Anda di halaman 1dari 2

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH Borang Maklumat Pentaksir PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Nama Mata Pelajaran MAKLUMAT SEKOLAH Nama dan Alamat Sekolah Sek. Men Kod Pusat Kod Sekolah Tel. Sekolah Lokasi Sekolah *Bandar *Luar Bandar Tandakan () dalam ruang yang disediakan. MAKLUMAT PENTAKSIR Nama Guru Pentaksir Pengalaman Mengajar Pengalaman Mengajar matapelajaran Pernah Menghadiri Kursus Pentaksiran Anjuran Lembaga Peperiksaan Jawatan .Tahun .Tahun Kod Mata Pelajaran

Opsyen Nama Penyelaras Dalaman

Ya/Tidak

Adalah disahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar Tandatangan Pengetua, .. . (Nama dan Cap Pengetua) Tarikh:.

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH Borang Maklumat Pentaksir PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Nama Mata Pelajaran MAKLUMAT SEKOLAH Nama dan Alamat Sekolah Sek. Men. Tun Habab Kota Tinggi Kod Pusat Kod Sekolah Tel. Sekolah JD018 JEA3044 07-8765432 Lokasi Sekolah *Bandar *Luar Bandar Tandakan () dalam ruang yang disediakan. MAKLUMAT PENTAKSIR Nama Guru Pentaksir Pengalaman Mengajar LIM SWEE PING Pengalaman Mengajar matapelajaran Pernah Menghadiri Kursus Pentaksiran Anjuran Lembaga Peperiksaan Jawatan Pentaksir Sekolah 10.Tahun 10.Tahun BAHASA INGGERIS Kod Mata Pelajaran 12/1/2

Opsyen Nama Penyelaras Dalaman

Bahasa Inggeris

Ya/Tidak

Khatijah bt Atan

Adalah disahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar Tandatangan Pengetua, .. . (Nama dan Cap Pengetua) Tarikh:.