Alat ukuran kerjaya SDS Kegunaan alat ukuran minat kerjaya ini adalah : 1.

Mengenalpasti bidang minat dan jenispersonaliti individu 2. Membantu individu memilih program pengajian yang sesuai. 3. Membantu individu memilih kerjaya yang sesuai. 4. Membantu mengenalpasti tahap keselarasan kerjaya.

Pentadbiran alat ukuran SDS : Ujian ini dijalankan di dalam bilik yang kondusif dan masa yang diambil bagi menyelesaikan ujian ini ialah di antara 20-25 minit. Dan para responden perlulah menjawab berdasarkan minat mereka dan bukannya mengikut pandangan orang lain.

Ujian SDS ini adalah berdasarkan Teori Tepologi Holland (John L. Holland). Menurut Holland terdapat 6 jenis personaliti iaitu REALISTIK (R) ,INVESTIGATIF (I), ARTISTIK (A), SOSIAL (S), ENTERPRISING (E) DAN COVENSIONAL (C).

Dan terdapat 6 jenis persekitaran iaitu REALISTIK (R) ,INVESTIGATIF (I), ARTISTIK (A), SOSIAL (S), ENTERPRISING (E) DAN COVENSIONAL (C).

Menurut Holland lagi, individu akan mencari persekitaran yang akan membenarkan ekspresi diri. Dan tingkah laku individu iaitu Motivasi, Pencapaian,Kepuasan, Produktiviti dan Stabiliti adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran.

Realistik ®

Investigatif (I)

Conventional ©

Artistik (A)

mekanik kapal terbang. Indivudu jenis ini juga mempunyai kemahiran saintifik dan matematik yang tinggi dan meminati kerjaya yang bercorak teknikal. Contoh pekerjaan Realistik ialah : Jurutera awam. membuat penyelidikan. Lebih suka bekerja di luar bangunan daripada di dalam bangunan. ahli ilmu perkebunan dan tukang kayu. mekanik kereta. mempelajari sesuatu. peralatan. jurutera elektronik. Suka bekerja dengan objek. menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. mesin. Antara ciri-ciri individu yang Realistik ialah :         Tidak sosial Suka menyendiri Natural Jujur Berhemat Keras hati Keras kepala Tidak melibatkan diri        Materialistik Akur Tidak fleksibel Normal Tulin Tiada/kurang celik akal Praktikal Jenis Personaliti Investigatif Jenis Personaliti Investigatif adalah jenis individu yang suka membuat poemerhatian. jurutera elektrik. tumbuhan dan binatang. menganalisis.Enterprising( E) Sosial (S) Jenis personaliti Realistik Jenis personaliti Realistik ini adalah jenis individu yang mempunyai kemahiran etletik dan mekanikal. jurutera keratapi. . jurutera automotif. operator mesin.

Contoh pekerjaan artistik ialah : penyair. pengubah lagu. ahli kaji cuaca. ahli kimia. mengubati serta membuat kebajikan kepada orang lain. Mereka berminat dalam memberitahu. pelukis perdagangan. Dalam kebanyak hal. penyajak. juruhias dalaman. menolong. melatih. penyelidik sains dan antropologis.Contoh pekerjayaan Investigatif ialah : doktor perubatan. mereka selalunya menggunakan imaginasi dan kreativiti. doktor gigi. pengarang. pemimpin orchestra. ahli agronomi. ahli kaji bintang. Jenis Personaliti Sosial Jenis personaliti sosial adalah jenis individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. rutin atau berulang-ulang. pelukis kartun. Antara ciri-ciri individu yang Investigatif ialah :                Analitik Rasional Intelektual Kritikal Pendiam Pesimistik Ingin tahu Tidak popular Bebas Berhati-hati Menyisihkan diri Introspektif Kompleks Rendah hati Jitu Jenis Personaliti Artistik Jenis Personaliti Artistik ini merupakan individu yang mempunyai kemahiran artistik dan inovatif. ahli fizik. Mereka juga tidak selesa dengan kerja yang berstruktur tinggi. Mereka mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. memperkembang . ahli biologi. ahli kaji bumi. wartawan. pelukis potret. penyanyi konsert. ahli botani. penghias rumah dan arkitek. Mereka mempunyai kemahiran menggunakan kata-kata .

pengetua sekolah. memimpin dan menguruskan individu lain. Contoh pekerjaan jenis personaliti social ini ialah. guru. Mereka mempunyai minat dalam mempengaruhi.serta mahir dalam berkomunikkasi dengan orang lain. kaunselor kerjaya dan kaunselor peribadi. pegawai perhubungan awam. mengarah. Matlalmat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. Matlamat utama mereka ialah membuat kebajikan. pengarah agensi kebajikan. : ahli sosiologi. Antara ciri-ciri Personaliti Enterprising Ialah:       Sukakan pencapaian Suka menggoda Suka menunjuk Mudah bersetuju Yakin diri Berusaha       Angkuh Suka bercakap Bertenaga Suka mengembara Optimistik Mengembirakan . Antara ciri-ciri Personaliti Sosial ialah:         Berpengaruh Bertanggungjawab Idealistik Sabar Bijaksana Baik hati Pemurah Mesra        Suka menolong Bekerjasama Sosial Empati Peramah Memahami Pemujuk Jenis Personaliti Enterprising Jenis personaliti enterprising adalah jenis individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. pengarah kem belia.

Mereka mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kemahiran dan kebolehan dalam menggunakan nombor.  Bercita-cita tinggi Sosial  Ekstrovert Jenis Personaliti Conventional Jenis personaliti conventional ialah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. guru perdagangan. kerani bank. jurujual insuran dan kerani insuran. Antara ciri-ciri jenis personality Conventional ialah:         Berhati-hati Memendam rasa Teliti Sopan santun Menurut perintah Cekap Tidak imaginative Sukar dilentur       Akur Praktikal Mengikut arahan Defensive Cermat Berstruktur (Sumber : Professor Madya Dr. guru perakaunan. penyimpan kira-kira. Mereka selalunya melakukan sesuatu perkara dengan terperinci. operator komputer. Contoh pekerjaan yang sesuai bagi mereka ialah : setiausaha syarikat. penilai harta. bersifat akur dan mengikut arahan. akauntan. Sidek Mohd Noah “Pentadbiran dan Pentafsiran Alat Ukur SDS”) . pakar cukai. kerani gaji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful