SASARAN KERJA TAHUNAN GURU KANAN BAHASA 2012 BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP

hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan Petunjuk) BIL. AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti / Masa Kualiti SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Berjaya dilaksanakan dengan jayanya. ULASAN

1.0

Kepimpinan Kurikulum 1.1 Jawatankusa kurikulum sekolah  Membantu merancang aktiviti kurikulum Mengenal pasti masalah Mengatasi masalah 1.2 Guru Kanan Bahasa  Mempengerusikan mesyuarat dan memimpin perjalanan panitia mata pelajaran di bawah kawalan.  Memimpin guru-guru menentu dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan , Mingguan dan Harian. Menjalankan pemantauan ke atas pengajaran dan pembelajaran guru.

Sepanjang tahun

Takwim sekolah

Takwim kurikulum

4X setahun

Takwim sekolah

Januari April Ogos Oktober

Memuas kan dan akan diteruskan pada tahun hadapan.

1X setahun

Sukatan Pelajaran Kem. Pelajaran

Januari

2X setahun

Instrumen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran JPNP SPBT , PSS dan Panitia Mata Pelajaran

Jan-Sep

Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber dan bahan sumber pendidikan. Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan disiplin pelajar serta mencari langkah-langkah mengatasinya. Menyebarkan maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran.

3X setahun

Jan-Okt

Sepanjang tahun

Arahan pengetua

Jan-Okt

2X setahun

Maklumat PPD , JPNP , Kem. Pelajaran

Jan-Nov

2.0

Pelaksanaan Kurikulum 2.1 Waktu Mengajar  Sejarah Tingkatan 5  Sejarah Tingkatan 4  Bahasa Melayu Tingkatan 5  Bahasa Melayu Tingkatan 3 2.2 Penyediaan Akademik  Bahan Bantu Mengajar (BBM)  Nota  Latihan 2.3 Penilaian dan peperiksaan  Menyemak buku latihan  Pengukuhan/bimbingan Sejarah Tingkatan 3 Sejarah Tingkatan 2 Ujian bulanan Peperiksaan

2 X 3 = 6 waktu 2 X 4 = 8 waktu 1 X 7 = 7 waktu

Jadual waktu sekolah

Jan-Nov

Selesai dilaksanakan mengikut tempoh yang dirancang.

Semua dilengkap kan.

Mengikut keperluan topik

Sukatan Pelajaran Buku Teks, Buku Rujukan

Jan-Nov

2X seminggu 1X sebulan

Latihan Taraf PMR

Jan-Nov

3X setahun 2X setahun

Takwim sekolah Sukatan Pelajaran

 

2.4 Meningkatkan prestasi pencapaian  Bahasa Melayu Tingkatan 5 dan 3  Sejarah Tingkatan 4 dan 5

100% 100%

Unjuran PKKP sekolah

Jan-Nov

Minimum 7 hari

Arahan JPNP / PPD

Feb-Sep

. menyusun dan menyelaras aktiviti bulan kemerdekaan peringkat sekolah.............. Tandatangan Pegawai Yang Dinilai (PYD) Nama Tarikh ...2 Merancang dan menyelaras semua aktiviti persatuan dan kelab di bawah bidang kawalan....2 Perhubungan pentadbir dengan guru dan kakitangan sekolah  Mesyuarat panitia 4X setahun Mesyuarat panitia dan staf sokongan Takwim kurikulum  Aktiviti kelab guru Sepanjang tahun Mengikut jadual kelab guru Jan-Nov .2...5 Membantu ......4 Menentukan aspek penyemaian nilai murni dan amalannya... Pelajaran Takwim sekolah Jan-Nov 1X setahun Apr Setiap minggu Laporan guru bertugas Jan-Nov Sepanjang tahun Arahan pengetua Jan-Nov 6..1 Mesyuarat dan aktiviti PIBG Sepanjang tahun Arahan pengetua Jan-Nov Tugasan dilaksanakan dengan jayanya.... Sepanjang tahun Takwim ko-kurikulum Jan-Ogos Tugasan berjaya dilaksanakan. Memuas kan.......3 Merancang ...................1 Membantu menentukan dan mengagihkan tugas guru mata pelajaran di bawah bidang kawalan...2 Membantu merancang takwim sekolah 4.. 3.................... 4....0 Mengadakan kelas tambahan setahun 2X seminggu Kumpulan CLP (PKKP) Penyelaras Kegiatan Ko-kurikulum 3..3 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan (PCG) untuk bidang kawalan. 4.. Memuas kan....... 4. 6..... 3. Keselamatan . Tandatangan Pegawai Penilai Pertama (PPP) Nama : Tarikh : .. Memuas kan. Pemantauan dijalankan pada setiap minggu..... Keceriaan)  Gotong-royong kebersihan   Keceriaan kelas Program Sekolah Selamat (Kawalan pergi dan balik sekolah) Awal tahun Arahan pengetua Jan Semua tugasan berjaya dilaksanakan.... menyelaras dan melaksana kegiatan ko-kurikulum  Persatuan dan Kelab  Badan Beruniform  Sukan dan permainan..1 Merancang .0 Perkhidmatan Tadbiran 4......... merancang dan menyelia program 3K (Kebersihan .0 Perhubungan 6................ Sepanjang tahun Mengikut minit mesyuarat persatuan dan kelab Pekeliling Kementerian Pelajaran Jan-Ogos Sebulan 16 Ogos-16 Sep 4..........5 Program kecemerlangan akademik  Guru menghadiri kursus dalam perkhidmatan (LADAP)  3.. : : ... Awal tahun Awal dan akhir tahun Sepanjang tahun Arahan pengetua Arahan pengetua Jan Jan-Sep Pekeliling Kem............

SENARAI KEGIATAN / AKTIVITI / SUMBANGAN BIL SENARAI KEGIATAN/AKTIVITI/SUMBANGAN Kejohanan Sepak Takraw MSS Pahang AJK Surau Balok Pine Ahli Komuniti Rukun Tetangga (KRT) Ahli Sistem Rondaan Sukarela (SRS) Ahli NUTP PERINGKAT KEGIATAN/AKTIVITI/SUMBANGAN Jurulatih Bawah 15 Tahun Kuantan Imam 2 Ahli berdaftar Kementerian Perpaduan Ahli berdaftar Kementerian Perpaduan Ahli 1 2 3 4 5 SENARAI PROGRAM LATIHAN (SEMINAR. RINGKASAN AKTIVITI/PROJEK YANG DITAMBAH BIL 1 2 3 4 5 NAMA LATIHAN Gerak Tuju Gerak Gempur Mentor-Mentee Kelas Tambahan Kelas Hardcore SEBAB DIPERLUKAN 8 minggu ( Julai – Ogos ) 8 minggu (September – Oktober) 8 minggu (September – Oktober) 8 minggu (September – Oktober) 8 minggu (September – Oktober) .BENGKEL DLL) BIL 1 2 3 4 NAMA LATIHAN KKPI Etika Kerja Pemantapan Integriti Peningkatan Profesionalisme ANJURAN SMK Semambu SMK Semambu SMK Semambu SMK Semambu TARIKH 26/02/2011 08/03/2011 18/05/2011 25/06/2011 TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari TEMPAT Bilik mesyuarat SMKS Bilik mesyuarat SMKS Bilik mesyuarat SMKS Bilik mesyuarat SMKS SENARAI LATIHAN YANG DIPERLUKAN BIL 1 NAMA LATIHAN Kursus komputer (Grafik) SEBAB DIPERLUKAN Mendapatkan kemahiran aplikasi grafik subjek sejarah.KURSUS.

SKT bagi mengendalikan panitia-panitia di bawah Bidang Kemanusiaan telah saya laksanakan dari Januari sehingga sekarang. .LAPORAN/ULASAN OLEH PYD Saya telah berjaya mencapai SKT yang ditetapkan dengan jayanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful