Anda di halaman 1dari 2

Ejaan 2: Pilih Yang Tepat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 90an / 90-an / 90 an acapkali / acap kali adapun / ada pun agroteknologi / agro-teknologi Aidilfitri

/ Aidil Fitri alatulis / alat tulis ambil-alih / ambil alih asal-usul / asal usul aturcara / atur cara barangkali / barang kali berhempas-pulas / berhempas pulas berjimat-cermat / berjimat cermat berliang-liuk / berliang liuk berpindah-randah / berpindah randah bersopan-santun / bersopan santun bertungkus-lumus / bertungkus lumus biodegradasi / bio-degradasi campurtangan / campur tangan cenderamata / cendera mata cepumas / cepu mas dahulukala / dahulu kala dwibahasa / dwi bahasa ekopelancongan / eko-pelancongan hal-ehwal / hal ehwal hambaMu / hamba-Mu insya-Allah / insya Allah intipati / inti-pati / inti pati isipadu / isi padu janakuasa / jana kuasa jawatankuasa / jawatan kuasa kadangkala / kadang-kala / kadang kala ke12 / ke-12 kelimabelas / kelima belas kemaskini / kemas kini kenalpasti / kenal pasti keretapi / kereta api kokurikulum / ko-kurikulum koyak-rabak / koyak rabak kraftangan / kraf tangan kutubkhanah / kutub-khanah lalu-lalang / lalu lalang lalulintas / lalu-lintas / lalu lintas lambat-laun / lambat laun latarbelakang / latar belakang lebuhraya / lebuh raya malapetaka / mala petaka malarhijau / malar hijau matapelajaran / mata pelajaran multimedia / multi-media nenek-moyang / nenek moyang 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 pancaindera / panca indera pangsapuri / pangsa puri penguambela / penguam bela penguatkuasa / penguat kuasa perikemanusiaan / peri kemanusiaan perilaku / peri laku pindah milik / pindah-milik pingpong / ping-pong / ping pong prasekolah / pra-sekolah proBarat / pro-Barat prokerajaan / pro-kerajaan rekabentuk / reka bentuk rempah-ratus / rempah ratus rumahtangga / rumah tangga sambalewa / sambal lewa sambilewa / sambil lewa sampah-sarap / sampah sarap sanak-saudara / sanak saudara saudara-mara / saudara mara sebab-musabab / sebab musabab segitiga / segi tiga sekaligus / sekali-gus / sekali gus selangseli / selang-seli / selang seli semak-samun / semak samun seMalaysia / se-Malaysia semiprofesional / semi-profesional senjakala / senja kala sepertimana / seperti mana serbaneka / serba neka seringkali / sering-kali / sering kali setiakawan / setia kawan seilih-ganti / silih ganti subbudaya / sub-budaya sumbangsaran / sumbang-saran / sumbang saran sumsum / sum-sum suratkhabar / surat khabar suruhanjaya / suruhan jaya susur-galur / susur galur tandatangan / tanda tangan tatasusila / tata susila teleperbankan / tele-perbankan temubual / temu bual temuduga / temu duga tengahari / tengah hari ubahsuai / ubah suai ucaptama / ucap tama ulang-alik / ulang alik urusetia / urus-setia / urus setia urusniaga / urus-niaga / urus niaga waswas / was-was

Ejaan 2: Pilih Yang Tepat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 90an / 90-an / 90 an acapkali / acap kali adapun / ada pun agroteknologi / agro-teknologi Aidilfitri / Aidil Fitri alatulis / alat tulis ambil-alih / ambil alih asal-usul / asal usul aturcara / atur cara barangkali / barang kali berhempas-pulas / berhempas pulas berjimat-cermat / berjimat cermat berliang-liuk / berliang liuk berpindah-randah / berpindah randah bersopan-santun / bersopan santun bertungkus-lumus / bertungkus lumus biodegradasi / bio-degradasi campurtangan / campur tangan cenderamata / cendera mata cepumas / cepu mas dahulukala / dahulu kala dwibahasa / dwi bahasa ekopelancongan / eko-pelancongan hal-ehwal / hal ehwal hambaMu / hamba-Mu insya-Allah / insya Allah intipati / inti-pati / inti pati isipadu / isi padu janakuasa / jana kuasa jawatankuasa / jawatan kuasa kadangkala / kadang-kala / kadang kala ke12 / ke-12 kelimabelas / kelima belas kemaskini / kemas kini kenalpasti / kenal pasti keretapi / kereta api kokurikulum / ko-kurikulum koyak-rabak / koyak rabak kraftangan / kraf tangan kutubkhanah / kutub-khanah lalu-lalang / lalu lalang lalulintas / lalu-lintas / lalu lintas lambat-laun / lambat laun latarbelakang / latar belakang lebuhraya / lebuh raya malapetaka / mala petaka malarhijau / malar hijau matapelajaran / mata pelajaran multimedia / multi-media nenek-moyang / nenek moyang 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 pancaindera / panca indera pangsapuri / pangsa puri penguambela / penguam bela penguatkuasa / penguat kuasa perikemanusiaan / peri kemanusiaan perilaku / peri laku pindah milik / pindah-milik pingpong / ping-pong / ping pong prasekolah / pra-sekolah proBarat / pro-Barat prokerajaan / pro-kerajaan rekabentuk / reka bentuk rempah-ratus / rempah ratus rumahtangga / rumah tangga sambalewa / sambal lewa sambilewa / sambil lewa sampah-sarap / sampah sarap sanak-saudara / sanak saudara saudara-mara / saudara mara sebab-musabab / sebab musabab segitiga / segi tiga sekaligus / sekali-gus / sekali gus selangseli / selang-seli / selang seli semak-samun / semak samun seMalaysia / se-Malaysia semiprofesional / semi-profesional senjakala / senja kala sepertimana / seperti mana serbaneka / serba neka seringkali / sering-kali / sering kali setiakawan / setia kawan seilih-ganti / silih ganti subbudaya / sub-budaya sumbangsaran / sumbang-saran / sumbang saran sumsum / sum-sum suratkhabar / surat khabar suruhanjaya / suruhan jaya susur-galur / susur galur tandatangan / tanda tangan tatasusila / tata susila teleperbankan / tele-perbankan temubual / temu bual temuduga / temu duga tengahari / tengah hari ubahsuai / ubah suai ucaptama / ucap tama ulang-alik / ulang alik urusetia / urus-setia / urus setia urusniaga / urus-niaga / urus niaga waswas / was-was