Anda di halaman 1dari 4

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK/SJK KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS Membaca

2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis. B2DL1 Mendengar memahami dan menuturkan ayat B2DL1 E1 Berkomunikasi tentang sesuatu perkara Bahan: y Menyediakan lembaran kerja Langkah Pentaksiran y Murid berkomunikasi tentang sesuatu perkara

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK/SJK

NAMA:TARIKH: . KELAS: MASA:..

RUJUKAN: B2DL1E1 ARAHAN: Bina ayat berdasarkan gambar di bawah.

ARAHAN: Bina ayat tunggal dengan menggunakan kata kerja yang terdapat dalam gambar.

1.

2.

. ..

3.

.. .

4. . 5. ... 6.

INSTURUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK/SJK KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Membaca 6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. B6 DB1 Memahami dan menilai bahan penulisan kreatif yang dibaca. B6 DB1 E1 Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. Bahan Grafik: LCD dan Lembaran Kerja Langkah Pentaksiran: Murid memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN