Anda di halaman 1dari 10

NORFAIZAN BT.

SHABUDIN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tarikh :22 Mac 2012

Tunjang

: Kemahiran (Sofbol)

Masa

Tajuk
Objektif

: Melempar dan menangkap bola

Tahun

:815pagi 915pagi

:Tahun 5 Intan (Tahap II)

:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat;


1. Kognitif:
Menyatakan fasa-fasa melempar dan menangkap bola.
2. Psikomotor:
Melakukan kemahiran asas permainan sofbol dengan betul dan selamat
3. Afektif:
Membina keyakinan diri.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza fasa-fasa pergerakan melempar dan menangkap bola.
Pengalaman Sedia ada : Murid pernah menonton permainan sofbol.

Bahagian / Masa

Aktiviti

Butir Mengajar / Fokus

Organisasi

Alatan / Catatan

NORFAIZAN BT. SHABUDIN

Set Induksi
(10 minit)

Memanaskan Badan.
1. Siapa cepat?

1.
2.
3.
4.
5.

Langkah 1
( 10 minit)

1. Membaling dan

menangkap pundi
kacang secara
berpasangan.

Pembelajaran
Mata pandang gelung
rotan.
Sebelah kaki di
hadapan.
Bengkokkan lutut.
Bengkokkan siku.
Ikut lajak

Pembaling
1. Mata pandang
pasangan yang
menangkap
2. Satu kaki di hadapan.
3. Baling pundi kacang
kepada pasangan.
(sebelah tangan)
Penangkap
1. Mata pandang bola.
2. Buka kaki ikut
keselesaan,
bengkokkan sedikit
lutut.
3. Tangan dihulur ke
hadapan bersedia

1. Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi
satu pundi kacang.
3. Murid dikehendaki
melambung pundi
kacang masuk ke
dalam gelung rotan.
4. Murid yang berjaya
akan berlari
mengelilingi kon dan
mengambil semula
pundi kacang di dalam
gelung rotan dan beri
kepada rakan
kumpulan.
1. Secara berpasangan,
murid membaling
pundi kacang kepada
rakan menggunakan
satu tangan dan
pasangan menangkap
menggunakan kedua
belah tangan.
2. Gunakan kedua-dua
belah tangan secara
bergilir-gilir semasa
membaling.
3. Lakukan dengan teknik
yang betul.

1. 4-5 Pundi kacang


2. 4 buah Gelung rotan
3. 8 buah kon

Rujuk Lampiran 1

1. Pundi Kacang 20

NORFAIZAN BT. SHABUDIN


untuk menangkap
pundi kacang. (dua
belah tangan)

Bahagian / Masa
Langkah 2
(15 minit)

Butir Mengajar / Fokus


Organisasi
Pembelajaran
1. Melakukan
Melempar
lemparan
bola 1. Tangan kanan pegang
1. Pundi kacang diberikan
secara swing
pundi kacang.
kepada setiap
2. Kaki kiri di hadapan,
pasangan murid.
dibengkokkan sedikit.
2. Murid dikehendaki
3. Hayun tangan sehingga
melemparkan pundi
habis dan pundi kacang
kacang secara swing
dilempar kepada rakan.
kepada rakan.
3. Penangkap perlu
Menangkap
menangkap pundi
1. Kaki kiri di hadapan,
kacang dengan dengan
tangan dihulur sedikit
kedua-dua belah
ke depan.
tangan.
2. Mata pandang pundi
kacang.
Aktiviti

Alatan / Catatan
1. Pundi kacang

Rujuk lampiran 2
*murid
tidak
menggunakan
glove
seperti gambar rajah.

NORFAIZAN BT. SHABUDIN


3. Bawa pundi kacang ke
dada.

Bahagian / Masa
Langkah 3
(15 minit)

Aktiviti
1. Larian antara
base.

Butir Mengajar / Fokus


Organisasi
Pembelajaran
1. Bersedia, satu kaki di
1. Bahagikan kepada 4
hadapan.
kumpulan.
2.
Apabila murid
2. Mata pandang pundi
kumpulan 1
kacang.
melempar, murid
3. Hayun tangan sehingga
kedua kumpulan 2
habis.
akan menangkap dan
4. Pundi kacang yang
murid pertama
ditangkap dibawa ke
kumpulan 2 akan
dada.
berlari ke base
kumpulan 1.
3. Sesiapa yang tiba di

Alatan / Catatan

1. 4 kon
2. 2 biji pundi kacang

Rujuk Lampiran 3

NORFAIZAN BT. SHABUDIN


base sebelum pundi
kacang ditangkap
dikira selamat.
4. Kumpulan yang paling
ramai ahli selamat
dikira pemenang.
5. Yang telah melakukan
lemparan, tangkapan
atau melambung,
bergerak berpindah
tempat atau posisi ke
belakang barisan di
hadapannya.
Penutup
(10 minit)

Cooling down
Soalan
* Pentaksiran

1. Bagaimana
memastikan pundi
kacang yang dilempar
tepat kepada rakan?
2. Bagaimana
memastikan pundi
kacang yang ditangkap
tidak terlepas?

1. Guru bertanya kepada


murid sambil
melakukan gerakan
menyejukkan badan.

Refleksi Guru:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

NORFAIZAN BT. SHABUDIN


_________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

NORFAIZAN BT. SHABUDIN


Lampiran 1

NORFAIZAN BT. SHABUDIN

Lampiran 2

NORFAIZAN BT. SHABUDIN


Lampiran 3

NORFAIZAN BT. SHABUDIN


Pentaksiran
Nama:
Tahun:
1. Mengapa tangan perlu dihayun semasa melempar bola?
________________________________________________________________________________________________________________________
2. Senaraikan langkah-langkah melakukan lemparan.
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3.

Bandingkan cara anda melempar bola dengan gambar di atas. Adakah cara anda serupa?
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________