LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 200____ Borang Maklumat Penyelaras Nama Mata

Pelajaran MAKLUMAT SEKOLAH Nama dan Alamat Sekolah Sek. Men Kod Pusat Kod Sekolah Tel. Sekolah Lokasi Sekolah * Bandar * Luar Bandar
Tandakan (√) dalam ruang yang disediakan.

Kod Mata Pelajaran

MAKLUMAT PENTAKSIR Nama Guru Pentaksir Pengalaman Mengajar Pengalaman Mengajar matapelajaran

……….Tahun ……….Tahun

Opsyen Nama Penyelaras Dalaman MAKLUMAT PENYELARAS Nama Penyelaras Jawatan Alamat Jabatan/Sekolah No. Tel

Pernah Menghadiri Kursus Pentaksiran Anjuran Lembaga Peperiksaan Jawatan

Ya/Tidak

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 Borang Maklumat Penyelaras Nama Mata Pelajaran MAKLUMAT SEKOLAH Nama dan Alamat Sekolah SMK Tun Habab Kota Tinggi, Johor Kod Pusat Kod Sekolah Tel. Sekolah JD018 JEA3044 078876541 Lokasi Sekolah * Bandar * Luar Bandar
Tandakan (√) dalam ruang yang disediakan.

Bahasa Inggeris

Kod Mata Pelajaran

12/1/2

/

MAKLUMAT PENTAKSIR Nama Guru Pentaksir Pengalaman Mengajar LIM SWEE PING Pengalaman Mengajar matapelajaran

…10….Tahun …10…….Tahun

Opsyen Nama Penyelaras Dalaman

Bahasa Inggeris Khatijah bt Atan

Pernah Menghadiri Kursus Pentaksiran Anjuran Lembaga Peperiksaan Jawatan Guru Kanan

Ya/Tidak

MAKLUMAT PENYELARAS Nama Penyelaras Jawatan Alamat Jabatan/Sekolah No. Tel Hashimah bt Yong Pentaksir Kawasan SMK Datuk Lokman, Kota Tinggi, Johor 07-8887687

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful