Anda di halaman 1dari 6

Autogeni trening protiv fantomskog bola

posted Apr 19, 2009 9:58 PM by Amputirci [ updated Aug 31, 2009 2:34 AM ] Pie: Jelena Jeli, amputirac Autogeni trening (AT) je jedna od metoda koje se koriste u borbi protiv fantomskih bolova kod amputiraca. AT je posebna metoda oputanja, neka vrsta autohipnoze koju je razvio i 1932. godine publikovao nemaki neurolog Johanes Hajnrih ulc. Mi emo se u ovom kratkom kursu autogenog treninga, posebno prilagoenom amputircima, oslanjati na uputstva dr Hanesa Lindemana, specijaliste za AT i jednog od ulcovih uenika. Pre svega, da biste savladali AT neophodno je da redovno vebate tri puta dnevno, ujutru, tokom dana, i uvee pred spavanje. U poetku e vebe trajati samo minut ili dva, a kad savladate AT jedna veba e trajati 10-15 minuta. Kad budete sasvim savladali AT moete vebati i samo jednom dnevno (mada je bolje da vebate i dalje tri puta na dan), ali ne treba da preskaete vebanja. Vebajte svakodnevno! Pre nego to otponete sa vebanjem, veoma je vano da prihvatite pozitivan stav, odbacite sve sumnje i krenete u avanturu AT-a sa verom u uspeh. Kako kae dr Lindeman: "vrsta vera u uspeh prvi je korak prema ostvarenju" i "spoljanje oponaanje sklada uvek vodi i do unutranjeg sklada". Tokom ovog kratskog kursa savladaemo prvo osnovne vebe AT-a, a potom i gesla za otklanjanje fantomskih bolova. Ali, pre nego to ponemo, neophodno je da objasnimo jo dve vane stvari: autogena izbijanja i opoziv. Autogena izbijanja Autogena izbijanja su unutranji psiholoki otpori prema treningu. Manifestuju se kao svrab, trzaji miia, poveano luenje pljuvake. Kod amputiraca moe doi do pojaanog trzanja i grenja patrljka, fantomskog svraba, peckanja u patrljku ili fantomskom udu i slinih fenomena. Najvanije je da vas ovi fenomeni ne obeshrabre, prihvatite ih to mirnije, znajui da su oni normalna pojava na poetku vebanja AT-a. Ako vas neko autogeno izbijanje previe dekoncentrie, npr. ako vas neto zasvrbi, bolje je da se poeete nego da se sasvim dekoncentriete. Ako se pojavi neto poput svraba u fantomskom udu pokuajte da ga otklonite onako kako to najee inite u takvim sluajevima. Potom mirno nastavite dalje sa treningom. Opoziv Svako vebanje neizostavno morate zavriti opozivom. Ako preskoite opoziv moe se desiti da celog dana oseate pospanost ili autogena izbijanja. Izuzetak od ovoga je veba pred spavanje, kad slobodno moete zaspati i bez opoziva. Takoe, ako vas neto iznenadno prekine tokom vebanja (npr. zvonjava telefona) opoziv nije potreban. Opoziv se sprovodi tako to nekoliko puta snano i odluno savijate i ispruite ruke, i pritom duboko diete, a onda otvorite oi. Amputirci koji nemaju jednu ili obe ruke mogu umesto da isprue ruke ritmino stezati i oputati miie patrljka.

Vreme je da ponemo sa vebanjem. Najbolje je da udobno u krevetu zauzmete poloaj na leima i opustite se. Ali nemojte ulagati napor da se opustite, jer e to biti kontraproduktivno, jednostavno se opustite. 1. Veba za toplinu Ova veba sprovodi se tako to 6x u sebi kaete "desna ruka ugodno topla". Levoruki umesto desne treba da sebi sugeriraju toplotu u levoj ruci. Osobe kojima je dominantna ruka amputirana treba da probaju sa sugestijom toplote u onoj ruci koju imaju. Osobe bez obe ruke treba da pokuaju sa sugestijom toplote u nozi. Kad smo rekli "da kaete" da vam je "desna ruka ugodno topla" mislili smo ne samo da izgovarate u sebi, nego da sebi predoite toplotu u ruci (ili drugom delu tela na koji ste se koncentrisali, u sluaju da nemate ruke). Da pokuate da ostvarite doivljaj toplote, ali ne tako to ete koristiti neki napor da to postignete. Slina sugestija vai i za sve sledee vebe. Na kraju prve vebe sugerirajte sebi "potpuno sam miran i oputen" (ene e, naravno, upotrebiti "mirna i oputena"). Tokom prvih 7 dana vebajte samo ovu vebu za toplinu. Na kraju uradite opoziv. 2. Veba za teinu Osmog dana od poetka vebanja dodajte vebi za toplinu i vebu za teinu. Sugestija za nju glasi: "desna ruka vrlo teka". Za levake, odnosno osobe bez ruke, vae sline napomene kao i u vebi za toplinu. Sada vae svakodnevne vebe izgledaju ovako: "desna ruka ugodno topla" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "desna ruka vrlo teka" 6x Na kraju svakog vebanja ne zaboravite opoziv. Do kraja kursa, znai posle otprilike est nedelja, trebalo bi da se postepeno oseaj topline i teine iz uda na koji ste se koncentrisali proiri na celo telo. Ovaj proces se naziva generalizacija. Ako do ovog proirivanja do tada ne doe, nemojte se uznemiravati, to najverovatnije znai da se niste sasvim opustili. Samo mirno nastavite sa vebanjem. Treba da znate da oseaji topline i teine nisu fiktivni, oni su realni i mogu se izmeriti. Re je o tome da pod uticajem vebi autogenog treninga dolazi do proirivanja krvnih sudova i do veeg protoka krvi. Ovo samo po sebi moe biti veoma korisno za one amputirce kojima fantomske bolove izaziva loa cirkulacija na vrhu patrljka. 3. Veba za srce Evo nas na poetku tree nedelje vebanja, sada ete prethodnim vebama dodati novu, za

koju sugestija glasi: "srce kuca sasvim mirno i jednolino". I ova veba traje oko minut, to znai da e vam za vebe do kojih smo do sada stigli trebati ukupno oko 3 minuta. Sada vae vebanje AT-a izgleda ovako: "desna ruka ugodno topla" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "desna ruka vrlo teka" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "srce kuca sasvim mirno i jednolino" 6x Ne zaboravite opoziv na kraju vebanja! 4. Veba za disanje Posle pune tri nedelje dodaemo jo jednu vebu, za koju formula glasi: "diem sasvim mirno i jednolino". Sada na set vebi izgleda ovako: "desna ruka ugodno topla" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "desna ruka vrlo teka" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "srce kuca sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "diem sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x Naravno, neete zaboraviti opoziv na kraju! 5. Veba za pleksus Evo nas u petoj nedelji vebanja, kada dodajemo vebu za stomak. Nekima e biti sasvim dobro da koriste ba re stomak, ali dr Lindeman savetuje da se koristi izraz "solarni pleksus", to je taka koju moemo zamisliti negde izmeu sredine trbuha i kime. Dakle, formula za ovu vebu je: "solarni pleksus strujno topao" ili "kroz solarni pleksus struji toplota". Izaberite onu koja vam vie prija i za vas bolje deluje. Vebe sada izgledaju ovako: "desna ruka ugodno topla" 6x

"potpuno sam miran i oputen" 1x "desna ruka vrlo teka" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "srce kuca sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "diem sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "solarni pleksus strujno topao" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x I, ve znate, sledi opoziv. 6. Veba za elo Na poetku este nedelje vebanja prelazimo na poslednju vebu u osnovnom setu vebi ATa. Ova veba se razlikuje od prethodnih po tome to emo sugerirati hladnou u elu, umesto toplote. Formula za ovu vebu glasi: "elo ugodno hladno". Nipoto nemojte sugerirati toplotu u elu jer to moe dovesti do glavobolje. Moe vam pomoi ako zamislite da vam hladan vetri ugodno pirka preko ela. Veba sad izgleda ovako: "desna ruka ugodno topla" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "desna ruka vrlo teka" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "srce kuca sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "diem sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "solarni pleksus strujno topao" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x

"elo ugodno hladno" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x I opoziv na kraju vebanja. 7. Gesla za amputirce Posle est nedelja vebanja savladali smo osnovni set formula autogenog treninga i sada emo im dodati gesla. Znai, dalje ete redovno vebati svih est vebi, ali ete im pre opoziva dodati i neko geslo. Sa geslima, svaka vaa veba AT-a trajae 10-15 minuta. Dr Lindeman kae da se kod mnogih amputiraca kao korisno za otklanjanje fantomskih bolova pokazalo sledee geslo: "potpuno sam miran i oputen, patrljak ugodno hladan i bez bolova" Nekome e moda vie prijati geslo poput: "desni patrljak je otupeo, ugodno je hladan, bez bolova i bez oseta" Langen preporuuje i "koncentraciju na ravnodunost". Tipovi gesla za ovu vebu glase: "Uklonjena mi je leva (ili desna) ruka" ili "Nemam levu (ili desnu) nogu" Drugi korak se, po Langenu, sastoji u nastojanju da se intenzivno doivi amputirani ud, on preporuuje autosugestivno geslo tipa: "Desnu nogu mogu da doivim" Langen, takoe, preporuuje da se dodiruje proteza i da se ona pokuava mentalno "osetiti", kao da je realan ud a ne vetaka stvar. Jasno je, svaki amputirac e gesla prilagoditi svojoj situaciji, onaj bez leve noge e koristiti geslo poput "nemam levu nogu", a onaj bez desne "nemam desnu nogu" i sl. Eksperimentiite sa raznim geslima da biste otkrili koje geslo vama konkretno najvie pomae pri otklanjanju fantomskih bolova. Kompletan set vebi sada izgleda, otprilike, poput sledeeg: "desna ruka ugodno topla" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "desna ruka vrlo teka" 6x

"potpuno sam miran i oputen" 1x "srce kuca sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "diem sasvim mirno i jednolino" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "solarni pleksus strujno topao" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "elo ugodno hladno" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x "patrljak noge ugodno hladan i bez bolova" 6x "potpuno sam miran i oputen" 1x Kao i uvek (osim u vebi pred spavanje), na kraju sledi opoziv. Va dalji napredak u AT-u Kada ste jednom savladali AT, gesla ne morate koristiti samo za borbu protiv fantomskih bolova, nego i za mnoge druge stvari. Tako za oslobaanje od puenja moete koristiti geslo "ni malo ne marim za cigarete" ili neko slino za koje naete da vam vie odgovara. Protiv straha se moe koristiti geslo tipa "potpuno sam slobodna i hrabra". Ako se npr. plaite odlaska kod zubara moete koristiti geslo: "potpuno sam oputena, nemam straha i ne marim za bolove". Otkrivajte sami gesla koja vama najvie koriste. Stigli smo do kraja naeg kratkog kursa autogenog treninga za amputirce i nadamo se da e vam on pomoi i poboljati kvalitet vaeg ivota. Mada e veina amputiraca nauiti AT i na osnovu ovog kursa, jo bolje je ako uspete da naete neku knjigu o AT-u. Mi vam preporuujemo knjigu "Autogeni trening" dr Hanesa Lindemana, na kojoj je baziran i na kurs. Svakako je bolje od knjige ako moete da pohaate kurs autogenog treninga kod nekog specijalizovanog terapeuta. Za poetak vaeg ulaska u svet AT-a, kao to rekosmo, ovaj kratki kurs trebalo bi, ipak, da bude sasvim dovoljan.