Anda di halaman 1dari 18

PELAN TINDAKAN PANITIA MATEMATIK Matlamat strategik : Peningkatan kualiti dan kuantiti prestasi mata pelajaran matematik SK Kangkar

Pulai

BIL

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA Guru matematik tahun 6

SASARAN

JANGKA MASA Februari hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan gred pencapaian disetiap ujian setara yang diadakan.

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Kelas tambahan

Murid hadir ke kelas tambahan selepas waktu persekolahan iaitu pada jam 12.35-2.05, hari Sabtu dan cuti sekolah

Murid dapat memanfaatkan masa dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran matematik

Semua murid tahun 6

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Cemerlang Bersama

Murid membuat latihan dalam kumpulan (4 orang bagi setiap kumpulan)

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti serta perbincangan dengan rakan-rakan.

Guru matematik tahun 6

Murid yang disasarkan mencapai 5A

Februari hingga September

Bilangan murid yang mendapat 5A meningkat dari masa ke semasa berdasarkan ujian setara yang diadakan.

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Santai Minda

Murid membuat latih tubi dengan menjawab pelbagai soalan aras mudah

Murid dapat mengusai kemahiran dan topik sebagai persediaan minda untuk mengikuti pelajaran seterusnya

Guru matematik tahun 6

Murid harapan dan murid galus

Februari hingga September

Bilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurangkurangnya gred C

BIL

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA Murid-murid cemerlang Guru matematik tahun 6

SASARAN

JANGKA MASA Jun hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Bilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurangkurangnya gred C

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Berjaya Bersama

Murid yang cemerlang dalam sesuatu mata pelajaran membimbing rakan-rakan yang lemah untuk menguasai sesuatu topik dan kemahiran

Murid yang lemah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui rakan-rakan yang cemerlang

Murid cemerlang dan murid galus

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Program Galus

Murid-murid membuat latihan pada aras mudah dan sederhana dengan bimbingan guru

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru

Guru matematik tahun 6

Murid galus

Jun hingga September

Bilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurangkurangnya gred C

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Kolokium Bestari

Murid-murid membuat latihan secara berfokus

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru

Guru matematik tahun 6

Semua murid tahun 6

April dan Julai

Peningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti

BIL

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA Jurulatih Utama Guru Cemerlang Guru penanda kertas UPSR

SASARAN

JANGKA MASA Jun

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Teknik menjawab soalan

Murid-murid diberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan

Murid dapat meningkatkan pengetahuan tentang kaedah dan teknik menjawab soalan yang pelbagai dari sumber luar

Semua murid tahun 6

Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) Penilaian berterusan

Murid-murid menduduki ujian simulasi UPSR secara berterusan untuk mengesan prestasi murid dari masa ke semasa

Murid-murid dapat mengetahui prestasi diri masing-masing dan membuat tindakan susulan terhadap kelemahan sesuatu topik dan kemahiran

Guru matematik tahun 6

Semua murid tahun 6

Januari hingga September

Peningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti

Bulan Matematik

Aktiviti panitia matematik khusus disepanjang bulan yang melibatkan aktiviti seperti berikut: Majlis pelancaran Kuiz Explore Race Fun with symbol Mathematics Puzzles Bijak kira Sifira Challenge

Menanam minat murid terhadap matematik. Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas.

Semua guru panitia matematik

Semua murid SK Kangkar Pulai

Sepanjang bulan Mei

Murid terlibat di dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan

BIL

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA Semua guru panitia matematik Murid tahap 2

SASARAN

JANGKA MASA Januari hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Minima 3 buletin dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan sepanjang tahun 2012

10

Buletin Matematik

Penerbitan berkala panitia yang mengandungi maklumat hal ehwal sekolah dan maklumat berkaitan matematik. Penerbitan adalah seperti berikut: Terbitan berkala Januari Mac 2012 Terbitan berkala April Jun 2012 Terbitan berkala Julai September 2012

Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas. Memberi peluang kepada murid untuk berkarya terutama kepada murid tahap 2.

Semua murid SK Kangkar Pulai

11

Kiraan congak

Guru mengemukakan 5 hingga 10 soalan congak dalam waktu Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dengan kekerapan minima satu kali dalam seminggu.

Meningkatkan kemahiran congak dikalangan murid

Semua guru matematik

Semua murid SK Kangkar Pulai

Januari hingga September

Murid dapat mengira secara congak untuk pelbagai topik dan kemahiran.

BIL

AKTIVITI 20 minit

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER TENAGA Guru matematik tahun 1 dan tahun 2

SASARAN

JANGKA MASA Januari hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Murid dapat mengetahui fakta asas kemahiran matematik tahun 1 dan tahun 2

12

Program untuk murid tahun 1 dan 2 pada jam 12:30 tengah dengan menjawab soalan ringkas dan fakta asas topik tahun 1 dan tahun 2. Program ini untuk mengisi masa lapang murid yang hadir awal ke sekolah

Murid didedahkan dengan pelbagai kemahiran asas mengikut topik tahun 1 dan tahun 2

Semua murid tahun 1 dan tahun 2

13

Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Pertemuan guru-guru matematik untuk membincangkan pelbagai topik dan masalah pembelajaran dan pengajaran

Guru dapat berbincang untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi

Semua guru matematik

Semua guru matematik

Januari hingga September

Pertemuan dapat dilaksanakan minima 2 kali dalam sebulan

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Kelas Tambahan : Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian dalam semua subjek UPSR OBJEKTIF Murid dapat memanfaatkan masa dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran matematik Guru dapat memberi lebih masa untuk berbincang dan menghabiskan sukatan pelajaran bersama murid STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 6 2. Agihan tugas dalam penyediaan bahan untuk kelas tambahan 3. Edaran jadual waktu kepada guru 4. Makluman kepada ibu bapa 5. Pelaksanaan program 6. Pemantauan dan penilaian SUMBER TENAGA Semua guru matematik tahun 6 SASARAN Calon UPSR 2012 ANGGARAN KOS RM1500 JANGKA MASA PELAKSANAAN Februari hingga September INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan bilangan 5A dan peratus kelulusan dalam ujian setara meningkat dari masa ke semasa

BIL 1

PROGRAM Kelas tambahan Sesi petang Hari Sabtu Cuti sekolah

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Cemerlang Bersama : Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 6 2. Agihan tugas dalam penyediaan bahan dan modul 3. Pembentukan kumpulan murid 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan dan penilaian SUMBER TENAGA Semua guru matematik tahun 6 ANGGARAN KOS RM200 JANGKA MASA PELAKSANAAN Februari hingga September INDIKATOR KEJAYAAN Bilangan murid yang mendapat 5A meningkat dari masa ke semasa berdasarkan ujian setara yang diadakan.

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

SASARAN

Cemerlang Bersama

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti serta perbincangan dengan rakanrakan. Mengeratkan hubungan dan semangat kerjasama untuk mencapai kejayaan

Murid sasaran mencapai 5A

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Santai Minda : Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan melakukan aktiviti berfaedah dan mengingati kembali kemahiran asas aras mudah dan sederhana

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 6 2. Agihan tugas dalam penyediaan bahan 3. Makluman kepada ibu bapa 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan dan penilaian

SUMBER TENAGA Semua guru matematik tahun 6

SASARAN

ANGGARAN KOS RM200

JANGKA MASA PELAKSANAAN Februari hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Bilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurangkurangnya gred C

Santai minda

Murid dapat mengusai kemahiran dan topik sebagai persediaan minda untuk mengikuti pelajaran seterusnya

Murid harapan dan murid galus

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Berjaya Bersama : Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik khusus untuk pencapaian peratus kelulusan

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 6 2. Agihan tugas dalam penyediaan bahan dan modul 3. Melatih murid sebagai jurulatih 4. Mengesan murid yang bersesuaian untuk mengikuti program 5. Menggandingkan murid sebagai mentor mentee 6. Pelaksanaan program 7. Pemantauan dan penilaian

SUMBER TENAGA Muridmurid cemerlang Semua guru matematik tahun 6

SASARAN

ANGGARAN KOS RM200

JANGKA MASA PELAKSANAAN Jun hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Bilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurangkurangnya gred C

Berjaya Bersama

Murid yang lemah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui rakanrakan yang cemerlang Murid cemerlang dapat mengasah bakat dan menajamkan kemahiran mereka terhadap sesuatu topik Mengeratkan hubungan dan semangat kerjasama untuk mencapai kejayaan

Murid cemerlang dan murid galus

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Program Galus : Peningkatan peratus kelulusan mata pelajaran dan peratus kelulusan keseluruhan sekolah

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 6 2. Agihan tugas dalam penyediaan bahan dan modul 3. Mengesan murid yang memerlukan bimbingan 4. Menetapkan jadual perjumpaan 5. Pelaksanaan program 6. Pemantauan dan penilaian

SUMBER TENAGA Semua guru matematik tahun 6

SASARAN

ANGGARAN KOS RM200

JANGKA MASA PELAKSANAAN Jun hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Bilangan murid yang lulus bertambah dengan pencapaian sekurangkurangnya gred C

Program Galus

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru.

Murid galus

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Kolokium Bestari : Murid-murid dapat membiasakan diri dengan soalan berformat UPSR

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat jawatankuasa panitia 2. Pembinaan modul dan set soalan 3. Murid menjawab set soalan yang disediakan 4. Perbincangan kaedah mendapatkan markah untuk setiap soalan 5. Murid membuat penandaan dan pembetulan 6. Ujian sekali lagi untuk kertas soalan yang sama bagi murid yang lemah 7. Prestasi murid dipantau oleh guru 8. Penilaian dan pemantauan program

SUMBER TENAGA Semua guru matematik tahun 6

SASARAN

ANGGARAN KOS RM100

JANGKA MASA PELAKSANAAN April (fasa 1) Julai (fasa 2)

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan pencapaian murid dari segi kualiti dan kuantiti

Kolokium Bestari

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan daripada guru-guru Murid dapat melatih dan membiasakan diri dengan set soalan berformat UPSR

Semua murid tahun 6

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Teknik menjawab soalan : Pendedahan kelemahan, kekuatan dan strategi menjawab kertas soalan UPSR

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 6 2. Mengenalpasti sumber tenaga penceramah 3. Pemakluman kepada murid, ibu bapa dan penjaga 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan dan penilaian

SUMBER TENAGA Jurulatih Utama Guru Cemerlang Guru penanda kertas UPSR

SASARAN

ANGGARAN KOS RM200

JANGKA MASA PELAKSANAAN Jun

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti

Teknik menjawab soalan

Murid dapat meningkatkan pengetahuan tentang kaedah dan teknik menjawab soalan yang pelbagai dari sumber luar

Semua murid tahun 6

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Penilaian Berterusan : Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan UPSR dengan lebih pantas dan berkualiti

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 6 2. Penyediaan modul dan bank soalan 3. Pelaksanaan program 4. Penandaan kertas penilaian 5. Merekod prestasi murid 6. Penilaian kemajuan murid dan prestasi keseluruhan

SUMBER TENAGA Semua guru matematik tahun 6

SASARAN

ANGGARAN KOS RM1500

JANGKA MASA PELAKSANAAN Januari hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti

Penilaian Berterusan

Murid-murid dapat mengetahui prestasi diri masing-masing dan membuat tindakan susulan terhadap kelemahan sesuatu topik dan kemahiran

Semua murid tahun 6

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Bulan Matematik : Menanam minat murid terhadap matematik dengan menghapuskan jurang perasaan negatif murid terhadap mata pelajaran tersebut

BIL 9

PROGRAM Bulan Matematik Majlis pelancaran Kuiz Explore Race Fun with symbol Mathematic s Puzzles Bijak kira Sifira Challenge

OBJEKTIF Menanam minat murid terhadap matematik Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas Murid dapat mengamalkan sikap kerjasama dalam satu pasukan. Murid dapat menjawab soalan dengan seronok dan berkeyakinan.

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat jawatankuasa pelaksana 2. Menyusun aktiviti program 3. Penyediaan bahan aktiviti 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan dan penilaian program

SUMBER TENAGA Semua guru panitia matematik

SASARAN Semua murid SK Kangkar Pulai

ANGGARAN KOS RM1000

JANGKA MASA PELAKSANAAN Sepanjang bulan Mei

INDIKATOR KEJAYAAN Murid terlibat di dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Buletin Matematik : Murid-murid dapat menyumbang bahan kreativiti dan menambah maklumat berkaitan matematik

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mengadakan mesyuarat membentuk jawatankuasa 2. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan program 3. Memberi taklimat dan penerangan kepada murid untuk berkarya 4. Mengumpul bahan dari murid 5. Melakukan kerja ubah suai / edit karya murid 6. Memperbanyakkan hasil dan mengedarkan kepada semua murid dan guru 7. Membuat penilaian terhadap program

SUMBER TENAGA Semua guru panitia matematik Murid tahap 2

SASARAN

ANGGARAN KOS RM200

JANGKA MASA PELAKSANAAN Januari hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Minima 3 buletin dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan sepanjang tahun 2012

10

Buletin Matematik Januari Mac April Jun Julai September

Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal di dalam kelas. Memberi peluang kepada murid untuk berkarya terutama kepada murid tahap 2.

Semua murid SK Kangkar Pulai

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Kiraan Congak : Murid-murid dapat menjawab soalan ringkas dan mudah dari masa ke semasa

BIL 11

PROGRAM Kiraan Congak

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran congak dikalangan murid

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia 2. Guru menyediakan bahan dan modul aktiviti 3. Pelaksanaan program 4. Pemantauan dan penilaian

SUMBER TENAGA Semua guru matematik

SASARAN Semua murid SK Kangkar Pulai

ANGGARAN KOS Tiada

JANGKA MASA PELAKSANAAN Januari hingga September

INDIKATOR KEJAYAAN Murid dapat mengira secara congak untuk pelbagai topik dan kemahiran

Penerangan program: Guru mengemukakan 5 hingga 10 soalan congak dalam waktu Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dengan kekerapan minima satu kali dalam seminggu.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : 20 minit : Murid-murid akan mengetahui dan mengingati kembali fakta asas kemahiran matematik mengikut topik dan kemahiran tahun 1 dan tahun 2

BIL

PROGRAM 20 minit

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat jawatankuasa panitia 2. Menyediakan jadual tugasan untuk pembinaan modul 3. Pengumpulan bahan / modul aktiviti 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan dan penilaian

SUMBER TENAGA Guru matematik tahun 1 dan tahun 2

SASARAN

ANGGARAN KOS RM100

JANGKA MASA PELAKSANAAN Januari hingga September (setiap hari Isnin)

INDIKATOR KEJAYAAN Murid dapat mengetahui fakta asas kemahiran matematik tahun 1 dan tahun 2

12

Murid didedahkan dengan pelbagai kemahiran asas mengikut topik tahun 1 dan tahun 2

Semua murid tahun 1 dan tahun 2

Penerangan program: Program untuk murid tahun 1 dan 2 pada jam 12:30 tengah dengan menjawab soalan ringkas dan fakta asas topik tahun 1 dan tahun 2. Program ini untuk mengisi masa lapang murid yang hadir awal ke sekolah

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus : Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) : Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri masing-masing

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN

SUMBER TENAGA Semua guru matematik

SASARAN

ANGGARAN KOS Tiada

JANGKA MASA PELAKSANAAN Januari hingga September Pertemuan diadakan pada setiap hari Selasa seperti berikut: Sesi pagi jam 10:05 11:05. Sesi petang jam 12:30 01:30.

INDIKATOR KEJAYAAN Pertemuan dapat dilaksanakan minima 2 kali dalam tempoh sebulan

13

Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Guru dapat berbincang untuk 1. Mesyuarat menyelesaikan pelbagai jawatankuasa panitia masalah yang dihadapi 2. Penetapan masa dengan mendapatkan maklum pertemuan balas dari rakan setugas 3. Melaksanakan aktiviti pertemuan Penerangan program: 4. Pemantauan dan penilaian Pertemuan guru-guru matematik untuk membincangkan pelbagai topik dan masalah pembelajaran dan pengajaran

Semua guru matematik