Anda di halaman 1dari 3

BANDING BEZA KAEDAH PEMBELAJARAN

PENYIASATAN
DEMONSTRASI PERISTIWA BERCANGGAH EKSPERIMEN

DEFINISI
Kaedah saintifik mencari pengetahuan yang melibatkan kenalpasti dan formula suatu masalah

Kaedah pembelajaran dan pengajaran yang berpusatkan guru . Memperlihatkan dan memperjelaskan sesuatu ujikaji atau aktiviti dihadapan pelajar.

OBJEKTIF
Melatih pelajar menguasai kemahiran sains seperti mengukur,membuat pembacaan,melakar dan sebagaiinya

Suatu kaedah yang direka untuk memperlihatkan suatu situasi atau fenomena yang menghasilkan hasil yang luar biasa.

Kaedah lazim dalam sains untuk menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu.

Menguasai konsep dan prinsip dengan mudah. Mewujudkan pengalaman berguna

Untuk memperbetulkan miskonsepsi di kalangan murid Memotivasikan murid secara intrinsik.

PERANAN GURU
Guru sebagai kolaburator iaitu seorang rakan dalam penemuan sains. Guru sebagai pertunjuk cara dan penyampai maklumat atau konsep sains yang ditunjukkan. Perancang situasi atau fenomena untuk memperbetulkan miskonsepsi dikalangan murid tentang sesuatu konsep atau prinsip sains

KAEDAH PERLAKSANAAN
Kanak-kanak diberi pembelajaran hands-on, bahan yang sesuai untuk dimanipulasi,masalah yang mengagumkan,bantuan, bimbingan dan juga kebebasan yang mencukupi Terbahagi kepada 3:sebelum -semasa -selepas Antara kaedah perlaksanaan: Demonstrasi,Tayangan video/slaid Pembacaan maklumat tentang peristiwa/faktaEksperimen/ujikaji Kajian lapangan

KELEBIHAN KAEDAH

1. Melatih pelajar berfikiran jitu,tulen dan ikhlas. 2. Berkerjasama 3. Mewujudkan perasaan ingin tahu dan sifat ingin mencari jalan untuk menyelesaikan masalah

4.

KELEMAHAN KAEDAH
1. Mungkin boleh menimbulkan masalah kekurangan masa.