Anda di halaman 1dari 30

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k

H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
0R
R
i
i
s
s
a
a
l
l
a
a
h
h
A
A
d
d
a
a
b
b
A
A
s
s
-
-
S
S
u
u
l
l
u
u
k
k

M Me en nu uj ju u H Ha ad dh hr ra at t M Ma al li ik k A Al l- -M Mu ul lk k
S SE EB BU UA AH H K KA AR RA AN NG GA AN N A AG GU UN NG G Y YA AN NG G
M ME EN NG GH HU UR RA AI IK KA AN N P PE ER RJ JA AL LA AN NA AN N S SU UL LU UK K R RU UH HA AN NI IA AH H
T TA AR RI IQ QA AT T T TA AS SA AW WW WU UF F S SI IL LS SI IL LA AH H K KU UB BR RA AW WI IY YY YA AH H

Karangan:
S SS S S SS Sy yy y y yy ya aa a a aa ai ii i i ii ik kk k k kk kh hh h h hh h A AA A A AA Al ll l l ll l- -- - - -- -M MM M M MM Ma aa a a aa as ss s s ss sy yy y y yy ya aa a a aa ai ii i i ii ik kk k k kk kh hh h h hh h K KK K K KK Kh hh h h hh hw ww w w ww wa aa a a aa aj jj j j jj ja aa a a aa ah hh h h hh h K KK K K KK Kh hh h h hh hw ww w w ww wa aa a a aa aj jj j j jj ja aa a a aa ag gg g g gg ga aa a a aa an nn n n nn n
H HH H H HH Ha aa a a aa ad dd d d dd dh hh h h hh hr rr r r rr ra aa a a aa at tt t t tt t M MM M M MM Ma aa a a aa au uu u u uu ul ll l l ll la aa a a aa an nn n n nn na aa a a aa a N NN N N NN Na aa a a aa aj jj j j jj jm mm m m mm mu uu u u uu ud dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii in nn n n nn n K KK K K KK Ku uu u u uu ub bb b b bb br rr r r rr ra aa a a aa a R RR R R RR Ra aa a a aa ah hh h h hh hm mm m m mm ma aa a a aa at tt t t tt tu uu u u uu ul ll l l ll ll ll l l ll la aa a a aa ah hh h h hh h ' '' ' ' '' ' A AA A A AA Al ll l l ll la aa a a aa ai ii i i ii ih hh h h hh h

Terjemahan Melayu:
' 'A Ab bd du u D Dh ha a' 'i if f F Fa aq qi ir r H Ha aq qi ir r K Kh ha ak kp pa ae ey y B Bu uz zu ur rg ga an n L La a S Sy ya ai ik k M Mi is sk ki in n F Fa an ni i
H HH H H HH Ha aa a a aa ad dd d d dd dh hh h h hh hr rr r r rr ra aa a a aa at tt t t tt t M MM M M MM Ma aa a a aa au uu u u uu ul ll l l ll la aa a a aa aw ww w w ww wi ii i i ii i J JJ J J JJ Ja aa a a aa al ll l l ll la aa a a aa al ll l l ll lu uu u u uu ud dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii in nn n n nn n A AA A A AA Ah hh h h hh hm mm m m mm ma aa a a aa ad dd d d dd d I II I I II Ib bb b b bb bn nn n n nn ni ii i i ii i N NN N N NN Nu uu u u uu ur rr r r rr ru uu u u uu ud dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii in nn n n nn n A AA A A AA Ar rr r r rr r- -- - - -- -R RR R R RR Ro oo o o oo ow ww w w ww wi ii i i ii i A AA A A AA Al ll l l ll l- -- - - -- -A AA A A AA Am mm m m mm ma aa a a aa an nn n n nn ni ii i i ii i
N NN N N NN Na aa a a aa aq qq q q qq qs ss s s ss sh hh h h hh hb bb b b bb ba aa a a aa an nn n n nn nd dd d d dd di ii i i ii i M MM M M MM Mu uu u u uu uj jj j j jj ja aa a a aa ad dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii id dd d d dd di ii i i ii i U UU U U UU Uw ww w w ww wa aa a a aa ai ii i i ii is ss s s ss si ii i i ii i
G Gh ha af ff fa ar ra a A Al ll la ah hu u L La ah hu u W Wa al li i W Wa al li id da ai ih hi i
W Wa al li i M Ma as sy ya ai ik kh hi ih hi i W Wa al li i J Ja am mi i' 'i il l M Mu us sl li im mi in n. .

,.,= ,,.,.. ,,','- _. ,.,= ,,.,.. ,,','- _.
M MA AR RK KA AZ Z K KH HA AL LI IL LI IY YA AH H N NA AQ QS SH HB BA AN ND DI IY YA AH H M MU UJ JA AD DD DI ID DI IY YA AH H
G GO OM MB BA AK K, , S SE EL LA AN NG GO OR R D DA AR RU UL L E EH HS SA AN N
1 14 43 32 2 / / 2 20 01 11 1
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
1
EDARAN:

1. Markaz Khaliliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah,
Pinggiran Batu Caves, Gombak, Selangor Darul Ehsan
2. Khanqah Khaliliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah,
Gua Damai, Kg. Melayu Wira Damai, Gombak, Selangor Darul Ehsan
3. Khanqah Jalaliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah,
Taman Desa Kelisa, Ulu Yam Baharu, Selangor Darul Ehsan
4. Khanqah Habibiyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah,
Batu 19, Kuang, Selangor Darul Ehsan
5. Maahad Tahfiz Al-Quran Habibiyah,
Batu 19, Kuang, Selangor Darul Ehsan
6. Majlis Ittihad Muslimin (MIM)
7. Majlis Ukhuwah Mukminin (MUM)
8. Majlis Ekhwan Naqshband (MEN)
9. Majlis Ikhwan Naqshbandi Uwaisi Mujaddidi (MINUM)
10. Majlis Al-Alami Harakah Dakwah Islamiyah (MAHDI)
11. Naqshband Akademi Quran Sunnah Hadits (NAQSH)
12. Tahaffuz Al-Alami Majlis Ittihad Muslimin (TAMIM)
13. Tahaffuz Al-Alami Khatamun Nubuwwat International (TAKNI)
14. Naqsh Trading & Consultancy (NAC)
15. www.naqshbandiakademi.blogspot.com
16. www.scribd.com/jalaluddin.ahmad.arrowiR Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
2
m
m
R
R
i
i
s
s
a
a
l
l
a
a
h
h
A
A
d
d
a
a
b
b
A
A
s
s
-
-
S
S
u
u
l
l
u
u
k
k

M Me en nu uj ju u H Ha ad dh hr ra at t M Ma al li ik k A Al l- -M Mu ul lk k

S SE EB BU UA AH H K KA AR RA AN NG GA AN N A AG GU UN NG G Y YA AN NG G
M ME EN NG GH HU UR RA AI IK KA AN N P PE ER RJ JA AL LA AN NA AN N S SU UL LU UK K R RU UH HA AN NI IA AH H
T TA AR RI IQ QA AT T T TA AS SA AW WW WU UF F S SI IL LS SI IL LA AH H K KU UB BR RA AW WI IY YY YA AH H

Karangan:
S SS S S SS Sy yy y y yy ya aa a a aa ai ii i i ii ik kk k k kk kh hh h h hh h A AA A A AA Al ll l l ll l- -- - - -- -M MM M M MM Ma aa a a aa as ss s s ss sy yy y y yy ya aa a a aa ai ii i i ii ik kk k k kk kh hh h h hh h K KK K K KK Kh hh h h hh hw ww w w ww wa aa a a aa aj jj j j jj ja aa a a aa ah hh h h hh h K KK K K KK Kh hh h h hh hw ww w w ww wa aa a a aa aj jj j j jj ja aa a a aa ag gg g g gg ga aa a a aa an nn n n nn n
H HH H H HH Ha aa a a aa ad dd d d dd dh hh h h hh hr rr r r rr ra aa a a aa at tt t t tt t M MM M M MM Ma aa a a aa au uu u u uu ul ll l l ll la aa a a aa an nn n n nn na aa a a aa a N NN N N NN Na aa a a aa aj jj j j jj jm mm m m mm mu uu u u uu ud dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii in nn n n nn n K KK K K KK Ku uu u u uu ub bb b b bb br rr r r rr ra aa a a aa a R RR R R RR Ra aa a a aa ah hh h h hh hm mm m m mm ma aa a a aa at tt t t tt tu uu u u uu ul ll l l ll ll ll l l ll la aa a a aa ah hh h h hh h ' '' ' ' '' ' A AA A A AA Al ll l l ll la aa a a aa ai ii i i ii ih hh h h hh h

Terjemahan Melayu:
' 'A Ab bd du u D Dh ha a' 'i if f F Fa aq qi ir r H Ha aq qi ir r K Kh ha ak kp pa ae ey y B Bu uz zu ur rg ga an n L La a S Sy ya ai ik k M Mi is sk ki in n F Fa an ni i
H HH H H HH Ha aa a a aa ad dd d d dd dh hh h h hh hr rr r r rr ra aa a a aa at tt t t tt t M MM M M MM Ma aa a a aa au uu u u uu ul ll l l ll la aa a a aa aw ww w w ww wi ii i i ii i J JJ J J JJ Ja aa a a aa al ll l l ll la aa a a aa al ll l l ll lu uu u u uu ud dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii in nn n n nn n A AA A A AA Ah hh h h hh hm mm m m mm ma aa a a aa ad dd d d dd d I II I I II Ib bb b b bb bn nn n n nn ni ii i i ii i N NN N N NN Nu uu u u uu ur rr r r rr ru uu u u uu ud dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii in nn n n nn n A AA A A AA Ar rr r r rr r- -- - - -- -R RR R R RR Ro oo o o oo ow ww w w ww wi ii i i ii i A AA A A AA Al ll l l ll l- -- - - -- -A AA A A AA Am mm m m mm ma aa a a aa an nn n n nn ni ii i i ii i
N NN N N NN Na aa a a aa aq qq q q qq qs ss s s ss sh hh h h hh hb bb b b bb ba aa a a aa an nn n n nn nd dd d d dd di ii i i ii i M MM M M MM Mu uu u u uu uj jj j j jj ja aa a a aa ad dd d d dd dd dd d d dd di ii i i ii id dd d d dd di ii i i ii i U UU U U UU Uw ww w w ww wa aa a a aa ai ii i i ii is ss s s ss si ii i i ii i
G Gh ha af ff fa ar ra a A Al ll la ah hu u L La ah hu u W Wa al li i W Wa al li id da ai ih hi i
W Wa al li i M Ma as sy ya ai ik kh hi ih hi i W Wa al li i J Ja am mi i' 'i il l M Mu us sl li im mi in n. .

,.,= ,,.,.. ,,','- _. ,.,= ,,.,.. ,,','- _.
M MA AR RK KA AZ Z K KH HA AL LI IL LI IY YA AH H N NA AQ QS SH HB BA AN ND DI IY YA AH H M MU UJ JA AD DD DI ID DI IY YA AH H
G GO OM MB BA AK K, , S SE EL LA AN NG GO OR R, , M MA AL LA AY YS SI IA A
1 14 43 32 2 / / 2 20 01 11 1

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
3
KANDUNGAN
ISTINSAB - Hadhrat Khwajah Khan Muhammad Rahmatullah 'Alaih
TA'ARUF - Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih

MUQADDIMAH

BAB 1
Berkenaan Perjalanan Ruhaniah Menuju Allah Yang Maha Agung
Dan Kepentingan Perjalanan Tariqat Ini

BAB 2
Berkenaan Prinsip-Prinsip Luaran Perjalanan Tariqat Ini

BAB 3
Adab-Adab Dalaman Bagi Perjalanan Tariqat Ini

KHATIMAH
MUSANNAFAT
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
4
ISTINSAB

egala pujian dan sanjugan hanyalah bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Salawat
Rahmat dan Salam kesejahteraan dari Allah semoga dilimpahkan ke atas Hadhrat
Baginda Mulia, Penghulu sekelian Nabi dan Rasul Junjugan, Pemimpin sekelian
Wali dan Qutub ikutan, Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba 'Abdullah Wa
Rasulullah, Sallallahu Ta'ala Wabaraka Wasallam 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Waman
Ittaba'ahu Bi Ihsan. Amma Ba'du;

Hamba Dha'if Faqir Haqir Khakpaey Buzurgan La Syaik Miskin Fani, Hadhrat Maulawi
Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani 'Afa Allahu 'Anhu telah memohon Kehadhrat Allah
untuk menghasilkan perhubungan Nisbat Silsilah dan Tariqah Kubrawiyah yang
dinisbatkan kepada Hadhrat Syaikh Al-Masyaikh Khwajah Abul-Janab Ahmad
Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih dengan menuruti kaedah Uwaisiyah menerusi
kehormatan dan kemuliaan Ruh Hadhrat Sayyidina Wa Murshidina Wa Maulana Wa
Shaikhina Fi Darain Makhdum Zaman Qutub Dauran Khwajah Khwajagan Pir Piran
Qiblah Khwajah Abul-Khalil Khan Muhammad Sahib Khanqah Sirajiyah Rahmatullah
'Alaih, Sahib Nisbat yang terhimpun padanya Nisbat Muhammadiyah Bakriyah 'Aliyah
Khwajaganiyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah Mazhariyah Ahmadiyah Sirajiyah
Sa'adiyah Qadiriyah Chishtiyah Suhrawardiyah Syattariyah Qalandariyah Madariyah
Kubrawiyah dan Uwaisiyah.

Menurut kenyataan seorang Syaikh Naqshbandi yang masyhur di Asia Tengah bernama
Hadhrat 'Abdullah Nidai Kashghari Istanbuli Rahmatullah 'Alaih (1688-1760 M) di dalam
Risalah Haqqiyah bahawa,
"Tariqat Khufiyah telah diajarkan oleh Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu 'Anhu, Tariqat Kubrawiyah telah diajarkan oleh Hadhrat Sayyidina 'Umar
Radhiyallahu 'Anhu, Tariqat 'Ishqiyah telah diajarkan oleh Hadhrat Sayyidina 'Utsman
Radhiyallahu 'Anhu dan Tariqat Jahriyah telah diajarkan oleh Hadhrat Sayyidina 'Ali
Radhiyallahu 'Anhu."

Dalam kenyataan sebahagian Masyaikh, bahawa Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu 'Anhu telah membangunkan Tariqat Khufiyah yang mengamalkan Zikir Khafi
dalam keadaan senyap dan Hadhrat Sayyidina 'Umar telah membangunkan Tariqat
Kubrawiyah, Hadhrat Sayyidina 'Utsman telah membangunkan Tariqat Jahriyah yang
mengamalkan Zikir Jihri dalam suara yang kuat dan Hadhrat Sayyidina 'Ali Radhiyallahu
'Anhu telah membangunkan Tariqat Qadiriyah. Adapun sehingga ke hari ini, pengamalan
Tariqat Khufiyah dan Tariqat Kubrawiyah telah dicantumkan ke dalam pengamalan Tariqat
Naqshbandiyah manakala pengamalan Tariqat 'Ishqiyah dan Tariqat Jahriyah telah
dicantumkan ke dalam pengamalan Tariqat Qadiriyah. Pendiri Tariqat Kubrawiyah ini yang
dikenali juga sebagai Tariqat Firdausiyah, Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah
'Alaih adalah seorang daripada Khalifah Hadhrat Abun-Najib Dhziauddin Suhrawardi
Rahmatullah 'Alaih, pendiri Tariqat Suhrawardiyah.

Wallahu Ta'ala A'lam Wa 'Ilmuhu Akmal Wa Atamm,
Fahasbunallahu Wani'mal-Wakil Wani'mal-Mawla Wani'man-Nasir,
Wala Haula Wala Quwwata Illa Billahil-'Aliyyil-'Azhim,
Wa'alaihi Tawakkaltu Wa Ilaihi Uniibu Wabihi Nasta'in Wassalam.


Faqir Haqir Khakpaey Buzurgan La Syaik Miskin Fani
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani 'Ufiya 'Anhu
Markaz Khaliliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah
Gombak, Selangor Darul Ehsan.
15 Dzul-Qaidah 1432 H / 13 Oktober 2011 M
S
S

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
5
TA'ARUF

HADHRAT SYAIKH NAJMUDDIN KUBRA RAHMATULLAH 'ALAIH

adhrat Hadhrat Syaikh Ahmad Najmuddin Khiwaki Kubra
Rahmatullah 'Alaih adalah seorang daripada kalangan Masyaikh
yang mendahului serta menerajui dalam bidang Ilmu Tariqat
Tasawwuf. Nama beliau adalah Ahmad dan gelaran bagi beliau adalah "At-
Tammat Al-Kubra". Beliau telah dilahirkan di Khwarazam. Kehidupan beliau
yang dipenuhi dengan berbagai buah-buahan Ma'rifat telah berkesudahan
ketika beliau berusia tujuh puluh lapan tahun. Para periwayat menyatakan
bahawa beliau telah Syahid bersama 600,000 orang bersama dengan para
pengikutnya ketika mempertahankan kota mereka terhadap serangan tentera
Mongol pada tarikh 10 Jamadi Al-Awwal tahun 618 Hijrah/1221 Masihi.

Beliau telah mula mengembara menuntut ilmu semenjak masih remaja. Di
Mesir, beliau telah menyertai halqah jemaah Hadhrat Syaikh Ruzbahan Al-
Misri Rahmatullah 'Alaih dan menghadiri kuliah pengajian dan ceramah
Syaikh tersebut. Hadhrat Syaikh Ruzbahan Al-Misri Rahmatullah 'Alaih amat
terpegun dengan kebijaksanaan dan keikhlasan hati muridnya ini serta
mengasihinya sebagaimana anaknya sendiri dan kemudiannya telah
mengkahwinkan anak perempuannya dengan beliau.

Setelah beberapa lama pengembara Sufi ini memulakan perjalanannya, beliau
telah memperolehi banyak manafaat daripada sebilangan Para Masyaikh
yang ada pada setiap bandar. Apabila beliau kembali ke Mesir, Hadhrat
Syaikh Ruzbahan Al-Misri Rahmatullah 'Alaih telah mendapati beliau sudah
menjadi seorang manusia sempurna yang mengetahui rahsia perjalanan
Suluk dan sudah mempelajari adab-adab dan jalan-jalan mendapatkan
berbagai tingkatan Cinta 'Ashiq dan beliau sudah berkemampuan untuk
mengajar dan membimbing hamba-hamba Allah yang lain. Lantaran itu,
Hadhrat Syaikh Ruzbahan Al-Misri Rahmatullah 'Alaih telah menasihatkan
beliau untuk kembali ke tempat asalnya yang bernama Khiyuk yang terletak
di Khwarazam. Beliau pun menurut arahan gurunya dan telah melibatkan
dirinya dalam membimbing para penuntut Tariqat Tasawwuf dan
menyebarkan ajarannya.

Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih telah berpindah ke
Khwarazam bersama-sama dengan isteri dan anak-anaknya serta telah
membina sebuah Khanqah dan telah mengasaskan Tariqat Dhzahabiyah dan
Qurbaniyah di samping beberapa aliran Tariqat yang lain. Beliau telah
melatih ramai para pengikutnya yang mana kemudiannya telah berjaya
mencapai marabat kewalian dan ada juga yang telah menjadi Murshid seperti
Hadhzrat Majduddin Al-Baghdadi, Hadhzrat Syaikh 'Attar, Hadhzrat Syaikh
Sa'aduddin Al-Hamawi dan Hadhrat Najmuddin Ar-Razi Rahmatullah
'Alaihim Ajma'in.
H
H

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
6
Terdapat lapan karya yang telah dinisbahkan kepada beliau oleh para
sejarahwan, antaranya adalah sebuah Tafsir Al-Quran yang tidak dapat
ditemui walau senaskhah pun sehingga ke hari ini. Sebuah karya yang
berjudul "Fi Adab As-Salikin" yang bererti, pada menerangkan adab bagi
Para Salik telah dituliskan oleh beliau dalam bahasa Farsi yang kini masih
terdapat di Muzium Asian.

Manakala karya yang dipersembahkan ini adalah merupakan salah sebuah
karya Hadhrat Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih yang telah
dikarang dalam bahasa 'Arab dengan judul "Adab As-Suluk Ila Hadhrat
Malik Al-Muluk" yang terbahagi kepada dua bahagian.

Yang pertama adalah perjalanan Ruhaniyah menuju Allah Al-Haqq menerusi
penyingkapan tirai-tirai hijab kejahilan dan hijab-hijab jarak kejauhan dan
kegelapan. Yang kedua adalah perjalanan Jasmaniyah di atas muka bumi
Allah yang luas. Selain dari kedua-dua perjalanan tersebut, dalam karya ini
dinyatakan tentang perjalanan Para Khawas Al-Khawas iaitu golongan yang
khusus daripada mereka yang khas berdasarkan manuskrip yang masih
terdapat di Central Library Tehran University.

Risalah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi oleh Hadhrat Husayn
Muhyiuddin Qumshehi dan pernah diterbitkan dalam Jawidan Khirad
Sophia Perennis - The Bulletin of the Islamic Iranian Academy of Philosophy,
Vol. IV, No. 2, Autumn 1981, pp. 16-26 dan telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggeris menurut terjemahan Parsi oleh Hadhrat 'Ali Baqir Shahi,
pemegang ijazah Ph.D Department of Philosophy, Aligarh Muslim
University, Aligarh, India. Terjemahan ke bahasa Melayu ini adalah menurut
terjemahan bahasa Inggeris sebagai rujukan kepada naskhahnya yang asal.

Karya ini ditujukan kepada mereka yang telah melangkah ke dalam alam
kesufian dan telah mencapai kemabukan menerusi minuman arak-arak
Tauhid.


R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
7
MUQADDIMAH

_-' > _-' >

H
H
u
u
w
w
a
a
A
A
l
l
-
-
H
H
a
a
q
q
q
q
u
u

D Di ia a a ad da al la ah h Y Ya an ng g M Ma ah ha a B Be en na ar r

egala pujian dan sanjungan adalah bagi Allah, Tuhan Yang Maha
Pintar dan Yang Maha Memberi Rahmat, Dialah Tuhan yang
membolehkan Para HambaNya mengembara menempuhi Alam Afaqi
supaya mereka dapat memerhatikan keajaiban Kekuasaan dan Hikmah
KebijaksanaanNya dan menemukan berbagai bukti-bukti KeagunganNya,
sebagaimana juga dengan tanda-tanda Kemuliaan dan Belas-KasihanNya
pada setiap arah dan sudut Dunia.

Dialah Tuhan yang membuatkan Nafsu Syaitaniyah Para Salikin menjadi
mati lantas mempamirkan rahasia yang tersembunyi di dalam Nafs diri
mereka dan membawa apa yang telah tersembunyi kepada cahaya penjelasan
menerusi kepayahan Mujahadah dalam perjalanan Suluk, berkesanggupan
untuk mengambil risiko dan keterpisahan dari rumah kediaman serta anak-
anak dan mengelakkan diri serta menjauhi dari berhubungan dengan segala
sesuatu yang selain Allah Malik Al-Mulk Raja Segala Kerajaan.

Semoga Selawat dan Salam sanjungan Allah terlimpah ke atas Penghulu
sekalian manusia dan yang termulia dari kalangan jenis manusia, Hadhrat
Sayyidina Wa Maulana Muhammad Al-Mustafa Sallallahu 'Alaihi Wasallam
dan ke atas Ahli keluarganya yang suci, Para Sahabatnya dan Ummatnya.
Maka itu, serahkanlah dirimu sepenuhnya Kehadhrat Haqq Allah 'Azza Wa
Jalla.

Wahai Hamba Allah! Ketahuilah bahawa kamu adalah Salik yang menjalani
perjalanan mencari Tuhan Pemeliharamu dan sesungguhnya pasti suatu hari
nanti kamu akan menemuiNya, sebagaimana telah dinyatakan di dalam
mafhum sebuah Hadits:
"Barangsiapa yang berharap untuk bertemu Tuhan perlulah
mengetahui bahawa saat pertemuan pasti akan tiba."

Dan hendaklah kamu ketahui bahawa Allah Yang Maha Tinggi dengan
kesempurnaan Kekuasaan dan KebijaksanaanNya telah mentaqdirkan dua
jenis perjalanan terhadap Anak Adam. Yang pertamanya adalah perjalanan
Qahri yakni dengan secara tidak sengaja dan yang keduanya adalah
perjalanan Ikhtiyari yakni dengan secara sengaja.
S
S

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
8
Adapun perjalanan Qahri yang tidak berlaku dengan sengaja, titik
permulaannya adalah pada Sulbi bapa, tahap kedua adalah di dalam perut
ibu, tahap ketiga adalah Alam Jasmani dan tahap keempat adalah kehidupan
Qubur yang mana sama ada ianya akan merupakan sebuah taman dari
taman-taman Syurgawi ataupun suatu lembah dari lembah-lembah Neraka.
Tahap kelima ialah pada Hari Kebangkitan yang mana kadar tempoh
masanya adalah bersamaan dengan lima puluh ribu tahun di Dunia ini.

Sesudah tahap tersebut kamu akan sampai ke rumah yang berkekalan dan
mencapai tempat kediaman yang kekal iaitulah Dar As-Salam yakni tempat
kesejahteraan dan Syurga keselamatan dan kesejahteraan seandainya jika
kamu adalah dari kalangan mereka yang sesuai layak dan merupakan rakan-
rakan kebenaran yang Haqq; ataupun rumah kediaman kamu akan menjadi
tempat kediaman Api Neraka dan penyiksaan, jikalau tidak, semoga Allah
mencegahnya, kamu akan berada di kalangan orang yang malang celaka dan
sebagai musuh-musuh Allah Al-Haqq, sepertimana Allah telah berfirman
yang mafhumnya:
"Pada Hari Kebangkitan, suatu golongan akan berada di dalam
Syurga dan suatu golongan akan berada dalam Neraka."

Setiap nafas yang kamu ambil adalah satu langkah menuju tingkatan pentas
kematian. Setiap hari dalam hidupmu adalah menyamai satu Farsakh. Setiap
bulan adalah seperti suatu tingkatan Marhalah dan setiap tahun adalah
seperti suatu Manzil yakni suatu tingkatan tempat perhentian. Perjalanan
kamu adalah seperti pergerakan matahari dan bulan, namun kamu tidak
menyedari perjalanan ini serta pergerakannya dan dalam kejahilanmu dan
berketidak-sedaran, kamu telah gagal untuk bersedia dan mempersiapkan
dirimu dengan sebaik-baiknya untuk menuju tempat perhentian Manzil di
Alam Qubur dan perjalanan seterusnya menuju tempat perhentian di Hari
Kebangkitan dan rumah kampung halaman yang kekal dan hakiki.

Akan tetapi perjalanan Ikhtiyari terbahagi kepada dua keadaan. Pertama
adalah perjalanan Safar Ruhi dan Qalbi menuju ke arah Hadhrat Allah Yang
Maha Berkuasa dan Raja Yang Maha Perkasa di seluruh alam. Kedua adalah
perjalanan Safar Jasmani dan Qalibi di muka bumi Tuhan. Kami akan
menumpukan pada bab yang berasingan bagi setiap satu daripada dua
perjalanan, supaya kamu dapat menerima petunjuk yang diperlukan untuk
mencapai matlamat mereka dan terpimpin dalam menyediakan segala
perantara, dalam membuka pintu dan dalam mempelajari prinsip peradaban,
yang mana akan menjadi sebagai sahabatmu dan pembantu dalam urusan-
urusan yang berkaitan dengan setiap kebaikan dan kesalihan, dan supaya ia
menolong orang yang cinta 'Ashiq dan berharapan ketika dalam perjalanan,
dan khidmat, Insha Allah Ta'ala kepada pengarang sebagai peruntukan
bekalan di Hari Kebangkitan ketika bersemuka dengan Tuhan Mawlanya
'Azza Wa Jalla.

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
9
Y
Y
a
a
A
A
l
l
l
l
a
a
h
h
Y
Y
a
a
M
M
a
a
w
w
l
l
a
a
n
n
a
a
!
!

B
B
u
u
k
k
a
a
k
k
a
a
n
n
l
l
a
a
h
h
p
p
a
a
g
g
a
a
r
r
-
-
p
p
a
a
g
g
a
a
r
r

K
K
e
e
k
k
u
u
r
r
n
n
i
i
a
a
a
a
n
n
d
d
a
a
n
n
K
K
e
e
r
r
a
a
h
h
i
i
m
m
a
a
n
n
M
M
u
u

k
k
e
e
p
p
a
a
d
d
a
a
k
k
a
a
m
m
i
i
.
.


Y
Y
a
a
A
A
l
l
l
l
a
a
h
h
Y
Y
a
a
R
R
a
a
b
b
b
b
a
a
n
n
a
a
!
!

D
D
i
i
a
a
l
l
a
a
h
h
Y
Y
a
a
n
n
g
g
M
M
a
a
h
h
a
a
D
D
e
e
r
r
m
m
a
a
w
w
a
a
n
n
d
d
a
a
n
n

Y
Y
a
a
n
n
g
g
M
M
a
a
h
h
a
a
P
P
e
e
m
m
u
u
r
r
a
a
h
h
.
.


R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
10
BAB 1
Berkenaan Perjalanan Tariqat Ruhaniah Menuju Tuhan Yang Maha Agung
Dan Kepentingan Perjalanan Tariqat Ini.

ahai Hamba Allah, ketahuilah bahawa Allah Yang Maha
Meninggikan telah menciptakan manusia hanya dengan suatu
perintah yang membolehkan hatinya atau ruhnya melakukan
perjalanan Suluk menuju DiriNya dan untuk mencapai perhubungan dengan
DiriNya dan memerhatikan Jalal KeagunganNya serta Jamal KeindahanNya
yang merupakan kesudahan terakhir bagi segala maksud dan segala
matlamat dan penghabisan bagi segala pengurniaan dan pemberian.

Dunia dan apa sahaja yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan
Dunia lain dan apa sahaja yang terkandung di dalamnya telah diciptakan
untuk maksud yang sama. Kedatangan Para Nabi dan Para Rasul dan
penurunan wahyu Al-Quran dan kitab-kitab yang lain kesemuanya adalah
bermaksud untuk memenuhi keperluan yang sama. Sebagaimana Firman
Allah:

$ M)= z g:# }# ) 7 9

"Dan tiadalah Aku telah menciptakan Jin dan Insan melainkan supaya
mereka beribadat mengabdikan diri kepadaKu." [51: 56]

Hadhrat Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu telah berkata bahawa dalam ayat
ini, "Liya'budun" yakni supaya mereka beribadat mengabdikan diri
kepadaKu memberikan makna "Liya'rifun" yakni supaya mereka mengenal
Ma'rifat tentangKu. Ianya bermaksud, bahawa kesemuanya telah diciptakan
dengan tujuan supaya mengenali DiriKu.

Menurut mafhum sebuah Hadits Qudsi, Allah telah berfirman:

_:' _ _'.' :.'. _:' _' :,,.\ \,.= '. :. _:' _ _'.' :.'. _:' _' :,,.\ \,.= '. :.

Kuntu Kanzan Makhfiyyan Fa Ahbabtu An U'rafa,
Fakhalaqtu Al-Khalqa Likai U'rafa.

"Aku adalah Khazanah yang tersembunyi, kemudian Aku telah suka untuk
dikenali, maka Aku telah menciptakan makhluk supaya dapat dikenali."

Tetapi sebagaimana menuju maksud perjalanan ini, ketahuilah bahawa hati
manusia adalah berdepan dengan tutupan hijab, rintangan dan jarak yang
sangat jauh pada pemisahan dari Allah.
W
W

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
11
Terdapat juga baginya darjat-darjat, tingkatan-tingkatan dan maqam-maqam
perhentian keintiman dengan Allah. Kehadiran Suci Hadhrat Al-Quddus
tidak akan disingkapkan sehinggalah dan melainkan dia mengoyakkan habis
segala tutupan Hijab Nafs. Maka tabir tutupan pertama yang merupakan
penyebab pemisahan dari Hadhrat Al-'Izzah Allah 'Azza Wa Jalla adalah
kejahilan mengenai DiriNya, menganggap ada gandingan perkongsian
terhadap Yang Maha Esa dan berkeraguan dalam sifat-Sifat Keagungan dan
KesempurnaanNya. Kesemuanya ini adalah sejumlah kekufuran terhadap
Allah Tuhan Yang Maha Tinggi yang mana merupakan sebesar-besar dan
segelap-gelap tutupan bagi segala hijab sebagaimana Allah telah berfirman:

) !# ` & 8 / ` $ 79 9 '$ 8
!$/ ) I# $O) $

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan sesiapa yang melakukan
Syirik terhadapNya." [4: 48]

Maka ianya adalah penting bagi Para Murid yang mencari Allah untuk
menukar kegelapan kejahilan hatinya ke dalam pencerahan menerusi cahaya
ilmu pengetahuan, untuk menghasilkan cahaya keyakinan dengan
menghindarkan kegelapan keraguan untuk mencapai Tauhid dengan
mengeluarkan diri dari kegelapan Syirik dan untuk menghasilkan cahaya
keimanan dengan cara membebaskan dirinya dari kebingungan penafian.
Jikalau tidak, tubuh dan ruhaninya akan tetap dalam kegelapan yang kekal
dan kecelakaan di dalam tingkatan Neraka yang paling rendah yang Allah
telah tentukan untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang Kafir dan
sekelian musuh Allah.

Tahap tingkatan yang kedua atas perjalanan mencapai keintiman yang akrab
kepada Allah adalah dengan ketaatan dan pengabdian 'Ubudiyyah
terhadapNya kerana Allah Ta'ala telah memerintahkan:
"Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu!"

Seterusnya, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam telah bersabda dari Firman Qudsi Allah bahawa:
"Barangsiapa yang mencari penghampiran kepadaKu tidak akan
berjaya mencapai matlamat mereka melainkan dalam kadar nisbah
penyempurnaan mereka terhadap semua yang telah Aku fardhukan kepada
mereka. Para HambaKu adalah yang sentiasa mencari penghampiran
kepadaKu dengan perantaraan amalan ibadat Nawafil yang Sunnah
sehingga dia memperolehi KecintaanKu untuk dirinya."

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
12
Maka dengan itu, barangsiapa yang benar-benar mengenali Tuhan Mawlanya
mestilah mentaatiNya dan barangsiapa yang telah menemui TuhanNya
mestilah menyembahNya. Jikalau tidak, dia akan terus berada dalam
kegelapan dosa-dosa pada tahap kekufuran kerana dosa adalah suatu
tingkatan yang menjauhkan dari Tuhan manakala ketaatan adalah suatu
perantaraan kepada penghampiranNya.

Tahap yang ketiga dalam penghampiran adalah kelakuan Akhlaq yang baik.
Maka itu, perlulah bagi Para Penuntut Haqq untuk mengubah kelakuan
tingkah-lakunya yang buruk kepada kelakuan Akhlaq yang terpuji, kerana
setiap Akhlaq yang terpuji adalah dianggap sebagai suatu perantaraan untuk
penghampiran kepada Hadhrat Tuhan. Sebagaimana kelakuan yang jahat
adalah suatu langkah yang mengarahkan kejauhan dari DiriNya lantas
mendorongkan kemurkaanNya, maka Para Penuntut kebenaran yang Haqq
adalah diperintahkan untuk mengalihkan dirinya dari kegelapan keangkuhan
kepada cahaya kerendahan diri, dari kebakhilan dan kedengkian kepada
kelebihan kasih-sayang dan belas-kasihan, dari kekikiran yang tak berhujung
pangkal kepada kemuliaan bermurah hati, dari jurang gelap ketidak-
syukuran kepada kecemerlangan yang tinggi dalam kesyukuran, dari
kegelapan kemunafikan kepada cahaya keikhlasan, dari gurun yang berkait
dengan kecantikan luaran dan kekayaan Duniawi yang nyata zahirnya
kepada taman kecintaan dan pergantungan terhadap Allah Tuhan Pemelihara
sekelian langit dan bumi, dari kegelapan ketidak-waspadaan kepada cahaya
Khauf takutkan ancaman Allah, dari kekaburan putus harapan dan berputus-
asa kepada cahaya pengharapan dan kepercayaan pergantungan, dari
bayang-bayang kebencian dan kemarahan kepada cahaya kesabaran dan
toleransi, dari kegelapan ketergesaan dan kerunsingan ketika menghadapi
kemalangan dan bala musibah kepada cahaya kesabaran dan penyerahan
tidak bersyarat terhadap kepahitan Taqdir, dari kegelapan kejahilan kepada
cahaya kesedaran dan ingatan, dari kegelapan kebingungan kedegilan
kepada cahaya penyerahan dan kerendahan hati, dari kegelapan
pergantungan terhadap asbab Duniawi kepada cahaya kepatuhan terhadap
kehendak Allah Raja Segala Raja, dan dari kegelapan kehambaan terhadap
hawa nafsu kepada cahaya ketaatan terhadap Pencipta Yang Mulia. Maka,
perjalanan ini adalah satu daripada perjalanan yang paling penting dan ianya
adalah wajib kepada semua Para Penuntut penghampiran terhadap
KesucianNya dan Para Penuntut kebahagiaan yang tertinggi dan tempat
kediaman kekal dalam kehidupan Akhirat agar melakukan perjalanan ini.

Tahap keempat perjalanan Ruhaniah ini ialah perjalanan menempuhi Nama-
Nama Terbaik Asma Al-Husna dan Sifat-Sifat Haqq Allah. Kerana apabila
seseorang Penuntut mensucikan diri Batinnya yang merupakan sebab terjarak
kejauhan dari Allah dan menapis serta menggilap hatinya dengan adab-adab
penghampiran, dia akan layak untuk maju menuju Raja Segala Kerajaan dan
kesan daripada kecintaan Allah serta kemurahanNya akan terpapar dalam
dirinya dengan sendiri.
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
13
Pada tahap ini, terdapat perbezaan pada kedudukan martabat Para Awliya
dan Para Asfiya. Hadhrat Abu 'Abdillah Muhammad Ibni 'Ali At-Tirmidzi
Rahmatullah 'Alaih telah berkata:
"Allah, Yang Maha Mulia dan Maha Megah telah mengajarkan
NamaNya kepada Para HambaNya dan setiap Nama adalah berhubungan
kepada Iqlim kawasan keruhanian yang tertentu dan bagi setiap Iqlim
terdapat seorang yang berautoriti sebagai Sultan, dan bagi setiap Iqlim ada
majlis, penyampaian kuliah, pengurniaan dan ganjarannya yang
dianugerahkan terhadap orang yang berada pada Iqlim tersebut, dan Dia
telah menentukan Maqam-maqam yang khas kepada hati seorang 'Arif."
"Ianya mungkin berlaku di mana seseorang Wali tinggal dalam
suatu Iqlim yang pertama kerana daripada himpunan Nama-Nama Allah,
dia hanya mengetahui Nama yang berhubungan dengan Iqlim tersebut.
Kerap kali juga berlaku bahawa terdapat seseorang dari kalangan Para
Awliya yang memiliki Maqam dalam Iqlim kedua, ketiga dan keempat
pada masa yang sama."
"Maka dengan itu apabila dia memaling terhadap sesuatu Iqlim,
Nama yang terkandung pada Iqlim tersebut akan dianugerahkan ke
atasnya, supaya dia dapat sampai ke tingkatan Wali yang mengambil
bahagian dari keseluruhan Nama-Nama. Dia adalah seorang yang
mendapat manafaat daripada keseluruhan Nama-Nama dan dia adalah
Ketua Para Awliya."

Hadhrat Abu 'Abdillah Muhammad Ibni 'Ali At-Tirmidzi Rahmatullah 'Alaih
selanjutnya berkata:
"Apa yang merupakan bahagian bagi orang awam daripada Nama-
Nama Suci adalah keimanan mereka dalam Nama-Nama ini. Sebagaimana
bagi mereka yang berada di tahap pertengahan sebagai Ashab Al-Yamin,
sebagaimana juga Para Awliya yang umum, peruntukan bahagian mereka
daripada Nama-Nama Suci adalah bergantung atas pembukaan hati di dada
mereka iaitu Syarah Sadar tentang Nama-Nama ini dan cahaya yang
bersinar di dalamnya dengan perantaraan 'Ilmu Ma'rifat mengenali Sifat-
SifatNya Yang Maha Suci."
"Setiap orang menikmati menurut kesanggupannya dan sukatan
cahaya keruhanian yang dimiliki oleh hatinya. Tetapi faedah yang
dinikmati oleh mereka yang terpilih dari kalangan Para Awliya, seseorang
yang penuh dengan pakaian yang bertakluk dengan keduniaan dan
dipakaikan dengan persalinan Ruhani yang baharu, mengandungi
pemerhatian secara langsung terhadap Sifat-Sifat Kesucian dan
penerimaan cahaya mereka di dalam hati-hati mereka."
"Dari apa yang telah dimaklumkan oleh Hadhrat Syaikh kami,
semoga Rahmat Allah terlimpah ke atasnya, adalah ternyata bahawa setiap
Wali menikmati satu Maqam yang ditentukan khas untuk dirinya yang
tidak dapat dilampauinya dan Maqam ini telah ditetapkan untuknya
menurut kemampuan dan kesanggupan dan tingkatan yang telah
ditaqdirkan untuknya oleh Allah."
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
14
"Maka apabila hatinya mencapai kepada Maqam yang diketahui itu,
perjalanan Suluk Ruhaniahnya akan sampai ke destinasi matlamat dan
kemuncak perjalanannya berakhir. Di dalam perjalanan ini tiada persoalan
tentang pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, juga bukan
merujuk kepada pergerakan seseorang Salik dalam ruang udara dan bukan
juga suatu destinasi yang dituntut. Kerana Allah Yang Maha Mulia adalah
lebih dekat kepada seseorang dari urat lehernya sendiri. Di sini, dengan
perjalanan adalah bermaksud penyingkapan tutupan Hijab yang
menghalang pandangan mata hati dan cahaya Sifat-Sifat Yang Suci dari
bersinar di dalam hati seseorang Salik. Ini adalah perjalanan sama yang
kerananya manusia telah diciptakan."R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
15
BAB 2
Berkenaan Prinsip-Prinsip Luaran Perjalanan Tariqat Ini.

endaklah kamu ketahui bahawa perjalanan hati ini menuju Tuhan
memerlukan pemerhatian terhadap adab-adab yang tertentu, yang
mana sebahagiannya adalah berkaitan tentang perkara yang Zahir
dan sebahagian lagi adalah perkara Batin.

Prinsip pertama yang berkaitan luaran ialah bahawa Salik hendaklah
menyerahkan segala pemilikan kebendaannya dan asbab penghidupannya
dan menjauhkan dirinya dari ikatan takluk Duniawi. Dia tidak boleh ada
sebarang ikatan melainkan pengabdian terhadap TuanNya dan ketaatan
kepadaNya dan mengingatiNya. Allah Yang Maha Mulia telah berfirman:

.# `# 7/ G;? 9) F;?

"Dan ingatlah Nama Tuhan Pemeliharamu dan berbaktilah kepadaNya
dengan sepenuh kebaktian." [73:8]

Prinsip yang kedua berupa pengasingan dan menjauhkan diri dari orang-
ramai, khasnya dari setiap orang yang menghalang seseorang mendekatkan
diri kepada Allah. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam:
"Jauhkan diri dari mereka dan hindarkan mereka yang menyeru
kepada segala sesuatu yang selain Allah."

Prinsip ketiga ialah bahawa Salik hendaklah menjaga tujuh anggota tubuh
badannya dari apa yang jijik di sisi Tuhannya, Allah. Ianya adalah seperti
berikut: Mata hendaklah ditutup dari melihat apa yang dilarang dan tidak
berfaedah kepada seseorang; telinga janganlah mendengar fitnah, kutukan
penghinaan yang keji dan perkataan yang lucah dan yang seumpamanya;
lidah hendaklah dipelihara dari kesalahan yang seumpamanya dan bibir
hendaklah ditutup dari memperkatakan apa yang tiada berfaedah. Dan
sebahagian Para 'Urafa telah berkata, bahawa ucapan seseorang hendaklah
dalam ingatan terhadap Allah, diam seseorang hendaklah dijadikan sebagai
usaha untuk bermuraqabah, pandangan seseorang kepada benda-benda
hendaklah untuk maksud mendapatkan pengajaran. Salik juga hendaklah
menjaga perutnya dari makanan yang Haram dan Syubhat, dan dalam
perkara yang Halal juga janganlah dia bersikap tamak dan rakus dengan
penuh bernafsu dalam hal keadaan alpa terhadap Tuhan, sehinggakan ketika
memakan makanan dia hendaklah sedar dan berkesedaran tantang kehadiran
Allah. Dengan jalan yang sama, dia hendaklah menjaga kaki dan tangannya
begitu juga anggota kelaminnya dari pekerjaan yang Haram dan menjijikkan.

H
H

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
16
Prinsip yang keempat adalah bahawa Salik hendaklah menentang Nafsu
jasmaninya, iaitu melawan dorongan-dorongannya dalam menghendaki
makanan dan minuman yang sedap, pakaian yang cantik, perlakuan yang
memberahikan dan pemilikan tanah tinggi untuk menunggang kuda dan
sebagainya. Ini adalah Jihad Akbar yakni perjuangan Mujahadah terbesar
yang mana Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam selaku pemimpin ummat manusia telah bersabda mafhumnya,
"Kamu telah kembali dari Jihad Asghar yakni perjuangan kecil
menuju kepada Jihad Akbar yakni perjuangan yang lebih besar."

Dan Jihad ini adalah lebih penting dan buah-buahannya adalah lebih
mencakupi berbanding melawan menentang golongan Kuffar, kerana mereka
ketika dalam peperangan adalah bertujuan mencari harta rampasan dan
sentiasa menurut kemahuan Nafsu Jasmaninya yang akan memimpin mereka
kepada kebinasaan yang berkekalan dan kekurangan yang kekal. Menurut
Para 'Urafa, pengabaian terhadap Nafs adalah seperti mencampakkan kayu
api ke dalam api yang marak, dan seseorang penuntut Talib dan Salik dalam
rangka usaha menghapuskan gangguan Nafsnya hendaklah memadamkan
api tersebut dalam dirinya sendiri.

Prinsip yang kelima adalah bahawa Salik hendaklah mencari seorang yang
berkesedaran, sempurna dan Syaikh yang 'Arif untuk membimbingnya atas
jalan menghasilkan kesempurnaan supaya dia dapat mencapai Kehadhrat
Haqq, kerana seseorang Talib penuntut adalah seperti seorang pesakit yang
dikelilingi dengan berbagai penyakit dan Syaitan-syaitan dan dijangkiti
dengan begitu banyak penyakit dan kesakitan.

Seseorang Salik adalah tidak menyedari tentang mereka dan sekalipun jika
dia menyedari, dia tidak mengetahui bagaimana untuk mengubati Nafsnya.
Supaya dia tiada pilihan melainkan dengan mencari seorang yang berbelas-
kasihan dan Tabib yang boleh dijadikan rakan yang dapat mengenalpasti
penyakit-penyakitnya dan membantunya untuk mendapatkan kembali dan
mengatasi penyakitnya.

Dalam perkataan yang lain, seseorang Salik adalah seperti seorang
pengembara dalam sebuah gurun padang pasir yang bahaya dan teruk,
seorang yang tiada sebarang pilihan melainkan untuk mencari seorang
pembimbing Ruhani dalam rangka usaha supaya terpimpin ke arah destinasi
matlamatnya.

Prinsip yang keenam ialah bahawa Salik hendaklah jangan menyibukkan
dirinya dengan beraneka susunan doa-doa, membaca Zikir-Azkar,
melakukan Solat Sunnah Nawafil dan latihan Riyadhah keruhanian yang
berbagai, tetapi hendaklah menumpukan kepada satu jenis Zikir yang
tertentu dan melakukan kesemua Solat yang telah difardhukan dan
disunnahkan.
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
17
Baharulah kemudian, dia seharusnya tenggelamkan dirinya dalam kegiatan
mengingati Allah. Adalah dikatakan bahawa amalan Zikir adalah kunci
menuju Alam Ghaib yang tersembunyi dan cahaya bagi Dunia dalaman.
Tanpa kunci, seseorang tidak boleh masuk ke sesebuah rumah dan tanpa
cahaya, rumah yang gelap tidak akan terang benderang. Maka, Salik
hendaklah mengingati Allah dengan cara seorang kekasih mengingati
kekasihnya, dan ingatan tersebut jangan sesekali meninggalkannya.

Kemudian dia mestilah mengekalkan dalam dirinya dalam Zikir sehingga
zikir tersebut benar-benar melekat pada dirinya dan tidak meninggalkan hati
dengan berkeadaan kosong dari Zikir walaupun untuk seketika. Apabila dia
menyambung semula dalam kegiatan Zikir ini, ianya akan berubah dari Zikir
Nafsi manusia kepada Zikir Qudsi yang suci.

Zikir Nafsi yang dilakukan oleh manusia ialah ingatan yang dilakukan
dengan bantuan bunyi, huruf dan bilangan manakala Zikir Qudsi ialah
ingatan yang bebas dari sebarang bilangan, huruf dan bunyi. Sesudah tahap
ini, seseorang Zakir kehilangan pengenalan tentang dirinya dan tenggelam di
dalam Zat Zikir. Dia menjadi tidak sedar tentang Zikirnya sebagaimana juga
tentang dirinya sendiri.

Terdapat banyak darjat tingkatan Zikir, sebahagiannya adalah menggunguli
yang lain yang mana susah untuk dimulakan; tetapi secara beransur-ansur
keperitan dan susah-payah akan hilang dan Zikir akan menjadi kelaziman
dan suatu tabiat bagi Salik.

Prinsip yang ketujuh ialah menjaga puasa atau lapar yang berterusan, kerana
kelakuan ini menandakan penentangan dan penekanan terhadap diri
Jasmani, yang mana ianya adalah akar yang menyebabkan segala hijab
tutupan, dasar kepada perpisahan dan penjauhan dari Yang Haqq 'Azza Wa
Jalla. Jika seseorang Salik mengurangkan pemakanannya secara beransur-
ansur, ianya adalah diperbolehkan. Ini adalah jalan yang telah dituruti oleh
sebahagian Para Masyaikh Sufiyyah.

Adalah juga sesuai jika seseorang mengambil jalan tengah iaitu dengan
memerhatikan kesederhanaan. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda:
"Peliharalah Nafs dirimu dalam keadaan baik kerana ia adalah yang
menanggung dirimu, kamu hendaklah bersikap belas kasihan terhadapnya
dan menjaganya."

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam
seterusnya telah bersabda:
"Barangsiapa yang menjadikan keimanannya dengan bersungguh-
sungguh untuk dirinya, Nafsnya akan menenggelamkannya dan
merendahkannya."
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
18
Jika berlaku keadaan yang mana seseorang Salik harus membuka puasanya
yang Mustahab dengan tujuan untuk melayani tetamunya atau pada
menuruti arahan Murad Murshidnya, dia tidak sepatutnya membiarkan
Nafsunya bersuka-ria hingga ke tahap sepenuhnya, tetapi mengambil
makanan dalam jumlah yang sedikit dan makan kurang sedikit dari apa yang
dimakan secara kebiasaannya setiap hari ketika dia berlapar atau ketika
berbuka puasa, supaya dia akan dapat melucutkan Nafsnya dari dua
keseronokan iaitu ketika berbuka puasa dan kedua ialah seronok menikmati
makanan yang memuaskan hati. Seterusnya, dia janganlah selalu makan roti
berserta lauk yang dididihkan tetapi makanlah hanya roti sahaja, kerana
amalan ini adalah dianggap menjijikkan oleh sebahagian Para Masyaikh
Sufiyyah, khasnya didihan lauk yang disediakan mengandungi daging.

Prinsip yang kelapan ialah menjaga kebersihan tubuh badan, kerana
kebersihan yang sedemikan adalah senjata orang Mukmin dan
membangkitkan pencahayaan dalaman. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda:
"Wudhu yang dilakukan oleh orang yang sudah berwudhu adalah
seumpama cahaya di atas cahaya pada Hari Penghisaban kelak."

Prinsip yang kesembilan ialah tetap berjaga-jaga ketika malam. Amalan ini
adalah dianggap sebagai satu amalan yang paling penting bagi seseorang
Salik. Dalam memuji golongan Abrar, Allah Yang Maha Mulia telah
berfirman:
#%. =% 9# $ `f

"Mereka hanya tidur sedikit pada sebahagian daripada malam." [51:17]

Ianya bermakna bahawa mereka tidur hanya sedikit pada sebelah malam dan
malam adalah masa melakukan permohonan doa bagi kalangan Awliya dan
Salihin.

Prinsip yang kesepuluh bagi Salik ialah bahawa dia perlu berusaha dengan
sebaik mungkin untuk mendapatkan sumber rezeki yang Halal untuk
penghidupan. Allah Yang Maha Mulia telah berfirman:

$' %!# #` # #=2 M6 $ 3% #`3# ! )
`F2 $) 7?

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik apa
yang telah Kami rezekikan kepada kamu." [2:172]
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
19
Dan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam telah bersabda:
"Sesudah perlaksanaan amalan Fardhu, adalah Wajib untuk mencari
penghidupan yang Halal."

Ini bermaksud bahawa setelah melakukan tanggungjawab beriman dengan
perkara keimanan ianya merupakan perkara yang paling diwajibkan pada
kewajiban seseorang. Pendapatan yang Halal adalah menjadikan Batin
seseorang bercahaya dan pendapatan yang Haram adalah menggelapkan
hati.

Para 'Urafa telah berkata bahawa, barangsiapa yang menyuburkan dirinya
dengan pendapatan yang Halal selama empat puluh hari, Allah Ta'ala akan
mencahayakan hatinya. Seandainya pendapatan yang sepenuhnya Halal
tiada didapati disebabkan oleh kebiasaan yang mendesak serta ada ciri-ciri
keraguan pada pendapatan rezeki yang telah diperolehi, maka dia hendaklah
makan apa yang mudah serta kurang keraguannya dan ianya perlulah
diambil menurut keperluan yang minima dan bukannya sebagai memenuhi
keperluan dan sebagai suatu kepuasan.

Jika seseorang Penuntut bertindak dengan kelalaian dalam perkara ini, dia
tidak akan berada dalam suatu kedudukan yang berfaedah daripada buah-
buahan pohon 'Irfan Ma'rifat. Pengarang risalah ini semoga Allah
merahmatinya telah berkata bahawa, seseorang Murid yang sedang berada
dalam hari-hari Mujahadah dan ketika saat yang memerlukan tidak boleh
mengambil walaupun sebiji bijan yang diragui, untuk tidak bercakap apa-apa
tentang pengambilan sedemikian ketika masa senang dan mudah.

Akar penyebab segala kejahatan orang-orang yang Ahli Dunia adalah kerana
pengabaian mereka berkenaan perkara ini, sebagaimana kecuaian mereka
dalam menghindarkan diri dari perkara dan makanan yang haram.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam
telah bersabda mafhumnya:
"Ciri-ciri Agama adalah kesalihan dan ketaqwaan terhadap Allah
dan Iman adalah menjadi rosak disebabkan kehalobaan."

Di sini adalah penghabisan adab-adab luaran yang ditentukan kepada Salik.
Terdapat juga banyak adab-adab dalaman yang diikuti oleh orang-orang Ahli
Tariqah.


R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
20
Catatan:

Ianya tidaklah bermakna bahawa Salik tidak sepatutnya melibatkan diri
dalam kegiatan kemasyarakatan, tetapi adalah bahawa dia perlu hidup dalam
keadaan yang mana bahawa apa sahaja yang dilakukannya hendaklah kerana
mengharapkan Keridhaan Allah dan apa jua kegiatan pengejaran atau
khidmat yang dipilihnya hendaklah menjadi sebagai asbab untuk mencapai
penghampiran yang suci. Dalam hal keadaan ini, setiap tindakan dan
kegiatannya meskipun pada paparan Zahiriahnya adalah berbentuk Duniawi
namun pada Haqiqatnya adalah untuk Akhirat, iaitulah suatu alam
kehidupan yang lebih besar dari alam kehidupan Dunia ini.

* *

Cheist Dunya Az Khuda Ghafil Shudan,
Ney Qumash Wa Khanah Wa Farzand Wa Zan.

Terjemahan:

Apakah ertinya Dunia ini selain keterlupaan terhadap Tuhan,
Ianya bukanlah gaya, harta kebendaan, isteri dan anak-anak.R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
21
BAB 3
Adab-Adab Dalaman Bagi Perjalanan Tariqat Ini

ertama adalah sentiasa mengawasi ke atas Nafs dirinya. Ianya
bahawa, Salik hendaklah selalu berwaspada ke atas hatinya. Dia
hendaklah jangan melalaikannya walaupun untuk seketika; kerana
jikalau tidak dia akan tertunduk tewas kepada kehendak Jasmaniahnya dan
Hawa Nafsu Syaitaniahnya. Dia hendaklah menganggap bahawa dirinya
sedang diperhatikan oleh Allah, sebagaimana firmanNya:

) !# %. 3 = $6%

"Sesungguhnya Allah adalah Maha memerhatikan atas kegiatanmu." [4:1]

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam
telah bersabda:
"Allah memandang kepada hati kamu dan sifat amalan kamu,
bukannya rupa kelakuan kamu dan pemilikan Duniawimu."

Kedua adalah pernyataan kehinaan, kefaqiran dan menghinakan diri di
hadapan Tuhan Semesta Alam. Hadhrat Abu Yazid Bistami Rahmatullah
'Alaih, semoga Allah mensucikan Ruhnya telah berkata bahawa satu suara
telah memanggilnya dari dalam dirinya dan berkata,
"Wahai Abu Yazid, terdapat ramai Para Hamba yang berada dalam
khidmat Kami, maka jika kamu mencari Kami, bawalah kehinaan dan
dengan penuh berhajat."

Seterusnya suara itu berkata kepada Hadhrat Abu Yazid Rahmatullah 'Alaih:
"Kamu tahu sesungguhnya bahawa kamu sedang dalam tangisan
yang memerlukan terhadap Tuhanmu pada setiap saat atas banyak
keadaan; maka kamu amat memerlukan cahaya pimpinanNya sebagaimana
juga pandangan Rahmatnya, petunjuk dan keperluanNya pada setiap
ketika. Dan juga, kamu adalah memerlukanNya pada masa saat kematian
supaya cahaya Islam dan ilmu pengetahuannya adalah tetap terpelihara di
dalam hatimu. Di dalam kubur juga kamu adalah memerlukan Dia supaya
kamu dapat berjaya menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh Nakir dan
Munkar iaitu dua Malaikat. Ianya adalah Dia yang akan menjadi rakanmu
dalam menghadapi ketakutan Alam Kubur. Keperluanmu yang paling
besar adalah kebergantunganmu terhadapNya pada Hari Pengadilan, iaitu
hari penyesalan dan penuh sesalan supaya Allah Yang Maha Mulia akan
menjadikan wajahmu terang bersinar, menyembunyikan kekuranganmu
dengan RahmatNya dan meninggikan kadar timbangan dan nilai pekerjaan
baikmu dalam Mizan timbanganNya, bahawa Dia akan memudahkan
pencerangan catatan laporan keburukanmu dan meletakkan buku catatan
amal kebaikanmu dalam tangan kananmu, bahawa Dia akan menjaga
P
P

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
22
kamu teguh atas Jalan Sirat dan menyelamatkan kamu dari api Neraka
Jahannam dan memimpinmu menuju ke arah Syurga. KekurniaanNya yang
tertinggi dan penganugerahan yang terbaik adalah merahmatimu dengan
pandangan MusyahadahNya yang indah."

Perkara-perkara ini adalah keperluanmu yang mustahak dengan
merenungkan kepada Tuhan Penguasamu dalam Alam Dunia ini dan di
Alam Akhirat yang lain. Maka, pernyataanmu tentang kefaqiran dan
kehinaan di hadapan Allah hendaklah menurut sepertimana kefaqiran dan
keperluanmu yang sebenar.

Prinsip yang ketiga adalah Taubat dan Inabat yakni kembali di hadapan
Allah, dalam setiap keadaan kemiskinan dan kekayaan, keselesaan dan
musibah. Merujuk kepada Hadhrat Baginda Nabi Sulaiman 'Alaihissalam,
Allah telah menfirmankan,
"Dia adalah seorang Hamba yang baik kerana dia kembali Inabah
kepada Allah."

Allah menfirmankan kenyataan yang sama berkenaan Hadhrat Baginda Nabi
Ayyub 'Alaihissalam, kerana Hadhrat Baginda Nabi Sulaiman 'Alaihissalam
telah melihat Maha Pengurnianya dalam nikmat dan Hadhrat Baginda Nabi
Ayyub 'Alaihissalam telah melihat Yang Maha Esa mengujinya dengan
ujianNya.

Kenikmatan yang dinikmati Hadhrat Baginda Nabi Sulaiman 'Alaihissalam
tidak mengkaburkan gambaran pandangannya terhadap Yang Maha
Mengurnia dan begitu juga kesusahan dan penderitaan yang dihadapi oleh
Hadhrat Baginda Nabi Ayyub 'Alaihissalam tidak menghijab penglihatannya
dari melihat bantuan Yang Maha Memberikan Bantuan kepada mereka.
Dalam kedua-dua hal keadaan ini, mereka mensifatkan segala apa yang telah
berlaku terhadap Allah Ta'ala.

Prinsip yang keempat adalah Taslim yakni menyerahkan diri untuk
mematuhi perintah Allah Yang Maha Mulia. Taslim bermaksud menyerahkan
kepada Allah dengan hati dan tubuh badan secara kedua-duanya, yang mana
kedua-duanya adalah berada dalam pemilikanNya. Menyerahkan harta
kepada pemiliknya adalah suatu hal keadaan yang perlu dilakukan.

Pemilik mempunyai hak untuk menguasai hartanya dan melupuskannya
dalam apa jua cara yang dirasakan sesuai olehNya. Adalah terserah bagiNya
sama ada Dia memuliakan atau menghinakan HambaNya, memberikan nafas
kehidupan ke dalamnya ataupun membunuhnya, menyebabkan kesakitan
penyakit atau mengurniakan kesihatan atasnya dan menjadikannya kaya atau
miskin.


R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
23
Maka, adalah dituntut dari seseorang Salik agar tidak menimbulkan sebarang
penentangan terhadap kehendakNya. Dia hendaklah jangan bersungut secara
terbuka ataupun tertutup, kerana bangkangan terhadap Pemilik Haqiqi
adalah tidak masuk akal dan merupakan pelanggaran kepada segala norma
kebiasaan. Sungutan terhadap Tuhan oleh seseorang yang mendakwa sebagai
hambaNya dan kekasihNya adalah suatu kekurangan dalam kecintaan,
perhambaan dan kesetiaan.

Prinsip kelima adalah Ridha yakni keakuran iaitu menerima ketentuan
bahagiannya tanpa mempersoalkannya meskipun ianya pahit. Orang-orang
beriman yang awam memohon pertolongan dalam kesabaran apabila
kesulitan menimpa. Tetapi hal keadaan tersebut bagi orang-orang yang
khawas adalah dinamakan Ridha.

Perbezaan di antara Sabar dan Ridha adalah bahawa seseorang yang Sabir,
dengan kelebihan keimanannya menghadapi mala petaka dengan kesabaran,
keimanannya tetap teguh tidak bergoyang dan dia tidak merasa terganggu
ketika ditimpa malapetaka; dia tidak akan berpaling dari jalan pengabdian,
walaubagaimana besar dan tak tertahan dengan keadaan malapetaka itu
meskipun hatinya marah terhadap malapetaka, tetapi seorang Radhi adalah
seseorang yang hatinya sentiasa dalam hal keadaan Ridha dan akur serta
bahagia. Malapetaka dan kesenangan tidak memberikan sebarang kesan
kepadanya, kerana apa sahaja yang diterimanya dari Tuhan, dia
menganggapnya sebagai suatu pemberian hadiah dari seorang rakan. Dia
gembira apabila kesusahan menimpa ke atas dirinya oleh Kekasihnya dan
Rakannya, dengan kegembiraan yang sama sepertimana orang lain yang
menerima pertolongan.

Prinsip yang keenam ialah Huzun yakni kesedihan yang berterusan. Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah
bersabda,
"Allah mengasihi setiap hati yang dalam keadaan kesedihan."

Berkenaan sifat-sifat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu 'Alaihi Wasallam adalah dikatakan bahawa Baginda sentiasa
berada dalam hal keadaan Muraqabah dan bersedih.

Menurut Para 'Urafa, setiap hati yang tiada kesedihan adalah tiada apa-apa
selain tanah. Bagaimanakah seorang yang beriman dapat menguruskan
kegembiraannya sedangkan dia tidak tahu apa yang telah tertulis oleh Qalam
di Lauh Mahfuz berkenaan Taqdirnya, sama ada kegembiraan ataupun
kecelakaan. Juga, dia tidak menyedari bagaimanakah penghabisannya,
kerana dia tidak tahu apakah yang akan dia perolehi pada hari esok sama ada
kelebihan atau kekurangan. Dia tidak tahu sama ada kepatuhannya akan
diterima oleh Tuhan atupun tidak, dan sama ada dosa-dosanya akan
diampunkan atau tidak.
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
24
Hadhrat Syaikh Abu Al-Hasan Al-Kharqani Rahmatullah 'Alaih adalah
seorang yang berkesedihan. Pada suatu hari, beliau telah ditanya apakah
yang menyebabkan kesedihan pada Para Ahli Sufi yang ternama. Beliau
menjawab bahawa yang menyebabkan hal tersebut adalah kerana mereka
mahu mengenali Allah sebagaimana yang Dia mahu dikenali. Tetapi, yang
demikian itu adalah mustahil, kerana tiada sesiapa pun yang dapat
mengenali Allah sebagaimana yang Dia patut dikenali.

Prinsip yang ketujuh adalah memiliki Husnuz Zhan iaitu sangkaan yang baik
terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Dia telah berfirman di dalam
sebuah Hadits Qudsi:

\: \. _, _.,' _,,: _> ,.: \' \: \. _, _.,' _,,: _> ,.: \' \: \. _, _.,' _,,: _> ,.: \' \: \. _, _.,' _,,: _> ,.: \'

"Ana 'Inda Zhanna 'Abdi, Falyazhunna Bi Ma Sha-a."

"Aku bertindak kepada HambaKu sebagaimana sangkaannya terhadapKu,
maka biarkanlah dia bersangka denganKu dengan apa yang dia suka."

Jesteru, adalah perlu bagi seseorang Hamba Allah untuk memiliki sangkaan
yang baik terhadap Allah atau sangkaan yang sepatutnya tentang DiriNya.
Hal keadaan ini tercapai sebagai natijah daripada kepandaian penilaiannya
berkenaan Sifat-Sifat Keindahan Allah yang merangkumi kekurniaan, belas-
kasihan, kemurahan hati dan keluasan keampunanNya.

Barangsiapa yang tidak mempercayai Allah atau mempunyai pandangan
yang tidak selayaknya berkenaan TuhanNya akan hilang pengharapan
terhadap RahmatNya, yang mana dia menganggap kejahatan dan dosa-
dosanya lebih besar dari keluasan kekurniaan dan Rahmat belas kasihan
Allah. Ini seolah-olah mensifatkan Allah dengan kelemahan dan kekurangan.

Prinsip yang kelapan ialah bahawa seseorang Salik tidak sepatutnya
menganggap dirinya jauh dari Makar tindakan Allah, sebagaimanana Allah
telah berfirman:

#`'& 6 !# ' 6 !# ) `)9# 9#

"Apakah mereka berasa aman dari Makar tindakan Allah? Sesungguhnya
tiada yang dapat aman dari Makar tindakan Allah melainkan kaum yang
rugi." [7:99]R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
25
Seterusnya Allah Ta'ala telah berfirman:

$) !# $6 #=`9# ) !#

"Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan
Para HambaNya adalah Para 'Ulama." [35:28]

Ketakutan dan kegerunan ini diterbitkan dalam jiwa seseorang yang
bermuraqabah sambil merenung Sifat-Sifat Kemuliaan dan Kemarahan Allah.
Kerana, sepertimana Allah bersifat dengan sifat-sifat kemurahan dan belas-
kasihan, Dia juga bersifat dengan sifat-sifat kemurkaan dan keperkasaan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman:

M? =. 7/ |{ _ f9# $9# d&

"Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu bahawa sesungguhnya Aku
akan memenuhkan Neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia
bersama." [11:119]

Adalah dinyatakan dalam sebuah Hadits bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala
akan berkata kepada Hadhrat Baginda Nabi Adam 'Alaihissalam,
"Bangunlah dan campakkan mereka ke dalam Api Neraka!"

Hadhrat Baginda Nabi Adam 'Alaihissalam akan bertanya,
"Berapa banyak?"

Maka akan dijawab,
"Sembilan ratus sembilan puluh daripada setiap seribu."

Lantas, bagaimanakah seorang hamba dengan bebanan dosa-dosanya boleh
terhalang dari berasa takut terhadap kemurkaan dan keperkasaan Yang Maha
Suci setelah menyedari tentangnya?

Prinsip yang kesembilan adalah Cinta Mahabbah. Dalam kaitan ini Allah
telah berfirman:
,,- ,,- ,,- ,,- ,,- ,,- ,,- ,,-

"Yuhibbuhum Wa Yuhibbunahu."

"Dia mencintai mereka dan mereka mencintaiNya." [5:54]
R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
26
Cinta adalah intipati bagi sekelian Maqamat dan Karamat dengan mana
seseorang Hamba Allah dapat maju menuju Tuhan langit dan bumi, dan
dengan kelebihannya yang mana dia akan mencapai ke tingkatan yang lebih
tinggi pada perjalanan Suluk. Cinta adalah buah ilmu pengetahuan tentang
Al-Asma Al-Husna iaitu Nama-Nama Terbaik Allah. Tiada yang memiliki
keindahan yang tersendiri dalam Dunia ini kecuali Allah. Apa sahaja
keindahan dan kesempurnaan yang dapat dilihat pada makhluk-makhluk
ciptaan, pada hakikatnya adalah ibarat satu zarrah dari mentari
keindahanNya, setitis air dari lautan kesempurnaanNya.

Jika kamu menganggap keindahan dan kesempurnaan menjadi terbatas
kepada bentuk jasmani dan kebendaan Duniawi, maka ketahuilah bahawa
kamu adalah terkurung di dalam rupa bentuk Alam Zahir dan terlucut dari
memerhatikan Haqiqat sebenar. Kerana, keindahan yang Haqiqi dan
kesempurnaan yang menyeluruh adalah didapati pada Zat Wajib Wujud
yang memiliki kekuasaan dan kehidupan, memiliki sifat-sifat kemurahan,
kekurniaan, kesabaran dan tanpa sebarang kekurangan dan kecelaan.

Kerana itulah seseorang yang pemurah, mulia dan bijaksana adalah dikasihi
oleh semua orang. Begitu juga, seseorang pahlawan dan pendekar yang
berani adalah dikasihi kerana kekuatannya, dan seseorang yang berilmu
pengetahuan dan Salih dalam amalan adalah dihormati kerana kejujuran dan
keikhlasannya.

Kamu mengetahui bahawa setiap satu daripada sifat-sifat kemuliaan dan
keindahan ini adalah semula jadi di dalam Diri Hadhrat Zat Yang Suci, yang
memilikinya secara tidak terbatas dan berkekalan. Akan tetapi, yang selain
Allah memiliki keindahan dan kesempurnaan yang terbatas, terhitung, tak
disengajakan, terhad dan akan mati, meskipun sifat-sifat tersebut adalah
dipinjamkan dari lautan suci kekurniaan dan kebajikan.

Hatta, tiada selain Allah yang layak dicintai pada hakikatnya, kerana setiap
bentuk Jamal keindahan adalah berasal dariNya. Maka barangsiapa yang
mencintai sesuatu yang selain Allah sesungguhnya adalah buta terhadap
Keindahan Allah.

Prinsip yang kesepuluh adalah menyerahkan pergantungan kehendak diri
dan kebebasan ikhtiar dengan mengambil sepenuh kepercayaan pada Tuhan
Yang Maha Menguasai seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman:

> !# V #6 %.= ') ? ` % $ $% $m
,` # #_ 'G` t:# ! / Y2& =

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
27
"Allah memberikan suatu misal dengan perumpamaan seorang hamba
yang dimiliki lagi tiada berkuasa atas sesuatu, dan seorang hamba yang
Kami telah kurniakan rezeki yang baik, dan dia menafkahkan
perbelanjaan darinya secara tersembunyi dan terbuka; adakah martabat
mereka sama?" [16:75]

Jesteru, tiada apa-apa yang boleh dilakukan oleh seseorang hamba dengan
kebebasan, kerana kebebasan adalah sesuai untuk orang-orang yang bebas.
Dan Para 'Urafa telah berkata, bahawa jika seseorang Penuntut ada sesuatu
keinginan hawa nafsu, ianya bermakna bahawa pandangan Musyahadahnya
adalah terhalang dengan tabir Hijab. Mereka juga telah berkata bahawa hawa
nafsu adalah tutupan Hijab yang paling besar. Sehinggakan walau keinginan
nafsu untuk bersatu dengan Tuhan adalah yang tergelap dari sekelian
tutupan Hijab.

Maka, apabila walaupun keinginan nafsu keakraban dengan Tuhan juga
dianggap sebagai tutupan Hijab yang terbesar, apa yang dapat dikatakan
tentang hal keadaan seseorang yang diceburkan dalam keinginan hawa nafsu
dan kebiasaan dalam godaan?

Lantaran itu, adalah mustahak bagi seseorang Penuntut untuk menjadi
seperti mayat yang berada dalam penguasaan tangan Ghussal si tukang
mandi, supaya dia dapat mencapai perhubungan dengan Al-Haqq. Setiap
keinginan hawa nafsu akan membawa seseorang jauh dari Allah.


R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
28
KHATIMAH

rinsip-prinsip yang dinyatakan di atas adalah perkara yang
terpenting untuk mencapai kesempurnaan Batin yang mana
seseorang Salik hendaklah menghiaskan Nafs dirinya untuk
dibenarkan memasuki ke dalam daerah keintiman dengan Allah.

Jikalau tidak, keikhlasan dan harapannya akan dianggap palsu, kecintaannya
akan dianggap sebagai dakwaan yang dusta, meskipun dia menganggap
dirinya sebagai seorang Salik yang menuju Tuhan, namun pada Haqiqatnya
dia adalah tercebur di dalam kekangan hawa nafsu.


Catatan:

Hadhrat Sayyidina Imam 'Ali Karramallahu Wajhah, di dalam khutbahnya
yang masyhur bernama "Khutbat Hammam", menjelaskan sifat-sifat orang
yang Salih telah berkata,
"Mereka adalah tetap gembira dalam menghadapi bala musibah
sebagaimana yang lain merasa gembira dengan keselesaan."


Wabillahit-Taufiq Was-Salam.P
P

R Ri is sa al la ah h A Ad da ab b A As s- -S Su ul lu uk k
H Ha ad dh hr ra at t S Sy ya ai ik kh h A Al l- -M Ma as sy ya ai ik kh h K Kh hw wa aj ja ah h N Na aj jm mu ud dd di in n K Ku ub br ra a R Ra ah hm ma at tu ul ll la ah h ' 'A Al la ai ih h

2 20 01 11 1 H Ha ad dh hr ra at t M Ma au ul la aw wi i J Ja al la al lu ud dd di in n A Ah hm ma ad d A Ar r- -R Ro ow wi i ' 'A Af fa al ll la ah hu u ' 'A An nh hu u
29
MUSANNAFAT
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa Allahu 'Anhu

1. Ar-Risalah Al-'Aliyah - Jilid 1,2,3,4
2. Ar-Risalah Al-'Aliyah Sughra
3. Ar-Risalah Al-'Aliyah Wusta
4. Ar-Risalah Al-Marbutah
5. Asas-Asas Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah
6. Fadhilat Dan Kaifiyat Zikrullah Pada Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah
7. Miftah Al-Insyirah Fi Lataif 'Asharah
8. Arba'in Ar-Rowi
9. Forty Ahadith Of Mulla Rowi
10. The Contemplations Of Mujaddidiyah
11. Risalah Siyar As-Suluk Fi Syarah Ibtidai Suluk
12. Rasail Ar-Rowi Jilid 1,2,3
13. An-Nazam Ash-Sharif Fi Manaqib Hadhrat Syaikh Musa Ruhani Bazi
14. Ar-Risalah Al-A'jam Fi Asma Allah Al-A'zam
15. Doa-Doa Mubarak
16. Ayat Mubarakah
17. Syajarah Tayyibah Mubarakah
18. Peringkat Kejadian Insan
19. Ar-Risalah Al-Aqrabiyat
20. Amalan Penuntut Tariqat Mujaddidiyah
21. Tazkirah Al-Asfiya Fi Hayat Al-Awliya
22. Dalil An-Naqsh Fi D'ua Kanz Al-'Arsh
23. Murasalat Khwajah Ahrar
24. Terjemahan Melayu Maktubat Imam Rabbani
25. Muraqabah Kubra Mujaddidiyah
26. Muraqabah 'Ulya Mujaddidiyah