Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV

Tarikh

21 Febuari 2012

Masa

8.15 9.45 pagi

Kelas

Mata Pelajaran

Pendidikan Seni Visual

Tema

Alam Semulajadi - Haiwan

Tajuk

Mereka corak Anak Ayam

Sub Tajuk

Mencapan

Bilangan Murid

7 Orang

Bil

Nama

Kategori

1.

Siti Aminah bt. Mansor

Autisme

2.

Mohd Arshad b. Sabri

Terencat Akal

3.

Arinisha A/P Ganesan

Ceberal Palsy

4.

Mohd Shahrin b. Mat Walid

Autisme

5.

Thivagaran A/L Palianysamy

Autisme

6.

Lukhman b. Mokhtar

Kehadiran

Terencat Akal

Hasil Pembelajaran :
Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran:
Aras 1 :
1) Murid dapat mengenal sekurang-kurangnya 3 daripada 4 alat yang diperlukan
untuk membuat capan.
2) Murid dapat menggunakan alatan yang telah disediakan dengan teknik capan
yang betul.
3) Murid dapat menghasilkan capan dengan separa bantuan.
Aras 2 :
1) Murid dapat mengenal sekurang-kurangnya 2 daripada 4 alat yang diperlukan
untuk membuat capan.
2) Murid dapat menggunakan alatan yang telah disediakan dengan teknik capan
yang betul dengan bantuan guru.

3) Murid dapat menghasilkan capan dengan bantuan guru.


Penggabungjalinan : Pendidikan Muzik, Pendidikan Jasmani (Pergerakkan)
Pendidikan Seni Visual
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah belajar mengenai warna primer dan warna
sekunder.
Penerapan Nilai : Bekerjasama , mendengar arahan, memberi perhatian,
Unsur Terapi : Terapi pertuturan, terapi cara kerja, terapi fizikal.
Bahan Bantu Mengajar : Warna air, kertas lukisan, Palet, Berus Warna, Video
Muzik, Komputer Riba
Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran
Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
(5 minit)

Nyanyian Lagu Anak Ayam


`Anaklah ayam, anak ayam turun 10, mati seekor mati seekor tinggal 9`.
1.
2.
3.
4.

Murid akan berdiri di tempat masing-masing.


Murid akan diperdengarkan oleh guru lagu anak ayam.
Murid akan menyanyikan lagu anak ayam bersama-sama dengan guru.
Murid akan membuat aksi dan gaya mengikut lagu anak ayam.

Teknik : Nyanyian
Nilai : Bekerjasama, mendengar arahan, beri perhatian.
Terapi : Muzik dan Nyanyian
BBM : Video lagu anak ayam, Komputer Riba.

Langkah 1
(15 minit)

Pengajaran oleh guru mengenai topik capan.

Warna Air

Palet

Kertas Lukisan

Anngota badan- jari, tapak kaki, tapak tangan

Berus Warna

1. Murid diterangkan mengenai topik yang dipelajar hari ini mereka corak

menggunakan anggota badan melalui teknik capan.


2. Murid melihat lukisan yang telah siap yang menggunakan teknik capan

menggunakan jari, tapak tangan dan tapak kaki.


3. Murid diterangkan mengenai bahan dan alatan yang digunakan untuk

membuat capan- gunakan bahan maujud

4. Murid dan guru bersoaljawab mengenai topik hari ini.

Teknik : Perbincangan
Terapi : Terapi Cara Kerja, Terapi Pertuturan
Nilai : Mendengar arahan, beri perhatian
BBM : Warna Air, Palet, Kertas Lukisan, Anggota Badan-jari, tapak tangan, tapak
kaki, Berus warna.
Langkah 2
(10 minit)

Guru menunjuk cara dihadapan murid.

1. Murid melihat guru dihadapan membuat demonstarsi corak capan berbentuk

Anak ayam
2. Murid dan guru bersoaljawab mengenai langkah-langkah yang dilakukan.

Teknik : Demonstrasi
Nilai : Mendengar arahan, beri perhatian
BBM : Warna air dan palet, kertas lukisan, Berus warna.
Langkah 3
(15 minit)

Analisis tugasan

1. Murid akan membuat sendiri corak Anak Ayam menggunakan teknik capan.
2. Murid boleh melihat analisis tugasan yang disediakan oleh guru.
3. Murid yang kurang upaya/ mahir dipantau oleh guru.

Nilai : Bekerjasama, mendengar arahan, beri perhatian, memberi pendapat


BBM : Analisis tugasan

Penutup
(5 minit)

Apresiasi hasil karya

1.

Murid akan membuat apresiasi tentang hasil karya diri sendiri.

2.

Murid juga akan membuat apresiasi mudah kepada karya rakan-rakan.

3.

Guru sebagai pemantau dan pemudah cara.

Teknik : Refleksi kendiri


Nilai : Memberi perhatian, kritikan membina

REFLEKSI:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

KOMEN GURU/ PENSYARAH PEMBIMBING :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________