Anda di halaman 1dari 10

PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2

BAND

No Bulat

Tambah/ Tolak

Pecahan

Wang

Masa

Panjang

Timb/ Berat

Isipadu/ Cecair

Ruang

BAND 6

BAND 5 BAND 4

BAND 3

BAND 2

BAND 1

PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

BAND

No Bulat

Tambah/ Tolak

Pecahan

Wang

Masa

Panjang

Timb/ Berat

Isipadu/ Cecair

Ruang B6D1E1

BAND 6

B6D1E2* B6D1E3*

BAND 5 BAND 4

B5D1E1 B4D1E1 B4D1E2 B3D2E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D4E1 B2D4E1 B3D5E1

B5D1E2

B3D3E1

BAND 3 B3D3E2 B2D1E1 BAND 2 B2D2E1 B2D3E1 B1D1E1 BAND 1 B1D3E1 B1D2E2 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B1D2E1 B1D2E3 B1D1E1 B1D1E1 B1D2E3 B1D2E3 B1D3E2

B2D5E1

NO

NAMA

PANJANG B1D2E3 B1D1E1

1 ABDUL AIZAD IRFAN BIN ABDUL RAZAK 2 FADHIL ISKANDAR BIN MOHD AZLAN 3 MIFZAL SHADANISH ABD. HALIM 4 MOHAMAD HAIKAL SHAKIM BIN ROSDI 5 MOHAMMAD DANISH AQASHAH BIN SELAMAT 6 MUHAMMAD ADAM SHAHFIQ BIN MOHD SHAHRIZAN 7 MUHAMMAD ADLYN FIRDAUS BIN ADDUL RASHID 8 MUHAMMAD AFFIQ DANIEL BIN MOHD HAFFIZ 9 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINODIN 10 MUHAMMAD HASBI BIN MARGELAP 11 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN MOHD SHABIR 12 MUHAMMAD ZAKWANUDDIN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN 13 SYAFIQ NAJMI BIN MOHD SUKRI 14 WAN AIMAN ZAQWAN BIN WAN AZIZ 15 ANIS UMAIRA BINTI ABDUL TALIB 16 ATHIRAH AISYAH BINTI ABDUL JALIL 17 AZRIN BINTI AZNIL 18 NUR KHAIRINA BT HISHAMUDIN 19 NIA MASTURA HIDAYAH BINTI SAAT 20 NORFAIZUANA BINTI ABD MOLOK 21 NUR AIN SYUHADA BINTI ABD AZIZ 22 NUR HAFIZAH BINTI BINORHUD'DA 23 NURUL ASYIKIN BINTI ABDUL RASIP

NO

NAMA

PANJANG B1D1E1 B1D2E3

1 ABDUL AIZAD IRFAN BIN ABDUL RAZAK 2 FADHIL ISKANDAR BIN MOHD AZLAN 3 MIFZAL SHADANISH ABD. HALIM 4 MOHAMAD HAIKAL SHAKIM BIN ROSDI 5 MOHAMMAD DANISH AQASHAH BIN SELAMAT 6 MUHAMMAD ADAM SHAHFIQ BIN MOHD SHAHRIZAN 7 MUHAMMAD ADLYN FIRDAUS BIN ADDUL RASHID 8 MUHAMMAD AFFIQ DANIEL BIN MOHD HAFFIZ 9 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINODIN 10 MUHAMMAD HASBI BIN MARGELAP 11 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN MOHD SHABIR 12 MUHAMMAD ZAKWANUDDIN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN 13 SYAFIQ NAJMI BIN MOHD SUKRI 14 WAN AIMAN ZAQWAN BIN WAN AZIZ 15 ANIS UMAIRA BINTI ABDUL TALIB 16 ATHIRAH AISYAH BINTI ABDUL JALIL 17 AZRIN BINTI AZNIL 18 NUR KHAIRINA BT HISHAMUDIN 19 NIA MASTURA HIDAYAH BINTI SAAT 20 NORFAIZUANA BINTI ABD MOLOK 21 NUR AIN SYUHADA BINTI ABD AZIZ 22 NUR HAFIZAH BINTI BINORHUD'DA 23 NURUL ASYIKIN BINTI ABDUL RASIP

NO

NAMA

MASA B1D2E1 B3D5E1

1 ABDUL AIZAD IRFAN BIN ABDUL RAZAK 2 FADHIL ISKANDAR BIN MOHD AZLAN 3 MIFZAL SHADANISH ABD. HALIM 4 MOHAMAD HAIKAL SHAKIM BIN ROSDI 5 MOHAMMAD DANISH AQASHAH BIN SELAMAT 6 MUHAMMAD ADAM SHAHFIQ BIN MOHD SHAHRIZAN 7 MUHAMMAD ADLYN FIRDAUS BIN ADDUL RASHID 8 MUHAMMAD AFFIQ DANIEL BIN MOHD HAFFIZ 9 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINODIN 10 MUHAMMAD HASBI BIN MARGELAP 11 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN MOHD SHABIR 12 MUHAMMAD ZAKWANUDDIN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN 13 SYAFIQ NAJMI BIN MOHD SUKRI 14 WAN AIMAN ZAQWAN BIN WAN AZIZ 15 ANIS UMAIRA BINTI ABDUL TALIB 16 ATHIRAH AISYAH BINTI ABDUL JALIL 17 AZRIN BINTI AZNIL 18 NUR KHAIRINA BT HISHAMUDIN 19 NIA MASTURA HIDAYAH BINTI SAAT 20 NORFAIZUANA BINTI ABD MOLOK 21 NUR AIN SYUHADA BINTI ABD AZIZ 22 NUR HAFIZAH BINTI BINORHUD'DA 23 NURUL ASYIKIN BINTI ABDUL RASIP

NO

NAMA

WANG B1D6E1 B3D1E2 B3D4E1

1 ABDUL AIZAD IRFAN BIN ABDUL RAZAK 2 FADHIL ISKANDAR BIN MOHD AZLAN 3 MIFZAL SHADANISH ABD. HALIM 4 MOHAMAD HAIKAL SHAKIM BIN ROSDI 5 MOHAMMAD DANISH AQASHAH BIN SELAMAT 6 MUHAMMAD ADAM SHAHFIQ BIN MOHD SHAHRIZAN 7 MUHAMMAD ADLYN FIRDAUS BIN ADDUL RASHID 8 MUHAMMAD AFFIQ DANIEL BIN MOHD HAFFIZ 9 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINODIN 10 MUHAMMAD HASBI BIN MARGELAP 11 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN MOHD SHABIR 12 MUHAMMAD ZAKWANUDDIN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN 13 SYAFIQ NAJMI BIN MOHD SUKRI 14 WAN AIMAN ZAQWAN BIN WAN AZIZ 15 ANIS UMAIRA BINTI ABDUL TALIB 16 ATHIRAH AISYAH BINTI ABDUL JALIL 17 AZRIN BINTI AZNIL 18 NUR KHAIRINA BT HISHAMUDIN 19 NIA MASTURA HIDAYAH BINTI SAAT 20 NORFAIZUANA BINTI ABD MOLOK 21 NUR AIN SYUHADA BINTI ABD AZIZ 22 NUR HAFIZAH BINTI BINORHUD'DA 23 NURUL ASYIKIN BINTI ABDUL RASIP

NO

NAMA

PECAHAN B2D4E1

1 ABDUL AIZAD IRFAN BIN ABDUL RAZAK 2 FADHIL ISKANDAR BIN MOHD AZLAN 3 MIFZAL SHADANISH ABD. HALIM 4 MOHAMAD HAIKAL SHAKIM BIN ROSDI 5 MOHAMMAD DANISH AQASHAH BIN SELAMAT 6 MUHAMMAD ADAM SHAHFIQ BIN MOHD SHAHRIZAN 7 MUHAMMAD ADLYN FIRDAUS BIN ADDUL RASHID 8 MUHAMMAD AFFIQ DANIEL BIN MOHD HAFFIZ 9 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINODIN 10 MUHAMMAD HASBI BIN MARGELAP 11 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN MOHD SHABIR 12 MUHAMMAD ZAKWANUDDIN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN 13 SYAFIQ NAJMI BIN MOHD SUKRI 14 WAN AIMAN ZAQWAN BIN WAN AZIZ 15 ANIS UMAIRA BINTI ABDUL TALIB 16 ATHIRAH AISYAH BINTI ABDUL JALIL 17 AZRIN BINTI AZNIL 18 NUR KHAIRINA BT HISHAMUDIN 19 NIA MASTURA HIDAYAH BINTI SAAT 20 NORFAIZUANA BINTI ABD MOLOK 21 NUR AIN SYUHADA BINTI ABD AZIZ 22 NUR HAFIZAH BINTI BINORHUD'DA 23 NURUL ASYIKIN BINTI ABDUL RASIP

NO

NAMA

B1D2E2

B1D4E1

B1D5E1

TAMBAH DAN TOLAK B3D1E1 B4D1E1 B4D1E2

B5D1E1

B6D1E2

1 ABDUL AIZAD IRFAN BIN ABDUL RAZAK 2 FADHIL ISKANDAR BIN MOHD AZLAN 3 MIFZAL SHADANISH ABD. HALIM 4 MOHAMAD HAIKAL SHAKIM BIN ROSDI 5 MOHAMMAD DANISH AQASHAH BIN SELAMAT 6 MUHAMMAD ADAM SHAHFIQ BIN MOHD SHAHRIZAN 7 MUHAMMAD ADLYN FIRDAUS BIN ADDUL RASHID 8 MUHAMMAD AFFIQ DANIEL BIN MOHD HAFFIZ 9 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINODIN 10 MUHAMMAD HASBI BIN MARGELAP 11 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN MOHD SHABIR 12 MUHAMMAD ZAKWANUDDIN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN 13 SYAFIQ NAJMI BIN MOHD SUKRI 14 WAN AIMAN ZAQWAN BIN WAN AZIZ 15 ANIS UMAIRA BINTI ABDUL TALIB 16 ATHIRAH AISYAH BINTI ABDUL JALIL 17 AZRIN BINTI AZNIL 18 NUR KHAIRINA BT HISHAMUDIN 19 NIA MASTURA HIDAYAH BINTI SAAT 20 NORFAIZUANA BINTI ABD MOLOK 21 NUR AIN SYUHADA BINTI ABD AZIZ 22 NUR HAFIZAH BINTI BINORHUD'DA 23 NURUL ASYIKIN BINTI ABDUL RASIP

NO

NAMA B1D1E1 B1D3E1

NOMBOR BULAT B2D1E1 B2D2E2 B2D3E3

B3D2E1

B3D3E2

1 ABDUL AIZAD IRFAN BIN ABDUL RAZAK 2 FADHIL ISKANDAR BIN MOHD AZLAN 3 MIFZAL SHADANISH ABD. HALIM 4 MOHAMAD HAIKAL SHAKIM BIN ROSDI 5 MOHAMMAD DANISH AQASHAH BIN SELAMAT 6 MUHAMMAD ADAM SHAHFIQ BIN MOHD SHAHRIZAN 7 MUHAMMAD ADLYN FIRDAUS BIN ADDUL RASHID 8 MUHAMMAD AFFIQ DANIEL BIN MOHD HAFFIZ 9 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINODIN 10 MUHAMMAD HASBI BIN MARGELAP 11 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN MOHD SHABIR 12 MUHAMMAD ZAKWANUDDIN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN 13 SYAFIQ NAJMI BIN MOHD SUKRI 14 WAN AIMAN ZAQWAN BIN WAN AZIZ 15 ANIS UMAIRA BINTI ABDUL TALIB 16 ATHIRAH AISYAH BINTI ABDUL JALIL 17 AZRIN BINTI AZNIL 18 NUR KHAIRINA BT HISHAMUDIN 19 NIA MASTURA HIDAYAH BINTI SAAT 20 NORFAIZUANA BINTI ABD MOLOK 21 NUR AIN SYUHADA BINTI ABD AZIZ 22 NUR HAFIZAH BINTI BINORHUD'DA 23 NURUL ASYIKIN BINTI ABDUL RASIP

UJIAN APRIL SOALAN 1 2 3 4 5 6 EVIDENS B1D1E1 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D4E1

Anda mungkin juga menyukai