Anda di halaman 1dari 5

Maksud Etika

2. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa &
Pustaka, 1995)

3. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994). 4. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap
masyarakat.

5. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran
dan ketakwaan kepada Allah.

Maksud Etika Profesional Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.

Skop Etika Profesional

2. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benarbenar peribadi seperti mencuci kereta, menanam bunga dll. keseluruhan hidupnya.

3. Dalam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam

Etika Perguruan Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.

Kepentingan Etika Guru Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana:

2. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion
perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.

3. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru

terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan

jelas tentang tanggungjawab mereka.

4. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini


menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

5. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat
dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

6. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan

secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.

7. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi.


Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991).
http://dukeamienerev.blogspot.com

Thu Nov 24, 2005 12:10 am Post #3

[size=7]Piagam Pelanggan[/size]

2. Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga boleh


mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.

3. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada
jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.

4. Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan


jujur.

5. Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Kepentingan murid

mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.

6. Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. 7. Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira
bangsa dan agama atau kepercayaan.

8. Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibubapa' dalam usaha membentuk


tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat.

9. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua

murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain.

10. Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya

dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain.

11. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai
diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan.

12. Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh
membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.

13. Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid,
masyarakat atau negara.

14. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya
mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna.

15. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh
mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya.

16. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role
model' kepada muridnya.

17. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran
atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan.

18. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran

persendirian.

19. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian


terhadap muridnya.

20. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli
masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya.

21. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain. 22. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan)
untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan.

23. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan


namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan
http://dukeamienerev.blogspot.com

Thu Nov 24, 2005 12:15 am Post #4

[size=7]Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia [/size] Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut:-

2. Niat yang betul 3. Perlakuan yang baik 4. Pengerak ke arah kebaikan 5. Memperkotakan apa yang dikatakan 6. Berdisiplin dan beradab 7. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi

NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia, tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Nilai-nilai itu adalah: 2. Amanah 3. Benar 4. Bijaksana

5. Bersyukur 6. Dedikasi 7. Ihklas 8. Penyayang