Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PANTAI JALAN CENDERAI, BANGSAR 59200 KUALA LUMPUR

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN HIDUP DARJAH 4 Peperiksaan: Ujian Bulanan 1 SOALAN OBJEKTIF (BAHAGIAN A) Bhg Konstruk Jam Aspek 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel 1 a. Peraturan keselamatan 0.5 b. Organisasi bengkel 0.5 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta 7 a. Pengenalan kreativiti 3 b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk 4 SOALAN SUBJEKTIF (BAHAGIAN B DAN C) Bhg Konstruk Jam R 1 0.5 0.5 7 3 4 0 0 Pengetahuan S T R Pemahaman S T 3 3 0 17 10 7 20 Aplikasi Bil. Item Catatan Tahun: 2012

Pengetahuan S

Pemahaman S

Aplikasi Bil. Item Catatan T 2 1 1 8 3 5 10

1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 3

0 0

Aspek 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel a. Peraturan keselamatan b. Organisasi bengkel 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta a. Pengenalan kreativiti b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk

3 3 0 5 5 3 3 3

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PANTAI JALAN CENDERAI, BANGSAR 59200 KUALA LUMPUR

SOALAN OBJEKTIF (BAHAGIAN A) NO. SOALAN TAJUK siapakah yang bertanggungajwab menjaga kebersihan bengkel kemahiran hidup amalan mematuhi peraturan keselamatan di bengkel adalah untuk antara yang berikut, manakah lakaran secara 3D? Apakah maksud reka cipta

HASIL SUKATAN PEMBELAJARAN 1.1(a) Aras 1(i) 1.1(b) Aras 1(i) 1.2(a)(i) Aras 1(i) 1.2(a)(i) Aras 1(i) menyediakan struktur organisasi tempat kerja mengamalkan langkah keselamatan smeasa menjalankan aktiviti mengenal pasti bentuk asas reka bentuk mengenal pasti bentuk asas reka bentuk

BIL. ITEM

KONST.

JENIS

PILIH

aplikasi

obj

1 1 1 1

Tahu S Faham R Tahu S Faham T

obj obj obj obj

x x x x

2 3 4

6 7

Bentuk asa bulatan dan segi empat 1.2(a)(ii) Aras mengenal pasti idea tepat di atas mungkin sekali 1(i) berdasarkan objek membentuk objek Penyataan yang berikut adalah 1.2(b)(i) Aras mengenal pasti kegunaan benar mengenai alatan dia tas, 1 (i) produk kecuali maklumat di atas adalah berkaitan 1.2(b)(ii) Aras membaca manual dengan 1 (i) Manakah alatan tangan yang berikut 1.2(b)(iii) mengenal pasti jenis dan fungsi sesuai digunkan untuk Aras 1 (i) alat tangan melonggarkan pengikat X? pengikat dalam rajah di atas digunakan bersama-sama dengan antara yang berikut, pengikat mnakah yang disambungkan secara sementara 1.2(b)(iii) Aras 1 (ii) 1.2(b)(iii) Aras 1 (ii) mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan pnyantum mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan pnyantum

1 1 1

aplikasi Faham S aplikasi

obj obj obj

x x x

Faham S

obj

Faham S

obj

10

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PANTAI JALAN CENDERAI, BANGSAR 59200 KUALA LUMPUR

SOALAN SUBJEKTIF (BAHAGIAN B) NO. SOALAN TAJUK 1.1 (a) Nyatakan amalan yang dilakukan lakarkan bentuk 3D dari bentukbentuk yang diberikan Senaraikan produk mengikut kategori yang sesuai tuliskan sebab bahagian produk tersebut direka bentuk seperti itu

HASIL SUKATAN PEMBELAJARAN 1.1 (a) Aras 1 (i) mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti

BIL. ITEM

KONST.

JENIS

MARKAH

Tahu R

sub

1.2 (a) 1.2 (b) 1.2 (b)

1.2 (a)(i) Aras membina bentuk asas secara 1 (iv) 3D 1.2 (b)(i) Aras mengenal pasti kegunaan 1 (i) produk 1.2 (b)(i) Aras 1 (ii) menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk

4 5 3

Faham S Faham S Aplikasi

sub sub Jawapan sub Jawapan

6 5 6