Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK , PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI UNTUK JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID SMK DATO PERMAISURI, MIRI

TAHUN 2012

Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli

: : : : : :

Cikgu Piel B. Haji Adeng Cikgu Richard Laing Cikgu Nurshakila Shima Bt. Abdullah Cikgu Mastura Binti Hasim @ Mohammad Cikgu Wan Lydia Salmi Bt Wan Junaidi Cikgu Alfred Nyagang Iboh Cikgu Abdul Rahman B. Ahmad Cikgu Duncan Berianau Cikgu Chong Choing Kiun Cikgu Norshida Bt Abdullah

(Pengetua) (PK HEM) (Kaunselor) (Guru Pendidikan Khas) (Kaunselor) (PK Petang) (Kaunselor) (Warden Asrama) (Guru Koperasi) (Kaunselor)

Perancangan Strategik Jawatankuasa Kebajikan Pelajar 1. Aktiviti dan Jadual Pelaksanaan. Bil 1. 2. 3. 4 Aktiviti Pengagihan bantuan Yayasan Sarawak Kutipan dana untuk bantuan kilat Wujudkan ruang/sudut info bantuan Memohon bantuan bekalan tuala wanita dari agensi luar. 2. Pelan Strategik
Bidang Peningkat an JK HEM (J/k Kebajikan) Projek DP Penyayang Objektif KPI Sasaran 2012 100% 100% 2013 100% 100% 2014 100% 100%

Jadual Pelaksanaan Seperti yang dijadualkan; sepanjang tahun 2012 Sepanjang tahun 2012 (bergantung pada situasi) Seperti yang dijadualkan; sepanjang tahun 2012 Sepanjang tahun 2012 (bergantung pada situasi)

1. Mengenalpasti
murid-murid yang layak menerima bantuan.

1. Pengagihan

2. Memastikan
kebajikan muridmurid terjaga dan terjamin.

bantuan Yayasan Sarawak kepada setiap murid yang layak mengikut jadual yang ditetapkan. dana bantuan kilat. (untuk mangsa banjir, bencana alam dan kematian ibu atau bapa)

2. Penggunaan

3. Mewujudkan satu
medium yang lebih mesra untuk muridmurid yang memerlukan bantuan.

3. Pelan Taktikal
Bidang: Projek DP Penyayang Program Bil Aktiviti Objektif 1 Pengagihan bantuan Yayasan Sarawak. Tarik h memu la 20 / 03/ 2012

Tanggungjawab Pengetua, PK 1, PK HEM. Guru-guru Bimbingan dan kauseling

Tarik h akhir 10/11 / 2012

Kos / Sumb er Bantua n Yayasa n Saraw

1. Mengenalpa
sti muridmurid yang layak menerima

bantuan.

2. Mengagihka
n bantuan Yayasan Sarawak kepada murid-murid yang layak. 2. Kutipan dana untuk bantuan kilat.

J/Kuasa Kebajikan Sekolah - Pengawas Harian - Guru Kelas. -Kelab Pembimbing Rakan Sebaya. 20/03/ 2012 10/11 / 2012

ak

1. Membantu
muridmurid /mangsa yang ditimpa musibah.

Hasil kutipa n bantua n kilat.

2. Memastikan
kebajikan murid-murid terjaga dan terjamin. 3. Wujudkan satu ruang/sudut info bantuan.

1. Mewujudkan
satu medium yang lebih mesra untuk murid-murid yang memerlukan bantuan.

20/03/ 2012

10/11 / 2012

Sumbe r rujuka n dari interne t.

2. Bertindak
sebagai media penyebaran maklumat/in fo bantuan bagi muridmurid yang memerlukan .

4.

Memohon bantuan bekalan tuala wanita dari agensi luar.

1. Memastikan
bekalan tuala wanita ada untuk kes kecemasan khas untuk murid-murid perempuan.

20/03/ 2012

10/11 /2012

Agensi luar yang berkenaa n.

4. Pelan Operasi A. B. Nama Program Objektif : Projek DP Penyayang : a. Mengenalpasti murid-murid yang layak menerima bantuan. b. Memastikan kebajikan murid-murid terjaga dan terjamin. c. Mewujudkan satu medium yang lebih mesra untuk muridmurid yang memerlukan bantuan. : Sepanjang tahun 2012. : Semua murid sesi pagi dan sesi petang SMK Dato Permaisuri . : Semua J/Kuasa Kebajikan; Pengawas Harian, Guru kelas, Kelab Pembimbing Rakan Sebaya. Tarikh (G) Tanggungjawab (H) Pengetua / PK Hem / AJK Kebajikan.

C. D. E.

Tempoh Kumpulan sasaran Guru Terlibat / Pelaksana

Bi l 1.

Proses Kerja (F) Mesyuarat menetapkan

JK Kebajikan 02/03/2012 modus operandi

Projek DP Penyayang. 2. Mengedarkan Tugas Ahli Kebajikan. Jadual Agihan 02/03/2012 Jawatankuasa PK HEM

3.

Mengedar maklumat modus 20/03/2012 operandi kepada semua ahli jawatankuasa kebajikan. Pengagihan bantuan Yayasan Sarawak. i. dari 20/03/2012

PK HEM

4.

5. 6.

Pengagihan borang tinjauan (rujuk lampiran) untuk murid-murid yang layak menerima bantuan kepada setiap guru tingkatan. ii. Penapisan murid-murid yang layak menerima bantuan. iii. Pengagihan bantuan Yayasan Sarawak. Kutipan dana untuk bantuan kilat.

Cikgu Mastura binti Hasim @ Mohammad. Guru tingkatan. Cikgu Mastura binti Hasim@Mohammad.

(20/03 -02/04/2012) 27/04/2012

Sepanjang tahun 2012

Cikgu Nurshakila Shima Bt. Abdullah AJK Kebajikan : Sila rujuk Jadual Agihan Tugas J/k Kebajikan. Cikgu Nurshakila Shima Bt. Abdullah

Mewujudkan satu ruang/sudut Sepanjang tahun untuk info bantuan. 2012 Memohon bantuan bekalan tuala Sepanjang tahun wanita dari agensi luar. 2012 Kekangan :

7.

I.

i. Bekalan bantuan dari pihak Yayasan Sarawak adalah terhad. ii. Masa guru yang bertindak terhad. iii. Sukar mendapatkan bekalan tuala wanita dari pihak agensi luar.

J.

Pemantauan

: PK HEM dan Ahli Jawatankuasa Kebajikan.

JADUAL
BIL NAMA

SMK DATO PERMAISURI, MIRI AGIHAN TUGAS JAWATANKUASA TAHUN 2012


PROGRAM / AKTIVITI

KEBAJIKAN
CATATAN

1 2

Cikgu Mastura Binti Hasim @ Mohammad Cikgu Nurshakila Shima Bt. Abdullah dan Cikgu Duncan Berinau Cikgu Wan Lydia Salmi Bt Wan Junaidi dan Cikgu Norshida Bt Abdullah Cikgu Abdul Rahman B. Ahmad dan Cikgu Chong Choing Kiun Cikgu Nurshakila Shima Bt. Abdullah

Pengagihan bantuan Yayasan Sarawak Kutipan dana untuk bantuan kilat. Mewujudkan satu ruang/sudut untuk info bantuan. (Penggal 1) Mewujudkan satu ruang/sudut untuk info bantuan. (Penggal 2) Memohon bantuan bekalan tuala wanita dari agensi luar

Carta Aliran 1. Melantik Jawatankuasa Kebajikan Sekolah

2. Mesyuarat JK Kebajikan Sekolah

3. Mengedarkan Jadual Agihan Tugas Ahli Jawatankuasa Kebajikan Sekolah. 4. Pelaksanaan Aktiviti J/k Kebajikan 5. Tamat

6. Projek Penyayang

7. Pemantauan dan Postmortem setiap program yang dijalankan.

Senarai Semak Bi l 1. 2. 3. Tindakan Lantikan Jawatankuasa Kebajikan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Sekolah Pengagihan tugas dikalangan AJK Kebajikan Sekolah (Jaduak Agihan Tugas) Tandakan () Catatan _____________________ _ _____________________ _ _____________________ _

4.

Pelaksanaan Program DP Penyayang i. ii. iii. iv. Pengagihan Bantuan dari Yayasan Sarawak. Kutipan dana dan bantuan kilat. Mewujudkan satu ruang/sudut info bantuan. Memohon bantuan bekalan tuala wanita dari agensi luar _____________________ _

5.

Pemantauan dan Postmortem

Disediakan oleh,

_____________________________ (MASTURA BINTI HASIM @ MOHAMMAD) Penolong Setiausaha, Jawatankuasa Kebajikan Murid, SMK Dato Permaisuri, MIRI.