LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU (BAHASA MELAYU) SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN

1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
BAND CONTOH: 5 MAC BAND 1 – TAHU Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran 2011 Murid ini tahun asas mendengar dengan baik dan dapat membderikan respons pda setiap pembelajaran dan persekitaran sekeliling dan pergaulan di dalam kelas. Rujuk lampiran kertas lembaran kerja murid TARIKH CONTOH: Ulasan Guru Bukti Penilaian CONTOH:

Tandatangan Guru Kelas : ___________________

LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU

abjad dan vokal TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU (BAHASA MELAYU) SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN .(BAHASA MELAYU) SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ KEMAHIRAN MEMBACA BAND CONTOH: BAND 1 – TAHU Mengetahui bentuk-bentuk.

NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ KEMAHIRAN MENULIS BAND CONTOH: BAND 1 – TAHU Asas menulis dengan cara yang betul TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS : : __________________________________ _______________ .

PENILAIAN 1 / 2 / 3 MATEMATIK BAND CONTOH: BAND 1 – TAHU Tahun pengetahuan matematik yang asas TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ SAINS BAND TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian .

CONTOH: BAND 1 – TAHU (GURU-GURU HARUS BINA SENDIRI BAND MENGIKUT KEMAMPUAN MURID SEKOLAH MASING-MASING) Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ BAHASA INGGERIS BAND CONTOH: TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian .

BAND 1 – TAHU (GURU-GURU HARUS BINA SENDIRI BAND MENGIKUT KEMAMPUAN MURID SEKOLAH MASING-MASING) Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ BAHASA ARAB BAND CONTOH: BAND 1 – TAHU TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian .

(GURU-GURU HARUS BINA SENDIRI BAND MENGIKUT KEMAMPUAN MURID SEKOLAH MASING-MASING) Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ MUZIK BAND CONTOH: BAND 1 – TAHU (GURU-GURU HARUS BINA SENDIRI BAND MENGIKUT KEMAMPUAN MURID SEKOLAH TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian .

MASING-MASING) LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ PENDIDIKAN ISLAM BAND CONTOH: BAND 1 – TAHU (GURU-GURU HARUS BINA SENDIRI BAND MENGIKUT KEMAMPUAN MURID SEKOLAH MASING-MASING) TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian .

Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ PENDIDIKAN SENI BAND CONTOH: BAND 1 – TAHU (GURU-GURU HARUS BINA SENDIRI BAND MENGIKUT KEMAMPUAN MURID SEKOLAH MASING-MASING) TARIKH Ulasan Guru Bukti Penilaian .

Rujuk lampiran kertas lembaran kerja murid .Tandatangan Guru Kelas : ___________________ LAPORAN PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN SATU SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID KELAS PENILAIAN 1 / 2 / 3 : : __________________________________ _______________ BAND CONTOH: TARIKH Ulasan Guru Murid ini tahun asas mendengar dengan baik dan dapat Bukti Penilaian 5 MAC BAND 1 – TAHU Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran 2011 membderikan respons pda setiap pembelajaran dan persekitaran sekeliling dan pergaulan di dalam kelas.

Tandatangan Guru Kelas : ___________________ BORANG PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN 1 SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID UMUR PENILAIAN 1 / 2 / 3 Tarikh : ___________________ BAND : ___________________ Kemahiran Ya Tidak Ulasan Guru Bukti Penilaian : : __________________________________ _______________ Tandatangan Guru Kelas : ___________________ .

BORANG PENILAIAN PERKEMBANGAN MURID TAHUN 1 (KEMAHIRAN MEWARNA) SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN NAMA MURID UMUR PENILAIAN 1 / 2 / 3 Tarikh : ___________________ BAND : ___________________ Kemahiran Ya Tidak Ulasan Guru Bukti Penilaian : : __________________________________ _______________ Tandatangan Guru Kelas : ___________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful