Anda di halaman 1dari 5

BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 2012 NAMA MURID `: ______________________________________________ KELAS TOPIK : _________________________

_ PENTAKSIRAN/ PENCAPAIAN

STANDART PRESTASI (BAND) B1D1E1


Menunjukkan atau menyebut kuantiti objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak ,sedikit,lebih atau kurang b)Sama banyak atau tidak sama banyak

B1D3E1
Menamakan nombor bulat hingga 100

B2D1E1
NOMBOR BULAT HINGGA 100 Menyatakan kuantiti objek hingga 100 dengan: a)Membilang secara satu-satu, dua-dua b)lima-lima, sepuluh-sepuluh c)Membanding d)Menama,menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor menaik dan menurun B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka hingga 100

B2D3E1
Menyatakan nilai tempat dan niali digit bagi nombor bulat hingga 100

B3D2E1
Membundarkan norbor bulat hingga 100 kepada puluh yang terdekat

B3D3E2
Lengkapkan pola nombor bulat hingga 100

TOPIK

STANDART PRESTASI (BAND)


B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi tambah B1D4E1 Mengenal simbol + dan = B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah

PENTAKSIRAN/ PENCAPAIAN

B3D1E1
Melakukan operasi asas tambah bagi nombor bulat dalam lingkungan 100

B4D1E1
TAMBAH Membina ayat matematik berdasarkan situasi

B4D1E2
Menyelesaikan masalah Matematik melibat kan operasi tambah

B5D1E1
Menyelesaikan masalah Matematik melibatkan operasi tambah mengikut prosedur

B1D2E2
Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi tolak

B1D4E1
Mengenal simbol - dan =

TOLAK

B1D5E1 B3D1E1

Menyatakan pasangan nombor fakta asas tolak hingga 10 Melakukan operasi asas tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100

B4D1E1
Membina ayat matematik berdasarkan situasi

B4D1E2 B5D1E1

Menyelesaikan masalah Matematik melibat kan operasi tolak Menyelesaikan masalah Matematik melibatkan operasi tolak, mengikut prosedur

TOPIK PECAHA N

STANDART PRESTASI (BAND) B2D4E1


Menyatakan nilai separuh ,setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda

PENTAKSIRAN/ PENCAPAIAN

B1D6E1
Menyatan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas

B3D4E1 WANG HINGGA RM10


Menukarkan wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya

B3D1E2
Melakukan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang: a)Syiling 5 sen, 10 sen,20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b)ringgit: RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)

MASA DAN WAKTU

B1D2E1
Menamakan: a)waktu-waktu dalam sehari b)hari-hari dalam seminggu c)bulan-bulan dalam setahun d)waktu dalam sebutan jam

B3D5E1
Menulis waktu dalam jam dan setengah jam

B1D1E1 PANJAN G
Menunjuk atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: b)panjang atau pendek, tingi atau rendah, jauh atau dekat

B1D2E3
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

B1D1E1 TIMBAN G
Menunjuk atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: c)berat atau ringan

TOPIK

STANDART PRESTASI (BAND) B1D2E3


Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

PENTAKSIRAN/ PENCAPAIAN

B1D1E1 ISIPADU CECAIR


Menunjuk atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a)banyak atau sedikit, lebih atau kurang d)sama banyak atau tidak sama banyak

B1D2E3
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

B1D3E2 RUANG 3D
Menamakan bentuk : a) 3D

B2D5E1
Menyatakan ciri ciri bentuk 3D

B3D3E1
Melengkapkan pola bentuk 3D

B6D1E1 RUANG 2D
Mereka cipta model daripada bentuk- bentuk 3D secara inovatif dan menerang kan model yang di bina

B1D3E2
Menamakan bentuk : a) 2D

B2D5E1
Menyatakan ciri ciri bentuk 2D

B3D3E1
Melengkapkan pola bentuk 2D

B5D1E2
Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D BAND 1 2 3 4 5 PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

Tanda Tangan Guru :

_________________________________ ( ) _______________________

Tarikh :