LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA INGGERIS LAPORAN PENTAKSIR

1. NAMA PENTAKSIR : .............................................................................................. 2. JAWATAN : PENTAKSIR SEKOLAH / KETUA PENTAKSIR SEKOLAH / PENTAKSIR KAWASAN / KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR NEGERI 3. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

ARAHAN AM
1. Laporan ini adalah untuk kegunaan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2. Laporan hendaklah ringkas, padat dan tepat. 3. Laporan hendaklah berhubung dengan perkara yang perlu diambil perhatian dan kesalahan yang dilakukan. 4. Jika ruang tulis tidak mencukupi , gunakan kertas tambahan. 5. Laporan hendaklah dihantar seperti berikut: i) Pentaksir Sekolah kepada Ketua Pentaksir Sekolah ii) Ketua Pentaksir Sekolah kepada Pentaksir Kawasan iii) Pentaksir Kawasan kepada Ketua Pentaksir Kawasan iv) Ketua Pentaksir Kawasan kepada Pentaksir Negeri

1. Laporan Tentang Prestasi Calon (secara keseluruhan)

a. Penyampaian (Kefasihan)

b. Penyampaian (Sebutan, Intonasi, Nada)

c. Tatabahasa dan kosa kata

d. Respon / maklum balas ke atas soalan-soalan serta kebolehan calon mengemukakan pendapat sendiri.

e. Komen-komen lain

2. Komen am dan cadangan tentang a. Model

b. Aktiviti Ujian

c. Perkara Lain

3. Laporan tentang pengendalian PLBS ( B.I) a. Kekangan

b. Cadangan untuk penambahbaikan

c. Hal-hal lain

Tandatangan Pentaksir : Nama :

Jawatan : Tarikh :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful