Anda di halaman 1dari 13

MINGGU 1

TEORI PEMBELAJARAN DAN KAITAN DENGAN PENGGUNAAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Perkaitan pendapat tokoh dengan penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran - Gagne : bahan bercetak - Bruner : penggunaan peta minda dan bahan eksperimen - Bandura : relia, model - Vygotsky : rakan sebaya, penggunaan bahan / sumber / alat Sensory stimulation theory untuk pembelajaran aktif - Tarikan pelbagai warna - Fakta dan gambaran visual - Pembelajaran melalui pelakuan (learning by doing) - Pembelajaran melalui perdengaran (learning by listening)

MINGGU 2

TEORI PEMBELAJARAN DAN KAITAN DENGAN PENGGUNAAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Gaya pembelajaran dan kaitan dengan jenis sumber - Sensori intituitif, imaginasi - Visual - lisan - Aktif menggunakan Gerak tubuh, reflektif - Sekuential global Pembelajaran melalui pengalaman - Lebih bermakna melalui pengalaman konkrit dan mengguna bahan konkrit / maujud - Membuat pemerhatian - Aktif membuat amali - Membuat refleksi - Membuat penilaian

MINGGU 3

Tujuan Menggunakan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajian Sosial

Tujuan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar jenis visual - Rangsangan - Meningkat kefahaman dan intepretasi maklumat - Menarik dan mengekal minat dan tumpuan melalui pelbagai media - Meningkatkan daya ingatan - Meningkatkan kemahiran berfikir - Memberi motivasi - Meningkatkan kreativiti - Keseronokan dalam pembelajaran - Memberi peluang untuk main peranan dan simulasi - Kemahiran intrapersonal dan interpersonal - Kemahiran psikomotor

MINGGU 4

PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN BERCETAK UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Panduan menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran terpilih Anggaran kos kebolehgunaan Mobiliti Bahan mentah Saiz, warna Tatahias, kemasan Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan Simpanan dan penyelenggaraan Inventori Contoh hasil bahan bercetak (buku teks, nota rujukan, carta, kad aktiviti, brosur, - buku skrap, kit sumber)... -

MINGGU 5

PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN BERCETAK UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Persediaan sebelum penggunaan - Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) - Punca sumber tenaga - Kaedah pelabelan - Diuji kebolehgunaan Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial dari aspek Faktor fizikal Perancangan Kos Masa Mobiliti Penyelenggaraan Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan

Latihan untuk penyelenggaraan

MINGGU 6

PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN BERCETAK UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Panduan menghasilkan sumber terpilih Anggaran kos Kebolehgunaan Mobiliti Bahan mentah Saiz, warna Tatahias, kemasan Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan Simpanan dan penyelenggaraan Inventori

Contoh hasil bahan teknologi pendidikan yang boleh dihasilkan(papan gulung, papan magnetik, papan flanel, papan flip, papan tulis lutsinar, model, diorama) dan alat seperti radio, TV, papan elektronik)

MINGGU 7

PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN BERCETAK UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Kegunaan dari aspek: - imagen (contoh fotografi) - analogikal (contoh menunjukkan perbandingan) - logikal (contoh carta, graf.) - Menerang konsep - Mempunyai unsur warna - Bunyi menjadi simulasi - Mempunyai panduan penggunaan - Bersesuaian dengan tema pengajaran - Diselaras dengan penerangan lisan - Penggunaan ruang dapat dimaksima - Untuk papan elektronik perlu diuji dan diselenggara

MINGGU 8

PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN BERCETAK UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Persediaan sebelum penggunaan - Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) - Lampu/cahaya - Peredaran udara - Punca bekalan tenaga - Kaedah pelabelan - Diuji kebolehgunaan - Menyediakan strategi semasa kecemasan - Alat bantu lain seperti pointer dan lain-lain Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial dari aspek: - Faktor fizikal - Perancangan - Kos - Masa - Mobiliti - Penyelenggaraan - Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan Latihan penyelenggaraan

MINGGU 9
PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN

BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Panduan menghasilkan sumber - Anggaran kos - Kebolehgunaan - Mobiliti - Saiz, warna - Tatahias, kemasan - Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan - Simpanan dan penyelenggaraan - Inventori Contoh hasil bahan teknologi maklumat - Penggunaan perisian. Contoh: PowerPoint, Internet: email, website, e- learning, VideoKonferensi Bentuk alat. Contoh:cakera padat,video cakera digital (DVD), thumb-drive / pen drive, i-pod

MINGGU 10
PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN

BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Kegunaan Ransangan yang tinggi melalui media audio dan visual Interaktif Eksploratif Pautan Simpanan data Hal semasa Boleh disesuaikan untuk pemulihan dan orang kurang upaya (OKU)

MINGGU 11-15

PRAKTIKUM

MINGGU 16
PROSEDUR PENGHASILAN DAN PENYELENGGARAAN BAHAN BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI UNTUK PENGAJIAN SOSIAL


Persediaan sebelum penggunaan - Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) Lampu / cahaya Peredaran udara Punca bekalan tenaga Kaedah pelabelan Diuji kebolehgunaan Menyediakan strategi semasa kecemasan Alat bantu lain seperti pointer dan lain-lain

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dari aspek - Faktor fizikal - Perancangan - Kos - Masa - Mobiliti - Penyelenggaraan - Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan

MINGGU 17

LATIHAN UNTUK PENYELENGGARAAN