Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Masa: 19 Mac 2012 Kelas: 4B Masa: 8.45 a.m - 9.45 a.m Masa diperlukan: 60 minit Murid: 27 orang murid Tema: Menyiasat benda hidup Bidang Pembelajaran: Benda hidup menjalani proses hidup Objektif Pembelajaran: Menganalisis proses hidup manusia Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran,murid dapat: 1. 2. 3. 4. Menyatakan manusia menjalankan proses penyahtinjaan. Menyatakan hasil penyahtinjaan oleh manusia. Memberi sebab kenapa manusia perlu menjalankan proses penyahtinjaan. 70% daripada murid dapat menjawab dengan betul lembaran kerja yang diedarkan.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid menjalani proses penyahtinjaan dan mereka juga sudah mengetahui beberapa hasil penyahtinjaan. Teknik: Perbincangan kumpulan dan penyoalan. Strategi: Kemahiran Proses Sains(KPS) : Memerhati,berkomunikasi dan menbuat inferens

Kemahiran Berfikir (KB) : Menghubungkait, membuat inferens, menjana idea. Nilai Saintifik dan Nilai Murni: Menyedari bahawa sains mengajar mengenali diri, Menbina rasa ingin tahu tentang alam sekeliling, kerjasama dan bersyukur. Bahan Bantu Mengajar(BBM) : Gambar organ penyahtinjaan dan buku teks.

Fasa Pengajaran Set induksi/ Orientasi (5 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti P& P Murid 1. Murid memerhatikan gambar yang di tunjukkan di hadapan kelas 2. Murid meneka tajuk yang ingin dipelajari pada hari ini dengan betul. (Penyahtinjaan)

Catatan KPS: Memerhati Berkomunikasi Nilai murni: Menyedari bahawa sains mengajar mengenali diri. BBM: Gambar

Guru Manusia menjalani 1. Guru menunjukkan proses gambar seorang budak penyahtinjaan lelaki yang sedang kesakitan perut. 2. Guru menanyakan apakah tajuk yang ingin diajar pada hari ini, berdasarkan gambar yang guru tunjukkan di hadapan kelas.

Pencetusan idea (10 minit)

Aktiviti: Brainstorming Aktiviti yang menyebabkan

1. Guru mengcungkil idea murid tentang penyahtinjaan berdasarkan pengalaman murid.

1. Murid menjawab soalan guru dengan betul.

KPS: Membuat inferens Menghubungkait KB:

penyahtinjaan berlaku: - Makan/minum - Makan/minum makanan tercemar Penstrukturan idea (30 minit) Penyahtinjaan: Proses mengeluarkan bahanbahan(makana n) yang tidak boleh dicernakan daripada badan. Organ Penyahtinjaan: Anus Hasil Penyahtinjaan: Najis

2. Apakah yang menyebabkan seseorang menjalani proses penyahtinjaan? 1. Guru menerangkan makna penyahtinjaan 2. Guru mengedarkan gambar organ. penyahtinjaan dan menerangkan proses penyahtinjaan. 3. Guru menerangkan hasil penyahtinjaan kepada murid. 1. Murid memotong gambar yang diedarkan dan menampalkannya ke dalam buku latihan.

Menjana idea

NS & NM: Membina rasa ingin tahu KPS: Berkomunikasi Memerhati KB: Menghubungkait BBM: Gambar organ penyahtinjaan.

Aplikasi idea (10 minit)

Aktiviti: Lembaran kerja

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.

1. Murid menjawab lembaran kerja secara individu.

KPS: Komunikasi

Refleksi ( 5 minit)

Mengimbas kembali pelajaran

2. Guru menyemak lembaran kerja bersamasama murid. 1. Guru meminta 2 orang murid untuk membuat kesimpulan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Manusia memerlukan proses penyahtinjaan. Hasil penyahtinjaan. Kenapa kita memerlukan proses penyahtinjaan.

1. Murid membuat kesimpulan dengan betul.

NS & NM: Menbina rasa ingin tahu tentang alam sekeliling Bersyukur