•Fail Induk ; 1. Surat pekeliling 2. Surat Perlantikan PKw , KPS ,PS 3. Carta Organisasi 4. Jadual Pentaksiran PBS 5. Minit mesyuarat 6. Laporan PBS Tahun 1 – Thn 6

•Fail ikut Tahun / Kelas ; Eviden 1. Laporan PBS mengikut kelas 2. Borang Induk (Thn 6 perlu SB dan Angka giliran) 4. Rekod Pencapaian 5. Borang Penyelarasan & Borang Pentaksir (Thn 6) 6. Pelaporan Murid 7. Persediaan Sijil

hn 6 perlu SB dan Angka giliran) asan & Borang Pentaksir (Thn 6) .

(PLBS) Penyelarasan skor tahun 6 TARIKH Januari .6 Ogos 3 Hantar Laporan PLBS .31 Julai 2 7 .17 Julai 3 .10 Julai 14.JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU TAHUN 6 BIL 1 PERKARA Tempoh pelaksanaan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah.

10-13 Ogos .

31 Julai 0 Julai 7 Julai KPS Ogos KPS kepada PKw .RIKH TINDAKAN Sekolah .

Ogos PKw kepada KPKw .

PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA MELAYU REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA MURID TAHUN CERAPAN MODEL AKTIVITI TARIKH PENTAKSIR KONSTRUK Tatabahasa dan kosa kata Sebutan.0 3.5 1.4 .4 2.5 2.1 21.5 1.0 4.4 Sal PERINGKAT PENCAPAIAN 2 3 4 5 PENGGAL PERTAMA 1 2 GRED A B C D A B C D SKOR 4 3 2 1 3.intonansi dan nada Fasih dan bermakna Bertatsusila 3 3 4 4 :____________________________________________ :____________________________________________ 1 1 1.4 1.

7 Sal PENGGAL KEDUA Di akhir keputusan dalam bentuk gred A/B/C/D NCAPAIAN 4 4 4 4 .RPM KOLAH 3 4 5 4 4.1 7.

gred A/B/C/D .

.

BSI LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU BORANG SKOR INDUK 2009 NAMA SEKOLAH : S. AHMADI CHAN YI CHANG YAP CHEE SENG IVYONNE LEE WONG JIA HOU JESSIE LEE CHOO ZHENG YI CHAI YING HUI MOHD.K ( C ) ROMPIN NO SIRI BIL NAMA L/P NO S/B ANGKA GILIRAN GRED PURATA TB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TAN ZI SIAN AMEYZUL IKMAL MUHD. RIDZUAN SEE HUI TENG MELLY CAMELIA SALBIA MOHD ARIF IKMAL TEA SOON TECK MOHD. Rosmafiza Bt. Goh Hock Lian Tarikh : 15 Oktober 2009 Cop Sekolah : . Kachong Jawatan : KPS Nama Guru Besar : En.J. AZMALISYAM SOH TIAN KENG AZRI AFFENDI L L L L L P L P L P L P P P L L L L L A C A B B A A A A A B A A A A A A C C SB B B B B C A A A A B A A A A A B A C C FM B B A B B B A A A A A A A A A B A C C TS A A A A A A A A A A A A A A A A A B B Nama Penyelaras : Pn.

.

.

.

KPK / KPN / KPKw / PKw / KPS NAMA ANGKA GILIRAN SKOR PENTAKSIR SEKOLAH I II III .LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU BORANG PENYELARASAN MARKAH PBS PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2009 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Penyelaras Jawatan Nama dan alamat sekolah yang diselaras : : .

BP (PBS) C N MALAYSIA N MALAYSIA AN SEKOLAH (PLBS) YU MARKAH PBS AHUN 2009 SELISIH II III NTAKSIR SEKOLAH SKOR PENYELARAS IV I II III IV I IV Nama Guru Besar : Cop Sekolah : Tarikh : .

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU BORANG PENTAKSIR PBS PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2009 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA ANGKA GILIRAN SKOR PENTAKSIR SEKOLAH I II Nama Penyelaras : Jawatan : KPK / KPN / KPKw / PKw / KPS Nama Guru Besar : Cop Sekolah Tarikh : : Nama dan alamat sekolah yang diselaras : .

B Pent (PBS) B BS) KOR PENTAKSIR SEKOLAH III IV a Guru Besar : : : Sekolah kh .

MURID SEBENAR A B C D JUMLAH 0 0 0 0 0 KONTRUK II SEBUTAN.LAPORAN KESELURUHAN SEKOLAH KONTRUK I TATABAHASA DAN KOSA KATA SEKOLAH SK SELANCAR 1 SK SELANCAR 3 SK KERATONG 6 SK KERATONG 7 SK KERATONG 4 JUM. MURID SEBENAR A B C D JUMLAH KONTRUK III FASIH DAN BERMAKNA 0 0 0 0 0 . INTONASI DAN NADA SEKOLAH SK SELANCAR 1 SK SELANCAR 3 SK KERATONG 6 SK KERATONG 7 SK KERATONG 4 JUM.

MURID SEBENAR A B C D JUMLAH 0 0 0 0 0 . MURID SEBENAR A B C D JUMLAH 0 0 0 0 0 KONTRUK IV BERTATASUSILA SEKOLAH SK SELANCAR 1 SK SELANCAR 3 SK KERATONG 6 SK KERATONG 7 SK KERATONG 4 JUM.SEKOLAH SK SELANCAR 1 SK SELANCAR 3 SK KERATONG 6 SK KERATONG 7 SK KERATONG 4 JUM.

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Tandatangan PS/KPS (Nama: ) Kod Pentaksir: _________________ Tarikh : 3 Ogos 2009 . Penggunaan bahasa gramatis belum dikuasai sepenuhnya kemahiran lisan kurang dikuasai 2. Perbanyakkan aktiviti lisan dalam pengajaran dan pembelajaran 2. KOMEN 1. Penggunaan kosa kata yang agak terhad 4. 5.LP PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA MELAYU 2009 LAPORAN PLBS SEKOLAH : 1.00 54..00 50.00 50. 3. Terdapat kelemahan dalam sebutan.00 0. 2.00 0. 4. Bahan bagi pengujian perlu di selaraskan dan jelas supaya pengujian berjalan dengan adil ………………………………………….00 Bil D 0 0 0 0 %D 0.00 0. intonasi dan nada 3.00 100. Calon kurang keyakinan diri Bil A 13 25 23 50 %A 26.00 0. CADANGAN 1. STATUS PENCAPAIAN KONSTRUK Tatabahasa dan kosa kata Sebutan. TAHUN : 3 BIL MURID : 50 PENTAKSIRAN KALI KE: 2 SK SELANCAR 1 1.00 46.00 3. intonasi dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila 2.00 Bil B 26 19 16 0 Bil C Bil B+C 11 6 11 0 37 25 27 0 % B+C 74.

Keseluruhan pengucapan PENTAKSIR T/TANGAN NAMA TARIKH A B Pengucapan yang berada Pengucapan yang masih Bertatasusila C D Pengucapan kurang bera Pengucapan tidak berada . intonansi dan nada B C D A masih betul mengikut kon Bahasa kurang gramatis p tepat dan kurang dan kad Bahasa tidak gramatis pe dan tidak betul dan keban Sebutan betul.jelas dan te seperti penutur jati Sebutan masih betul.PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA MELAYU PELAPORAN PENCAPAIAN MURID PENGGAL _________________ TAHUN NAMA MURID : KONSTRUK Tatabahasa dan kosa kata Sebutan.mas dan nada masihbetul . Kebanyakan sebutan kura nada adakalanya tidak be Kebanyakan sebutan tida nada tidak betul Keseluruhan pengucapan Fasih dan bermakna B C D Keseluruhan pengucapan bermakna. intonasi dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila GRED KONSTRUK KRITERIA PENTAKSIRAN LISAN BER PERINGKAT KRIT PENCAPAIAN A Tatabahasa dan kosa kata B C D A Bahasa gramatis penggun mengikut konteks Bahasa gramatis penggun CATATAN sebutan. Keseluruhan pengucapan bermakna.

.

serta intonansi dan nada tidak betul Keseluruhan pengucapan fasih. Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Pengucapan yang masih beradab dan masih sesuai dengan situasi Pengucapan kurang beradab dan kurang sesuai dengan situasi Pengucapan tidak beradab dan tidak sesuai dengan situasi .jelas dan tepat.tidak lancar dan tidak bermakna. Keseluruhan pengucapan kurang fasih. Kebanyakan intonansi dan nada masihbetul .lancar dan bermakna.kurang lancar dan kurang bermakna.PPM SKAN SEKOLAH YU AN MURID 2009 TAHUN : PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH KRITERIA /KETERANGAN Bahasa gramatis penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Bahasa gramatis penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Bahasa kurang gramatis penggunaan perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang dan kadangkala salah Bahasa tidak gramatis penggunaan perkataan dan kosa kata tidak tepat dan tidak betul dan kebanyakan salah Sebutan betul. Kebanyakan sebutan kurang jelas dan kurang tepat.masih. Keseluruhan pengucapan masih fasih.jelas danmasih tepat. Kebanyakan intonansi dan nada betul seperti penutur jati Sebutan masih betul. Keseluruhan pengucapan tidak fasih. masih lancar dan masih bermakna.serta intonansi dan nada adakalanya tidak betul Kebanyakan sebutan tidak jelas dan tidak tepat.

.

LOGO SEKOLAH PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2009 NAMA NO.SIRI: . SURAT BERANAK ANGKA GILIRAN : : : Adalah dengan ini dianugerahkan Sijil Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah kerana telah memperoleh pencapaian seperti berikut : MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA KONSTRUK Tatabahasa dan kosa kata Sebutan. intonasi dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila GRED BAHASA INGGERIS CONSTRUCT Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethical and mannerism GRADE Tandatangan Guru Besar Cap: Tarikh: NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful