Anda di halaman 1dari 118

1

PENDAHULUAN

‫بسم ال الرحمن الرحيم‬

Segala puji bagi Allah tuhan pentadbir sekalian alam yang manjadikan siang dan
malam silih berganti, yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang
menentukan segala qada` dan qadar serta yang berkuasa bagi tiap-tiap sesuatu.
Begitulah hak mutlak pencipta yang menurunkan manusia ke bumi melalui adam
dan hawa dengan satu tujuan yakni untuk beribadah dan mencari keredhaan Allah
semata-semata.. sebagaimana firman Allah s.w.t dalam kalamnya;

“ Dan tidak aku jadikan daripada golongan jin dan manusia kecuali
untuk
beribadah kepadaku ”

Begitulah ayat yang menjelaskan bahawa manusia itu dijadikan oleh Allah s.w.t
untuk memperhambakan diri kepadanya , mentaati segala perintahnya siang dan
malam serta menjauhi segala larangannya dalam keadaan ’ amar ma`ruf nahi
mungkar ’.

Walaubagaimanapun apabila kita mengimbau kembali sejarah tamadun


kehidupan manusia pada zaman awal jahiliyyah, manusia pada masa itu
sememangnya berada dalam kejahilan dan kesesatan yang nyata, sehingga sanggup
mengaku patung-patung berhala yang disembah sebagai tuhan yang berkuasa
memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka, tidak cukup dengan itu
pula mereka seronok meraikan zina, berfoya-foya, melaksanakan riba, rasuah
sebagai wasilah dalam kehidupan mereka bagi mencapai kesempurnaan nikmat
hidup di dunia. Walaupun hakikatnya mereka sedar akan fitrah kematian dan bumi
yang fana ini cumalah tumpangan sementara sahaja sebagai wasilah sebelum
menuju ke alam yang hakiki.
2

Namun Allah s.w.t yang maha adil lebih mengetahui akan setiap had dan
qadar keupayaan ciptaannya. Manusia tidak dibiarkan terkapai-kapai tanpa
sebarang petunjuk mahupun hidayah. Sebaliknya islam telah datang melalui
rasulullah s.a.w bagi membawa panji-panji islam yang ingin mengajak manusia
seluruhnya ke jalan petunjuk kebenaran hakiki melalui titian ’sirotol mustaqim’.
Maka pada masa itu islam telah tersebar dengan luasnya sehingga sistem
perundangan dan syiar islam dapat ditegakkan, bahkan hampir satu pertiga dunia
telah dikuasai oleh empayar islam.

Namun dewasa ini jika kita melihat kepada senario sebenar yang berlaku
terhadap segelintir manusia yang degil dan masih tidak mahu tunduk kepada
khaliknya yang mutlak, mereka sanggup berpaling daripada jalan kebenaran,
memutarbelitkan ajaran yang dibawa oleh nabi muhammad s.a.w, ego dengan
kelebihan yang dikurniakan, sebaliknya sanggup tunduk dan memperhambakan
diri pada nafsu semata-mata, serta menjadikan aqal yang terbatas sebagai sebagai
wadah signifikan untuk memandu penghidupan mereka. Maka dengan itu lahirlah
pelbagai fahaman-fahaman dan falsafah-falsafah yang cuba memesongkan
manusia daripada jalan kebenaran bahkan cuba memimpin manusia kearah
mencapai kepuasan hidup yang sempurna waima bersifat zahiriah sahaja.

Maka tidak hairanlah jika hari ini kita dapat mendengar tentang fahaman
komunisme, kapitalisme, sosialisme, marxisme yang lazimnya dipelopori oleh
golongan-golongan yang berkepentingan sendiri dan cuba memutarbelitkan ajaran
agama bermatlamat untuk mencapai kepuasan hidup masing-masing.

hakikatnya dalam ajaran islam kita sememangnya ditekankan agar tidak


mencampuri antara perkara yang hak dan yang batil dan hendaklah kita sentiasa
menjaga diri dengan batas-batas yang telah diterapkan dalam syariah islam, apa
lagi jika bertujuan untuk menyelewengkan agama. Justeru walau di bumi mana
pun kita berpijak telah menjadi suatu kewajipan bagi individu yang beragama
3

islam untuk patuh setiap peraturannya. Dan diantara hak dan yang batil tidak
mungkin akan wujud tolak ansur antara keduanya, dalam pensyariatan yang
dibawa oleh nabi muhamad s.a.w perkara ini telah jelas diterangkan dalam surah
al-Baqarah ayat 42 iaitu firmannya yang bermaksud ;

" Dan janganlah kamu mencampuradukkan antara yang benar dengan yang salah
dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu jikalau kamu mengetahui ”

Sepanjang sejarah kita telah menyaksikan antara kebenaran teori ini , yang
hak akan membimbing kehidupan dalam aman dan sentosa sebaliknya yang batil
akan membawa ke arah jurang malapetaka dan kibinasaan.

Manusia sebagaimana yang diajarkan oleh para falsafah sejak zaman


keagungan Aristotle lagi iaitu sejak dua ribu lebih tahun yang lampau sehinggalah
sampai ke zaman ibnu khaldun, ahli-ahli falsafah yang masyur dan pemikir islam
yang lain. Mereka beranggapan bahawa manusia adalah makhluk sosial ” al-insanu
madaniyyun bi ath-thab`i ” yakni manusia tidak mungkin mampu hidup
menyendiri. Setiap manusia saling bergantungan antara satu sama lain, manusia
perlu hidup bersama-sama, membina masyarakat dan tamadunnya bersama-sama.
Demikianlah hidup bermasyarakat merupakan satu fitrah bagi kehidupan manusia
yakni kemanusiaan’ iaitu suatu nilai yang membezakan manusia dengan makhluk
yang lainnya.

Namun hidup bermasyarakat itu hanya mungkin dapat berlangsung dengan


baik, apabila manusia dan para penduduknya mematuhi dan sanggup
mengamalkan pelbagai macam peraturan, pelbagai macam norma atau kaedah
yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Keadaan itulah yang akan menjamin
kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya apabila manusia tidak mementingkan
elemen-elemen tersebut maka wujudlah suatu kondisi atau keadaan yang kacau-
bilau dan porak-peranda. Sedar akan hal inilah justeru manusia sepanjang
perkembangan sejarah tamadunnya berusaha untuk menyusun peraturan , nilai
4

serta norma–norma kehidupan dengan sebaiknya berlandaskan dalil a`qli semata-


mata. Lazimnya para pemikir agung serta ahli-ahli falsafah yang lain sentiasa
mencari kebenaran logik akal, idea-idea yang bernas , menyusun suatu ”
weltanchaung” suatu pandangan hidup yang menjamin kehidupan bersama yang
sentosa dan bahagia.

Beberapa dari pemikir ini berhasil suatu weltanchaung, suatu pandangan


hidup yang mampu membina keyakinan ramai orang sehingga dapat diterima oleh
hampir seluruh masyarakat dunia, yang kemudiannya diaplikasikan dalam
kehidupan hakiki. Namun tidak dinafikan dalam keseluruhan fahaman atau
falsafah yang dilahirkan tidak kesemuanya yang mampu bertahan dalam norma
dan nilai masyarakat. Sebagai contohnya para ’ utopist’ misalnya Francis bacon,
Thomas Camanella , Thomas More, Robert Owen dan sebagainya lagi.

Namun berbeza daripada pemikir yang lain, Karl Marx adalah seorang
sarjana dan pemikir yang berhasil menyusun suatu ajaran yang bercorak praktikal
untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, suatu weltanchaung yang dapat
diterima oleh berjuta manusia. Walaubagaimanapun keabsahan teorinya masih lagi
terbatas kepada beberapa perkara sahaja, berbeza dengan ajaran islam sebagai
suatu agama yang syumul dari pelbagai aspek dan kretiria.

Dewasa ini dalam sedar atau tidak, rela atau redha hakikatnya sedikit demi
sedikit ajaran Marx mula bertapak dalam sanubari masyarakat dunia. Mereka
telah membulatkan kepercayaan mereka terhadap fahaman Marxisme dan
Komunisme melalui Marx yang telah diangap sebagai guru dan pemimpin dunia.
Buktinya ajaran tersebut telah berkembang ke bahagian negara-negara eropah
seperti Romania, Rusia, dan juga ke bahagian negara-negara asia seperti China
vietnam dan korea.

Diantara beberapa contoh yang boleh kami kemukakan di sini ialah tentang
penyerbuan Soviet Rusia atas Hungaria dan Cekoslovakia yang merupakan salah
5

satu ancaman kasar yang pertama berlaku, begitu juga pemberontakan dan
pengkhianatan parti komunis yang berlaku di Indonesia pada tahun 1948 dan 1965.
hakikatnya secara halus atau kasar komunisme tetap akan berusaha untuk
menyelinap masuk ke dalam sistem pentadbiran sesebuah organisasi atau negara
walau apa cara sekalipun, dan pelopor serta golongan pejuang fahaman ini tidak
akan puas selagi mana ianya belum tersebar di mata dunia.

Sebagaimana yang kita telah lihat hari ini ajaran komunisme ternyata telah
mempengaruhi sedikit sebanyak pemikiran dan pandangan masyarakat dunia,
bahkan lebih teruk lagi fahaman ini telah menjadi anutan ratusan juta manusia dari
seluruh negara. Namun apa yang pasti telah menjadi lumrah dan fitrah manusia
sehebat mana pun seseorang itu, namun dia perlulah sedar akan hakikat
kemanusian yang sentisa dipengaruhi oleh kebatasan kekuatan aklinya yang telah
dijadikan secara seimbang oleh penciptanya yakni dalam keadaan ada serba
kelebihan dan terdapat kekurangannya. Begitulah juga dengan ajaran komunisme
tersebut.
6

1.SEJARAH KOMUNISME

Karl Marx merupakan individu yang menjadi pencetus kepada fahaman


komunisme. Beliau telah dilahirkan pada 5 Mei 1818 di kota treves Prusia. Beliau
dibesarkan dalam sebuah keluarga yang amat memahami undang-undang dan
peraturan dimana ramai daripada keturunan keluarga beliau yang manjadi pakar
rujuk undang-undang. Sebenarnya beliau merupakan seorang yang berbangsa
yahudi, namun kemudiannya memeluk agama kristian dan berpegang kepada
mazhab protestan. Kota treves seperti yang telah disebutkan tadi merupakan
sebuah daerah yang kaya dengan sumber galian seperti batu-bata dan bijih besi.
Keadaan ini secara tidak langsung telah manggalakkan dan menuntut kepada
perkembangan industri moden disana. Dalam sedar atau tidak ianya sedikit
sebanyak telah mempengaruhi semangat dan pemikiran Karl Marx untuk
memperkembangkan ajarannya.

Setelah menamatkan pelajarannya di Sekolah Menengah Gymnasium di


Trier, Marx menyambung pengajiannya di University Of Bonn dan seterusnya
memasuki universiti di Berlin dalam fakulti undang-undang. Tidak jemu dengan
mempelajari pelbagai hukum dan peraturan beliau menambahkan lagi kegiatan
pembelajaran beliau dengan mencari buku serta mentela`ah kitab-kitab falsafah
dan sejarah.

Pada masa di universiti, Marx mempunyai pertalian sahabat atau ikatan


dengan dengan seorang lagi pemikir tentang hukum dan falsafah iaitu Hegel. Marx
yang juga seorang mahasiswa pada masa itu mengabungkan dirirya dengan kaum
Hegelian kiri. Sebuah tesis atau kajian yang telah dijalankan oleh Marx sendiri
yang bertajuk ` perbezaan falsafah demokritus dan falsafah Epicurus”
menunjukkan bahawa meskipun beliau masih condong kepada idealisme dari
Hegel. Namun baliau telah membuat suatu kesimpulan yang bertentangan dengan
7

Hegel. Sebagai contohnya Hegel yang pada masa itu mencaci dan tdak bersetuju
dengan fahaman yang dibawa oleh Epucurus disebabkan sifat material dan
athiesnya sebaliknya Marx pula cuba memuji disebalik perjuangan Epucurus.
Maka pada April 1841 beliau telah membuat suatu kajian atau usul tesis kepada
Universiti di Yena tentang falsafah demokritus dan Epucurus dan membawanya
kepada gelaran doktor.

Jika kita melihat kembali sejarah yang berlaku pada zaman mulanya detik
perkembangan Marx, pada masa tersebut industri berkembang dengan pesatnya
dan kesan daripada itu telah wujud pelbagai mesin dan robotik mekanikal yang
cuba mengeksplotasi pelbagai jenis industri perkilangan sehinggakan autoriti
tenaga buruh yang digunakan sebelumnya semakin menurun, dan lebih parah lagi
banyak daripada pekilang-pekilang yang cuba untuk mengurangkan penggunaan
tenaga manusia dalam industri perkilangan mereka. walaupun kos pengeluaran
dikatakan lebih murah dan harga barangan juga semakin berpatutan, namun dalam
sedar atau tidak kedaan tersebut telah menuntut suatu keadaan yang tidak baik
pada pihak tenaga buruh seperti pekerja kilang, golongan petani dan pekerja-
pekerja tangan. Hal ini seterusnya telah mewujudkan suatu golongan atau kelas
baru yang terdiri daripada golongan yang tidak mempunyai apa-apa kecuali tenaga
mereka. Mereka disebut sebagai oleh Marx sebagai golongan proletariat yakni
golongan yang tertekan dan tertindas. Golongan inilah yang cuba diperjuangkan
oleh Marx sehigga mendorongnya untuk membentuk fahaman baru yang disebut
komunisme.

Suatu ketika dahulu, terdapat beberapa pihak yang tidak bersetuju dengan
pendapat atau ajaran yang cuba dicetuskan oleh Hegel. Sebagai contohnya
feuerbach yang sama sekali mengenyahkan fahaman Hegel. Walaubagaimanapun
Marx yang merupakan seorang ahli falsafah juga pada masa itu, tidak melihat
ajaran Hegel sebagai suatu fahaman yang tidak boleh diterima langsung sebaliknya
masih terdapat beberapa etika dan nilai-nilai yang baik dan boleh diaplikasikan.
Menurut Marx methode falsafah Hegel mengandungi kerasionalan terhadap idea
8

perkembangan. Hegel melihat kejadian dan fenomena yang berlaku di alam ini
sebagai saling berhubungan dan saling bergantungan , pengaruh-mempengaruhi ,
sebagi suatu proses pertumbuhan , perubahan dan kemusnahan. Hegel cuba
menunjukkan bahawa pada permulaan proses ini terdapat perjuangan daripada
pihak-pihak yang bertentangan. Method ini sama sekali menolak method berfikir
yang metafizik yang melihat dunia sebagai pengumpulan secara kebetulan
daripada gejala dan fenomena yang terpisah antara satu sama lain, tidak dapat
diubah dan abadi. Tetapi sistem filsafat Hegel adalah sistem falsafah yang bersifat
idealis, Hegal percaya bahawa perkembangan dalam alam dan masyarakat dikuasai
oleh `ide mutlak`.

Sebaliknya Marx dengan berdasarkan kepada ilmu bahan catatan yang


berbentuk ilmiah terutamanya tentang ilmu alam , Marx cuba mengolah dan
mentelaah semula falsafah Hegel dengan menghubungkaitkan dengan
materialisme. Kefahaman ini seterusnya menjadi sumber terpenting dalam ajaran
komunisme atau juga disebut sebagai `dealectical materialisme`.

Marx memperkembangkan ajarannya melalui surat khabar `Rheinishe


Zeitung` yang mula diterbitkn pertama kalipada tahun 1982. kemudian pada bulan
Oktober 1842 Marx menjadi ketua sidang pengarang bagi surat khabar ini,dan dia
sendiri telah membuat keputusan untuk berhijrah dari Bonn ke Collogne iaitu
tempat terletaknya syarikat surat khabar tersebut. di bawah pimpinan Marx surat
khabar ini semakin terkenal. Walaubagaimanapun pemerintah yang berkuasa pada
masa itu menganggap artikel atau rencana yang ditulis pada surat khabar tersebut
merupakan suatu yang bahaya dan menggugat ketenteraman awam. Akhirnya pada
1 april 1843 pengeluaran surat khabar tersebut telah diharamkan. Sehinggakan
Marx sanggup mengundur diri dari kedudukannya sebagai ketua sidang pengarang
untuk menjaga kebajikan pekerjanya yang lain, malangnya usaha tersebut tidak
membawa sebarang kesan pada keputusan pihak pemerintah.
9

Implikasi daripada peristiwa penyekatan penerbitan surat khabar tersebut


telah mendorong Marx untuk mandalami ilmu ekonomi. Minat Marx dalam
masalah ekonomi dan sosial bukan sahaja dibangkitkan oleh keadaan yang
menyedihkan yang berlaku pada masyarakat miskin jerman, tetapi juga yang
berlaku pada negara-negara kapitalis inggeris dan perancis. Disebabkan
pekerjaanya di Rheinische Zeitung inilah yang membawa peralihan Marx daripada
demokrasi revolusi kepada komunisme.

Pada bulan november 1843 Marx telah berhijrah dari jerman ke ibu nagara
perancis iaitu paris. Dan pada masa itu baliau telah berkesempatan bertemu dan
berkenalan dengan kaum sosialis seperti Etiene Carbet, piere leroux, lois blanc dan
juga piere joseph proudhon. Dia bersahabat dengan Heinrich Heine dan mulai
mengenal tokoh-tokoh politik Rusia sepeeti M.A Bakunin,W.P Botkin dan ramai
lagi. Di paris ini jugalah Mrax bertemu dan menjadi sahabat karib kepada Engels .
Pertemuan pada bulan ogos 1844 telah menyingkap tirai antara mereka berdua,
dan mendapati bahawa pandangan mereka adalah sama.

Pada tahun 1845 atas hasutan pemerintah Rusia , Marx dipaksa


meninggalkan paris sebagai orang yang berbahaya dan boleh mengganggu
keselamatan negara. Oleh sebab yang demikian Marx mengambil keputusan untuk
meninggalkan Paris dan menuju ke Brusel. Kemudian pada tahun 1847 Marx dan
Engels telah membuat persepakatan dalam ” Bund der kommunisten” yakni ”
perikatan kaum komunis , seteruanya pada bulan november tahun yang sama di
London, Marx dan Engels atas perintah perikatan ini menuntut mereka berdua
untuk menyusun suatu Manifesto parti komunis, dan tidak lama selepas itu ianya
berjaya diterbitkan pada bulan februari 1848. Manifesto ini menyatakan bahawa
materialsme merupakan suatu yang amat sesuai atau serasi terhadap seluruh
kehidupan ssial manusia, mereka mengemukakan dialektika sebagai doktrin ajaran
tentang evolusi yang paling luas dan mendalam. Manefesto tersebut juga
mengandungi teori perjuangan kelas dan peranan pejuang-pejuang revolusi
10

daripada kaum proletariat yang meliputi seluruh dunia dan sejarah sabagai suatu
masyrakat komunis yang merupakan suatu dunia atau fahaman baru yang cuba
disesuaikan ke dalam masyarakat dunia.

Ketika revolusi februari meletus iaitu pada tahun 1848 , Marx kembali
disingkirkan dari Brusel. Memandangkan tekanan yang diterimanya disana maka
Marx mengambil keputusan untuk kembali ke paris dan seterusnya menuju ke
cologne di jerman. Sejak 1 jun 1848 hingga 19 mei 1849 beliau sekali lagi menjadi
ketua sidang pengarang dan menerbitkan ” new rhenische zeitung ” di cologne.
Walaubagaimanapun pada bulan 1849 marx sekali lagi diasingkan dari jerman
oleh pemerintah yang berkuasa .mula-mula dia kembali ke paris namun akibat
tidak disenangi oleh penduduk di sana dia terpaksa berhijrah ke london. Di sanalah
marx menghabiskan sisa-sia hidupnya sehingg ke akhir hayat beliau.

Sepanjang hidup marx beliau hidup dalam pelarian semata-semata demi


menegakkan matlamt dan fahaman yang cuba dipertengahkannya.kemiskinan
menjadi teman hidupnya bersama istri dan anak beliau. Dikatakan seandainya
Engels titak memberikan pertolongan dalam betuk material nescaya marx dan
keluarganya mati kelaparan. Pada tarikh 28 september 1864 di st.Martin Hall di
London telah ditubuhkan perikatan kaum pekerja internasiona ( international
working men`s associiation). Beberapa tahun selepas bergiat akif dalam
pertubuhan tersebut beliau telah mangalami masalah kesihatan yan teruk. Lebih
malang lagi pada 2 september 1881, jenny yang merupakan istri beliau yang amat
dikasihi telah pergi meninggalkannya buat selama-lamanya. Kematian istrinya itu
telah memberikan suatu tamparan yang cukup hebat dalam kehidupan marx. Kesan
daripada itu kesihatan marx semakin bertambah teruk lebih-lebih lagi selepas
disusuli dengan kematian anaknya yang juga bernama jenny. Pada 14 mach 1883
marx menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Pada hari sabtu bersamaan 17 mac 1883 marx dikebumikan di permakaman


highgate di london. Ketika itu sahabat seperjuangan beliau iaitu engels telah
11

meluahkan segala isi hatinya terhadap engels melalui kata-kata beliau ” marx
adalah orang yang paling dibenci, tetapi paling dicintai oleh orang sezamannya.
Dia dibenci oleh banyak pemerintah. Tetapi dicintai oleh berjuta-juta kaum buruh
yang memperjuangkan hak mereka dari pergunungan-pergunungan siberia melalui
eropah sampai ke california di benua amerika. Namanya akan terus dari abad ke
abad dan dari masa ke masa”.

Jika kita meneliti kembali rentetan perjuangan fahaman komunisme ini,


ternyata selepas seratu tahun manefesto komunisme tersebut diterbitkan barulah
orang lain mengakui kebenaran pidato engels diatas tadi.

Perawakan tentang marx ini dapat digambarkan melalui beberapa contoh


nilai peribadi yang ada pada diri beliau. Secara ringkasnya beliau seorang yang
kecil dan sederhana sahaja perawakannya. Cara bekerja beliau memang sentiasa
mendapat perhatian dan pujian orang ramai memandangkan kegigihan dan
kerajinan beliau yang begitu luar biasa sehingga beliau dilantik beberapa kali
sebagai ketua sidang pengarang dan mendapat kepercayaan disisi hartawan
berpengaruh yang juga merupakan diantara sahabat beliau yang rapat semasa hayat
beliau . Dikatakan semasa zaman pelariannya beliau sanggup berjaga malam dan
tidur pada waktu siang semata-mata untuk meneliti kitab bagi meneruskan
kelangsungan perjuangan fahaman komunisme yang dipelopori oleh beliau.
Walaubagaimanapun tindakan tersebut tidak mendapat persetujuan dari istrinya
sendiri memandangkan beliau amat bimbang dengan kesihatan marx yang semakin
serius apatah lagi selepas mendapat amaran dari doktor agar menjaga kesihatannya
dengan sebaik-baiknya.

Marx juga dikatakan berkebolehan membaca buku-buku yang ditulis


hampir dalam semua bahasa eropah yang terkemuka. Bahkan tidak cukup dengan
itu, penguasaan ilmu yang ada pada marx juga meliputi tatabahasa dari negara
seperti jerman. Malahan mampu menulis dalam bahasa inggeris dan perancis
sekalipun terpaksa merangkak, hal ini kerana marx tidaklah terlalui fasih bertutur
12

dengan menggunakan bahasa tersebut. namun semasa hayat beliau marx pernah
berkata ” bahasa asing adalah suatu senjata dalam perjuangan untuk hidup”
kenyataan ini dapat dibuktikan melalui usaha beliau yang sanggup pula
mempelajari bahasa rusia bagi menguasai bahasa tersebut seterusnya memudahkan
tanggungjawab beliau untuk menyampaikan serta menyebarkan fahamannya.

2.ASAS-ASAS AJARAN KOMUNISME

2:1. Teori Penentuan (Determinisme) Ekonomi Dan Sejarah Materialisme

Dalam kisah hidup yang digambarkan dalam beberapa buah buku berkenaan
tentang sejarah hidup marx, beliau diceritakan sebagai seorang yang amat rajin
dalam menelaah buku-buku ilmu, mengkaji dan cuba mengambil sesuatu
daripadanya. Maka tidak hairanlah jika kita melihat marx meruapakan seorang
individu yang memiliki daya intelektual yang tinggi serta bijak dalam menilai dan
mengaitkan terhadap sesuatu perkara. Lazimnya Marx akan mempelajari dan
meninjau sejarah masa lampau dan cuba membuat beberapa kesimpulan
daripadanya. Sebagai contohnya baliau medapati dari masa ke semasa, manusia
harus berjuang untuk kelangsungan hidup, perjuangan ini berupa perjuangan
melawan alam dan sesama manusia sendiri. Manusia harus bekerja untuk
memperolehi makanan bagi meneruskan hidupnya dan juga sentiasa gigih dalam
mengusahakan pelbagai nilai dan keperluan hidup yang lain. Cara memperolehi
bahan makanan dan kegigihan dalam mencapai keinginan serta kehendak yang
tidak terbatas semakin lama menjadi lebih rumit dan cerewet, sehingga
menyebabkan keadaan hidup manusia tidak tenang dan aman. Cara menghasilkan
atau tindakan memenuhi keperluan hidup ini lah yang menurut marx merupan
faktor dominan yang boleh mempengaruhi dan menentukan senario kehidupan
umat manusia sepanjang masa. Cara-cara menghasilkan atau menguruskan bahan-
bahan keperluan hidup (faktor ekonomi) inilah yang menetukan seluruh proses
kehidupan manusia samada dalam bidang sosial , politik dan juga rohani.
13

Contohnya bila penduduk mula bertani dan meninggalkan cara hidup


mengembara, maka keadaan itu bermaksud akan wujudnya sebuah penempatan
baru bagi sekumpulan masyarakat yang dianggap sebagai kampung dan
kemudiannya berkembang menjadi tumpuan penempatan yang disebut sebagai
bandar. Wujudnya pertanian menyebabkan wujudnya lebih banyak `autcome`
pengahasilan sehingga timbulnya pula rangkaian perdagangan antara satu bandar
dengan bandar-bandar yang lain. Maka lebih banyak kekayaan dan material yang
dapat dikumpulkan. Senario yang berlanjuan ini seterusnya telah mewujudkan satu
fenomena baru iaitu akan wujudnya pula peluang pekerjaan tangan dan kesenian.
Secara tidak langsung kebudayan juga turut akan menerima tempias kesan
daripada ledakan ekonomi yang semakin berkembang. Dalam beberapa masa pula
akan wujudnya suatu keadaan ekonomi yang lebih stabil, maju dan menuntut
supaya manusia untuk berlumba-lumba dalam mengejar keperluan hidup dan
material bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terbatas, yang mana pada
masa tersebut telah dibangunkan pelbagai jenis industri yang bergantung kepada
tenaga mesin sepenuhnya dan tidak lagi bergantung kepada tenaga manusia
seratus-peratus.

Oleh itu menurut marx keadaan inilah yang telah mengubah hidup dan
pencapaian kemajuan daripada pembangunan sebuah kampung sehinggalah
berkembang menjadi kawasan tumpuan penempatan dan perdagangan iaitu bandar.
Hakikat kebenaran ini telah dinukilkan dalam manefesto komunisme yang disusun
oleh marx dan engels sebagaimana kata-kata tersebut :

”the fundamental proposition is that very historicalepoch the prevailling


mode of economic production and exchange and the social organization
necessary following fromit forms the basis upon wihich is built up and from
which alone can be explained the political and intellectual history of that
epoch ”
Petikan ini bermaksud : ”suatu kaedah dasar yang menjadi asas dalam
marxisme ialah bahawa dalam satu masa sejarah, cara pengurusan
14

ekonomi ,pertukaran perdagangan dan organisasi sosial yang merupakan


faktor menjadi dasar untuk berkembangnya sebuah sejarah politik dan corak
pemikiran masa sejarah tersebut ; perkembangan sejarah politik dan fikiran
tersebut hanya dapat diterangkan dengan dasar itu.

Ajaran determinisme ekonomi ini adalah bersangkut paut dengan ajaran


materialisme. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh marx dalam bukunya
yang diterbitkan pada 1859 yang bertajuk ”zur kritik des politishen oeconomie”
( critique of political economy).

Para pemikir sejarah dan ahli falsafah memberikan kesimpulan kesimpulan


yang berbeza-beza dalam menghuraikan faktor-faktor dominan yang menyebabkan
timbulnya perubahan-perubahan besar dalam sejarah kehidupan manusia.
Sebahagian beranggapan bahawa perubahan-perubahan besar yang berlaku dan
yang dapat kita saksikan dalam sejarah dewasa inidisebabkan oleh karya-karya
agung dari golongan pemikir serta ahli falsafah terkenal sebagai contohnya
Alexender the great, Naepeleon, Hitler, Aristotle, budha dan lain-lain lagi. Mereka
merupakan antara tokoh-tokoh sejarah yang menjadi faktor signifikan terhadap
perubahan yang besar yang berlaku dalam rentetan sejarah hidup manusia.
Sebahagian pemikir lagi berangapan bahawa tokoh-tokoh agung yang disebutkan
tadi merupakan sebahagian daripada produk-produk zaman atau produk sejarah
sahaja, tetapi bukan yang membentuk sejarah cuma menjadi elemen terpenting
dalam konflik perkembangan sejarah dunia, yang lebih berkuasa adalah
`perkembangan rohani` perkembangan jiwa, seperti timbulnya pelbagai macam
agama dan kepercayaan, teori falsafah dan sebagainya. Faktor inilah yang lebih
dominan dalam menentukan pekembangan sejarah manusia.

Walaubagaimanapun teori tersebut adalah berlainan dengan fahaman atau


ajaran yang cuba diketengahkan oleh marx dan para pengikutnya, bagi mereka
faktor utama yang menjadi dasar atau tunjang kepada konflik perubahan sejarah
adalah didominasi oleh faktor material. Melalui penghayatan terhadap material
15

atau kebendaan barulah kita dapat menerangkan mengapa dan bagaimanakah


wujudnya tokoh-tokoh agung serta peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam
sejarah. Demikian juga bagaimana keadaan material telah menjadi pencetus atau
agen kepada wujudnya pelbagai macam agama dan teori serta pergolakan pelbagai
fahaman yang kadang-kadang agak bertentangan.

Dalam karya hasil tulisan marx telah dituliskan tentang dua faktor atau dua
kekuatan yang menimbulkan perubahan dalam sejarah iaitu ” the productive
forces and the productive relations which drives from them” yakni (kekuatan
yang menghasilkan dan hubungan sosial yang menjadi kesannya). Kedua
faktor atau kekuatan tersebut dinamakan sebagai `substructure’ (bangunan
bawah) dan ’superstructure’ (bangunan atas). Substructure ini adalah faktor
ekonomi yang menjadi dasar ; yang menentukan, manakala supestructure
adalah berbagai macam manefestasi dari jiwa manusia, seperti agama, hukum,
adab tata susila, kebudayaan dan sebagainya, yang ditentukan atau dipengaruhi
oleh faktor ekonomi (substucture).
Engels pernah berkata ” benar ada pengaruh timbal-balik, tetapi faktor
ekonomilah yang akhirnya akan memastikan jalannya bagi sesuatu. Keadaan
ekonomi dan pertentangan kelas yang bertalian dengan itu , itulah yang
menentukan jalannya sejarah”

2:2. Ajaran Pertentangan Kelas

Manefesto komunis yang termasyur itu bermula dengan kalimah


”the history of all hitherto existing society is the history of class
struggle”
Yang bermaksud :
” sejarah daripada semua masyarakat yang ada sampailah
sekarang ini adalah sejarah pertentangan kelas”
16

Jika kita meneliti kepada konsep atau fahaman yang diajarkan dalam teori
fahaman komunisme ini, dapat kita fahami bahawa pertentangan kelas yang wujud
pada masa dahulu dianggap sebagai suatu platform bagaimana sesuatu sejarah itu
berkambang. Menurut teori marxisme, kehidupan seseorang individu itu bermula
dalam keadaan komunisme sejati, namun disebabkan keadaan yang memaksa dan
menuntut manusia untuk lebih gigih lagi mencari dan memenuhi keperluan hidup
yang tidak terbatas yang merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta
keinginan untuk hidup dengan lebih selesa dan senang. Maka senario ini secara
tidak langsung telah mewujudkan dua golongan atau kelas dalam sistem
sosioekonomi manusia iaitu ; golongan yang berkemampuan dan memiliki aset
ekonomi yang besar serta golongan yang tidak berkemampuan dan tidak memiliki
kekuatan dari segi ekonomi. Lazimnya golongan yang kedua ini hanya menjadi
buruh atau pekerja sahaja, berbeza daripada golongan yang pertama. Oleh sebab
yang demikian golongan yang pertama ini juga dinamakan sebagai ’golongan
borjuis’ iaitu golongan yang memiliki aset yang besar dan berpengaruh dalam
sesebuah industri, memiliki kilang dan sebagainya lagi sedangkan golongan yang
kedua pula dinamakan sebagai ’golongan ploretariat’. Menurut marx keadaan
inilah yang telah menimbulkan pelbagai masalah serta mewujudkan bermacam-
macam konflik dan pergolakan, masing-masing dengan hujah yang tersendiri demi
menegakkan hak serta kepentingan masing-masing.

Jika kita mengimbas kembali rententan sejarah kehidupan manusia sejak


awal kurun lagi, berlakunya pertentangan antara budak belian dan perdagangan
kanak-kanak. Demikian juga pada waktu zaman feudal mendominasi keadaan,
berlakunya pertentangan antara tuan-tuan tanah dan penyewa tanah. Pada abad ke
XIX pula setelah timbulnya pelbagai indusri besar yang moden maka terjadinya
pula konflik yang melibatkan pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum
proletariat. Secara ringkasnya dapat dikatakan, sejarah adalah pertentangan antara
kelas yang menindas dan yang ditindas. Kadang-kadang ianya wujud secara tidak
disedari oleh masyarakat dan adakalanya ianya berlaku dapat dirasai akan
kewujudan pengaruhnya.
17

Sebenarnya kedua teori atau ajaran yang terdapat dalam asas komunisme
ini iaitu determinisme ekonomi dan materialisme serta ajaran pertentangan kelas
adalah ajaran marx yang berkaitan dengan perkembangan sejarah ataupun lebih
tepat lagi penafsiran marx entang perjalanan masa. Namun ajaran marx tentang
perkembangan sejarah ini tunduk pada ajaran marx yang lain iaitu ”dialektika”.

Dialektika yang dimaksudkan disini bukanlah merujuk kepada hasil cetusan


atau susunan pengetahuan daripada pemikiran marx itu sendiri namun ianya
merupakan suatu teori atau fahaman yang diketengahkan oleh Hegel, dan marx
hanya memeriksa serta memperbaiki dialektika yang dihasilkan oleh Hegel
tersebut. Menurut Hegel semua keadaan yang terdapat pada sesuatu waktu adalah
dalam proses pertumbuhan , perubahan dan kemusnahan. Setiap keadaan
mengandungi unsur kehancuran dalam dirinya dan keadaan ini tidak dapat
dielakan. Dialektika ini menghuraikan bahawa suatu ’keadaan ’ adalah hasil dari
pertentangan idea-idea, pertentangan dari pelbagai keazaman dan impian. Hasil
daripada pertentangan pelbagai corak idea ini dinamakan sebagai ”theses” .
wujudnya theses ini tadi akan menimbulkan pula keadaan baru yang
menentangnya . keadaan ini disebut sebagai ”antitheses ”. Oleh yang demikian
maka timbulnya pula pertentangan antara thesis dan antithesis yang secara tidak
langsung telah mewujudkan satu lagi keadan baru yang disebut sebagai
”synthesis”. Synthesis inipun pada hakikatnya adalah satu thesis baru yang akan
menimbulkan antithesis dan synthesis lain. Maka keadaan ini bermaksud keadaan
selalu berubah-berubah mengikut keadaan dan masa berlaku, ianya tidak pernah
tetap.

Perbazaan antara Marx dengan pandangan Hegel yang dimaksudkan disini


adalah kerana marx menolak unsur idea sebagai faktor yang menyebabkan
wujudnya teori pertentangan ini. Menurut Marx bukan idea atau impian yang
menimbulkan perubahan-perubahan tersebut sebaliknya faktor material atau
kebendaan yang mampu mencorak dan mempengaruhi sejarah.
18

2:3 Ajaran Marx Tentang Ekonomi

a) Ajaran marx tentang teori ” nilai lebih ” (Surplus value)


Hakikatnya marx telah dipengaruhi oleh ajaran ” nilai kerja dari
ahli ekonomi inggeris iaitu David Ricardo (1772-1823). Nilai
sesuatu barang bergantung kepada jumlah tenaga atau kerja yang
diperlukan untuk membuat barang tersebut. Marx menerima teori
Ricardo tersebut dan cuba membuat kesimpulannya sendiri
berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh beliau. Marx
berpendapat ; jika nilai sesuatu barang bergantung kepada jumlah
kerja atau tenaga yang diperlukan untuk membuatnya. Maka pihak
yang seharusnya menikmati hasil kerja tersebut (barang) adalah
para pekerja ataupun buruh. Namun demikian keadaan yang berlaku
adalah sebaliknya, ternyata bukan hanya buruh yang mendapat
menikmati hasil kerja tersebut bahkan pihak pemegang modal dan
para kapitalis cuba untuk mendominasi keadaan dengan mengaut
keuntungan yang lebih lumayan. Ironisnya pihak buruh yang
bersusah-payah memerah keringat , bekerja siang dan malam
namun ada pihak yang lain yang cuba menoreh hasilnya. Menurut
marx para pemegang modal ini, para kapitalis dan pengusahq-
pengusaha kilang telah melakukan jenayah pencurian secara
senyap-senyap terhadap para pekerja dan buruh mereka. Dicuri
yang dimaksudkan disini ialah kelebihan nilai dari nilai yang
dikembalikan kepada buruh atau pekerja sebagai upah.

Beberapa bentuk pengiraan dapat dijelaskan melalui contoh


yang berikut : Modal variabel (v) menurut marx adalah jumlah
yang dikeluarkan pengusaha (kapitalis) untuk membayar upah
buruh. Jika tenaga yang diperlukan manghasilkan sesuatu barang
misalnya 8 jam bekerja, maka yang sepatutnya dikembalikan
19

sebagai upah kepada para pekerja atau buruh (v) adalah 8 jam, dan
bukannya 5 jam sahaja (contoh). Nilai lebih (m) bagi contoh ini
ialah 8-5 =3 jam. Oleh itu bermaksud apabila 3:5 = 60%. Maka 3
jam kerja dalam contoh ini adalah kerja beruh yang tidak dibayar
oleh pengusaha dan itulah yang sebenarnya hasil yang yang dicuri
oleh pengusaha dari buruh.

b) Teori Akumulasi (law of capitalist accumulation)


Menurut marx dan para pengikutnya, bila teori nilai lebih tersebut
dilaksanakan dalam aspek praktikal harian manusia maka akan
terjadilah suatu pengumpulan kapital atau modal. Adanya
persaingan antara para pengusaha akan memaksa para pengusaha
ini mempergunakan mesin-mesin sehingga dapat menbuat barang
lebih banyak secara besar-besaran . apabila keadaan tersebut telah
didominasi oleh pengeluaran barang yang berlebihan maka akan
menyebabkan nilai margin keuntungan semakin kecil, serta harga
dipasaran terpaksa diturunkan.

c) Teori konsentrasi (law of the concentration)


Disebabkan persaingan yang semakin hebat di pasaran, maka para
pengusaha kecil semakin lama semakin berkurang kerana terpaksa
’gulung tikar’ dan menghentikan pengeluaran produk mereka
kerana tidak mampu bersaing dipasaran. Implikasinya para
pengusaha kecil itu tadi terpaksa bekerja menjadi pegawai atau
buruh dari perusahaan atau syarikat besar. Kesan daripada senario
tersebut pihak kapitalis akan semakin untung bahkan aset dan
modal yang dimilikinya semakin bertambah besar. Secara tidak
langsung keadaan ini akan menggalakkan kepada kuasa monopoli
oleh sesebuah syarikat terhadap sesuatu pengeluaran.
20

d) Teori bertambahnya kesengsaraan (law of increasing misery) :


Penggunaan tenaga mesin secara besar-besaran iaitu wujudnya
pelbagai industri moden yang menyebabkan terdapat ramai buruh
yang terpaksa menganggur kerana keadaan pada masa tersebut telah
didominasi oleh tenaga mesin. Malangnya pihak buruh tiada pilihan
melainkan terpaksa bekerja dan menerima upah yang rendah
semata-mata untuk mendapatkan mata pencarian bagi memenuhi
keperluan hidup mereka. Keadaan inilah yang dipangil sebagai
kesengsaraan.

e) Teori krisis
Disebabkan wujudnya kesengsaraan terhadap pihak yang tertindas
iaitu golongan buruh maka keadaan ini seterusnya telah
menyebabkan jurang ekonomi antara yang kaya dan yang mskin
semakin melebar. Ini pula disebabkan timbulnya krisis yang hebat.
Pengeluaran produk semakin bertambah, sehingga penawaran
barang semakin meningkat sedang kekuatan pembelimakin
berkurang. Lambakan barang yang terdapat dipasaran tetapi
permintaan atau penjualan barang semakin merosot. Sehingga
menjejaskan rangkaian perdagangan. Wujudnya krisis yang yang
berulang-ulang ini secara tidak langsung akan mengakibatkan
runtuhnya sistem ekonomi kapitalis. Maka menurut marx runtuhnya
sistem kapitalis tersebut merupakan suatu keharusan sejarah yang
tidak dapat dielakkan.

2:4. Antropologi Marxisme –Komunisme (Pandangan Marxisme Tentang


Manusia)
a) Menolak Manusia Sebagai Ciptaan Tuhan
Dalam fahaman marxisme-komunisme ini, golongan pengikut
ajaran ini tidak mempunyai akidah atau kepercayaan yang konkrit
21

terhadap mana-mana agama, bagi mereka semua benda yang


tumbuh dan berkembang adalah menurut kekuatannya sendiri,
secara terus menerus tidak berpermulaan dan tidak berakhir.Oleh
itu mereka tidak pernah mengakui akan kewujudan tuhan sebagai
pencipta.

Pengikut fahaman komunisme pada umumnya sangat


mengagumi dan menerima karya Charles Darwin yang bertajuk ”
Origin of species ” yakni ”asal-usul jenis”. Pada pendapat mereka
setiap sesuatu yang ada dimuka bumi ini berkembang secara evolusi
dari jasad yang lebih sederhana menuju jasad yang lebih sempurna.

Merujuk konsep materialisme iaitu menerima ”material”


ataupun kebendaan sebagai satu bentuk banda yang wujud secara
realiti di alam semesta ini dan mereka menolak adanya zat yang
ghaib seperti kewujudan tuhan sebagai pentadbir alam. Bagi mereka
tuhan tidak ada, adanya tuhan kerana ianya adalah imaginasi atau
hayalan manusia semata-mata yang cuba diada-adakan sebagai
tempat untuk bermohon dan berlindung. Dalam falsafah marx
diterangkan bahawa, (sebagaimana yang terdapat pada kalimah
dibawah) ;

”..............matter is eternsl, it has never created by anyone,


there are no supernatural forces in a realm beyond the world ”.
Bermaksud ; ..........benda adalah abadi, ia tidak pernah diciptakan
oleh sesiapa pun, disana tidak terdapat kekuatan kuasa ghaib
dalam lingkungan alam semesta ini.
”materialism is an implacable foe of religion, in a world
where there is nothing else except matter in motion, there is no
room for god”
22

Bermaksud : materialisme adalah musuh yang tidak dapat


didamaikan dengan agama, dalam dunia dimana tiada sesuatu pun
melainkan benda yang sentiasa bergerak, dan di sana tiada
ruangan buat tuhan

Kesimpulan yang boleh diambil daripada pernyataan diatas


ialah marxisme-komunisme menolak manusia sebagai ciptaan
tuhan, manusia menurur kepercayaan mereka sebagai suatu bentuk
benda atau material yang wujud dengan sempurna sebagaimana
wujudnya manusia di alam ini atas daya kekuatan mereka sendiri,
dan bukannya ciptaan khaliknya.

b) Memuliakan ”kerja” sebagai tugas utama manusia itu wujud.


Diantara lain fahaman yang terkandung dalam manefesto
komunisme tersebut adalah berkaitan dengan hakikat manusia.
Menurut teori mereka ’apakah yang menyebabkan manusia menjadi
”homo humanus” yakni menjadi makhluk yang
berperikemanusiaan? Jawapan bagi persoalan tersebut adalah
”kerja”. Kerja itulah sebagai hakikat kewujudan manusia, segala-
galanya adalah bermatlamat untuk kerja. Pemujaan terhadap kerja
dan buruh, itulah yang dicita-citakan oleh pengikut fahaman
marxisme-komunisme. Buruh yang dapat bekerja lebih bekerja
lebih lama dan menghasilkan lebih banyak produk akan dipuja dan
didewa-dewakan.

Salah satu contoh yang dapat diterangkan disini ialah


”pahlawan kerja ” Stachnow sebagaimana yang diceritakan oleh Dr.
J. Verkuyl dalan bukunya iaitu stachnow adalah seorang buruh
muda. Pada malam hari yang bertarikh 30 ogos 1953, selama 6 jam
dia dapat mengeluarkan 102 ton batu-bata, kemudian 227 ton batu
pada hari yang berikutnya, sedangkan jika dibandingkan dengan
23

keupayaan bagi seseorang pekerja secara normal hanya mampu


menghasilkan sekitar 7 batu ton sahaja. Disebabkan reputasinya
yang memberansangkan stachnow telah dipujin dan dimuliakan
sebagai dewa, iaitu”dewa kerja”. Bekerja dengan lebih lama
sehingga dapat hari cuti untuk bergembira sebaliknya hari tersebut
digunakan untuk melakukan kerja dengan lebih tekun,maka itulah
yang dikatakan sebagai memenuhi kewajiban buruh kumunis yang
bersungguh-sungguh.

Pemujaan terhadap dan pemuliaan terhadap kerja ini ditulis


dalam falsafah marx sebagaimana yang berikut:

” the people above all are those who work.....”


Bermaksud : orang yang diatas adalah mereka yang bekerja...”

Secara ringkasnya dapat dinyatakan di sini, bahawa menurut


fahaman komunisme hakikat manusia itu adalah untuk bekerja,
manusia adalah ”homo laborans” manusia yang bekerja. Manusia
tidak perlu bargantung atau bertangungjawab kepada tuhan,
manusia hidup untuk bekerja sehiggalah ke akhir hayatnya. Itulah
hakikat yang dimaksudkan menurut kepercayaan komunisme.

2:5 Ajaran Tentang Moral Atau Susila.


Hakikatnya perbezaan antara manusia dengan makhluk yang
lain adalah manusia berkeupayaan untuk berfikir secara rasional
dan membezakan perkara yang baik dan buruk terhadap sesuatu
masalah yang wujud. Keadaan tersebut didorong oleh naluri dan
fitrah manusia yang berkehendak kepada sesuatu yang baik.
Walaugaimanapun disebabkan nafsu manusia yang tidak terbatas
maka menuntut akal untuk memimpin tindak-tanduk manusia
supaya setiap tindakan atau perlakuan yang dilakukan berdasarkan
24

nilai-nilai dan tidak bercanggah dengan norma-norma atau


peraturan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Lazimnya
dalam kehidupan bermasyarakat manusia sentiasa mencari nisbah
ukuran untuk mengukur serta menilai sejauh manakah perbuatan
mereka dibatasi oleh nilai-nilai yang baik dan terhindar dari
sebarang perilaku yang buruk. Bahkan seseorang individu juga akan
cuba menilai perbuatan orang lain yang berada disekelilingnya.
Ianya juga disebabkan oleh naluri manusia yang sentiasa
mengambil berat tentang moral dan susila yang baik sesama
mereka.

Persoalan yang dapat diwujudkan disini, iaitu bagaimanakah


menentukan mana yang baik yang harus dilakukan dan perkara
yang buruk yang harus ditinggalkan, hakikatnya semua persoalan
ini berkait rapat dengan ajaran tentang moral dan susila. Menurut
kepercayaan marxisme-komunisme manusia itu memiliki autonomi
sifatnya yang tersendiri, mampu berdiri tanpa bergantung kepada
sesiapa pun, tidak terikat dengan sebarang syarat dan peraturan
yang formal, bahkan tidak dibatasi oleh hukum-hukum yang telah
ditetapkan oleh tuhan. Perkara yang baik dan perkara yang buruk
berdasarkan pemikiran rasional manusia itu sendiri, semuanya
ditentukan oleh akal dan kemampuan pancaindera manusia yang
terbatas. Oleh yang demikan peraturan yang cuba diaplikasikan
dalam hidup manusia sentiasa berubah-ubah bergantung kepada
tempat waktu keadaan.

Menurut engels dan pengikut-pengikutnya, mereka yakin


bahawa tiada kaedah atau norma yang tetap dan abadi berlaku
disegala tempat dan zaman. Bagi mereka lagi moral adalah
berdasarkan moral kelas, ini bermaksud bahawa moral adalah
sesuatu peraturan atau nilai yang diciptakan atau wujud disebabkan
25

oleh sesuatu golongan atau kelas yang tertentu berdasarkan konsep


peraturan dan nilai tersebut dapat menjaga hak, mempertahankan
dan memperbaiki autoriti kelas mereka yang sedia ada . Oleh sebab
yang demikian moral menjadi pagar susila yang dapat menjamin
kedudukan golongan yang berkuasa tetapi sebaliknya, dalam masa
yang sama memberikan tekanan kepada golongan yang dikuasai
yakni golongan yang tertindas. Walaubagaimanapun golongan
fahaman komunisme mengangap bahawa salah satu moral yang
baik adalah menjaga kepentingan kelas ploretariat. Memandangkan
kelas ploretariat sentiasa dibelengu dengan pelbagai macan
penindasan dan ketidakadilan, maka segala bentuk perjuangan bagi
menegakkan kebenaran dan menuju kebebasan itulah yang
merupakan salah satu moral yang baik. Ianya adalah sebgaimana
pernyataan yang terkandung dalam falsafah maxisme iaitu ;

”from the point of view of comunist morality, that which


promotes the movement of society towards communism is moral”
Bermaksud ; ” berdasarkan kepada pendangan terhadap moral
komunis , apa sahaja yang mendorong kepada kemajuan
masyarakat dan menuju kepada matlamat komunisme adalah moral
(susila ,perbuatan yang baik)”.

Dalam konsep yang cuba digunakan oleh fahaman komunise


ini ialah segala perbuatan dan peraturan mestilah tunduk kepada
kepentingan kaum ploretariat (kaum yang tertindas). Dan bagi
kaum ploretaiat tiada suatupun peraturan atau tindakan yang haram
dan tercela, tiada suatupun yang melanggar hukum. Setiap tindakan
yang dilakukan akan diterima dan diangap sebagai rasional asalkan
objektif tersebut tidak bercanggah dengan matlamat yang asal iaitu ;
kepentingan kaum ploretatiat. Jika kita melihat kepada konsep
ajaran ini, ianya merupakan suatu kesinambungan terhadap corak
26

pemikiran yang telah dicetuskan oleh seorang penulis terkenal iaitu


Machiavelle, beliau mengajarkan ” tujuan menghalalkan cara”.
Oleh yang demikian tidak hairanlah jika golongan marxisme
komunisme ini berpegang kepada konsep ”masyarakat komunis
tidak akan wujud tanpa kekerasan, bertunjangkan revolusi dan
pemberontakan senjata, semua cara adalah halal dan baik.
Ringkasnya, kesemua elemen tersebut tidak penting asalkan dapat
mencapai matlamat komunisme yang utama.

2:6. Ajaran Marxisme-Komunisme Tentang Agama


Menurut fahaman Marx mereka menolak agama sebagai
anutan atau pegangan hidup untuk manusia, apatah lagi apabila agama
dijadikan sebagai panduan dalam setiap tindakan dan perlakuan, yang jelas
dalam fahaman berkomunisme semua agama hanyalah menyekat
kebebasan seseorang individu itu untuk mengejar kesenangan dunianya.
Oleh yang demikian tidak hairanlah sekiranya komunis yang wujud pada
masa dahulu mahupun sekarang tidak mempercayai sebarang kewujudan
tuhan,lebih parah lagi mereka berusaha untuk mengecam agama. Jika kita
maninjau kembali diantara fahaman komunisme ialah berpegang kepada
konsep atau teori materialisme, konsep tersebut sememangnya bercanggah
dengan ajaran beragama, kerana menolak ideologi bertuhan sebagaimana
yang terkandung dalam falsafah marx iaitu ;

”Materialisme is an implecable foe ofreligion;in a world where


there is nothing else except matter in motion, there is no room for a god”
Bermaksud ; ”materialisme adalah musuh yang tidak dapat didamaikan
dengan agama, dalam dunia dimana tiada suatupun melainkan benda
yang sentiasa bergerak, disana tiada ruang buat tuhan.

”religion is reactionary. It is an instrument of the spiritual


oppression, ideological enslavement of the working people, a means of
27

strenghthening the rule of the exploiters. Religion is the opium of the


people, this dictums of marx`s is the connertone of the whole marxist
outlook in religion”
Bermaksud ; ” agama adalah anutan yang usang dan penghalang
kemajuan. Ia adalah alat penindas jiwa, idiologi untuk mengabaikan pihak
pekerja, sutu usaha untuk mempekukuhkan autoriti golongan yang
menindas. Agama adalah candu bagi rakyat, ucapan ini adalah
merupakan dasar daripada seluruh pandangan orang marxis terhadap
agama.”

” it materialisme also has deep atheistic meaning, for it


undermines the religious fable that god is the creatorof the world. Indeed if
matter is primary and eternal, is uncreatable and indistructible, it is yhr
inner, final couse of everything existing, in a world where matter is pimary
couse, the primary foundation of everything, there is room niether for god
or any other supernatural forces.”
Bermaksud ; ”materialisme mengandungi erti Atheist (tidak bertuhan)
yang mendalam, kerana pengertian tersebut menerangkan tentang cerita
bohong mengenai agama, bahawa tuhan adalah pencipta alam.
Sebenarnya matter adalah awal permulaan dan abadi, maka ianya tidak
diciptakan dan tidak dapat dibinasakan, ianya merupakan intisari, dasar
yang terakhir dalam menentukan tiap-tiap sesuatu yang wujud. Dalam
dunia dimana unsur benda menjadi sumber permulaan dan menjadi dasar
tentang sesuatu, disana tiada tempat untuk tuhan atau kuasa ghaib yang
lain.

Berdasarkan kepada pernyataan marx yang terkandung dalam


falsafah beliau sendiri telah menjelaskan kepada kita tentang ajaran agma
yang cuba disampaikannya. Bahkan jika kita merenung kembali sejarah
perkembangan fahaman komunisme yang telah disusun oleh Marx, beliau
sebenarnya masih dipengaruhi oleh ideologi Ludwig Feurbach yang mana
28

mereka beranggapan bahawa manusialah yang mereka-reka agama, dan


bukan sebaliknya. Hal ini bermaksud bukannya tuhan yang menciptakan
manusia, tetapi manusia yang menjadikan tuhan. Pada pandangan mereka
tuhan dan dewa adalah hasil khayalan atau imaginasi manusia semata-
mata, yang direka untuk memenuhi naluri manusia yang sentiasa inginkan
tempat berlindung dan bermohon, padahal hakikatnya tuhan itu tidak
wujud.

2:7. Ajaran Tentang Negara, Diktator Ploretariat Dan Revolusi


a) Negara
Manurut fahaman komunis, mereka berpendapat wujudnya
sesebuah negara disebabkan terjadinya pertentangan kelas. Hal ini
bemaksud negara bukanlah suatu organisasi yang diciptakan secara
formal, sebaliknya ianya wujud dengan sendirinya. Kewujudan
negara pula sebagai bukti wujudnya pertentangan kelas, seandainya
dalam sesebuah negara tersebut tidak wujud pertentangan kelas atau
pertentangan kelas tersebut berjaya didamaikan maka akan
lenyaplah sesebuah negara. Menurut marx lagi, peraturan, polisi,
perlembagaan, kuasa ketenteraan yang dibentuk adalah disebabkan
wujudnya pertentangan kelas yang mana pihak yang menindas
cuba mendominasi kelamahan dan kekuatan pihak yang tertindas.

b) Diktator ploretariat
Menurut fahaman komunisme bagi mereka sesebuah negara akan
lenyap dengan sendirinya, walaubagaimanapun ianya merupakan
satu proses yang mengambil masa yang agak lama. Malahan
masyarakat komunisme tetap akan wujud setelah sesebuah negara
itu telah lenyap. Namun disebabkan masa yang diperlukan terlalu
lama untuk mencapai ke tahap masyarakat komunisme, maka
proses tersebut perlu dipercepatkan melalui suatu pendekatan iaitu
revolusi. Dikatator ploretariat merupakan suatu transisi yakni masa
29

peralihan dari nagara menuju masyarakat komunis, proses ini perlu


dipercapat melalui proses revolusi, iaitu suatu bentuk perebutan
kuasa oleh golongan ploretariat.

Diantara beberapa prinsip yang dikemukakan dalam Manefesto


Komunisme sebagai syarat yang perlu dilaksanakan bagi sesebuah
negara Diktator Plotariat ialah :

I. Penghapusan hak-hak ke atas tanah dan pengambilan semua


sewa tanah untuk tujuan umum.
II. Pajak penghasilan yang progresif atau yang terjamin.
III. Penghapusan semua hak ke atas warisan
IV. Penghapusan terhadap semua hak milik kaum yang
meninggalkan negeri dan kaum pemberontak.
V. Pemusatan kredit terhadap negara, iaitu dengan sebuah bank
nasional dengan modal negaradan suatu hak monopoli yang
kukuh.
VI. Pemusatan alat perhubungan dan pengangkutan ke atas
negara.
VII. Perluasan pengunaan alat-alat yang dimiliki oleh negara ,
menuju ke arah penanaman tanah yang kering, pembaikan
tanah-tanah supaya semuanya menurut satu rencana umum.
VIII. Tanggungjawab yang sama bagi semua buruh, pembentukan
industri, terutama dalam bidang pertanian.
IX. Percampuran antara industri kecil, penghapusan
diskriminasi antara kawasan bandar dan desa melalui cara
pembahagian yang sama rata.
X. Pendidikan bebas untuk semua anak-anak disekolah-sekolah
umum. Penghapusan buruh anak-anak, penyerapan
pendidikan dengan keadaan industri.
30

c) Revolusi
Didalam manefesto komunis sememangnya telah dijelaskan tentang
kewajiban untuk memperjuangkan hak melalui proses revolusi.
Ianya sebagaimana yang tertulis ;

”the communist disdain to conceal their views and aims.


They openly declare that their ends can be attained only by the
forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling
class tremble at a communistic revolution. The ploretarian have
nothing to lose but their chains. They have a world to win.
Working men of all countries, unite.”
Bermaksud ; ”kaum komunis sama sekali tidak bermaksud hendak
menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Mereka secara
jelas menyatakan bahawa tujuan mereka hanya dapat dicapai
dengan meruntuhkan melalui kekerasan seluruh susunan
masyarakat yang ada. Biarlah kelas yang berkuasa gementar
kerana revolusi kaum komunis. Golongan ploretariat tidak akan
kehingan sesuatu apapun melainkan belenggu mereka. Mereka
harus mendamaikan dunia ini, buruh seluruh dunai bersatulah.

Berdasarkan kepada pernyataan diatas jelas membuktikan


bagaimana konsep perjuangan yang cuba dilaksanakan oleh
golongan komunisme ini. Iaitu seruan yang mengajak kepada suatu
proses pemberontakan. Untuk mencapai matlamat utama yakni
kemenangan ke atas pihak komunis semua strategi dan cara perlu
digunakan. Konsep matlamat menghalalkan cara perlu
diaplikasikan. Walaubagaimanapun harus disedari bahawa proses
revolusi yang hendak dilaksanakan perlu kepada suatu suasana
yang matang dan masa yang sesuai. Revolusi hanya mungkin dapat
tercapai seandainya kelengkapan untuk tujuan tersebut dapat
disediakan dengan rapi dan terancang. Oleh yang demikian yang
31

mampu menjalankan tanggungjawab tersebut ialah parti


komunisme atau golongan yang berideologi komunisme.

3. MENYINGKAP PENIPUAN GOLONGAN KOMUNISME DALAM


BEBERAPA ASPEK

I-PENIPUAN PROPAGANDA KOMUNISME TENTANG AGAMA

Para cendikiawan Komunisme tidak kira yang terkenal mahupun tidak


berpendapat bahawa ajaran Komunisme boleh berjalan seiring dengan semua
agama khususnya agama Islam.Anata golongan tersebut adalan bekas Presiden
Indonesia iaitu Sukano.Di dalam penulisannya di akhbar "Suluh Indonesia
Muda"pada tahun 1926 berkata bahawa kerjasama yang erat patut wujud di antara
golongan Islamdan Komunisme.Beliau telah mencela sesiapa yang enggan
bekerjasama dengan golongan Komunisme dengan berpemdapat golongan tersebut
merupakan golongan yang sempit pemikiran dan tidak mengetahui akan
kepentingan putaran kehidupan.

Beliau menambah lagi, golongan yang memusuhi golongan Marxis-


Komunisme bererti menolak kawan sejalan serta hanya menambah bilangan
musuh sahaja.Beliau menyatakan bahawa Dr Sun Yat Sen pemimpin Nasionalisme
boleh menjalinkan kerjasama degan golongan Komunisme tanpa sebarang
masalah.

Apa yang lebih menarik,Sukarno turut menemukan keserasian di anatara


ajaran Komunisme denngan ajaran Islam.Beliau sangat yakin bahawa keduanya
boleh bersahabat baik hinggakan beliau boleh membuat kesimpulan iaitu golongan
Islamyanng terlalu fanatic memerangi golongan Komunisme adalah golongan
yang tidak kenal akan larangan agamanya sendiri.Selain itu,prinsip kemerdekaan,
32

persamaan dan persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam bersesuaian dengan apa
yang turut dianjurkan oleh Komunisme.

Sejujurnya segala yang diperkatakan oleh Sukarno ada benarnya sama ada
penentangan terhadap riba,keharusan zakat dan sebagainya.Walau
bagaimanapun,beliau telah terpesong dari landasan sebenarnya dengan
mengatakan ajaran Komunisme mempunyai persamaan dengan ajaran Islam
walhal seperti mana yang kita ketahui Komunisme merupakan satu fahaman yang
menentang agama.Dalam erti kata lain,fahaman Komunisme tidak dapat
menerimakan kehadiran sesuatu agama dalam kehidupan terutamanya agama
Allah yakni Islam.

II-PENIPUAN PROPAGANDA KOMUNISME TENTANG DEMOKRASI

Di dalam hal ini, golongan cendikiawan Komunisme tidak pernah


menyembunyikan bahawa Negara peralihan yang harus dibentuk adalah satu
negara yang diktatur iaitu Diktatur Bawahan.Setiap orang hendaklah berkorban
demi kepentingan Negara atau golongan yang berkuasa khususnya golongan
Buruh.Menurut Lenin, 'negara' adalah alat untuk menjamin ketaatan dan
kepatuhan kelas yang tertindas terhadap golongan yang menindas.

Dalam pemerintahan Diktatur Buruh, golongan ataupun system kelas telah


dihapuskan dan tidak wujud sama sekali.Dalam erti kata lain,sudah tidah wujud
soal penindasan satu golongan terhadapa golongan lain.Di atas alasan inilah yang
sering digunakan oleh Komunisme untuk menyatakan bahawa pemerintahan
Buruh adalah sejuta lebih baik daripada demokrasi Negara-negara laindi seluruh
dunia.Selain itu,golongan Komunisme sering menggunakan cogan kata seperti "
Demokrasi Rakyat", "Demmokrasi Buruh" dan sebagainya. Bagi
Komunisme,suatu Negara adalah demokrasi jikalau di dalam Negara tersebut
yang berkuasa adalah golongan buruh.
33

Mari kita sama-sama mengungkai maksud demokrasi yang sebenarnya


menurut perspektif realiti dengan mengambi contoh Negara Rusia.Sebagaimana
yang kita ketahui Rusia merupakan satu Negara sosialis pertama yang menjadi
tauladan kepada negara-negara lain.Banyak sarjana Barat mendefinisikan
demokrasi sebagai satu bentuk tanggungjawab,kemerdekaan dan persamaan.

Kemerdekaan memberi maksud kemerdekaan untuk berfikir dan


mengeluarkan fikiran serta mengecam atau mengkritik.Bukan itu
sahaja,kemerdekaan untuk bersatu dengan orang lain untuk memperjuangkan
tujuan tertentu.Selain itu, kemerdekaan juga oleh didefinisikan melalui kebebasan
untuk mengatur kehidupan sendiri menurut kehendak sendiri termasuklah
kebebasan untuk beragama.

Manakala persamaan pula boleh membawa makna semua orang mepunyai


hak yang sama rata tidak mengira apa jua bangsa dan agama serta mempunyai
peluang yang sama rata untuk bekerja, mendapatkan pendidikan dans sebagainya.

Manakala maksud tanggungjawab dalam negara demokrasi adalah


pemimpin hendaklah bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpin tidak
mengira sesiapa jua. Tetapi keadaan yang sebaliknya berlaku dalam pemerintahan
diktatur.Rakyat ataupun orang yang dipimpin bertanggungjawab sepenuhnya
kepada ketua pemerintah ataupun pemimpin.

Kesimpulannya, Komunisme hanyalah bertindak sebagai malaikat untuk


mengaburi mata semua orang khususnya golongan Buruh yang konon ingin
membela nasib golongan Buruh.Propaganda berkaitan kemerdekaan,persamaan
mahupun tanggungjawab yang diperjuangkan oleh golongan Komunisme hanyalah
dusta belaka.
34

III-PENIPUAN PROPAGANDA KOMUNISME TENTANG


NASIONALISME

Salah satu daripada propaganda yang sering dikumandangkan oleh


golongan Komunisme ialah membela kepentingan nasionalisme.Kebanyakan
suara-suara ini didengari daripada rakyat yang berada di Asia dan Afrika yang
masih dijajah yang mana suatu ketika dulu Negara ini di bawah pemerintahan
Kolonisme Eropah.

Permasalahannya kini,benarkah golonganKomunisme membela


kepentingan masionalisme atau sekadar berkap unutuk mengaburi mata rakyat
sekalian? Sebagaimana yang kita ketahui, Komunisme adalah suatu gerakan
antarabangsa yang bercita-cita membentuk satu dunia baru yang tidak ada bangsa
dan kelas-kelas pemerintahan.Negara yang sedia ada harus dirobohkan serta
bangsa yang ada hendaklah dilenyapkan sama sekali sebagaimana ucapan Lenin
yang berbunyi:
" Kewajipan pertama bagi seorang Komunisme yang baik ialah membuang
kesetiaannya kepada bangsa,memandang dirinya sebagai angota persaudaraan
antarabangsa dan setia kepada sumber tertinggi daripada revolusi buruh
antarabangsa".

Pengertian "nasionalisme" sebagaimana yang kita ketahui adalah kecintaan


terhadap tanah air, bangsa dan Negara.Walau bagaimanapun dalam ajaran
Kumonisme perkara ini tidak akan didapati, bahkan harus dilenyapkan. Bagi
golongan Komunisme nasionalisme samalah juga dengan Negara yang diperintah
oleh golongan Kapitalis Borjuis yang hanya untuk menindas golongan buruh.

Oleh yang demikan, seorang Komunis yang sejati hendaklah membuang


segala perasaan cinta yang ada dalam dirinya terhadap bangsa, tanah air dan
negaranya. Seorang itu tidak dianggap Komunis yang sejati sekiranya dia tidak
berbuat demikian. Berdasarkan daripada anggapan di atas, dapat kita simpulkan
35

bahawa kaum Komunis adalah tidakleih daripada " kolone kelima: di Negara
sendiri. Kaun Komunis di dalam suatu negara sebenarnya menjadi musuh dalam
selimut , musuh bangsanya sendiri, musuh yang lebih merbahaya berbanding
daripada musuh yang terang-terangan serta mereka adalah musang yang berbulu
ayam.

Bagi memebrikan satu contoh yang boleh kita jadikan panduan adalah
berdasarkan bangsa Tiet yang terdapat suatu ketika dahulu sebelum dilenyapkan
oleh kaum Komunisme.Sebagai mana yang kita sedia maklum, Tibet adalah satu
bangsa yang mempunyai agama, cara hidup,keperibadian, kebudayaan, tanah air
serta sejarah tersendiri yang dapat diselusuri sampai beberapa abad sebelum
kewujudan pelbagai agama lain di dunia ini.

Namun Cina Komunis tidak dapat menerima hakikat ini.Meeka menuntut


agar Tibet dimasukkan dalam sebahagian bangsaCina Komunis.Golongan Tibet
sudah semestinya menentang kemasukan tersebut sehinggakan Tibet menghantar
utusan untuk mendapatkan kemerdekaaan dan kedaulatan sepenuhnya.
Persengketaan berlanjutan sehingga menjadi persengketaan bersenjata.Pada 7hb
Oktoer 1950, Cina Komunis telah melancarkan serangan bersenjata terhadap Tibet.
Tibet sebuah Negara kecil tidakmempunyaikuasa untuk menangkis serangan
tersebut. Tibet hanya mampu mengadu kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu,akan tetapi pihak PBB tidak memandang serius akan hal tersebut.Akhirnay
Tibet terpaksa tunduk terhadap hakikat sebenar dan menerima Cina Komunis
sebagai tuan.

Tekanan demi tekanan serta usaha deni usaha dilakukan untuk


mengahpuskan Tibet dari muka bumi ini.Hal ini menyebabkan Tibet berasa tidak
selesa berada di bawah pemerintahan Cina Komunis sehinggalah Majlis Nasional
Tibett mengumumkan kemerdekaan Tibet sebagai sebuah Negara yang berdaulat
pada bulan Mac 1959. Kenyataan bahawa Dalai Lama iaitu pemimpin Tibet pergi
mendapatkan bantuan kemerdekaan daripada kerajaan India menimbulkan lagi
36

kontroversi di kalangan Cina Komunic. Golongan Cina Komunis beranggapan


bahawa Indialah yang menyebabkan pemberontakan di kalangan oaring
Tibet.Kaun Cina Komunis ingin memusnahkan pula Negara India sehinggakan
ditubuhkan " garis macMahon" iaitu garis prbatasan negeri.Akan tetapi Ciana
Komuns tetap enggan menerima keputusan tersebut sehinggalah mencetuskan
beberpa kali persengketaan bersenjata.

Berdasarkan daripada kenyataan di atas, kita boleh mengambil pengajaran


seperti adalah tidak benar sama sekali bahawa Komunisme menyokong
nasionalisme sepertimana yang mereka war-warkan.Mereka berkata ingin
membantu nasionalisme dalam menjajah sesuatu bangsa tanpa melakukan
penindasan, akan tetapi mereka melakukan sebaliknya.
37

4.PENYIASATAN ISLAM TERHADAP AJARAN KOMUNISME

1.Kesesatan sistem ekonomi dan sejarah kebendaan


Sebagai mana yang kita ketahui, Marx menganggap benda adalah satu yang
reality dimana benda berkembang mengikut kekuatanya sendiri,berganti terus
menerus dan bersifat abadi.Hal ini boleh dilihat dalam ucapannya iaitu:
" ……… benda adalah abadi, tidak diciptakan oleh sesiapa, tidak ada
kekuatan ghaib di alam di sebalik dunia ini"

Marxisme-Komunisme tidak dapat menerima sesuatu yang bukan realiti


seperti Tuhan, Syurga, Neraka, Malaikat dan sebagainya. Golongan ini hanya
menerima benda yang boleh disentuh dan diketahui oleh pancaindera yang pada
manusia dan akal.
"Komunisme tunduk kepada dasar yang murni kebendaan, mereka tidak mengakui
sesuatu kecuali yang dapat diterima oleh pancaindera,yang tidak dapat diterima
oleh pancaindera adalah sesuatu yang kosong, tidak nyata dan tidak wujud hatta
sekiranya adapun tidal menjadi kepentingan dan orang tidak perlu
memperdikannya."

Walau bagaimanapun, pendapa ini sangat bertentangan dengan ajaran


Islam.Kepentingan kebendaan di dalam kehidupan tidak dapat disangkalkan,
selagi mana seorang itu bergelar manusia, semestinya dia akan mencintai
benda.Hal ini dapat dibuktikan melalui firman Allah:

  
8. Dan Sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak
haloba).
38

     


 
 
 

 
  


 
  
 
  
 
  
14. Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-
benda Yang diingini nafsu, Iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta
benda Yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan
Yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun
tanaman. semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. dan (ingatlah), pada sisi
Allah ada tempat kembali Yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).

Berdasarkan firman Allah di atas menerangkan kepada kita bahawa apa


sahaja yang wanita bagi lelaki,lelaki bagi wanita, anak-anak, tumbuhan,
binatang,barang perhiasan dan sebagainya adalah material yang menjadi kegilaan
39

manusia.Namun, menjadi keterlaluan jika manusia itu melebih-lebihkan


kebendaan daripada segala-galanya. Kita sebagai umat Islam seharusnya
memerhatikan penutu firman Allah di dalam ayat 14 surah al-Imran yang
berbunyi:

   
 
 

Bahagian terakhir ayat ini memperingatkan kita sebagai umat Islam
bahawa sudah menjadi lumrah untuk kita mencari harta dunia demi kebahagian di
dunia dalam mencari keredhaan-Nya.Namun, harta yang ada adalah untuk kita
memperlengkapkan kita jalan ke suatu alam lain yang dipanggil akhirat.Oleh yang
demikian, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencari kesenangan dunia
hingga mengabaikan kepentingan akhirat.Hal ini mengingatkan lagi bahawa di
samping kebendaan yang boleh dirasai dan dilihat, terdapat perkara lain yang
begitu penting dan kita harus percaya dengan kehadirannya iaitu alamghaib.Kita
wajib beriman kepada rukun Iman iaitu percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab
Suci,Rasul,Hari Kiamat serta Qada' dan Qadar.Selain itu,kita hendaklah percaya
kepada perkara ghaib yang lain seperti alamkubur, syurga, enraka dan banyak
lagi.Hal ini secara terang telah ditunjukkan did ala, surah al-Baqarah :1 dan 2.

   


   
1. Alif, Laam, Miim.
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari
Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang
Yang (hendak) bertaqwa;
40

Berdasarkan ayat di atas,orang-orang yang beriman adalah golongan yang


mempercayai perkara-perkara ghaib iaitu tidak hanya percaya kepada kebendaan
semata-mata. Jelaslah bahawa tidak mungkin seorang Komunis yang sejatii adalah
seorang Muslim yang sejati.

Islam sangat percaya akan hal-hal ghaib yang telah dinyatakan di dalam
Al-Quran.Hal-hal ini tidak dapat digambarkan dengan akal fikiran.Hanya Allah
sahaja yang megetahui.Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hadid.
         
   
      
    

22. Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) Yang ditimpakan di bumi,
dan tidak juga Yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di Dalam
Kitab (pengetahuan kami) sebelum Kami menjadikannya; Sesungguhnya
mengadakan Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

   


   
     
2. Dia lah sahaja Yang Menguasai dan memiliki langit dan bumi; ia
menghidupkan dan mematikan; dan ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Kesimpulannya,ayat-ayat Allah di atas ini telah cukup menerangkan


bahawa sesuatu yang berlaku dan segala yang terdapat di dunia ini adalah milik
Allah.Perjalanan akan segalanya adalah menjadi ketentuan Allah.Inilah yang
dinamakan dengan Qadar.
41

2.Ajaran pertentangan kelas menyerukan permusuhan yang berlanjutan

Jika dilihat sekali imbas, ajaran Komunisme adalah ajaran yang


memperjuangkan ketidak adilan terhadap dalam masyarakat khususnya
kepincangan yang terdapat dalam masyarakat kapitalis. Pada asalnya,Marx
mampu untuk hidup dalam keadaan kaya raya, akan tetapi beliau memilih untuk
hidup dalam keadaan miskin disebabkan hatinya pilu dan sedih mengenangkan
keadaan masyarakatnya yang hidup dalam situasi tertindas dan tidak berdaya
upaya. Marx telah menyedarkan beribu-ribu orang khususnya kaum tertindas iaitu
golongan buruh untuk bangkit membantah dengan memberikan golongan buruh
senjata teori.

Oleh yang demikianlah,Marx telah dianggap berjasa kepada golongan


buruh khususnya hatta ummat manusia sekalipun.Beliau telah memberikan
keinsafan kepada manusia akan kejamnya penindasan serta pengekplosian tenaga
manusia.Semua agama yang ada menentang akan kekejaman serta penindasan ini
sehinggakan keadan masyarakat hendaklah diperbaiki, jurang di antara golongan
kaya dan miskin hendaklah diperkecilkan jika ia tidak dapat
dilenyapkan.Dalampemikiran sedemikian, adalah tidak salah lagi bahawa
pemikiran Marx juga seiring dengan ajaran Marx iaitu berkaitan dengan keadilan
social dalam masyarakat.

Walau bagaimanapun,Marx tetap dianggap keterlaluan disebabkan Marx


telah menganggap harta sebagai Tuhan sedangkan sebagaimana yang kita sedia
maklum,Allah adalah pencipta akan segala yang ada di muka buni ini.Hal ini boleh
kita lihat dengan jelas dalam firman Allah di dalam surah Al-Maidah,ayat 17 dan
120:

   


   
42

   


    
    
  
   
    
  
   
    
  
17. Demi sesungguhnya, kafirlah orang-orang Yang berkata: "Bahawasanya
Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam) Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Dakwaan
itu tidak benar) kerana siapakah Yang dapat menahan (seksa) dari Allah sedikit
jua pun kalau ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Maryam beserta ibunya dan
orang-orang Yang ada di muka bumi semuanya?" dan (ingatlah) bagi Allah
jualah Kuasa pemerintahan langit dan bumi dan Segala Yang ada di antara
keduanya. ia menciptakan apa jua Yang dikehendakiNya. dan (ingatlah) Allah
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  
    
   
 
120. Allah jualah Yang Menguasai alam langit dan bumi serta Segala Yang ada
padanya; dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Kita perlu menyedari bahawa harta adalah pertaruhan Allah kepada


kita.Dalam erti kata lain, harta merupakan pinjaman Allah, jadi kita hendaklah
43

membelanjakan serta menafkahkannya ke jalan yang diredhai Allah. Kekayan


yang diberikan tidak boleh digunakan untuk menindas, menjadi takabbur dan
sombong. Bagi ajaran Islam, perbuatan menderma dan memberi sedekah kepada
golongan yang tidak berkemampuan adalah satu perbuatan yang mulia dan
terpuji.Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi akan kedilan sosial.

Islam mengakui akan kepelbagaian golongan, bangsa dan suku bangsa.Hal


ini sememangnya telah ditentukan oleh Allah sebagai Pencipta.Demikianlah juga
dengan adanya golongan miskin dan kaya.Hal ini sangat jelas dalam surah al-
Hujurat:

   


  
 
 
  
  
     
 
13. Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki
dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku
puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan
Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang
lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya).
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya
(akan keadaan dan amalan kamu).

Selain itu,Islam tidak menafikan akan perbezaan antara golongan kaya dan
miskin,golongan peniaga dengan buruh serta penjual dan pembeli.Atas dasar
44

perbezaan tersebutlah, golongan Komunisme telah menganjurkan persengketaan


dan perkelahian yang keterlaluan. Di sinilah, perbezaan ketara yang boleh dilihat
antara ajaran Islam dengan ajaran Komunisme.Komunisme sengaja megobarkan
semangat agar terjadinya pertarungan besar-besaran di antara manusia.

Ajaran Komunisme bertujuan untuk menghidupkan permusuhan.Hal ini


jauh sama sekali daripada mendamaikan pihak-pihak yang bermusuh-
musuhan,malah menambahkan lagi bara dendam khusunya di kalangan orang
miskin.Islam tidak pernah sama sekali mengajarkan umatnya untuk berkelakuan
sedemikian.Malah berbeza agama sekalipun, Islam menganjurkan agar tidak
menimbulkan permusuhan.Rasulullah s.a.w bersabda :

‫ألءنسان أخو النسان حب أم كره‬


" Manusia adalah saudara sesama manusia, ia senang atau tidak"

Perbezaan kepentingan tersebut sememangnya jangan diperbesarkan


sehingga menjadi permusuhan, kebencian dan dendam.Harus diingatkan ia
hendaklah diselesaikan dengan cara yang baik,Islam telah mengajarkan kita cara
bersatu bukannya bermusuh ataupun berbalah yang tiada penghujungnya.Hal ini
boleh dihayati dalam ayat 103 surah al-Imran dan ayat 46 surah al-Anfal :

  


   
  
   
  
 
 
  
45

  


  
  
  
 
103. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam),
dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu
ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan
di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu Dengan nikmat Islam), maka
menjadilah kamu Dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam Yang bersaudara.
dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu
semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat
Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat
keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya.

  


 
 
   
   

46. Dan Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu
berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan
hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi Segala kesukaran Dengan
cekal hati); Sesungguhnya Allah beserta orang-orang Yang sabar.

   


   
46

     


  
   
  
     
   

32. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia
Yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan
mereka) melebihi sebahagian Yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan
atau pangkat kebesaran). (kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian
dari apa Yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian
dari apa Yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah
kepada Allah akan limpah kurniaNya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui
akan tiap-tiap sesuatu.

Kesimpulannya, Islam bukanlah agama yang membesarkan


perbezaan sehingga menganjurkan permusuhan dan perbalahan yang melampaui
batas , tetapi Islam mengajurkan agar jurang yang ada di kalangan umat manusia
hendaklah diperkecilkan andainya tidak mapu untuk dihapuskan.Kesalahan dan
keburukan orang lain janganlah sengaja dicari sebagaimana firman Allah :

 
 
    
    
  
   
47

   


 
   
     


12. Wahai orang-orang Yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan


(supaya kamu tidak menyangka sangkaan Yang dilarang) kerana Sesungguhnya
sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau
mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu
mengumpat setengahnya Yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan
daging saudaranya Yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka
sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan Yang
tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima
taubat, lagi Maha Mengasihani.

3.Peninjauan Terhadap Teori Komunisme tentang Ekonomi.

Jika diteliti dengan sebaiknya,tiada fahaman ataupun pendapat yang benar


secara mutlaknya.Kesempurnaan hanya terdapat pada Allah.Seabgaimana yang
kita ketahui,Marx berasa sangat sedih mengenangkan kepincangan yang berlaku
dalam sistem Kapitalis.Golongan buruh membanting tulang, bekerja keras hingga
memeras keringat untuk mendapatkan upah bagi meneruskan hidup tetapi hanya
mendapat upah yang sedikit, sebaliknya golongan Kapitalis yang tidak bekerja
keras dapat hidup dengan senang lenang hanya kerana mereka mempunyai
modal.Teori Marx menyerang kepincangan seumpama ini, iaitu siapa yang ingin
makan dan hidup hendaklah bekerja keras.Perumpamaan bekerja untuk hidup
adalah salah sama sekali.Bagi Marx, kaum kapitalis sebenarnya adalah golongan
48

pencuri kerana mereka mencuri hasil keringat orang lain untuk terus hidup dengan
senang. Demikianlah yang menjadikan Marx sangat marah terhadap kaum
kapitalis yang menjadi sumber segala bencana, memeras tenaga orang lain serta
mengekploitasi orang lain untuk hidup senang sendiri. Disebabkan itulah Marx
telah menyedarkan kaun buruh untuk bangun menentang.

Tidak dapat dinafikan Marx berada di pihak yang benar dalam


memperjuangkan kebenaran ini.Apa yang menjadi tidak benar adalah kebenaran
itu telah diperjuangkan secara berlebihan dan pada jalan yang salah.Dalam erti
kata lain, keterlaluan itu mengakibatkan seseorang bertindak extrem sehingga
mengorbankan banyak perkara benar. Dalam teori ekonomi Max,beliau
memperkenalkan tiga asas utama dalam menentang golongan Kapitalis.Tiga asas
tersebut adalah Kepandaian, Modal dan Tenaga kerja.

Pada permulaan peradaban manusia, kepandaian manusia sememangnya


sangat sedikit jika hendak dibandingkan dengan tenaga yang ada.Kemajuan ilmu
pengetahuan telah mengakibatkan perkembangan pelbagai industri.Di sini sangat
jelas bahawa betapa pentingnya kepandaian manusia.Barang-barang yang
dihasilkan oleh orang yang bijak jauh lebih baik daripada barang yang dihasilkan
oleh orang yang tidak bijak.Kecekapan seorang pemimpin dalammengawal sumber
yang dia ada sangat penting bagi memastikan dia tidak gulung tikar.

Seterusnya, modal adalah segala yang bernilai serta dapat digenakan untuk
memperkembangkan sesuatu industri seperti bahan perkakas, wang dan
sebagainya.Modal juga adalah satu asas yang amat penting sehinggakan terdapat
satu buku ekonomi yang mengatakan bahawa modal adalah satu-satunya perkara
yang mampu menghasilkan satu produk.Semakin besar satu industri, maka makin
banyaklah modal yang diperlukan bagi menampung kelacaran industri tersebut.

Asas ketiga yang menjadi pegangan Marx adalah tenaga kerja. Pada masa
dahulu, tenaga kerja amat tidak diutamakan terutamanya pada zaman Yunani
49

sangat memandang rendah terhadap goongan tenaga pekerja. Bagi mereka, hanya
budak sahaja yang boleh bekerja seangkan golongan dewasa dan merdeka tidak
perlu untuk bekerja.Keadaan di Timur juga memandang rendah terhadap kerja.
Agama Hindu telah mewujudkan sistem kasta dimana Kasta Brahma yang
merupakan kasta tertinggi hanya ditugaskan untuk merenungkan kerohanian sahaja
berbanding kasta lain dibawah.

Walau bagaimanapun, Islam adalah satu-satu agama yang tidak


membezakan manusia melainkan ketaqwaan kepada Allah.Ayat–ayat Allah sendiri
dapat menerangkan kepada kita tentang keadaan ekonomi yang sebenarnya.Berikut
merupakan beberapa asas atau prinsip yang boleh kita jadikan panduan dalam
kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertama adalah harta adalah milik Allah sedangkan manusia hanyalah


pemegang amanah Tuhan. Semua kejadian hanyalah berlaku di atas kehendak
dan ketentuan Allah. Demikianlah juga dengan kejadian benda milik mansia,
semuanya hanya mungkin atas kehendakNya.Terdapat banyak ayat Allah yang
menerangkan perkara di atas.Antaranya ialah
  
   
   
    
   
  
   
    
  
   
50

    


 
17. Demi sesungguhnya, kafirlah orang-orang Yang berkata: "Bahawasanya
Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam) Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Dakwaan
itu tidak benar) kerana siapakah Yang dapat menahan (seksa) dari Allah sedikit
jua pun kalau ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Maryam beserta ibunya dan
orang-orang Yang ada di muka bumi semuanya?" dan (ingatlah) bagi Allah
jualah Kuasa pemerintahan langit dan bumi dan Segala Yang ada di antara
keduanya. ia menciptakan apa jua Yang dikehendakiNya. dan (ingatlah) Allah
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  
   
   
 
120. Allah jualah Yang Menguasai alam langit dan bumi serta Segala Yang ada
padanya; dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Prinsip atau asas benda adalah hak Allah ini menunjukkan bahawa manusia
sebenarnya tidak lebih daripada pemijam sahaja.Dalam erti kata lain, manusia
hanya pemegang amanah sahaja.Benda yang ada pada manusia sebenarnya adalah
anugerah yang harus digunakan sebaik-baiknya.Firman Allah dalam ayat 7 surah
al-Hadid dan ayat 33 surah an-Nur :

  


  
  
  
51

  


 

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan belanjakanlah (pada jalan
kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) Yang dijadikannya
kamu menguasainya sebagai wakil. maka orang-orang Yang beriman di antara
kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu pada jalan Allah);
mereka tetap beroleh pahala Yang besar.

    


  
33. ..dan berilah kepada mereka dari harta Allah Yang telah dikurniakan kepada
kamu….

Setiap umat Islam hendaklah menyedari akan hakikat ini.Harta yang


diberikan hendaklah dimanfaatkan dengan sebaiknya.Kita tidak boleh
menggunakan harta yang ada untuktujuan yang buruk seperti untuk melakukan
rasuah.Hal ini telah diterangkan di dalam ayat 188 surah Al-Baqarah :

  


 
  
 
  
  
 
188. Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di
antara kamu Dengan jalan Yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan
harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan
52

(atau mengambil) sebahagian dari harta manusia Dengan (berbuat) dosa,


padahal kamu mengetahui (salahnya).

Selain itu,kita tidak boleh boros dalam menggunakannya.Kita hendaklah


menggunakan harta yang dengan cara bersederhana agar kita tidak menyakiti
orang lain terutamanya golongan miskin.Firman Allah dalam ayat 26-27 surah al-
Isra':

  


 
  
   
 
  
 
   
26. Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir
akan haknya masing-masing; dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu
Dengan boros Yang melampau.
27. Sesungguhnya orang-orang Yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan,
sedang Syaitan itu pula adalah makhluk Yang sangat kufur kepada Tuhannya.

Larangan seterusnya adalah janganlah kita mengumpul harta untuk mencari


keuntungan bai diri sendiri dengan meyusahkan masyarakat.Begitu juga dengan
mempergunakan harta sebagai alat untuk memeras orang lain.Hal inilah yang
dibangkang sepenuhnya oleh Marx.Dalam hal ini, dapat dilihat bahawa fahaman
Marx seiring dengan ajaran Islam.Dapatlah dikatakan bahawa konsep riba dalam
Islam adalah sama dengan konsep nilai lebih dalam ajaran Komunisme.Keduanya
menolak pemerasan iaitu hidup senanng di atas keringat orang lain. Orang
53

seumpama ini adalah lintah darat yang dibenci oleh Islam.Banyak hadis mahupun
ayat al-Quran yang melarang perbuatan riba.

 
  
    
  
    
  
   
  
   
  
   
   
  
   
  
275. Orang-orang Yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul
melainkan seperti berdirinya orang Yang dirasuk Syaitan Dengan terhuyung-
hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka
mengatakan: "Bahawa Sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba".
padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan
riba. oleh itu sesiapa Yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari
Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa Yang telah
diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan
perkaranya terserahlah kepada Allah. dan sesiapa Yang mengulangi lagi
54

(perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di
dalamnya.

Prinsip kedua ajaran Islam berkaitan ekonomi adalah umat Islam harus
bekerja untukmencari rezeki.Sikap malas amat ditegah dalam ajaran Islam.Begitu
juga dengan mebelakangi dunia, semata-mata mengejar akhirat juga tidak
digalakkan dalam Islam.Allah telah menyediakan segala nikmat yang ada di dunia
untuk dinikmati dengan cara yang sebenarnya bukan dengan
menghindarinya.Berikut merupakan firman Allah berkaitan dengan hal di atas :

 
 
 
   
   
  
 
 
57. Dan Kami telah menaungi kamu Dengan awan (dari panas matahari di
padang pasir) dan Kami turunkan kepada kamu "Mann" dan "Salwa", (serta Kami
berfirman): "Makanlah dari makanan-makanan Yang baik Yang Kami telah
kurniakan kepada kamu". dan tidaklah mereka menganiaya Kami (sebab mereka
kufurkan nikmat itu), tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri.
( Al-Baqarah : 57)

  


    
  
55

   


    
  
     

77. "Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah
kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau
melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat
baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu
(dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah); dan janganlah Engkau
melakukan kerosakan di muka bumi; Sesungguhnya Allah tidak suka kepada
orang-orang Yang berbuat kerosakan ".
( Al-Qhasash : 77 )

     


 
 
  
    
   
 
 
    
   
  
56

32. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Siapakah Yang (berani) mengharamkan


perhiasan Allah Yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya, dan
demikian juga benda-benda Yang baik lagi halal dari rezeki Yang
dikurniakanNya?" katakanlah: "Semuanya itu ialah (nikmat-nikmat) untuk orang-
orang Yang beriman (dan juga Yang tidak beriman) Dalam kehidupan dunia;
(nikmat-nikmat itu pula) hanya tertentu (bagi orang-orang Yang beriman sahaja)
pada hari kiamat". Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu
persatu bagi orang-orang Yang (mahu) mengetahui.
( Al-A'raf : 32 )

4.Pandangan Islam tentang Manusia dan Kesesatan Pandangan Komunisme


Seperti yang kita ketahui, ajaran Komunisme menolak manusia adalah
ciptaan Tuhan yakni Allah.Manusia adalah benda yang tumuh dan berkembang
dengan kekuatan sendiri bukan kerana diciptakan oleh Tuhan.Bagaimana pula
dengan pandangan Islam tenatng kewujudan manusia.Kita sebagai umat Islam
harus percaya bahawa Allh yang menciptakan manusia hatta segala apa yang
terdapat di dunia ini.Menurut ajaran Islam,manusia yang ada kini adalah cucu
daripada manusia pertama iaitu Adam dan Hawa sebagaimana yang termaktub
dalam ayat 1 surah An-Nisa' dan ayat 189 surah al-A'raf :

  


  
   
  
  
   
  
57

    


  
1. Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu Yang telah
menjadikan kamu (bermula) dari diri Yang satu (Adam), dan Yang menjadikan
daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga Yang membiakkan
dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan Yang ramai. dan
bertaqwalah kepada Allah Yang kamu selalu meminta Dengan menyebut-yebut
namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana
Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.

    


  
  
   
  
   
  
  
   
 
189. Dia lah (Allah) Yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri Yang satu,
dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri suami isteri), untuk
bersenang hati dan hidup mesra Yang satu kepada Yang lain. ketika suami
mencampuri isterinya, mengandunglah ia Dengan kandungan Yang ringan, serta
teruslah ia Dengan keadaan itu (ke suatu waktu). kemudian ketika ia merasa berat
(dan menaruh bimbang) berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka (dengan
58

berkata):" Sesungguhnya jika Engkau (Wahai Tuhan kami) mengurniakan Kami


nikmat Yang baik, tentulah Kami menjadi orang-orang Yang bersyukur".

Selain daripada itu, banayk ayat al-Quran yang menerangkan bahawa


manusia diciptakan daripada tanah.Berikut merupakan ayat yang menerangkan hal
tersebut:
   
    
   
  
2. Dia lah Yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian ia tentukan ajal
(kematian kamu) dan satu ajal lagi Yang tertentu di sisiNya (iaitu masa Yang
telah ditetapkan untuk dibangkitkan kamu semula pada hari kiamat); Dalam pada
itu, kamu masih ragu-ragu (tentang hari pembalasan).
( al-An'am : 2 )

  


    
12. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal)
dari tanah
( al-Mu'minun : 12)

  


    
   
 
11. (setelah nyata kekuasaan kami) maka Bertanyalah (Wahai
Muhammad) kepada mereka (yang ingkarkan hidupnya semula
59

orang-orang mati): Adakah diri mereka lebih sukar hendak


diciptakan, atau makhluk-makhluk lain Yang Kami telah ciptakan?
Sesungguhnya Kami telah mencipta mereka dari tanah liat (yang
senang diubah dan diciptakan semula).
( as-Syafaat : 11)

  


   
 
26. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat
Yang kering, Yang berasal dari tanah kental Yang berubah warna dan baunya.
( al-Hijr : 26 )

Setelah kita mengetahui akan hakikat kejadian manusia daripada al-Quran,


sudah pasti kejadian manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada
Tuhannya.Dalam erti kata lain,manusia diciptakan adalah bertujuan untuk
mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.Manusia dicipta untuk
berbakti kepada Allah.
  
  

56. Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk
mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.
( al-Dzariyat : 56 )

Manusia akan menjadi semulia-mulia kejadian sekiranya manusia itu


mengikut segala petunjuk Allah.Banyak falsafah yang cuba untuk melakarkan
keadaan manusia untuk menjadi sempurna, akan tetapi tiada satu pun yang berjaya
menggambarkan sebagaimana yang termaktub di dalamal-Quran.Ketrangan yang
nyata boleh kita perolehi menerusi ayat 23-38 surah al-Isra' :
60

   


  

   
 
  
    
  
  
   
  
  
   
   
   
  
  
  
 
  
   
 
  
 
61

  


  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
   
  
  
 
   
  
   
   
   
  
  
   
    
  
62

  


    
   
  
  
   
  
   
  
  
 

  
  
     
    
 
   
    
    
  
  
   
  
 
63

23. Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya Engkau tidak menyembah melainkan
kepadanya semata-mata, dan hendaklah Engkau berbuat baik kepada ibu bapa.
jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur
tua Dalam jagaan dan peliharaanMu, maka janganlah Engkau berkata kepada
mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah
Engkau menengking menyergah mereka, tetapi Katakanlah kepada mereka
perkataan Yang mulia (yang bersopan santun).
24. Dan hendaklah Engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan
dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, Dengan berkata): "Wahai
Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah
mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil."
25. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa Yang ada pada hati kamu; kalaulah
kamu orang-orang Yang bertujuan baik mematuhi perintahNya, maka
Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang Yang bertaubat.
26. Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir
akan haknya masing-masing; dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu
Dengan boros Yang melampau.
27. Sesungguhnya orang-orang Yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan,
sedang Syaitan itu pula adalah makhluk Yang sangat kufur kepada Tuhannya.
28. Dan jika Engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu
rezeki dari Tuhanmu Yang Engkau harapkan, maka Katakanlah kepada mereka
kata-kata Yang menyenangkan hati.
29. Dan janganlah Engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan
janganlah pula Engkau menghulurkannya Dengan sehabis-habisnya, kerana
akibatnya akan Tinggalah Engkau Dengan keadaan Yang tercela serta kering
keputusan.
30. Sesungguhnya Tuhanmu lah Yang meluaskan rezeki bagi sesiapa Yang
dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan ia juga Yang
menyempitkannya (menurut Yang demikian). Sesungguhnya ia Maha mendalam
pengetahuannya, lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.
64

31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan;
Kamilah Yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya
perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan Yang besar.
32. Dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu
perbuatan Yang keji dan satu jalan Yang jahat (yang membawa kerosakan).
33. Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia Yang diharamkan
oleh Allah membunuhnya kecuali Dengan alasan Yang benar. dan sesiapa Yang
dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya
berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau Dalam
menuntut balas bunuh itu, kerana Sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-
penuh pertolongan (menurut hukum Syarak).
34. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan Dengan cara
Yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh
(dewasa, serta layak mengurus hartanya Dengan sendiri); dan sempurnakanlah
perjanjian (dengan Allah dan Dengan manusia), Sesungguhnya perjanjian itu
akan ditanya.
35. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah
Dengan timbangan Yang adil. Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di
dunia) dan sebaik baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di akhirat kelak).
36. Dan janganlah Engkau mengikut apa Yang Engkau tidak mempunyai
pengetahuan mengenainya; Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta
hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa Yang
dilakukannya.
37. Dan janganlah Engkau berjalan di bumi Dengan berlagak sombong, kerana
Sesungguhnya Engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan Engkau tidak akan
dapat menyamai setinggi gunung-ganang.
38. Tiap-tiap satu perintah itu, menyalahinya adalah kejahatan Yang dibenci di
sisi Tuhanmu.

5. Kesesatan Pandangan Komunisme Tentang Agama Islam


65

Dalam hal ini, sesetengah orang keliru dengan pandangan ajaran


Komunisme tentang agama.Komunisme sangat benci terhadap agama sebagai
mana yang kita ketahui.Malah menganggap agama adalah musuh utama yang perlu
diperangi.Bagi Marx,agama adalah suatu benda yang diada-adakan tidak kira apa
jua agama hatta agama Kristian sekalipun.Hal ini kerana mengikut kajian beliau,
agama Kristian yang berpandukan ajaran kitab Bible juga telah mengalami
perubahan yang jauh ketara berbanding kitab yang kononnya digunakan sebelum
Nabi Isa wafat.Hal inilah sedikit sebanyak telah mengubah tanggapannya
terhadapa agama.

Marx sangat membenci ajaran dosa warisan dalam ajaran Kristian.Beliau


menganggap ajaran inilah yang menyebabkan sumber kehancuran masyarakat.
Disebabkan banyak hal yang buruk berlaku dating daripada hal keagamaan
menguakan lagi kebencian Marx terhadap agama.Agama adalah buatan manusia
dimana ia alat untuk mempertahankan kedudukan goongan yang berkuasa.Dalam
erti kata lain, agama adalah candu masyarakat.Hal tersebut boleh didapati dalam
ucapan Lenin yang berbunyi :
" Kita harus memerangi agama.Inilah pendapat daripada seluruh meterealisme
dan ini juga pendapat Marxisme"

Pernyataan Marx tentang keburukan semua agama adalah salah sama


sekali.Hanya agama Islam sahaja yang benar di muka bumi ini.Marx tidak
mengetahui akan kebenaran agamaIslam.Agama Islam sangat berbeza dengan
agama Kristian.Tiada keraguan sekalipun terhadap Kitab Al-Quran yang
dibawakan oleh NabiMuhammad s.a.w sebagai wahyu Ilahi melainkan mereka
yang sengaja untuk memburukkan agama Islam.Para sarjana Barat
sekalipun,mengakui akan keagungan agama Islam.
66

Al-Quran tidak pernah pun dikotori oleh tangan-tangan manusia,juga tidak


terdapat penambahan mahupun pengurangan kalimatnya ataupun kata-
katanya.Bahkan sarjana Barat yang berkeinginan untuk menolak Islam tidak
berjaya untuk menolak kemurnian Al –Quran.Sebagaimana kata-kaat Profesor
Nichholson dalam " Literary History of the Arabs"
" Di dalam al-Quran kita meperoleh bahan-bahan yang benar dan tidak
dapat diganggu gugat kekuasaannya untuk menjejaki sumber dan perkembangan
awal sejaah Islam, bahan-bahan demikian tidak ditemui pada agama Buddha atau
Kristian atau agama kuno yang lain"

Kondisi agama Islam adalah jauh berbeza dengan kondisi agama


Kristian.Jika Marxisme-Komunisme mempunyai alasan kuat untuk menolak
agama,tetapi beliau seharusnya tidak mempunyai sebarang alas an untukmenolak
ajaran Islam.Islam tidak mungkin menjadi candu di dalam masyarakat
sebaliknya,Islam adalah penyelamat umat manusia daripada kesesatan.Islam tidak
memperkenankan penindasan meskipun penindasan terhadapa diri sendiri
sekalipun sebagaimna yang diajarkan oleh Injil yang ada pada masa kini yang
berbunyi:
" Kasihanilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada orang yang
membenci kamu,kepada orang yang menampar pipimu sebelah, berilah jua pipi
yang sebelah lagi, dan orang yang mengambil jubahmu, janganlah ditegahkan
mengambil bajumu lagi"
( Lukas 6: 27-29)

Falsafah yang terdapat di atas jelas sekali megkehendaki umat Kristian


meneriama nasib untuk dianiyai dan diperkosa oelh oarng lain.Oleh itu,tidaklah
keterlaluan jika Marx menganggap agama(Kristian) sebagai bukan alat yang boleh
mepertahakan golongan yang tertindas daripada golongan yang menindas.Dalam
Islam pula tidak terjadi akan hal sedemikian.Islam menentang keras terhadap
pemerasan dan perkosaan.Dalam Islam sendiri terdapat hokum yang disebut Qisas
yakni hokum membalas dengan setimpal.Islam tidakmungkin diperalatkan oleh
67

golongan yang berkuasa yntuk menindas golongan yang tertindas.Walau


bagaimanapun, golongan Komunisme tetap tidak mahu menerima akan kebenaran
Islam sebagai agama yang suci dan benar.Malah golongan ini berusaha mencari
alasan untuk menyerang Islam.Golongan ini banyak memusatkan serangannya
terhadap keperibadian Nabi Muhammad dengan memalsukan sejarah dan
sebagainya. N.A.Morozov dalam bukunya menganggap bahawa Nabi Muhammad
adalah tokoh dalam dogeng yang tidak pernah wujud dan lahir di dunia ini.
Penulisan sarjana Komunis terhadap Rasululah adalah suatu yang amat tidak
rasional.Mereka boelh befikir sampai ke tahap tersebut semata-mata untuk
memburukkan Islam dan tidak mempunyai alasan yang kukuh untuk menentang
Islam.

Oleh yang demikian, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tiada satu
alasan pun yang boleh Marx gunakan untuk menolak ajaran Islam sebagaimana
beliau menolak ajaran Kristian.Selain itu Marx juga berusaha untuk
menghancurkan semua agama termasuklah agama Islam yang dikatakan sebagai
candu dalam masyarakat sedangkan Islam diturunkan adalah untuk mengatasi
masalah umat manusia.

  


    
   
   
   
  
   
  
 
68

 
 
158. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya
Aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (di utus oleh Allah) Yang
Menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia;
Yang menghidupkan dan mematikan. oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan
RasulNya, Nabi Yang Ummi Yang beriman kepada Allah dan Kalimah-
kalimahNya (Kitab-kitabNya); dan ikutilah Dia, supaya kamu beroleh hidayah
petunjuk".
( AL-A'raf :158)

Di sini,jelas bahawa penurunan al-Quran adalah untuk menghapuskan


perbezaan antara agama yang sedia ada.Perbezaan antara agama sememangnya
tidak dapat dicegah kerana keterbatasan agama yang terdahulu yang mana hanya
untuk bangsa tertentu.Jika al-Quran tidak diturunkan sekalipun, perbezaan tersebut
tetap akan berlaku.Jika para sarjana meragui akan kebenaran Bible, tapi tidak
seharusnya berlaku keraguan terhadap kitab suci al-Quran.

Selain itu, Islam amat menggalakkan kemajuan dan


pembangunan.Dakwaan golongan Komunisme yang mengatakan Islam
menghambat kemajuan, Islam bertentangan dengan akal fikiran, serta Islam
bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada adalah dusta belaka.Ungkapan
Marx dalam bukunya berbunyi :
" Agama adalah aliran yang menghalang kemajuan.Ia adalah alat penindas jiwa,
iedologi untukmempergunakan golongan pekerja, jalan usaha untuk mengukuhkan
golongan berkuasa dan menindas. Agama adalah candu bagi rakyat."

6. Kesesatan Pandangan Komunisme tentang Tatasusila


69

Pertama sekali, Komunisme juga menolak adanya norma susial yang


bersifat abadi. Bagi mereka manusia adalah bersifat autonomi dimana manusia itu
sendiri yang menetukan apa yang baik untuk dilakukan bergantung kepada
keadaan tempat dan waktu.Pandangan golongan Komunisme tentang moral atau
susila ini haruslah ditolak secara radikal. Menyerahkan pertimbangan tentang apa
yang baik dan buruk bererti adalah bermaksud satu kekacauan.Manusia boleh cuba
menghasilkan pelbagai kaedah untuk mengatur kehidupan merka menjadi lebih
sempurna,akan tetapi ia hanyalah sekadar bahan bacaan sahaja. Allah jualah yang
mampu mengirinkan rasulnya untuk membimbing manusia ke jalan yang
diredhai.Al-Quran adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mampu
menjadi pedoman kepada seluruh umat manusia dahulu,kini dan selamanya.

Islam telah menetapkan bahawa berbudi pekerti yang baik adalah amat
digalakkan.Bahkan agama Islamyang diturnkan oleh Allah adalah bertujuan untuk
menyempurnakan budi pekerti manusia.Berbudi pekerti yang baik serta
bertatasusiala yang terpuji akan mengangkat manusia ke tempat yang sa'dah iaitu
tempat yang kekal di dunia dan akhirat. Sebaliknya budi pekerti yang buruk akan
menempatkan manusia ke lembah kebinasaan baik di dunia mahupun di akhirat.

‫اكمل الموءمنين ايمانا احسنهم خلقا‬


" Orang Mu'min yang paling sempurna imannya ialah siapa yang baik budi
pekertinya"

‫انما بعث لتم مكارم الخلق‬


" Sesungghnya aku diutus Tuhan untuk melengkapkan dan menyempurnakan
segala budi pekerti yang utama"

A. SIFAT YANG TERPUJI


70

Terdapat beberapa budi pekerti atau susaila yang utama.Antaranya ialah


takut kepada Allah yakni taqwa. Rasa takut akan Pencipta kita iaitu Allah akan
sentiasa membimbing kita ke jalan yang baik.Hal ini kerana kita kan sentiasa yakin
dengan segala ketentuan dan ketetapan Ilahi.Firman Alah dalam ayat 26 surah al-
A'raf yang berbunyi:
  
  
 
  
   
   
  
26. Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu
(bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan; dan
pakaian Yang berupa taqwa itulah Yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu
adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-
hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur).

Selain itu, sifat tawakkal juga perlu ada dalam diri kita sebagaiumat
islam.Kewajipan umat manusia untuk berusaha sebaik-baiknya, namun hasilnya
hendaklah diserahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai suatu Zat yang Maha
Kuasa.Manusia tidak bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.Sifat
tawakal menjadi asas segala ketenangan hati, keteguhan dalam bekerja dan modal
utama dalam berusaha dan berjuang.Hal ini dapat dibuktikan melalui firman Allah
dalam ayat 160 surah Al-Imran :

   


   
   
71

   


  
 
160. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa
pun Yang akan dapat mengalahkan kamu; dan jika ia mengalahkan kamu, maka
siapakah Yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan Yang
demikian)? dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang Yang
beriman itu berserah diri.

Sifat pekerti yang seterusnya adalah taubat.Tidak dapat dinafikan tiada


manusia yang tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Oleh itu,
taubat adalah pembersih hati yang sesat. Orang yang telah melakukan kejahatan
dan kesesatan hendaklah segera bertaubat agar tidak terus berada dalam lembah
kenistaan. Taubat bukanlah sekadar ucapan di mulut dan menghentikan perbuatan
salah tersebut untuk seketika sahaja.Perbuatan salah tersebut hendaklah dihentikan
buat selamanya.Bertaubat hendaklah disegerakan bukannya dengan
menangguhkannya sehingga hari esok.

  


 
   
  
   
   
   
  
  
72

54. Dan apabila orang-orang Yang beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami
itu datang kepadamu (dengan tujuan hendak bertaubat dari dosa-dosa mereka),
maka katakanlah: "Mudah-mudahan kamu beroleh selamat! Tuhan kamu telah
menetapkan bagi dirinya untuk memberi rahmat (yang melimpah-limpah):
bahawasanya sesiapa di antara kamu Yang melakukan kejahatan Dengan sebab
kejahilannya, kemudian ia bertaubat sesudah itu, dan berusaha memperbaiki
(amalannya), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani".

Seterusnya susila yang baik adalah bersifat haya iaitu pemalunya hati untuk
melakukan segala perbuatan yang ditegah oleh agama.Orang bersifat haya akan
terhindar daripada melakukan perbuatan yang tercela yang hanya mengikut nafsu
semata-mata.Sebaliknya jika sifat haya tiada dalam diri,maka dengan mudahnya
tergoda dengan hasutan syaitan dan tidak segan silu untukmelakukan perbuatan
yang keji dan ditegah.Firman Allah di dalam ayat 108 an-Nisa berbunyi :

  


   
  
   
    
  

108. Mereka menyembunyikan (kejahatan mereka) daripada manusia, Dalam
pada itu mereka tidak menyembunyikan (kejahatan mereka) daripada Allah.
padahal Allah ada bersama-sama mereka, ketika mereka merancangkan pada
malam hari, kata-kata Yang tidak diredhai oleh Allah. dan (ingatlah) Allah
sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa Yang mereka lakukan.
73

Sifat pekerti yang dianjurkan dalam Islam adalah adil.Adil adalah berlaku
benar,membenarkan siapa yang sesungguhnya benar dan menyalahkan sesiapa
yang salah tidak kira siapa gerangan orang tersebut hatta anak sekalipun.Berlaku
adil adalah jaminan kepada kedamaian dan kesentosaan.Tidak akan wujud
persengketaan dan pembunuhan jika semua manusia bersifat adil seadilnya.Oleh
itu, kita hendaklah berpegang teguh kepada keadilan meskipun nyawa kita
terancam disebabkan keadilan tersebut.Firman Allah terhadap sifat ini jelas dalam
ayat 135 surah an-Nisa.

  
  
  
   

   
   
   
  
   
   
  
 
135. Wahai orang-orang Yang beriman! hendaklah kamu menjadi orang-orang
Yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan
kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan
kaum kerabat kamu. kalaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka
janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi Yang memperkatakan
kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), kerana Allah lebih bertimbang
74

rasa kepada keduanya. oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya
kamu tidak menyeleweng dari keadilan. dan jika kamu memutar-balikkan
keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi), maka Sesungguhnya Allah
sentiasa mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan.

Sifat susila seterusnya adalah harga-menghargai.Maksudnya kita hendaklah


sentiasa bersifat menghargai orang lain, tidak memandang ringan atau
merendahkan orang lain.Dalamerti kata lain,kita mengamalkan pepatah "berdiri
sama tinggi, duduk sama rendah".Tidak ada seorang pun yang dipandang mulia
oleh Allah melainkan orang yang banyak melakukan amal soleh.Darjat,pangkat,
kekayaan,kulit, rupa paras dan sebagainya tidak boleh menjadi ukuran untuk kita
menjadi sombong dan takabur terhadap orang lain.Menghormati pendapat orang
lain juga termasuk di dalam menghargai oraing lain. Seabarang perselisihan juga
dapa dihindari jika kita bijak menghargai orang lain.Ayat Allah berkaitan sifat ini
boleh dilihat menerusi ayat 13 surah al-Hujurat

  


  
 
 
  
  
    
 
13. Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki
dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku
puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan
Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang
lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya).
75

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya


(akan keadaan dan amalan kamu).

Sifat mahmudah yang turut dianjurkan oleh Islam adalah sifat sabar.Segala
pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru sudah tentu tidak akan mempunyai
hasil yang baik.Jikamelihat sesuatu berada dalam kondisi yang tidak sepatutnya,
kita tidak boleh terus marah tetapi sebaliknya bersikap sabar dan berfikir terlebih
dahulu.Walau bagaimanapun, sifat sabar juga ada hadnya.Kita tidak boleh
membiarkan orang memperlakukan kita sesuka hati mereka.Orang yang tidak
punya kesabaran,akan cepat berasa putus asa dengan apa yang telah dilakukan.

 
  
 
 
 
 
 
  
 
22. Dan orang-orang Yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka
semata-mata, dan mendirikan sembahyang, serta mendermakan dari apa Yang
Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka; dan
mereka pula menolak kejahatan Dengan cara Yang baik; mereka itu semuanya
adalah disediakan baginya balasan Yang sebaik-baiknya pada hari akhirat; -

Seterusnya adalah bersifat jujur dan pemaaf.Jujur di sini membawa maksud


tidak berdusta dan sentiasa berkata benar.Orang yang jujur akan sentiasa disenangi
oleh masyarakat.Sifat jujur adalah kunci keselamatan dan kelebihan.Begitu juga
76

dengan sikap pemaaf.Sebagaimana yang kita ketahui,manusia juga tidak terlepas


daripada melakukan kesilapan.Tidak seorang pun di dunia ini yang sepi dari
berbuat salah.Menyedari akan hal di atas kita perlu bersifat pemaaf dalam apa jua
situasi.Kita sendiri pun hendaklah segera meohon maaf jika telah membuat
kesalahan terhadap orang lain.Dalam erti katalain,pemaaf adalah kuncikepada
mengeratkan tali persadaraan dan persahabatan. Terdapat beberapa ayat Alah yang
menceritakan kelebihan oaring yang bersifat jujur dan pemaaf.

   


 
   
  
  
    
   
  
119. Allah berfirman: "Inilah hari (kiamat) Yang (padanya) orang-orang Yang
benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) mendapat manfaat dari kebenaran
mereka; mereka beroleh Syurga-syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa
sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda akan mereka dan
mereka pula reda akan dia. itulah kejayaan Yang amat besar".
( al-Maidah : 119)

  


  
 
77

199. Terimalah apa Yang mudah Engkau lakukan, dan suruhlah Dengan perkara
Yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang Yang jahil (yang
degil Dengan kejahilannya).
( al-Araf : 199 )

B. SIFAT YANG TERCELA

Jikalau sebelum ini, kita membincangkan tentang sifat-sifat yang


terpuji.Kini kita akan membincangkan tetntang sifat yang tercela.Pertama sekali
adalah mempersekutukan Allah.Golongan ini tertentu menduaan PenciptaNya baik
secara sengaja mahupun tidak.Ada yang mennyembah barang, alam, kubur, pohon
bear dan sebagainya.
     
    
  
  
   
  
 
 
12. Ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk Yang lain dari Allah, Yang
tidak dapat membahayakanNya dan tidak dapat mendatangkan kebaikan
kepadanya; itulah kesesatan Yang jauh terpesong.
13. Ia menyeru dan menyembah makhluk Yang - Dengan perbuatan demikian -
mudaratnya lebih dekat dari manfaat Yang diharapkannya; Demi Sesungguhnya
seburuk-buruk Penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk Yang
diseru dan disembahnya itu.
( al-Hajj : 12-13)
78

Seterusnya adalah bersifat kafir ataupun menolak kebenaran yang


ada.Kebenaran yang dimaksudkan adalah semua macam kebenaran tetapi terutama
kebenaran agama. Termasuklah kekafiran yang paling tercela adalah menolak akan
wujudnya Tuhan sebagaimana yang diagungkan oleh golongan Komunisme.

Akal kita seharusnya menerima hakikat bahawa setiap suatukejadian pasti


ada penciptanya. Allah merupakan Zat yang ghaib, atas dasar itu adalah mustahil
jika manusia dapat menyelidikinya meskipun dikerahkan seluruh cendikiawan di
dunia ini.Sungguhpun demiian, kita harus bersyukkur kerana masih dapat
mengetahui sifat-sifat Allah mengetahui wahyu yang diturunkan yang disampaika
melalui para Rasul Allah dengan perantaraan malaikat Jibril.Firman Allah dalam
ayat 95 surah al-An'am:
    
  
  
  
    
  
95. Sesungguhnya Allah jualah Yang membelah (menumbuhkan) butir (tumbuh-
tumbuhan) dan biji (buah-buahan). ia mengeluarkan Yang hidup dari Yang mati,
dan mengeluarkan Yang mati dari Yang hidup. Yang sedemikian itu kekuasaannya
ialah Allah. maka Bagaimanakah kamu dipalingkan dari menyembahNya (oleh
benda-benda Yang kamu jadikan sekutuNya)?

Seterusnya adalah sifat takabbur ataupun sombong. Percaya akan


kemampuan diri adalah sifat yang baik, akan tetapi jika secara berlebihan akan
menjadi satu sifat yang buruk dan tercela.Orang yang sombong memganggap
dirinya terlalu istimewa dan mampu melakukan apa jua sehingga memandang
rendah akan manusia lain.Malah golongan ini juga tidak mahu menerima sebaang
79

pendapat orang lain.Akibat terlalu berasa takabbur, golongan ini akan terjerumus
ke lembah kebinasaan yang merugikan diri sendiri sebagaimana firman Allah di
dalam ayat 146 surah al-A'raf :

  


  
  
    
  
   
  
  
   
 
 
  
146. Aku akan memalingkan (hati) orang-orang Yang sombong takbur di muka
bumi Dengan tiada alasan Yang benar dari (memahami) ayat-ayatKu (yang
menunjukkan ‫للل‬kekuasaanKu); dan mereka (yang bersifat demikian) jika
mereka melihat sebarang keterangan (bukti), mereka tidak beriman kepadaNya,
dan jika mereka melihat jalan Yang (membawa kepada) hidayah petunjuk, mereka
tidak mengambilnya sebagai jalan Yang dilalui. dan sebaliknya jika mereka
melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan Yang dilalui.
Yang demikian itu, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka
sentiasa lalai daripadanya.

Sifat mazmumah yang seterusnnya ialah tamak haloba.Orang yang bersifat


tamak adalah orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah.Dalam erti kata
80

lain, manusia tersebut sering saja merasa kekurangan dalam kehidupan.Orang


jenis ini akan berusaha menambahkan apa jua kekayaan yang dimiliki dengan cara
apa jua tidak kira halal mahupun haram.Orang yang tamak sedah sememangnya
bersifat kedekut.Apabila dia bersedekah, dia akan bersedekah dengan tidak
ihklas.Allah telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat tercela ini menerusi
firmanNya di dalam ayat 96 surah al-Baqarah :

 
  
   
  
   
  
   
  
 
96. Demi Sesungguhnya Engkau (Wahai Muhammad) akan dapati mereka itu
setamak-tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya), dan (lobanya
mereka kepada hidup itu) melebihi loba orang-orang kafir musyrik. tiap-tiap
seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup seribu tahun, padahal umur
panjang Yang demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari azab (yang
disediakan oleh Allah). dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa Yang
mereka lakukan.

7. Ajaran sesat Komunisme tentang Negara, Diktatur Buruh dan Revolusi

i-Negara
81

Pertama sekali, kita hendaklah menolak kenyataan Komunisme secara


radikal yang mengatakan Negara adalah alat untuk melakukan penindasan.Bagi
golongan Komunisme, suatu negara wujud disebabkan adanya golongan yang
menindas dan golongan yang tertindas.Negara akan lenyap dengan sendiri jika
pertentangan kelas dapat dihapuskan.

Bagi Islam jelas pemikiran Komunisme adalah suatu yang tidak


rasional.Negara adalah perlembagaan yang harus dipertahankan. Melalui negaralah
kita dapat mengelakkan sebarang penindasan dan kekerasan.Negara memberikan
perlindunngan melalui peraturan dan hukuman yang diwujudkan.Selain itu,apabila
wujud sebuah Negara, maka akan dilantiklah jua orang yang akan mengetuai
sebuah Negara yang dipanggil pemimpin.Sabda Rasulullah

‫السلطان ظل ال فى الرض فإذا دخل احدكم بلدا ليس به سلطان فل يقمن بم‬

" Sultan ( Ketua Negara) adalah naungan Allah di muka bumi, maka apabila
seseorang daripada kamu masuk ke suatu negeri yang tidak ada Sultan, maka
janganlah kamu menetap di dalamnya"

Membentuk sebuah Negara dan melantik pemimpin dan mematuhi adalah


dikatakan suatu yang wajib dilakukan.Islam mewajibkan umatnya supaya
mematuhi pemimpin yang telah dilantik.Alah telah berfirman menerusi ayat 59
surah an-Nisa':

 
  
 
   
   
82

  


  
 
  
  
 
59. Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah
kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa)
dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam
sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah
(Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan
hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula
kesudahannya.

2. Diktatur Buruh
Golongan Komunisme berusaha untuk mebentuk sautu Diktatur Buruh
sebagaimana yang diimpikan. Dalam diktatur tersebut, golongan yang berkuasa
mtlak adalah golongan buruh. Golongan Komunisme menyerang dan menentang
sebarang penindasan yang dilakukan terhadap golongan buruh.Namun sedar
ataupun tidak,jika mereka mewujudkan DiktaturBuruh,mereka secara langsung
akan melakukan penindasan terhadap golongan yang bukan buruh.

Islam sememangnya menentang akan sebarang penindasan.Islam tidak


mengutamakan mana-mana pihak baik yang berada di atas mahupun di
bawah.Sejarah dan riwayat Islam telah mengajarkan kepada kita bahawa
Islammenentang keras pengutaman suatu golongan di atas golongan lain.Hanya
taqwa sahaja yang membezakan manusia di sisi Allah.
83

  


  
 
 
  
  
    
 
13. Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki
dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku
puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan
Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang
lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya).
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya
(akan keadaan dan amalan kamu).
( al-Hujurat : 13)

   


    
  
   
 
 
   
  
     
 
84

159. Maka Dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu
Wahai Muhammad), Engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka
(sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah Engkau bersikap kasar lagi
keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka
(mengenai kesalahan Yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah
ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah Dengan mereka Dalam urusan
(peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila Engkau telah berazam
(Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya.

3. Revolusi
Revolusi adalah suatu istilah berkaitan dengan perubahan. Seperti yang kita
ketaui, segala yang ada dimuka bumi ini tidak akan tetap selamanya, malah akan
mengalami perubahan.Perubahan yang berlaku tidak kira sama ada secara cepat
mahupun lambat. Akan tetapi, evolusi yang dimaksudkan di sini adalah suatu
perubahan yang akan berlaku dengan cepat berdasarkan kepada suatu dasar
tertentu.Islam menentang satu revolusi yang bertujuan untuk keburukan tetapi
sangat menggalakkan perubahan atas dasar kebaikan yakni untuk berubah daripada
kegelapan kepada kebaikan sebagaimana dengan perubahan yang telah dibawa
oleh Rasullah suatu ketika dahulu.Baginda telah membawa umat manusia daripada
lembah kegelapan kepada kebenaran.

Kesimpulannya, jelaslah bahawa Islam tidak menghalang akan satu


revolusi jika ia adalah bertujuan untuk kebaikan.Tetapi revolusi yang diinginkan
oleh golongan Komunisme adalah tidak wajar sama sekali disebabkan mereka
ingin membakar semangat semua manusia agar sentiasa berbalah dan bersengketa
sekaligus bertujuan untuk membinaakan agama Islam khususnya.

8. Komunisme adalah satu Agama Palsu


85

Jika kita teliti dengan sedalamnya, Komunisme adlah suatu agama yang
palsu walaupun padahakikatnya mereka menentang semua agama.Mereka tidak
percaya kepada semua nabi dan kitab yang telah diturunkan kepada umat
manusia.Tetapi apabila kita menyelidiki secara mendalam, golongan Komunisme
memunyai nabi-nabi yang mereka agungkan.Nabi-nabi tersebut adaal
Marx,Engels,Lenin dan Mao Tse Tung.Gambar-gambar nabi tersebut ditampaldi
manamana sahaja serta dipuja setiap masaHari ulang tahun tokoh-tokoh tersebut
disambut secara besar-besaran bagi memperingati ketokohan mereka.Makam
tokoh tersebut dibuat dengan megah sekali.Dosteyewsky iaitu seorang pengarang
Rusia yang terkenal di dalam bukunya yang bertajuk " Para Demon" (Iblis)
berpendapat bahawa hakikat sebenarnya Komunisme bukanlah satu politik tetapi
satu ajaran agama.

Jikalau kebanyakan agama memeperkenalkan konsep " bangsa atau


golongan pilihan" tetapi Komunisme telah mengenali sasaran meraka iaitu
golongan Buruh.Kaun Buruh inilah yang akan berkuasa dan memimpin dunia
seterusnya menjadi penyelamat dunia.

Berdasarkan kepada huraian di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa


fahaman Komunisme tidak sepatutnya dibiarkan wujud di muka bumi
ini.Islamadalah agama yang terpilih untuk seluruh umat manusia iaitu satu-satunya
agama yang dapat menyelamatkan manusia daripada kesesatan dan kejahilan
sebagaimana firman Allah dalam ayat 19 dan 85 surah Al-Imran :

      


    
  
    
  
86

   


   
  
19. Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. dan
orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan Kitab itu tidak berselisih
(mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai
kepada mereka pengetahuan Yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu
pula) semata-mata kerana hasad dengki Yang ada Dalam kalangan mereka. dan
(ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka
Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya.

  


  
   
  

85. Dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan
diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang rugi.
87

PENGARUH KOMUNISME DI TANAH MELAYU.

1 ) LATAR BELAKANG PENGASAS KOMUNISME DI MALAYSIA.

Chin Peng (lahir 21 Oktober 1924) ialah nama samaran Ong Boon Hwa,
ketua Parti Komunis Malaya.Tidak berasal dari China sebagaimana sangkaan
ramai, Chin Peng seorang Cina Kantonis dilahirkan di sebuah kedai kecil dua
tingkat menjual basikal , di No. 36, Jalan Kampung Koh, Sitiawan yang
terletaknya 50 kilometer dari barat daya bandar Ipoh, Perak. Beliau merupakan
kedua daripada enam beradik yang hidup dalam kemiskinan. Ayahnya datang dari
negara China dan kecewa akibat kemelesetan ekonomi 1930.Buku memoirnya
bertajuk "Chin Peng: Sejarah dari belah saya" ("Chin Peng: My Side of history")
diterbitkan di Singapura.

Semasa kecil Chin Peng minat sekali membaca bahan-bahan media cetak
dan menyoroti perkembangan di negara China. Ketika itu berlaku pertikaian antara
Chiang Kai Shek dan Mao Zedong. Tentera Jepun pula merampas Manchuria dan
menguasai pedalaman China. Negara China merupakan tanah kelahiran bapa dan
nenek moyangnya di kawasan Kwantung.Semasa remajanya 15 tahun, Chin Peng
mempunyai perasaan yang dekat dengan nasionalis berpendidikan barat Ching Kai
Shek yang menguasai kawasan selatan China dan Taiwan. Tapi buku kecil 'On
Protacted War' karangan Mao Zedong mengubah pendiriannya kepada aliran
komunisme. Tekadnya jelas untuk menentang Jepun yang kemudian menyerang
Tanah Melayu tahun 1941.

Tahun 1940 dia diterima menyertai Parti Komunis Malaya iaitu satu
cabang Parti Komunis China di seberang laut. Dia turut menyertai Force 136, satu
pasukan bersenjata yang ditubuhkan oleh perisik British bagi menentang Jepun di
Tanah Melayu. Ketika itu umurnya 18 tahun.

Chin Peng memimpin MPAJA atau Malayan People Anti Japanese Army ,
sebuah pasukan gerila bagi menentang Jepun. Tentera British (Pasukan Special Air
88

Services dan MI6) yang diterjunkan di hutan Perak, telah memberi pelbagai
senjata, kewangan, latihan dan pelbagai peralatan lain bagi memperlengkapkan
Force 136 dan MPAJA. Tentera MPAJA pernah menyerang tentera Jepun di
Sungai Perak berhampiran dengan tebing Pasir Salak pada tahun 1942.

Selepas Perang Dunia II, beberapa pihak yang berfahaman radikal didalam
MPAJA telah bertindak keluar hutan untuk membunuh menyiksa mereka yang
bersubahat dengan tentera Jepun dan tali barut British dan turut membunuh
pemimpin tempatan seperti para Penghulu dan para Imam kampung sebagai taktik
memantapkan penguasaan mereka. Selain itu, puak radikal didalam MPAJA turut
cuba merampas pentakbiran terutamanya dibahagian selatan Tanah Melayu.
Tindakan puak yang didakwa radikal tidak pernah disekat oleh MPAJA. Ini
kemungkinannya MPAJA sebenarnya sedang menilai kejayaan tindakan
sedemikian. Membiarkan tindakan ahlinya bermaharajalela membunuh dan
menyiksa penduduk sekali gus menunjukkan tindakan tersebut mendapat sokongan
tersembunyi dari para pemimpin MPAJA.

Tindakan puak radikal didalam MPAJA ini telah menimbulkan kemarahan


orang-orang Melayu yang bangkit untuk menentang pihak komunis di bawah
beberapa pemimpin seperti Panglima Salleh Selempang Merah. Akibat daripada
tindakbalas orang Melayu ini, Parti Komunis Malaya gagal merampas kuasa malah
terpaksa meminta campur tangan Tunku agar mententeramkan orang-orang
Melayu yang bangkit ketika itu.

Malah ada beberapa fakta yang menunjukkan bahawa beberapa pihak


didalam kelompok Melayu elit yang telah menghasut dan membangkitkan isu
perkauman Cina/Melayu dalam usaha mereka mengekalkan kekuasaan mereka
[petikan diperlukan]
. Kelompok Melayu elit ini rata-rata amat mengharapkan agar pihak
British akan datang kembali dan seterusnya membolehkan mereka bertapak kukuh
didalam urusan politik tempatan. Malah pihak-pihak ini juga menghasut agar
beberapa individu dan pertubuhan dilabelkan sebagai puak kiri dan kemudiannya
89

berjaya mengharamkan pertubuhan tersebut dan menangkap pemimpin-pemimpin


dan ahli-ahlinya.

Kembalinya British dengan pentadbiran tenteranya (BMA) dalam tempoh


yang singkat menyebabkan pihak Bintang Tiga tidak berjaya mengembangkan
pengaruh mereka. Akibat kegagalan Bintang Tiga merampas Tanah Melayu
dengan gerakan bersenjata, telah membawa kepada persetujuan pembubaran
tentera MPAJA dan perletakan senjata api disamping pembayaran saguhati kepada
gerila-gerila terbabit.

Atas jasanya terhadap perjuangan penentangan pendudukan Jepun, Chin


Peng dijemput ke London untuk menerima medal 'Order of the British Empire '
kerana sumbangannya yang besar memimpin MPAJA dan Force 136 menentang
Jepun. Tapi tekadnya untuk menubuhkan kerajaan komunis di Tanah Melayu dan
menyingkirkan British dan akhirnya memerdekakan Malaya semakin membuak-
buak selepas itu. Suasana aman dan maju di kota London meningkatkan azamnya
untuk berjuang di dalam hutan Tanah Melayu.

2 ) MEMIMPIN PARTI KOMUNIS MALAYA.

Ketika umurnya 23 tahun, Chin Peng dilantik sebagai Setiausaha Agung ,


Parti Komunis Malaya menggantikan Lai Tek yang telah dibunuhnya di Thailand.
Lai Tek adalah perisik tiga mata yang telah belot dan melarikan wang Parti
Komunis Malaya . Di bawah pimpinannya Parti Komunis Malaya semakin
agresif dan militan dengan menyerang ladang-ladang , gudang getah, rumah asap
dan rumah pengurus milik orang British di Tanah Melayu. Lantaran itu ahli PKM
semakin menyanjung keberanian dan wawasan Chin Peng. Taktik ini membawa
padah kepada Parti Komunis Malaya kerana tidak langsung diterima di kalangan
orang Melayu.

Parti Komunis Malaya juga tidak mengamalkan athiesme. Walaupun


prinsip utama komunisme yang ditulis oleh Karl Marx tidak mempercayai tuhan
dan menyatakan bahawa agama itu adalah candu manusia , namun apa yang
90

berlaku di Tanah Melayu pada waktu itu ialah mereka mengamal kan prinsip
keagamaan seperti mana yang kita dapat lihat dalam salah seorang tokoh parti
komunis malaya iaitu Rashid Maidin, Abdullah C.D dan Suraini Abdullah. Mereka
tetap mendirikan solat lima waktu seperti mana yang dituntut oleh agama islam
walaupun didalam hutan semasa perjuangan. Mereka juga telah menunaikan
ibadah haji. Sememangnya Rashid Maidin adalah seorang yang warak dan berilmu
agama yang tinggi malah beliau juga mengajar cucunya dan beberapa budak-
budak kampung membaca Al Quran dan Tajwid.

Ketika darurat, British dengan kerjasama golongan Melayu elit telah


melancarkan perang saraf iaitu propaganda melalui media massa untuk
mempengaruhi fikiran orang-orang Melayu supaya mereka yakin bahawa Parti
Komunis Malaya itu kejam dan tidak sesuai diikuti. Pengalaman orang-orang
Melayu selepas Perang Dunia II dan taktik komunis yang membunuh beratus-ratus
rakyat yang tidak berdosa menyebabkan kebanyakannya orang Melayu menolak
cara ganas komunis. Perjuangan bangsa Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan
tanpa pertumpahan darah tidak disenangi komunis yang inginkan kuasa politik
jatuh ketangan mereka dengan cara menggunakan keganasan dan menanam rasa
takut kepada rakyat amnya. Perjuangan komunis tidak boleh dianggap sebagai
perjuangan untuk kemerdekaan kerana mereka hanya berjuang untuk kepentingan
PKM dan bukan untuk kemerdekaan Malaya. Ini terbukti, mereka tetap
meneruskan taktik ganas mereka walaupun selepas Malaysia mencapai
kemerdekaan. Kemerdekaan terbukti boleh dicapai bukan dengan perjuangan
menumpah darah dengan sia-sia tetapi dengan rundingan damai yang lebih
berfaedah dan bermanfaat untuk semua pihak.

3 ) PERJANJIAN DAMAI.
91

Akibat kesukaran dan kekurangan sokongan dari masyarakat, pemimpin


Parti Komunis Malaya, Chin Peng telah meminta perundingan diadakan pada
tahun 1955. Rundingan Baling diadakan di Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku
Putera, Baling pada tahun 1955. Tunku Abdul Rahman yang mendapati Chin Peng
enggan menerima syarat pembubaran PKM dan enggan menyertai pilihan raya
melalui parti lain sebagai syarat pengampunan, bertindak menolak tuntutan PKM
agar dibenarkan bergerak sebagai sebuah parti politik yang sah.

Dengan keengganan Parti Komunis Malaya berdamai, Tunku Abdul


Rahman telah mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 di
Stadium Merdeka tanpa Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya yang lemah
diasak semakin jauh ke dalam hutan, sehinggakan kadang-kala tersingkir keluar
dari pada Malaysia, khususnya di sempadan Malaysia Thailand.

4 ) KEMEROSOTAN PARTI KOMUNIS MALAYA.

Setelah komunis runtuh di Rusia dan di runtuhnya Tembok Berlin di


Jerman Timur tahun 1989, PKM semakin goyah. Satu perjanjian damai antara
Kerajaan Malaysia, Kerajaan Thailand dengan Parti Komunis Malaysia telah
ditandatangani di Haadyai pada 1989. Perjanjian ini dikenali sebagai Perjanjian
Haadyai.Setelah 1989 tidak ada lagi perjuangan bersenjata . Ahli PKM diterima
sebagai warganegara Malaysia dan boleh kembali ke Malaysia. Tetapi pemimpin
utama seperti Chin Peng dan Rashid Maidin dibenarkan hanya menetap di sebuah
perkampung khas di Yala, Thailand.

5 ) KEMBALI DI MALAYSIA

Chin Peng sedang membawa kesnya di mahkamah Pulau Pinang agar dia
diterima pulang ke Malaysia. Penerimaan Chin Peng kembali ke Malaysia
ditentang hebat oleh ramai sanak saudara mangsa kekejaman Komunis Malaya,
polis dan tentera yang cedera dan terkorban. Ini disebabkan Chin Peng merupakan
orang yang bertanggung jawab dengan kegagalan Perundingan Baling dengan
berkeras menuntut agar Parti Komunis Malaya diterima sebagai sebuah parti
92

politik, walaupun telah ditawarkan pengampunan sebelumnya.Bagaimanapun


terdapat pihak yang mempersoalkan kenapa Musa Ahmad dan Shamsiah Fakeh
dapat diterima kembali ke Malaysia, tetapi tidak bagi Chin Peng.

PARTI KOMUNIS MALAYA.

Perang Dunia Kedua dan Pendudukan Jepun di Tanah Melayu mulai 8


Disember 1941 telah memberi peluang kepada Parti Komunis Malaya untuk
memperkuatkan organisasinya. Parti Komunis Malaya yang ditubuhkan pada 20
April 1930 telah bekerjasama dengan pihak British untuk menentang Jepun
melalui Tentera Anti-Jepun Rakyat Tanah Melayu (MPAJA) berdasarkan
perjanjian yang dibuat pada 8 Disember 1940.

Menerusi MPAJA, bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan lojistik dan


perubatan telah diperolehi dari British. Dalam tempoh 3 tahun kekuatan tentera
MPAJA dianggarkan sebanyak 7,000 anggota dan tidak hairanlah apabila darurat
berlaku pihak British dan anggota pasukan keselamatan terpaksa berhadapan
dengan kesukaran menghapuskan sekumpulan tentera yang telah dilatih untuk
berperang.

Selepas Jepun menyerah kalah, Parti Komunis Malaya telah mengambil


kesempatan untuk berkuasa menerusi gerila-gerila MPAJA. Beberapa siri
keganasan dan rusuhan serta pergaduhan antara kaum telah berlaku di Tanah
Melayu, terutamanya di bahagian selatan Tanah Melayu. Akibatnya, orang-orang
Melayu mulai bertindak-balas terhadap kekejaman anggota komunis Bintang Tiga,
seperti pasukan yang diketuai oleh Panglima Salleh Selempang Merah.
Kembalinya British dengan pentadbiran tenteranya (BMA) dalam tempoh yang
singkat menyebabkan komunis Bintang Tiga tidak berjaya mengembangkan
pengaruh mereka. Akibat kegagalan komunis Bintang Tiga merampas Tanah
Melayu dengan gerakan bersenjata, telah membawa kepada persetujuan
93

pembubaran tentera MPAJA dan perletakan senjata api disamping pembayaran


saguhati kepada gerila-gerila terbabit.

Bagi meraih simpati, mengindoktrinasi fahaman komunis dan mendapatkan


sokongan orang-orang Melayu, pihak Parti Komunis Malaya telah mengasaskan
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang diasaskan oleh Ahmad
Boestamam berfahaman kebangsaan dan Mokhtaruddin Lasso (MPAJA)
berfahaman komunis pada 17 Oktober 1945. Parti Komunis Malaya telah
menguasai Parti Kebangsaan Melayu Malaya melalui tokoh-tokoh
jawatankuasanya yang terdiri daripada Mokhtaruddin Lasso (Presiden), Arshad
Ashaari (bendahari), Rashid Maidin, Abdullah C.D. Parti Kebangsaan Melayu
Malaya lebih cenderung bagi Tanah Melayu menyertai Indonesia bagi mendapat
kemerdekaan pada 1949.

Terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 merupakan


kekalahan kepada Parti Komunis Malaya kerana golongan ini telah diketepikan
oleh British. Parti Komunis Malaya telah menukar strategi dan mula mencetuskan
kegagasan melalui mogok dan rusuhan. Pihak British bertindak balas dengan
mengharamkan pemimpin politik daripada mengetuai kesatuan pekerja, dengan itu
melemahkan kedudukan komunis Bintang Tiga.

Pihak komunis Bintang Tiga kemudiannya mulai mengangkat senjata dan


beberapa siri serangan dan serangan telah berlaku. Bagaimana pun, insiden pada
16 Jun 1948 iaitu pembunuhan tiga orang pengurus estet berbangsa Eropah di
Sungai Siput, Perak telah membawa kepada pengistiharan darurat oleh Sir Edward
Gent. Apabila keadaan bertambah teruk, pada 12 Julai 1948, darurat diistiharkan
ke seluruh negara. Parti Komunis Malaya telah diharamkan pada 23 Julai 1948.
Seluruh angkatan bersenjata telah digerakkan termasuk Senoi Praaq bagi
menentang komunis.

Akibat kesukaran dan kekurangan sokongan dari masyarakat, pemimpin


Parti Komunis Malaya, Chin Peng telah meminta perundingan diadakan pada
94

tahun 1955. Rundingan Baling ini yang diadakan pada 28-29 Disember 1955 tidak
membawa apa-apa keputusan drastik. Ini disebabkan kerajaan menawarkan
pengampunan dengan syarat Parti Komunis Malaya dibubarkan, tetapi Chin Peng
pula meminta Parti Komunis Malaya dibenarkan untuk bergerak sebagai sebuah
parti politik. Pihak kerajaan yang telahpun mencapai kemajuan dalam
membasmikan Parti Komunis Malaya, dan menimbangkan kekejaman Parti
Komunis Malaya terhadap rakyat sebelumnya, menolak usul membenarkan Parti
Komunis Malaya dibenarkan bergerak sebagai sebuah parti politik. Tunku
kemudiannya menegaskan kepada rakyat bahawa Parti Komunis Malaya bertindak
menentang kerajaan sah yang telah dipilih rakyat dan merdeka daripada penjajahan
British.

Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 ketika darurat


masih lagi berkuatkuasa. Pada 31 Julai 1960, darurat ditamatkan setelah ancaman
komunis semakin berkurangan dan pengunduran mereka ke sempadan Tanah
Melayu dan Thailand. Penempatan baru komunis di sempadan telah membolehkan
mereka mengumpul dan memulihkan kekuatannya.

Selepas sekian lama dan atas kesedaran pucuk pimpinan Parti Komunis
Malaya, maka pada 2 Disember 1989, Perjanjian Damai (Perjanjian Haadyai) telah
ditandatangani di antara Parti Komunis Malaya dengan Kerajaan Malaysia dan
Kerajaan Thailand. Perjanjian bersejarah itu telah menamatkan perjuangan
bersenjata Parti Komunis Malaya selama 41 tahun dan mengembalikan taat
setianya kepada Yang DiPertuan Agung dan patuh kepada Perlembagaan dan
undang-undang negara.

DARURAT DI TANAH MELAYU.


95

Darurat Tanah Melayu yang berlaku pada tahun 1948 hingga 1960 adalah
persengkatan antara Parti Komunis Malaya (PKM) dengan kerajaan British di
Tanah Melayu.Darurat diisytiharkan pada 7-7-1948.

1 ) PUNCA-PUNCA DARURAT

Bolehlah dikatakan bahawa segala bermula selepas pendudukan Jepun


1942-1945. PKM dan MPAJA (Malayan People Anti Japanese Army).
Nasionalisme orang Tanah Melayu yang telah dipengaruhi oleh orang Jepun
semasa pendudukannya telah mendorong kepada mereka supaya ingin bekerajaan
sendiri.

Pembunuhan seramai tiga orang pengurus ladang berbahasa Inggeris di


Sungai Siput, Perak pada tahun 1948, telah menyebabkan kerajaan
mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu. Sebulan selepas itu PKM
diharamkan.

Yang paling teruknya, boleh dikatakan dengan pengharaman PKM oleh


kerajaan British kerana dianggap sebagai parti politik yang radikal. Pengharaman
ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati oleh kebanyakan ahli dalam PKM
kerana jasa mereka telah dilupakan oleh British semasa dalam penentangan Jepun.

Dengan itu, ketua PKM, telah mengubahkan dasarnya yang bersikap


sederhana kepada bentuk yang agresif, iaitu dengan pembunuhan. PKM
memulakan dengan mogok bersama dengan kesatuan sekerja, serta penubuhan
Persatuan Buruh Baru (New Democratic Youth League).

Namun, pemogokan itu telah gagal dan undang-undang yang baru dibuat
oleh British untuk melemahkan PKM, seterusnya PKM menggunakan serangan
bersenjata untuk mendapatkan apa yang mereka dirasa patut.

Hubungan PKM dan British yang semakin teruk dan setelah Chin Peng
sebagai ketua yang baru, gerakan bersenjata dibuat, dengan pembunuhan 3 ketua
96

Kuo Min Dang (KMT), dan 3 orang pengurus ladang getah yang berbangsa
Eropah, termasuk 1 penolong, pada 12-6-1948 dan 15-6-1948. Darurat Negeri
diisytiharkan di Johor pada 19-6-1948.

2 ) LANGKAH MENGATASI DARURAT

Undang-undang Darurat telah diisytiharkan. Antaranya adalah termasuk:

1. Parti politik yang bersifat radikal diharamkan.


2. Sesiapa yang disyaki dengan kegiatan komunis akan ditangkap, serta
dibuang negeri.
3. Hukuman bunuh dibuat untuk sesiapa yang dianggap bersuhabat dengan
komunis.

Pada masa darurat kira-kira 40,000 tentera termasuk beberapa rejimen


askar Melayu telah dikerah untuk menghapuskan anasir komunis. Mereka
dilengkapkan dengan peralatan kelengkapan perang, seperti meriam, kapal
terbang, dan kapal laut.

Ketenteraan British juga telah diperketatkan. Polis British dan mata-mata


khas telah bertambah ke 70,000 orang. Home Guard diperkenalkan supaya lebih
banyak orang yang mampu membanteras komunis, iaitu sebanyak 200,000 orang.
Bantuan tentera dari Komanwel (British, Australia, New Zealand, Gurkha dan
Fiji), Polis Khas dan Perkhidmatan Negara telah dibuat.

Perintah Berkurung telah dibuat di kawasan yang telah mempunyai


pengaruh komunis.Kawasan Putih dan Hitam telah diperkenalkan supaya British
boleh memudahkan proses mereka dalam membanteras komunis. Kawasan Putih
adalah bermaksud kawasan tersebut telah bebas daripada anasir komunis, dan
sebaliknya yang ada pada kawasan hitam. Antara semua negeri, Melaka adalah
negeri yang pertama mendapat gelaran Kawasan Putih.
97

Sekatan jalan raya dan kawalan kampung telah dibuat oleh Home Guards
di kawasan yang mungkin sebagai kawasan yang mempunyai pengaruh komunis,
dengan itu, mereka boleh menyemak sesiapa sahaja dan juga berhak merampas
barang yang mereka ada.

Kad Pengenalan diwajibkan supaya mereka boleh menangkap sesiapa


sahaja yang tidak ada kad pengenalan. Kerajaan British telah mewajibkan semua
penduduk Tanah Melayu mesti membuat kad pengenalan sebaik sahaja mereka
berumur 12 tahun sahaja.

Sir Harold Briggs juga melancarkan rancangannya (Rancangan Briggs)


untuk membanteras komunis. Rancangannya adalah termasuk:

1. Penempatan semula orang Cina. Ini adalah kerana sebahagian besar


daripada ahli PKM adalah orang Cina, dan banyak orang Cina telah tinggal
di kawasan setinggan semasa pendudukan Jepun (Rujuk pendudukan
Jepun). Dengan kawalan dari orang Cina, jadi masalah untuk membanteras
komunis adalah lebih senang.
2. "Kampung Baru" telah diperkenalkan. Kampung telah dibina di bahagian
kawasan baru yang dipilih adalah dibuat untuk menempatkan orang Cina.

Kedua-dua langkah ini adalah penting, kerana kawasan setinggan orang


Cina dianggap sebagai sarang untuk PKM dan tempat PKM untuk mendapatkan
maklumat serta makanan. Dengan setiap Kampung Baru yang dikawal oleh Home
Guards, jadi peluang untuk PKM and Min Yuen (pengintip PKM) untuk memberi
malumat dan barang keperluan kepada PKM yang melancarkan serangan gerila.

Meskipun pasukan keselamatan telah diperkuatkan, namun tindakan


ketenteraan secara langsung untuk menghapuskan komunis kurang berjaya. Ini
kerana kumpulan komunis tidak bertempur secara berdepan. Tetapi mereka
menjalankan tindakan secara gerila.Terdapat juga kumpulan yang membantu dan
memberi sokongan kepada Parti Komunis Malaya iaitu Min Yuen.Undang-undang
darurat telah ditamatkan pada 31 Julai 1960. Dalam tempoh 12 tahun perintah
98

darurat dilaksanakan, kira-kira 11000 nyawa terkorban, termasuk 2500 orang


awam.

Bagi menangani ancaman komunis, secara ringkasnya, pihak British telah


melaksanakan beberapa dasar:-

1. Pembahagian daerah kepada kawasan putih dan kawasan hitam.


2. Memindahkan setinggan berhampiran hutan ke kawasan selamat terlindung
daripada peras ugut pengganas dalam rancangan yang dikenali sebagai
kampung baru.
3. Pengenalan sistem kad pengenalan bagai memudahkan seseorang itu
dikenal pasti.
4. Menggunakan pengangkutan udara bagi membawa tentera bagi
menggempur pengganas. Sekarang ini dikenali sebagai kumpulan tindak
pantas. Setiap kali pengganas menyerang, mereka akan diburu habis-
habisan bagi melemahkan semangat mereka bagi menyerang (discourage).
5. Memperkenalkan ISA.
6. Memberi pengampunan bagi pengganas yang menyerah melalui risalah
yang disebarkan melalui unit udara.
7. Memperkenalkan sukarelawan kampung / pengawal kampung yang
bersenjata.
8. Mendirikan balai polis dikawasan yang terancam / kawasan hitam.

Bagaimanapun kesemua taktik ini tidak akan berjaya sekiranya ia tidak


disokong oleh penduduk tempatan. Ini terbukti dalam perang Vietnam, di mana
pihak Amerika cuba meniru taktik British di Malaysia tetapi masih kalah dengan
teruknya. Dengan itu kesemua taktik ini hanya membantu, tetapi sokongan padu
kesemua rakyat berbilang kaum masih diperlukan bagi menangani anasir-anasir
musuh.

Langkah berbentuk sosial juga dibuat kerana hati rakyat Tanah Melayu perlu
diambil juga. Antara yang paling popular adalah berbentuk:
99

1. Catuan makanan dibuat. Ini adalah kerana sebahagian daripada penduduk


Tanah Melayu yang adalah ahli Min Yuen (Mereka bukan ahli tentera
dalam PKM, tetapi sebagai pengintip, (samaada secara sukarela atau
melalui paksaan) Dengan makanan yang terhad, maka makanan dan
belakan yang lain adalah terhad dan mereka tidak mampu untuk
memberikan makanan mereka kepada ahli tentera PKM yang berada di
dalam hutan.
2. Perang psikologi juga dibuat untuk mengumpan rakyat Tanah Melayu
mendapatkan ganjaran untuk pendedahan setiap ahli PKM, dan dengan
ganjaran untuk ahli PKM yang menyerah diri. Dianggarkan bahawa
ganjaran sebanyak $5,000 untuk setiap ahli PKM yang menyerah diri, serta
RM25,000 untuk sesiapa yang mampu menangkap Chin Peng.
3. Pembentukan Malaysia. Merdeka yang diisytiharkan pada 31-8-1957 juga
telah menghalang alasan untuk PKM membentuk negara komunis yang
diidamkan. Ini kerana penentangan mereka bukan lagi kepada pihak koloni,
tetapi terhadap kerajaan anak watan. Ini telah membawa kepada mereka
untuk membuat rundingan Baling dengan wakil UMNO.
4. Langkah untuk menyatupadukan kaum juga telah dibuat oleh UMNO, iaitu
dengan gabungan MCA (Tan Cheng Lock), UMNO (Tunku Abdul
Rahman), serta MIC (E.E.C. Tsuringam), tetapi langkah ini kurang
berkesan dengan berlakunya Peristiwa 13 Mei ataupun rusuhan kaum yang
berlaku pada tahun 1963.

BAHAYA KOMUNIS TERHADAP MALAYSIA.

Pengaruh dan fahaman komunis sangat merbahaya terhadap bangsa dan


negara Malaysia memandangkan Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka
dan berdaulat. Manakala Islam merupakan agama rasmi negara. Jadi, sebarang
fahaman atau ideologi seperti komunis yang tidak mengaku dengan adanya tuhan
amat merbahaya terhadapa rakyat negara ini khasnya yang beragama Islam dan
amnya terhadap agama-agama lain yang mengaku adanya tuhan.
100

Sekiranya komunis menguasai negara ini maka sudah pasti rakyat akan
hidup dalam keadaan sengsara kerana semua hak milik peribadi akan menjadi hak
milik negara. Apabila semua hak milik peribadi ini dijadikan milik negara, maka
seluruh rakyat yang mempunyai harta kekayaannya tersendiri yang halal disisi
agama akan dirampas oleh pihak berkuasa yang kononnya untuk dibahagi-
bahagikan kepada seluruh rakyat dengan adil dan saksama. Hal ini akan
menyebabkan timbul rasa tidak puas hati di kalangan rakyat kerana golongan
berada yang mendapat harta kekayaan yang halal kerana atas usaha penat lelah
yang banyak selama ini, terpaksa mengorbankan dan melepaskannya kepada
pengusaha untuk dibahagi-bahagikan kepada golongan miskin dan melarat yang
malas untuk berusaha sendiri untuk mendapatkan harta yang banyak dan halal
disisi agama. Oleh itu, ideologi komunis yang mengagungkan hak milik negara
akan mendatangkan rasa ketidakpuasan hati di kalangan rakyat kerana tidak
sepatutnya semua kekayaan yang telah mereka dapat dirampas dengan sewenang-
wenangnya semata-mata untuk membela nasib golongan miskin ini.Jadi, perkara
ini adalah tidak adil bagi mereka dan sebab itulah fahaman komunis ini perlu
ditentang habis-habisan.

Selain itu, pihak komunis juga berusaha sekuatnya untuk mengkomuniskan


seluruh bangsa Malaysia. Ini bererti, mereka akan menghapuskan seluruh
penganut-penganut agama. Samada Islam, Kristian, Buddha, Nasrani dan lain-lain
lagi.Apabila hal ini berlaku, semua rakyat Malaysia pasti akan hidup dalam
keadaan resah gelisah kerana mereka sudah tidak mempunyai pegangan agama dan
tidak ada lagi peraturan hidup dalam menempuh kehidupan mereka seharian. Jika
hal inin terjadi, maka manusia tidak akan maju dan tidak takut untuk melanggar
batas kesusilaan norma-norma agama dalam masyarakat. Mereka akan melakukan
segala perkara yang ditegah oleh agama, melanggar undang-undang yang
bersangkutan dengan kehormatan seseorang, mereka akan merampas dan
menyamun dan melakukan pelbagai perkara lagi perkara yang nyata amat
101

bercanggah dengan sesebuah negara dan akidah mereka secara langsung akan
hancur kerana penangan komunis yang merbahaya ini.

Komunis bukan sahaja sangat merbahaya terhadap negara Malaysia tetapi


juga sangat merbahaya terhadap bangsa Melatu di negara ini. Sekiranya komunis
menguasai Malaysia, maka sudah pasti bangsa Melayu akan hidup dalam tekanan
dan penindasan. Bnagsa Melayu selama ini merupakan golongan bumiputera, akan
menerima nasib yang sengsara di negaranya sendiri. Hal ini jelas kerana sebagai
pemimpin yang lahir dari pihak komunis, tentunya tidak akan suka kepada hak
istimewa orang-orang Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan negara
sekarang ini. Dengan demikian, pihak komunis akan menghapuskan kesemua hak-
hak istimewa orang Melayu walhal negara ini dalah negara kita dan kita berhak
mendapart keistimewaan di negara Malaysia tercinta. Sebaliknya, jika komunis
menguasai Malaysia, maka hak istimewa orang-orang Mel;ayu akan terkubur
bersama kemenangan komunis dan semua rakyat di Malaysia tidak kira Cina
ataupun India akan mendapat hak yang sama sebagaimana orang Melayu. Jadi
perkara ini adalah tidak adil kerana Malaysia adalah tanah tumpah darah kita dan
kaum lain adalah menumpang dinegara kita dan tidak wajar mereka diberi hak
yang sama. Oleh sebab itu, kita perlu menentang fahaman komunis agar hak
istimewa kita sebagai orang melayu akan tergugat.

Pada umumnya, kaum komunis adalah terdiri daripada Cina. Jadi, secara
logiknya sudah pasti kaum Cina (komunis) sentiasa menyimpan dendam dan anti
kepada kaum Melayu. Kaum Cina ( komunis) pasti tidak akan harmoni apabila
hidup bersama-sama dengan orang Melayu. Oleh itu komunis sangat merbahaya
terhadap masyarakat Melayu. Sekiranya komunis menguasai Malaysia, sudah pasti
pertumpahan darah antara kaum akan terjadi terutamanya antara golongan cina
komunis dengan Orang Melayu yang anti komunis. Apabila pertumpahan darah
antara kaum berlaku di negara ini, maka kesannya akan diterima oleh rakyat dan
negara. Sekiranya kerajaan lemah untuk mententeramkan atau mengamankannya,
maka pertumpahan darah itu akan berlaku dengan lama dan berterusan. Akibatnya,
102

negara akan bermandikan darah dimana rakyat bergaduh diantara satu sama lain
menyebabkan berlaku pembunuhan dengan kejam dan mengerikan. Semua ini
akan menganggu perjalanan politik dan mencabar kewibawaan penguasa atau
pemerintah. Undang-undang yang ada dalam negara tidak akan dipedulikan alagi
kerana masing-masing sudah diresapi dengan perasaan dendam yang meluap-luap
dan menjadi pegangan pada waktu itu semata-mata kekuatan senjata. Oleh kerana
orang Melayu tidak memiliki senjata, maka sudah pasti orang-orang Melayu akan
menjadi mangsa kepada orang cina komunis yang memiliki senjata secara haram.
Senjata-senjata ini pada umunya disimpan secara rahsia ditempat-tempat tertentu
dan digunakan pada waktu-waktu tertentu apabila suasana mengizinkan. Jadi tidak
hairanlah jika pihak cina komunis ramai yang membunuh kaum Melayu,
memandangkan mereka memiliki senjata yang lengkap dan sudah pasti orang
Melayu tidak mampu untuk menguasai kekuasaan komunis ini.

Demi untuk menjaga keselamatan negara, maka dasar politik luar negeri
Malaysia yang berkecuali adalah merupakan satu tindakan yang baik. Pada
teorinya, memang Malaysia tidak menyebelahi mana-mana blok, tetapi pada
praktikalnya, kadang kala Malaysia menyebelahi sesuatu pihak. Hal ini tentulah
diakibatkan oleh keadaan atau situasi yang memaksa kita berbuat demikian.
Walaupun secara jelas belum ada tanda-tanda yang Malaysia berbuat demikian,
tetapi secara tidak sedar. Terdapat tokoh-tokoh politik yang berkecenderungan
untuk memihak di salah satu blok apabila timbulnya pertikaian antara kedua blok
yang masing-masingnya adalah terdiri dari negara yang berkuasa. Jadi, jalan yang
paling baik ialah mengambil sikap berkecuali,neutral ataupun tidak berpihak
kepada mana-mana pihak. Walaupun sikap ini adalah merupakan sikap yang tidak
ada pendirian sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi inilah
sikap yang sebaik-baiknya di ambil agar negara ini terselamat dari sebarang
tekanan.
103

ISLAM MENENTANG KOMUNISME.

Terdapat tiga unsur Marxisme iaitu:


Pertama: Filsafat Dialeticn yang diambil dari filosof Hegel (1770- 1831 ) tetapi
telah diubah menjadi “ Dialetic Materialism”. Daripada Dialetical Materialism ini
timbullah “ Historical Materialisme”.

Kedua : Sistem ekonomi tertentu yang diantara bahagian-bahagiannya yang


terpenting adalah teori. Teori tersebut menyatakan bahawa nilai itu terdapat dalam
kerja serta teori tentang nilai lebihan.

Ketiga : Teori tentang negara dan revolusi.

Setelah kita mengetahui tentang tiga unsur Marxisme serta tiga hal yang
penting dalam Marxisme, iaitu perjuangan kelas, agama dan tatasusila, kita boleh
menilai perkara-perkara tersebut dari sudut kaca mata Islam.

Para pemikir Barat dari dahulu lagi telah memikirkan tentang suatu
masyarakat yang bahagia, adil dan makmur. Dari Plato ( 420-347 ) dan St Simon
(1760-1825 M ), Fourier ( 1772-1857 ) dan Proudhon ( 1807-1865 ). Marx dan
Engles juga orang-orang Barat dan mereka semua ini tidak pernah menyelidik
tentang agama Islam.

( i ) MEREKA “ATHEIST”

Sifat utama yang ada dalam diri pemikir Barat yang di sebutkan diatas
adalah tidak percaya dengan adanya tuhan. Mereka ini biasanya dikenali sebagai
“Atheist” atau dalam bahasa Arab dipanggil “Mulhid”.
104

Kunci daripada kebahagian hidup manusia adalah kepercayaan kepada


tuhan. Oleh itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang
mengajak manusia supaya percaya kepada tuhan. Contohnya daripada orang yang
tidak percaya akan adanya tuhan adalah Firaun. Tersebut dalam Surah Al-Qashah
ayat 38 yang bermaksud :
“ Firaun berkata : Hai rakyatku, aku tidak mengenal sesuatu tuhan bagimu
kecuali diriku sendiri”.
Mereka yang tidak percaya akan adanya tuhan itu, juga tidak percaya akan
adanya akhirat, dimana orang yang berbuat kebajikan akan mendapat pahala dan
orang yang berbuat kejahatan mendapat seksa. Mereka menjadikan kemahuan
mereka sendiri sebagai pedoman hidup.

( ii ) TIDAK PERCAYA DENGAN PERKARA-PERKARA GHAIB.

Para pemikir Barat tidak percaya adanya tuhan dan tidak percaya juga pada
hari akhirat. Oleh sebab itu mereka ini seolah-olah terumbang-ambing dalam
keraguan dan kebimbangan. Mereka ini tidak percaya kepada tuhan dan hari
kiamat. Bagi mereka yang ada hanyalah yang mereka dapat melihat atau merasa
dengan salah satu pancainderanya atau dengan alat perantaraan.

Pendirian yang seperti itu adalah bertentangan dengan Islam. Kita


membaca permulaan Surah Al-Baqarah seperti berikut :
“ Alif Lm Min, inilah kitab yang terang, petunjuk orang yang taqwa, yang percaya
kepada perkara ghaib, melakukan sembahyang dan memberikan sebahagian dari
yang kami berikan kepada mereka. Mereka yang percaya kepada yang diturunkan
sebelum kamu dan mereka yang yakin pada hari kemudian”.

Oleh kerana kaum Marxis tidak percaya kepada perkara yang ghaib dan
hari kiamat, menyebabkan mereka beranggapan bahawa satu-satunya kehidupan
manusia ialah kehidupan didunia ini dan mereka mendapat syurga didunia ini, iaitu
105

mereka namakan “ classless society” masyarakat yang tidak berkelas-kelas.


Sebagaimana yang dikatakan oleh Proudhon : “ Masyarakat yang didalamnya tak
terdapat eksploitasi de I’ homme par I’ homme.
Perkara tersebut tidak bererti bahawa kita harus memalingkan muka dari
kehidupan dunia dan hanya mementingkan hari akhirat sebagaimana yang sering
di perkatakan oleh orang yang belum mendapat penerangan.Ayat tersebut diatas
bererti, bahawa janganlah kita menganggap, kehidupan didunia ini merupakan
satu-satunya yang layak kita cari bahawa ada yang lebih mulia dari ini iaitu
kehidupan di akhirat. Tersebut dalam Surah Al-Qashah ayat 77 yang bermaksud:
“ Perolehlah kehidupan akhirat dengan kekayaan yang telah diberikan tuhan
kepadamu dan jangan lupa bagimu dari kehidupan dunia”.

( iii ) TERLETAKNYA KEKELIRUAN MARX.

Marx selalu mengambarkan “class struggle”. Akan tetapi pada waktu itu
Marx sendiri tidak pernah memberikan definisi tentang kelas. Pada waktu Marx
masih hidup, yang dimaksudkan dengan perkataan kelas olehnay, ialah kaum
buruh yang berkerja di kilang-kilang untuk mendapatkan keuntungan kepada
majikan dan juga kepada golongan yang berharta. Pada waktu sekarang keadaan
sudah berubah sekali, berhubung dengan kemajuan yang dicapai dalam perundang-
undangan kesejahteraan rakyat.

Marx melihat keadaan yang tidak adil pada suatu waktu di suatu tempat,
kemudian ia mengambil kesimpulan, bahawa keadaan itu umum dimana-mana dan
akan tetap terjadi pada masa yang akan datang. Disinilah terletaknya kekeliruan
Marx. Beliau melihat dari segi budi manusia yang jahat, sedangkan manusia itu da
yang jahat dan ada yang baik. Agamalah yang akan mendorong manusia supaya
berwaspada dan melenyapkan kejahatan. Disamping orang memeras orang lain,
akan juga orang yang akan membantu. Karl Marx berseru dalam Manifesto
Komunis :
106

“ Orang-orang komunis enggan untuk menyembuyikan pandangan dari


tujuannya. Mereka dengan terang-terangan mengatakan bahawa tujuan mereka
tidak dapat dicapai kecuali dengan merubah sendi-sendi masyarakat yang ada
dengan kekerasan. Biarlah golongan yang berkuasa gentar menghadapi revolusi
Komunis. Kaum buruh tidak akan kehilangan apa-apa selain belenggu mereka.
Mereka hanya akan menang dan mendapatkan dunia”.
Kemudian sebagai telah tersebut dahulu iaitu mengenai kritikan terhadap
Historical Materialism Karl Mrx mengatakan, bahawa :
“ Agama, kebudayaan dan segala manifestasi jiwa manusia adalah akibat
daripada struktur ekonomi masyarakat. Bagi kaum komunis tidak ada wahyu dan
Nabi.

Memang sudah sewajarnya, jika mereka tidak percaya kepada tuhan,


mereka juga tidak akan percaya kepada tentang adanya wahyu dan Nabi. Bagi
mereka agama adalah “ Gugon tuhan” yang menghalang kemajuan. Komunis akan
memusnahkan nilai keagamaan dari akar umbinya. Kalau dahulu kalau kita tengok
bagaimana Parti Komunis Indonesia yang tidak menunjukkan sikap permusuhan
kepada agama, malah mengajak untuk berkerjasama dalam sesuatu hal yang
berkaitan dengan agama, itu hanyalah helah meraka sahaja.

Teori Karl Marx tentang ekonomi sangat diberikan perhatian kepada satu
faktor sahaja. Memag tenaga kerja merupakan suatu unsur yang penting untuk
mengeluarkan sesuatu hasil. Akan tetapi tenaga kerja tidak akan berdiri sendiri,.
Pengusaha dan juga modal juga penting untuk mengeluarka sesuatu hasil.Memang
kaum buruh pada waktu itu di tindas oleh pihak majikan. Karl Marx cuba
memperjuangkan tentang nasib kaum buruh dan keadaan kaum buruh juga telah
berubah. Management perusahaan yang besar-besar pada waktu itu tidak lagi
berada pada tangan pemilik sebaliknya di tangan direktur dan staffnya yang
merupakan tenaga expert, sedang pemiliknya tersebar dimana-mana, iaitu orang
yang mempunyai saham. Kaum buruh pula juga dapat menabung dan membeli
saham mereka sesuai dengan kemamapuan mereka.
107

Diriwayatkan bahawa pada suatu masa dahulu, sahabat Ali pada waktu
mudanya merasa sangat lapar. Kemudian ada seorang perempuan yang ingin
menyiram kebunnya. Saidina Ali menawarkan jasanya. Iameminta sebiji tamar
untuk tiap-tiap dhanub ( timba yang di buat daripa kulit domba ). Perempuan itu
setuju dan Saidina Ali menimba dua belas kali sampai jari-jarinya kesakitan.
Saidina Ali menerima upah dua belas biji tamar dan pulang kerumah. Kemudian
kurma itu dimakan bersama-sama Nabi Muhammad s.a.w.

Usaha-usaha komunis untuk menguasai Malaysia

Malaysia atau dikenali sebagai Tanah Melayu sebelum mencapai


kemerdekaan merupakan sebuah negara yang berjaya menarik minat propaganda
komunis untuk menyebarkan ideologinya di sini. Kedudukan Malaysia yang
strategik di Asia Tenggara merupakan antara faktor yang menarik minat pihak
komunis untuk meluaskan ajarannya tidak kira dengan apa cara sekalipun.
Perjuangan komunis di Malaysia selain daripada mendapat sokongan penuh dari
golongan China yang pro-komunis yang berada di dalam negara, mereka juga
mendapat sokongan kuat dari komunis-komunis yang berada di sempadan Thai-
Malaysia. Tambahan pula, komunis dunia yang berpusat di Peking sentiasa
memberi sokongan dan bantuan kepada kepada Parti Komunis Malaya
menyebabkan kedudukan mereka semakin digeruni.

Komunis telah sedaya upaya berusaha untuk menguasai Malaysia melalui


tindakan-tindakan yang melampaui batas dan berunsurkan kekejaman. Rakyat
dipengaruhi dengan cara kekerasan untuk menentang kerajaan. Pada mulanya,
mereka bercita-cita untuk mewujudkan suatu sistem sosialis kemudian
mengintegrasikan kepada sistem komunis. Bagi mencapai hasrat ini, mereka
berusaha bermati-matian mempengaruhi rakyat melalui bidang-bidang
kebudayaan, ideologi dan organisasi pemerintahan. (Wan Azizan Wan Ahmad.
1976. Komunis Mengancan Malaysia. Ms 15).
108

Melalui kebudayaan, komunis berusaha menghilangkan kebudayaan-


kebudayaan yang berteraskan kepada kebudayaan Melayu tulen agar dengan cara
begini pemikiran orang-orang Melayu akan berubah seterusnya orang Melayu
tidak akan terikat lagi dengan kebudayaan dan adat resam yang kuno dan karut
marut. Setelah pemikiran orang Melayu dapat dipengaruhi dan sifat
kemelayuannya telah dibuang jauh-jauh, maka senanglah bagi mereka
mempengaruhi orang-orang Melayu untuk menerima ideologi komunis. Namun,
hal ini bukanlah senang bagi komunis kerana ia memerlukan masa yang panjang
untuk menghakis budaya dan adat resam orang-orang Melayu yang telah berkurun
lama dipraktikkan. Oleh sebab itu, ideologi komunis sukar untuk meresap masuk
sepenuhnya ke dalam corak hidup masyarakat Melayu.

Selain kebudayaan, komunis juga cuba menyebarkan fahaman mereka


dalam bidang ideologi. Mereka berusaha mempengaruhi rakyat Malaysia dengan
menanam dan menjadikan fahaman-fahaman atau jalan fikiran pemimpin besar
mereka iaitu Mao Tze Tung sebagai kitab rujukan atau ajaran yang terunggul.
Dalam bidang ini, mereka cuba menyebar luaskan risalah-risalah, pampelet-
pampelet dan buku-buku yang mengandungi ajaran-ajaran Mao Tze Tung. Di
samping itu, mereka juga kuat melancarkan penerangan-penerangan melalui media
massa yang berpengaruh seperti akhbar dan radio. Dalam hal ini, mereka sentiasa
memburuk-burukkan kerajaan dengan cara mencaci bentuk dan sistem
pemerintahan di Tanah Melayu pada waktu itu. Sebaliknya mereka berusaha
membesar-besarkan dan mengagung-agungkan pemerintahan pemimpin besar
mereka iaitu Mao Tze Tung. Dengan apa cara sekalipun, komunis telah berusaha
sedaya-upaya menyebarkan fahaman mereka dengan memuji dan menyatakan
kelebihan-kelebihan komunis berbanding sistem pemerintahan kerajaan pada masa
itu.

Dalam bidang organisasi pula pihak komunis berusaha mendapatkan


sokongan dari beberapa golongan antaranya adalah kaum petani, kaum buruh
(terutama sekali di kota) dan pegawai-pegawai kerajaan. Dari ketiga-tiga golongan
109

ini golongan petani dan buruh adalah golongan yang paling mudah dipengaruhi
kerana mereka tidak berpendidikan dan tidak dapat memahami ideologi-ideologi
yang dibawa oleh komunis adalah ideologi yang salah dan menyimpang dari
landasan yang benar. Golongan ini merupakan golongan yang paling ramai berjaya
dipengaruhi dengan ideologi komunis menyebabkan pihak komunis semakin
rancak. Hal ini membolehkan komunis menyebarkan fahamannya di serata
kampung kecil yang ramai dikalangan penduduknya adalah petani kecil-kecilan
yang sangat senang dipengaruhi. Namun, bagi pegawai-pegawai kerajaan, mereka
jarang terpengaruh dengan ideologi ini kerana sifat kesetiaan mereka kepada
negara dan mereka akan sentiasa berkhidmat dengan kerajaan tidak kira apa pun
yang dihebahkan oleh komunis. Golongan pegawai kerajaan adalah antara
golongan yang terpelajar dan bukan mudah bagi komunis untuk mempengaruhi
mereka. Tetapi, ada juga sebilangan kecil dari pegawai kerajaan ini yang belot
kepada negara kerana disogok dengan pelbagai ganjaran dan hadiah yang
menyebabkan mereka lupa akan tanggungjawab mereka kepada negara.

Malaysia adalah sebuah negara pertanian yang sangat subur pada ketika itu.
Oleh sebab itu, sebahagian besar penduduk Malaysia sebelum mencapai
kemerdekaan bekerja sebagai petani dan jarang sekali yang menjawat jawatan
sebagai pegawai kerajaan lebih-lebih lagi golongan Melayu yang rata-ratanya
menceburi bidang pertanian. Dengan cara mempengaruhi para petanilah maka
pihak komunis dapat memperkuatkan front perjuangan mereka. (Wan Azizan Wan
Ahmad. 1976. Komunis Mengancam Malaysia. Ms 16). Keadaan ini berlaku
apabila berlaku kejatuhan harga hasil pertanian di mana wujud rasa ketidakpuasan
hati golongan petani terhadap kerajaan. Pada ketika inilah komunis akan
mengambil peluang tersebut untuk menghasut golongan petani supaya memboikot
pemerintahan kerajaan yang sedia ada. Komunis mengambil kesempatan ini
dengan memberi janji-janji palsu kepada para petani agar terus-menerus mendesak
kerajaan memperhatikan mereka dan menjaga kebajikan mereka agar hasil
pertanian mereka tidak jatuh harga. Jika hasil pertanian jatuh harga,hal ini boleh
menyebabkan kehidupan mereka bertambah susah. Oleh sebab itu, golongan petani
110

didesak agar mengancam kerajaan dengan melakukan tunjuk perasaan atau mogok
menentang kerajaan. Ancaman-ancaman yang diberikan oleh golongan petani
disamping sokongan yang kuat oleh golongan komunis pasti akan melemahkan
kerajaan kerana kerajaan banyak bergantung kepada sektor pertanian bagi
menampung keperluan makanan di dalam negara. Jika petani mengadakan tunjuk
perasaan, maka bekalan makanan dalam negara pasti akan berkurangan dan hal ini
tentunya akan menjejaskan kestabilan ekonomi dan sosial negara. Jadi, kerajaan
terpaksa akur dengan para petani yang inginkan keadilan. Jika kerajaan engkar,
pasti ideologi komunis akan meresap ke dalam diri rakyatnya.

Namun begitu, ideologi komunis diserap tanpa kita sedari. Mereka


berusaha habis-habisan untuk mempengaruhi para petani agar membenci kerajaan.
Di samping itu, pihak komunis sedikit demi sedikit berusaha menanamkan
ideologi mereka. Setelah mereka begitu yakin bahawa petani sudah begitu kuat
dengan ideologi mereka, maka mereka pun berusaha pula menimbulkan suasana
tegang antara petani dan kerajaan. Apabila ketegangan ini menimbulkan
perbalahan, maka pihak komunis pun menyusup mencampuri urusan-urusan dan
menyebelahi pihak petani. Akhirnya, timbullah suasana yang tidak aman di dalam
negara. Walau bagaimanapun, setiap kali krisis timbul antara petani dan kerajaan,
pihak kerajaan berhasil mengatasinya dengan bijaksana. Jadi, para petani kembali
aman dan kembali jauh dari pengaruh komunis.

Komunisme di Rusia
Sejarah perebutan kuasa oleh komunis ke atas Rusia adalah berkait rapat
dengan sejarah hidup Lenin atau nama sebenarnya ialah Wladimir Ulianov, yang
lahir pada 22 April 1870 di kota Wolga.Lenin yang tidak berpuas hati dengan
nasib para petani dan berusaha untuk membalas dendam atas kematian abangnya
Alexander. Lenin sangat terpengaruh dengan buku-buku yang ditulis oleh Karl
Marx dan yakin akan kebenarannya. Lenin mula mengorganisasi golongan buruh
111

di Petersburg secara rahsia pada usianya mencapai 25 tahun. Beliau telah


menerbitkan sebuah akhbar untuk mengorganisasi kaum buruh.

Akhirnya kegiatannya itu telah dihidu oleh penguasa Tsar, dan beliau telah
dipenjarakan.Semasa dalam penjara beliau telah menulis sebuah buku yang
bertajuk "Perkembangan Kapitalisme Rusia".Lenin akhirnya telah disingkirkan ke
Siberia Timur selam 3 tahun di lembah Sungai Lena. Setelah menjalani hukuman
pengasingan Lenin telah berhijrah ke Jerman. Beliau telah menerbitkan akhbar
yang di kenali sebagai "BARA" yang di seludup ker Rusia dan diedarkan
dikalangan kawan-kawan Lenin dan para buruh.

Dalam usahanya ini Lenin telah berkenalan dengan Plechanov iaitu seorang
pemimpin Gerakan Buruh Sosial Demokrat dan bekerjasama dengan gerakan
buruh ini.
Namun kerjasama ini tidak dapat bertahan lama kerana pada kongres yang
diadakan di London pada tahun 1903 telah menyebabkan Parti Sosial Demokrat ini
terbahagi kepada dua iaitu kaum Bolshewiki iaitu kaum majoriti dan kaum
menshewiki iaitu kaum minoriti. Golongan Menshewiki di bawah pimpinan Lenin
telah tewas kepada golongan bolshewiki menyebabkan golongan minoriti ini
berubah dan dikenali sebagai Parti Komunis.

Pada tahun 1914 berlaku perang dunia pertama yang dianggap lenin
sebagai menguntungkan. Walaupun tentera Rusia adalah ramai tetapi Rusia
mengalami kekalahan akibat organisasi pemerintahan yang tidak teratur serta
kelengkapan senjata yang tidak baik. Pemerintahan Tsar tidak cekap kerana ia
sebenarnya berada dibawah pimpinan permaisuri yang sangat terpengaruh dengan
seorang pertapa yang buta huruf bernama Rasputin.

Keadaan di Rusia bertambah buruk walaupun Rusia mempunyai tentera


yang ramai akibat pemerintahan yang tidak cekap serta peralatan senjata yang
tidak diperbaharui, menyebabkan Rusia mengalami kekalahan. Pemerintahan Tsar
112

tidak cekap kerana pemerintahan berada dibawah kuasa Permaisuri yang


dipengaruhi oleh Rasputin. Rasputin ialah seorang pertapa yang buta huruf yang
pernah menyembuhkan putera mahkota dari satu penyakit yang merbahaya. Ini
telah menyebabkan Rasputin mempunyai pengaruh ghaib di Istana.

Keadaan yang semakin buruk ini telah menyebabkan pecahnya revolusi


pada bulan Mac 1917 yang memaksa Tsar menuruni takhta. Kerajaan sementara
yang berkuasa di pimpin oleh Karenski. Karenski ingin meneruskan peperangan
namun Lenin sebaliknya berpendapat bahawa Rusia harus mengadakan
perdamaian. Disebabkan perselisihan ini kekuasaan Revolusi terbahagi kepada dua
iaitu Karenski yang mengetuai pemerintahan sementara dan golongan Lenin yang
berusaha merebut kekuasaan.

Kekacauan ini digunakan sebaik- baiknya oleh Lenin. Pada bulan


November 1917 Lenin telah membuat keputusan untuk merebut kuasa dengan
cara kekerasan. Beliau telah memimpin satu kumpulan yang menyerang Istana
musim dingin di Petersburg yang menjadi tempat pemerintahan sementara. Sejak
peristiwa perbutan kuasa di Petersburg dan Moskow ini segala kekuasaan telah
jatuh ketangan Kaum Komunis. Dewan komunisaris rakyat telah mengambil alih
pimpinan menteri-menteri.

Kaum komunis memperalat orang-orang Muslim.

Kaum Muslimin di Rusia tidak berpuas hati dengan pemerintahan Tsar.


Kaum Komunis telah menggunakan rasa tidak puas hati ini untuk mendapat
kekuasaan. Kaum Komunis mempergunakan orang- orang Muslim sebagai
"kawan yang setia" untuk menentang pemerintahan Tsar. Perkara ini berlarutan
sehingga pada awl pemeritahan komunis dan berhasilnya revolusi 1917.
113

Pada 5 disember 1917 Lenin telah menandatangani satu pernyataan yang


ditujukan kepada kaum muslimin yang berbunyi seperti berikut:

"Kaum muslimin seluruh Rusia, kaum Tartar dari daerah Volga dan
Kreamea, kirghiz dan kaum Sart dari Siberia dan Turkestan, Turki dan kaum
Tartar dari Transkaucasia, Chechens dari gunung Cossacks. Kamu semua telah
kehilangan masjid- masjid dan tempat- tempat suci yang dihancurkan Tsar,
dimana keimanan dan kebiasaanmu telah diperkosa oleh Tsar dan penindas-
penindas Rusia. Sejak ini kepercayaan dan kebiasaanmu, lembag- lembag
nasional dan kebudayaanmu, dinyatakan bebas dan selamat untuk selama-
lamanya. Bangunlah kehidupan nasionalmu sebebas-bebasnya tanpa gangguan.
Itu adalah hakmu. Ketahuilah hak-hak mu sebagaimana seluruh rakyat Soviet,
berada diobawah lingkungan kukuh dari revolusi dan organ-organnya, seperti
wakil-wakil buruh, tentera dan petani. Tunjanglah revolusi dan oataritas kaum
yang berkuasa".

Ini adalah sebagai satu muslihat oleh kaum komunis semata-mata. Janji
bulan Disember ini adalah satu taktik untuk mendapatkan kerjasam kaum
muslimin. Mereka telah cuba mengembalikan beberapa hak kaum muslimin yang
telah dirampas oleh Tsar. Contohnya mereka telah menghadiahkan satu salinan
Al-Quran dari zaman Uthman yang tersimpan dalam perpustakaan rakyat kepada
kaum muslimin di Petrogard. Beberapa monument dan tempat-tempat suci yang
dirampas pemerintah Tsar dikembalikan lagi kepada kaum muslimin di Asia
Tengah, Kremea dan Kaukasus.

Propaganda ini dilakukan dengan bersungguh- sungguh sehingga


menimbulkan kesan kepada kaum muslimin yang mengaggap bahawa revolusi
1917 adalah suatu rahmat dari Tuhan dan revolusi tersebut diredhai oleh Allah swt.
Beribu- ribu ulama twelah melakukan propaganda hebat bahawa kaum komunis
akan mendirikan negar atas dasar Al-quran dan Hadith. Ramai diantara kaum
114

muslimin yang teripu dan berusaha membandingkan nabi Muhammad saw dengan
Lenin dan ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan-tulisan pemuka-pemuka komunis.

Namun terdapat juga kaum muslimin yang dapat menghidu taktik komunis
dan berasa curiga terhadap pemerintah komunis. Ini telah menyebabkan orang-
orang islam terbahagi kepada dua iaitu
I. Kaum muslimin "Progresif" iaitu mereka yang menyokong propaganda
kaum komunis.
II. Kaum muslimin "konsevatif" iaitu kaum muslimin yang mencurigaio
pemerintahan kaum komunis.

Komunis menganggap kaum muslimin konservatif ini sebagai ancaman


kerana mereka menggerakkan rakyat untuk menentang pemerintah dan
menganjurkan supaya membangkang atau melakukan pemberontakan. Serangan-
serangan terhadap kaum muslimin dan kebudayan islam yang berupa ideologi serta
penindasan. Dalam Kongres Parti Komunis Soviet yang ke x diumumkan bahawa
800 000 kaum muslimin lenyap dalam penyerbuaran askar soviet. Ribuan ulama
telah dibunuh, masjid dimusnahkan dan perpustakaan-perpustakaan muslim yang
besar dan tidak bernilai seperti perpustakaan muslim Changhatai di Bukhara telah
dibakar oleh askar merah.

Islam di Republik rakyat Cina (Cina Komunis)

Demonstrasi bulan Mei 1919 merupakan tindakan kaum komunis Cina


yang pertama. Akibat rakyat cina yang tidak puas hati tehadap Jepun yang banyak
mendapat dari berakhirnya perang dunia pertama selepas perjanjian verasailles.

Antara tahun 1918 dan 1921 parti komunis ini mengadakan kongresnya
yang pertama. Ketua parti yang pertama adalah Chen Tu-hsin yang kemudiannya
disingkirkan pada tahun 1927. Setahun kemuduan penggantinya Chu Chiu-pai juga
disingkirkan setelah gagal memimpin pemberontakan di desa-desa. Di Kiangsi,
115

Mao Tse Tung membentuk tentera merah bersama Jeneral Chu-te bekas panglima
perang dan Chou En-lai. Pemerintah nasionalis yang berkuasa pda masa itu
merasakan tidak selamat dengan adanya kaum komunis yang bekerjasama dengan
tentera dan menggap mereka ini sebagia duri dalam daging.

Tekanan- tekananemerintah nasionalis bersam askar- as karnya dibawah


pimpinana Chiang Kai-shek semakin hari semakin berat. Keadaan ini telah
memaksa Mao Tse Tung bersam tentera merah membuat keputusan untuk
berhijrah. Penghijrahan ini terkenal dalam sejarah Tiomgkok Baru sebagai "Long
March". Ini merupakan satu peristiwa besar yang dibangga- banggakan dalam
sejarah komunis cina.

Pada tahun 1935 Wilayah- wilayah yang telah diduduki kaum komunis
mula terancam oleh agressi Jepun. Ini telah menyebabkan dalam kongres yang
ke7 Komintern bersetuju agar komunis bekerjasama dengan kaum Nasionalis
membentuk "Front Persatuan" menentang Jepun. Komunis menggunakan peluang
ini sebagai taktik untuk meluaskan pengaruhnya. Komunis pernah mengadakan
kerjasama dengan kaum nasionalis.contohnya pada tahun1923. Kerjasama yang
pertama ini berhasil menghapuskan segala warlordisme serta pengaruh barat dan
menyebabkan kaum komunis bertambah kukuh di Tiangkok.

Pada tahun 1937 komunis sekali lagi beklerjasama dengan nasionalis


untuk menentang Jepun.namun komunis hanya menabur janji-janji manis
menyebabkan
perjanjian tersebut terpksa dibatalakan. Setelah tamat perang Dunia kedua
hubungan kaomunis dan nasionalis menjadi lebih tegang daripada sebelum perang.
116

Sikap Rejim komunis Tiongkok terhadap Islam.

1) Kaum komunis memberikan janji- janji


Mereka menabur janji- janji sewaktu mereka masih lemah untuk
mendapatkan sokongan. Masjid adalah pusat kehidupan kaum muslimin
dan hampir seluruh masjid di Tiongkok mempunyai harta wakaf. Para
Ahunglah yang menguruskan harta wakaf ini dan menyelesaikan
perselisihan mengenai warisan dan perselisihan lain yang kecil
menyebabkan mereka mendapat kedudukan yang terhormat dalam
masyarakat. Ketika kaum komunis mula untuk bertapak di Cina mereka
mengakui hak-hak kaum muslimin ini dan mula menabur janji- janji namun
tidak satu pun janji- janji itu dirtunaikan.
2) Kaum komunis mengkhianati janji
Setelah merasakan mereka berada pada kedudukan yang kukuh kaum
komunis mula menunjukkan sikap mereka yang sebenar.
Kaum komunis yang menyedari kekuatan kaum muslimin Tiongkok
menyebabkan mereka menyembunyikan politik mereka yang sebenarnya
terhadap islam dengan kalimat- kalimat yang tidak berbahaya.

PENUTUP

Sesungguhnya, Komunisme merupakan satu ajaran yang sewajarnya tidak


wujud di muka bumi ini.Kewujudannya hanya untuk memperok perandakan umat
manusia walaupun hakikat sebenar penubuhannya adalah untuk membela nasib
golongan yang tertindas.Kita umat Islam perlu sedar dan ingat bahawa hanya
ajaran Islam yang benar buat selamanya.Tiada agama lain di sisi Alllah melainkan
Islam.Maka berpeganglah kita pada tali yakni agama Allah.Sesungguhnya manusia
yang ingkar akan menerimaazab yang pedih kelak.Wallahu a'lam…
117

Rujukan
1. Al-Quran al-Karim

2. Abdullah Muhammad Zin, Che Yusoff Che Mamat, Ideris Endut. 1997.

Prinsip dan Kaedah Dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia. Bangi.

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

3. Abu Zahrah, Muhammad, 1973.al-Dakwah Ila Islam. Al-Qahirah: Dar al-

Fikr al-Arabi

4. Bachtiar Djamily. 1976. Bagaimana melawan subersif Komunis. Penerbit :

Syarikat Dian Sdn. Bhd.

5. Drs. Rustam E.arozal S.H. 1970. Penyiasatan Islam atas Marxisme

Komunisme. Kota Bharu.

6. Profesor Dr. H.M. Rashidi. 1975. Islam menentang Komunisme. Penerbit :

Bulan Bintang.

7. Mohammad Natsir. 2000. Fiqhud – Da’wah. Jakarta. Media Da’wah

8. Muhammad Sa’id Ramadhan Al – Buti. 2004. Fiqh Al – Sirah.

Selangor.Dewan Pustaka Fajar.

9. Wan Azizan Wan Ahmad. 1976. Komunis mengancam Malaysia. Penerbit

Kompas, Selangor.

10. Wan Huussein Azmi. 1984. Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa

dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia

11. Hashim Makaruddin. 2003. Islam dan Umat Islam. Kuala Lumpur. Institut

Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

12. Mahayudin Yahya, 1999. Tamadun Islam. Shah Alam:Fajar Bakti


118

13. http://ind.anarchopedia.org/Komunisme

14. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0004/12/OPINI/komu04.htm

15. http://ms.wikipedia.org/wiki/Komunisme

16. http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme

17. http://www.harunyahya.com/indo/artikel/048.htm

18. http://www.antara.co.id/arc/2007/2/26/dprd-minta-masyarakat-aceh-

waspadai-gejala-komunisme/

19. http://members.tripod.com/~hasan98/islamsp.htm

20. http://ind.anarchopedia.org/Anarko-Komunisme

21. http://www.al-firdaus.com/KenalAlQuran/Bab%203.htm#4

22. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/22/0901.htm

23. http://groups.or.id/wikipedia/id/k/o/m/Komunisme.html

24. http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/04/16/0033.html

25. http://www.geocities.com/troskya/tap.html

26. http://www.geocities.com/cominglucky/tmanusia.htm

e-mel cikgu : pang5ameir@yahoo.com