Anda di halaman 1dari 1

DEMI ALLAH SAYA BERJANJI 1.

AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN KAMI SELAKU PENGURUS OSIS, DENGAN KESUNGGUHAN HATI KAMI SEBAIK-BAIKNYA.2. AKAN MENJALANKAN SEMUA KETENTUAN YANG BERLAKU, SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DEN GAN PENUH TANGUNG JAWAB, SEBAGAI AMAL BAKTI KAMI KEPADA SEKOLAH, BANGSA DAN NEGA RA.3. AKAN MENJALANKAN TUGAS KAMI DENGAN JIWA PERSATUAN DAN KESATUAN, ATAS DA SAR KEKELUARGAAN DEMI TERCAPAINYA TUJUAN ORGASISASI KAMI. SEMOGA ALLAH YANG MA HA KUASA MERIDHOI JANJI KAMI DENGAN TAUFIK DAN HIDAYAH NYA