyelesaian yang terbaik III menyerahkan tanggungjawab kepada orang lain IV sanggup menanggung risiko atas perbuatan sendiri A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

D.

Nina telah dilantik sebagai pengawas sekolah, namun hatinya berbelah bahagi untuk menerima perlantikan itu kerana bimbang tidak mampu memikul tanggungjawab tersebut. 14. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Nina?
A. B. C. D. Berjumpa dengan guru pengawas untuk mengadu Menerima tanggungjawab tersebut dan cuba melaksanakannya dengan sebaik mungkin Mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan Bersetuju menerima jawatan tersebut dengan syarat-syarat tertentu

Ujian Penilaian Kurikulum 1 : Pendidikan Moral Tingkatan 1

15.

Individu yang menjaga kesihatan diri akan ............. A. Mengamalkan diet yang ketat B. Mengambil makanan yang berkhasiat C. Mengurangkan pengambilan makanan D. Memakan buah-buahan dan sayur-sayuran

16.

Mengapa kita perlu menjaga maruah diri walau di mana kita berada? A. B. C. D. Untuk mengelakkan difitnah Untuk mencari kesenangan Untuk meninggikan taraf hidup Untuk memelihara kehormatan diri

17.

Yang manakah antara merupakan amalan menjaga kebersihan persekitaran? A. B. C. D. Membuang sampah dan sisa makanan ke dalam parit Bergotong royong membersihkan kawasan taman perumahan Mencabut pokok bunga yang ditanam oleh pekerja majlis perbandaran Merosakkan harta benda awam dan menconteng dinding bangunan

18. Contoh berikut merupakan amalan yang berkaitan dengan nilai hemah tinggi KECUALI......... A. Rosli bertutur secara sopan dan lemah lembut kepada semua orang, tidak kira yang tua atau muda
B. Rafidah tidak menggunakan kata-kata kesat dalam pertuturannya C. Zunaidah suka bermegah-megah apabila memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan D. Yong Chai duduk dengan sopan di hadapan tetamu keluarganya 19. Nilai hemah tinggi akan mewujudkan masyarakat yang ......... A. B. C. kejam individualistik kacau bilau harmoni

D.

20. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mengamalkan tingkah laku yang baik agar

A. dapat membantu orang lain B. dihormati dan disayangi oleh anggota masyarakat C. dapat mengganggu kebahagiaan orang lain

Ujian Penilaian Kurikulum 1 : Pendidikan Moral Tingkatan 1

D. dapat menggugat kepentingan orang lain

B Senarai di bawah merupakan nilai-nilai moral dan penerangannya. Padankan ruangan A dan B. B A 21 Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

22

23

Harga Diri

24

Bertanggungjawab

25

Hemah Tinggi

C Tandakan ( / ) atau (X) bagi pernyataan pernyataan yang berikut.

NO 26 27

PERNYATAAN Ramachandran bekerja bersunguh-sungguh tanpa menghiraukan rakan-rakannya yang gemar mencuri tulang. Tuhan menjadikan manusia untuk menjalani kehidupan dengan sempurna.

( / ) ATAU (X)

Ujian Penilaian Kurikulum 1 : Pendidikan Moral Tingkatan 1

28 29

Pelajar yang di bawah umur digalakkan menghisap rokok dan meminum minuman beralkohol. Maimunah membocorkan rahsia Faridah kepada rakanrakannya kernana ingin membalas dendam. Encik Tan menggunakan wang syarikat untuk membayar hutangnya kepada ceti haram.

30

D Isi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan jawapan yang sesuai.

murni

kehidupan

membocorkan

menyalahgunakan

pencipta

mensyukuri

diamanahkan

nama baik

kebersihan

berhemah tinggi

31.

Kita harus mempercaya bahawa Tuhan itu ...........................seluruh alam.

32.

Kejujuran dan amanah menggambarkan keperibadian seseorang yang disertai dengan niat yang ............................

33.

Individu yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan bermakna tidak ....................... nikmat yang dikurniakan oleh-Nya.

34.

Kita tidak seharusnya ....................................... rahsia orang lain.

35.

Anugerah Tuhan yang tidak digunakan dengan baik akan merosakkan ............................... manusia dan makhluk lain.

36.

Seseorang yang amanah tidak akan ................................... kuasa yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Ujian Penilaian Kurikulum 1 : Pendidikan Moral Tingkatan 1

37.

Sesuatu tugas yang .................................. kepada kita perlu disiapkan tepat pada waktunya.

38.

Janganlah mencemarkan ............................... sehingga boleh mengaibkan maruah diri dan juga keluarga kita.

39.

Kita juga bertanggungjawab terhadap ................................ diri kita.

40.

Orang yang .................................. tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang.

KERTAS SOALAN TAMAT

UJIAN PENILAIAN KURIKULUM 1 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL BULAN MAC TAHUN 2011 TINGKATAN 1 NAMA: __________________________________ TINGKATAN: ____________________________ Bulatkan jawapan anda dalam ruangan di bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D

40