CONTOH

( Muka Depan )

KAJIAN KERJA KURSUS SEJARAH PMR 21/2 TAHUN 2012

NAMA CALON TINGKATAN

: :

Naskhah Contoh Guru 3 : 120101-12-6888

NO.KAD PENGENALAN

NOMBOR ANGKA GILIRAN : HC510 N000 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : SM.TSHUNG TSIN TENOM PETI SURAT 156, 89908 TENOM. PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. - Kopi Tenom Yit Foh CIKGU FASILA ABDUL RAHMAN

TAJUK KERJA KURSUS

:

NAMA GURU

:

ELEMEN Elemen 1 : Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 : Merekod fakta sejarah Elemen 3 : Penerapan unsur Patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian

MARKAH

CONTOH

ELEMEN 1
TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – Kopi Tenom Yit Foh

Bil i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

SENARAI SEMAK SUMBER Buku Ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang Sumber Melawat tempat kajian Internet

Tandakan ()

viii. Televisyen ix. x. xi. Radio VCD/DVD Sumber lain MARKAH

………………………………………… ( Tandatangan Guru Penilai)

CONTOH

SUMBER BUKU ILMIAH

CONTOH

CONTOH

INTERNET

CONTOH

CONTOH

ORANG SUMBER

CONTOH
SOALAN –SOALAN TEMU RAMAH

1. Apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat serbuk kopi ini? 2. Bolehkah tuan/puan jelaskan tentang sejarah asal usul kilang kopi ini?

3. Berapakah lama proses untuk menghasilkan serbuk kopi? 4. Bolehkah anda jelaskan keistimewaan kopi tenom ini? 5. Adakah produk encik ini dipasarkan ke tempat lain? 6. Bagaimanakah encik /puan kopi Tenom ini dipromosikan?

CONTOH

MELAWAT TEMPAT KAJIAN

CONTOH

Lawatan ke Kilang Kopi Yit Foh

Kilang Kopi Yit Foh

CONTOH

ELEMEN 2
TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – KOPI TENOM YIT FOH

SENARAI SEMAK Bil i. ii. iii. iv. v. vi. vii. SUMBER Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Tandakan ()

viii. Lampiran ix. Rujukan MARKAH

………………………………………… ( Tandatangan Guru Penilai)

CONTOH

TAJUK KAJIAN : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – KOPI TENOM YIT FOH.

CONTOH
SENARAI KANDUNGAN

PERKARA  PENGHARGAAN

MUKA SURAT 1

 OBJEKTIF KAJIAN

2

 KAEDAH KAJIAN

3

 HASIL KAJIAN i. ii. iii. iv. v. Pengenalan Kopi Tenom Maklumat Asas Kopi Yit Foh Latar Belakang Kilang Kopi Yit Cara Penghasilan Perkembangan Produk

4

 RUMUSAN

8

 LAMPIRAN

9

 RUJUKAN

12

CONTOH
PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan syukur kerana Kajian Kerja Kursus Sejarah PMR telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan bantuan dan bimbingan individu yang terlibat.

Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua Sekolah Menengah Tshung Tsin Tenom, Puan Wong Choi Chin kerana beliau telah memberi kebenaran kepada calon PMR membuat kajian di luar sekolah.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dengan rasa tulus ikhlas kepada kedua-dua ibu bapa saya, Encik ( Nama Penuh Bapa anda ) dan Puan ( Nama Penuh Ibu anda ) kerana mereka sentiasa sudi memberikan sokongan dan dorongan dalam menyiapkan tugasan sekolah ini terutamanya dalam keperluan kewangan dan pengangkutan ke tempat kawasan kajian.

Setinggi penghargaan kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah, Cikgu Fasila Binti Abdul Rahman kerana tanpa rasa jemu memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami agar dapat menyiapkan tugasan Kajian Kerja Kursus Sejarah ini dengan jayanya.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kumpulan saya yang terdiri daripada Saudara ( Nama Penuh Rakan Anda – “Saudara” untuk lelaki ) , Saudari ( Nama Penuh Rakan Anda – “ Saudari” untuk perempuan ) dan ( …..nama beberapa lagi rakan kumpulan anda ) kerana mereka sentiasa berkongsi maklumat dan memberikan kerjasama yang padu ketika membuat kajian ini.

Sekian dan terima kasih. {Ms.1}

CONTOH

OBJEKTIF KAJIAN KERJA KURSUS SEJARAH PMR

1. Pelaksanaan Kajian Kerja Kursus ini adalah untuk memberikan saya pengalaman secara langsung dalam mengkaji Sejarah di Malaysia. Pengkajian ini juga dapat membolehkan saya memperkembangkan kemahiran Sejarah seperti mencari, mengumpul , mengelas, menganalisis , mentafsir , merumus dan merekod fakta yang dinilai . Selain itu, nilai patriotisme juga dapat diamalkan.

2. Melalui pengkajian tajuk tugasan “Produk Tempatan Di Malaysia” , saya dapat menulis dan menghuraikan perkembangan sejarah Produk Kopi Yit Foh .

3. Dapat menghargai segala usaha dan sumbangan penduduk setempat dalam mengekalkan warisan nenek moyang mereka.

4. Saya juga dapat meningkatkan semangat patriotik dan kesediaan dalam melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan untuk mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara .

{Ms.2}

CONTOH

KAEDAH KAJIAN Dalam usaha menyiapkan tugasan kajian ini agar dapat memenuhi keperluan dalam setiap elemen , saya telah menggunakan beberapa kaedah iaitu :1. KAEDAH MELAWAT KE PERPUSTAKAAN DAN PUSAT SUMBER BAHAN BACAAN Saya telah mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mencari maklumat tentang tajuk tugasan yang telah dipilih iaitu Produk Makanan berkenaan Kopi. Dalam perpustakaan , saya memperoleh maklumat tugasan dan merekodkan maklumat itu untuk dianalisis kemudian . Saya juga telah membuat pinjaman beberapa buku ilmiah dan membuat salinan pada maklumat yang berkaitan dengan tugasan.

2. KAEDAH MELAYARI LAMAN SESAWANG Saya juga telah melayari laman sesawang untuk memperoleh maklumat tugasan. Segala maklumat yang diperoleh itu dikumpul dan dimuat turun dalam „pendrive‟ untuk ditafsir dan dikelaskan.

3. KAEDAH MELAWAT TEMPAT KAJIAN Saya juga melawati Kilang Kopi Yit Foh untuk mendapatkan maklumat. Saya membuat lawatan ini secara berkumpulan. Saya telah mengambil beberapa gambar dan menemu ramah pegawai yang bertugas di tempat kajian .

4. KAEDAH TEMU RAMAH Melalui kaedah temu ramah, saya telah berjaya mengumpul maklumat dengan lebih terperinci terutamanya daripada pengusaha kilang kopi.

CONTOH

HASIL KAJIAN

TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – KOPI TENOM YIT FOH

PENGENALAN

Kopi dipercayai berasal daripada benua Afrika dan kopi Robusta hanya di bawah masuk ke Malaysia pada tahun 1900-an. Selepas terbinanya landasan kereta api daripada Jesselton (Kota Kinabalu) ke Tenom, Syarikat Borneo Utara British mula meneroka dan membuka kawasan pertanian untuk penanaman kopi, getah dan tanaman lain di daerah Tenom. Di daerah Tenom, kopi Robusta dikenali sebagai “Kopi Canephora” . Ia merupakan tumbuhan kopi yang tumbuh di kawasan panas dan lembap pada aras ketinggian 200 meter hingga 1500 meter dari paras laut . Biasanya ia tumbuh pada suhu 16C hingga 32C dengan purata taburan hujan antara 1000mm hingga 2500mm sepanjang tahun. Pokok kopi Robusta ini mudah tumbuh di kawasan tanah yang subur. Daerah Tenom merupakan kawasan yang paling ideal untuk penanaman kopi Canephora kerana kedudukan geografi yang sangat sesuai.

CONTOH

i.

MAKLUMAT ASAS PRODUK : MAKANAN - KOPI TENOM YIT FOH

Nama Produk Bahan Utama Produk Nama Pengusaha Nama Syarikat Pengusaha Alamat Syarikat Pengusaha

Kopi Tenom Yit Foh Benih kopi Robusta Encik YIT FOH COFFEE FACTORY SDN.BHD

3Km, Jalan Tenom-Sapong, 89908 Tenom, Sabah, Malaysia Tel : 087-735657 Fax: 087-737378 No.Lesen Pengusaha

ii.

LATAR BELAKANG

~ Sejarah Penubuhan Kilang Kopi Yit Foh Kilang kopi YIT FOH ditubuhkan sejak tahun 1960 lagi. Pengasas kopi Yit Foh ini bernama ......

iii.

CARA PENGHASILAN KOPI

Cara menghasilkan kopi secara tradisi tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai. Ia hanya memerlukan antara 8 hingga 10 orang pekerja . Peralatan yang digunakan ialah alat pengisar kulit kopi , drum pemanggang kayu api dan mesin pengisar biji kopi. Biji-biji kopi dituai daripada ladang kopi dan kemudiannya dikeringkan di bawah terik matahari selama 10 hingga 14 hari. Setelah dikeringkan, kulit biji-biji kopi diasingkan dengan menggunakan mesin pengisar kulit.

CONTOH
Setelah proses memisahkan kulit selesai, biji-biji kopi ini dipilih dan digredkan mengikut saiz kemudian dimasukkan ke dalam drum pemanggang kopi yang menggunakan kayu api. Drum pemanggang ini berputar secara perlahan-lahan sehingga kopi tersebut menggeluarkan aroma kopi. Apabila siap dipanggang, kopi akan ditimbang dan dipek mengikut spesifikasi yang ditetapkan untuk dijual seterusnya dipasarkan .

iv.

PERKEMBANGAN PRODUK

Hingga ke hari ini Kopi Yit Foh telah berjaya mengeluarkan 12 jenis produknya. Kesemua produknya ini dipasarkan di seluruh Sabah dan Labuan. Terdapat juga permintaan daripada Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Pembuatan cara tardisonal membuatkan kopi Yit Foh lain dari yang lain.

RUMUSAN Dapatlah saya rumuskan bahawa produk kopi Yit Foh ini sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Para pelancong yang datang mengunjungi daerah Tenom pasti akan merasa kopi Tenom Yit Foh.........

CONTOH

LAMPIRAN

Kopi Robusta

Kopi Robusta yang sudah dipetik

Biji-biji Kopi yang dikeringkan

proses mengasingkan kulit yang sudah kering

CONTOH
LAMPIRAN

Kopi dipilih dan digred mengikut saiz

Biji-biji kopi yang sudah dipanggang

CONTOH

LAMPIRAN

Produk Kopi Yit Foh

Gambar menunjukkan Pameran Kopi Tenom Yit Foh semasa Sabah Fest di Kota Kinabalu.

CONTOH

RUJUKAN

BUKU ILMIAH 1. Maisarah Mispari, Johara Abdul Wahab, Ridzuan Hassan, 2003, Sejarah Tingkatan 2. Kuala Lumpur : DBP. (Nama penulis buku,tahun buku diterbitkan, Tajuk Buku.Tempat diterbitkan : Syarikat meneribit buku.)

MELAWAT TEMPAT KAJIAN 1. Kilang Kopi Yit Foh, 3Km, Jalan Tenom-Sapong,89908 Tenom, Sabah, Malaysia. (Nama tempat yang dilawat, alamat tempat dilawat.)

ORANG SUMBER 1. Puan Melissa Binti Harun,44 tahun, Lot 23, Taman Bahagia,89908 Tenom, Sabah. (Nama penuh orang sumber yang ditemu ramah, umur, alamat orang sumber .)

SUMBER LAMAN SESAWANG 1. http://tenom.pid.net.my/article.cfm?id=82 2. http://www.melvinho.com/blog/inside-sabah-fest/

CONTOH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful