ISI KANDUNGAN PORTFOLIO PRAKTIKUM KDPM

1. Biodata pelajar 2. Jadual Waktu Sendiri
3. Huraian Sukatan Pelajaran (disahkan oleh GB)

4. Rancangan Semester(Rancangan dalam tempoh praktikum dan mesti disahkan oleh GB, guru/pensyarah pembimbing) 5. Senarai nama murid yang diajar 6. Takwim Sekolah 7. Carta Organisasi 8. Senarai Nama Staf
9. Peraturan Sekolah

10. 11.

Garis Panduan Praktikum/Amalan Profesional Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas

12. Tindakan-tindakan hasil refleksi pengajaran dan pembelajaran

Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal( rujuk perkara 5)
13. Hasil Kerja Harian Guru Pelatih (rujuk perkara 6.) 14. Bukti-bukti/Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan

sesuatu tugas ( rujuk perkara 10)
15. Penilaian pengajaran & pembelajaran ( rujuk perkara 12) 16. Borang Kehadiran pelajar

17. 18.

Format dan Contoh Penulisan Jurnal Format dan Contoh Rancangan Pengajaran Harian

19. Panduan dan Contoh Catatan Refleksi

20. Borang semakan persediaan mengajar/jurnal/refleksi/penilaian kendiri 21. Jadual kekerapan penyeliaan oleh pensyarah dan guru pembimbing

. Bahan.22. Rekod dan Maklumbalas Pengajaran Berpasangan 23. Penglibatan Kokurikulum ( rujuk perkara 14) 25.bahan lain yang berkaitan. misalnya sit-in. memo dan sebagainya. Senarai nama pelajar (Kokurikulum) 26. Borang bimbingan/penyeliaan (Borang PR1) daripada guru & pensyarah pembimbing 24. sijil sakit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful