Anda di halaman 1dari 10

TEMA : SAINS Topik : Manusia

MINGGU Minggu 1 4-6 Januari Minggu 2 9-13 Januari

HAYAT
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 1.1.1 1.1.6 1.1.2

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B1 D1 E1 B1 D1 E1 CATATAN

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B3 D1 E1

Minggu 3 16-20 Januari

1.1.6 1.1.3

B4 D1 E1

Minggu 4 25-27 January**

** 23-24 Jan (CutiTahunBaruCina)

1.1.6 1.1.3

B4 D1 E1

Minggu 5 30 Jan 3 Feb

1.1.6 1.1.4 1.1.5 1.1.6

B5 D1 E1 B6 D1 E1

* 5 Feb (Maulidurrasul)

Minggu 6 7-10 Februari*

TEMA : SAINS HAYAT Topik : 1. Manusia


MINGGU STANDARD KANDUNGAN 1.2 Menghargai keperluan asas yang ada 1.2.1 STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B6 D1 E2 CATATAN

Minggu 7 13-17Februari

Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

1.2.2 Minggu 8 20-24Februari

B6 D1 E3

Minggu 9 27Feb 2Mac 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia. 1.3.1 1.3.3

Ujian Pengesanan 1 (Diniah) Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia. 1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B3 D2 E1 B2 D1 E1 Ujian 1 (Akademik)

Minggu 10 5-9 Mac

** 12-16 March

Minggu 11 19-23 Mac

1.3.3

TEMA : SAINS HAYAT Topik : 2.Haiwan


MINGGU STANDARD KANDUNGAN 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.1 2.1.2 2.1.7 2.1.3 2.1.4 Minggu 13 2-6 April 2.1.7 2.1.5 Minggu 14 9-13 April STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B1 D2 E1 B5 D2 E1 CATATAN

Minggu 12 26-30 Mac

2.1.6 2.1.7 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.1

Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah, di celah batu atau kayu. Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah di papan kekunci. Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift.

B3 D3 E1 B4 D3 E1

B3 D4 E1 B4 D2 E1

B3 D1 E1 E2

Minggu 15 16-20 April

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.1 2.2

B3 D1 E1 E2

TEMA : SAINS HAYAT Topik : 2.Haiwan


MINGGU Minggu 16 23-27 April STANDARD KANDUNGAN 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. 2.3 STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B4 D1 E1 E2 CATATAN * 15 Aprl (Hari Melaka)

Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Peperiksaan Pertengahan Tahun

2.2.1

B6 D1 E4

Minggu 17 30 April4May

2.3.1 2.3.2 2.3.6

B1 D3 E1 B3 D5 E1

Minggu 18 7-11 May 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Minggu 19 14-18 May 2.3.6 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. 2.3.5 2.3.6 2.3.3 2.3.4

Minggu 20 21-25 May

Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B2 D2 E1 B2 D2 E2

UjianPertengahanTahun (Akademik)

B5 D3 E1

TEMA : SAINS HAYAT Topik : 2.Haiwan


MINGGU 28 May 1 June 4 8 June 2.4 Memahami pergerakan haiwan. Minggu 21 11-15 June 2.4.1 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS CATATAN

Cuti Pertengahan Tahun Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B2 D3 E1 B4 D4 E1

2.4.2

Minggu 22 18-22 June

2.4.3 2.4.4

B5 D4 E1

TEMA : SAINS HAYAT Topik : 3.Tumbuhan


MINGGU STANDARD KANDUNGAN 3.1Memahami keperluan asas tumbuhan. Minggu 23 25-28 June* 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 3.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. Minggu 25 9-13 July 3.3.2 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.1 1.2 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.4 2.5 2.6 2.11 3.2.1 STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B1 D4 E1 B5 D5 E1 CATATAN * 28 June (HariSukan) * 29 June (CutiPeristiwa)

Minggu 24 2-6 July

Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word). Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata (MS Word). Menaip teks dan menyisipkan imej ke dalam jadual. Mencetak dokumen dalam dua salinan.

B6 D1 E5

3.3.1

B5 D6 E1

B1 D3 E1 B1 D3E2 B3 D3 E1 E2

* 21 July (AwalRamadhan)

Minggu 26 16-20 July*

B1 D3 E1 B1 D3 E2 B1 D3 E3 B1 D3 E4

TEMA : SAINS FIZIKAL Topik : 4.Terang dan Gelap


MINGGU STANDARD KANDUNGAN 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Minggu 27 23-27 Julai 4.1.1 4.1.2 4.1.5 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap. Minggu 28 30 Julai 3 Ogos 4.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayangbayang. 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Minggu 30 13-17 August 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2.1 STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B1 D5 E1 B3 D6 E1 CATATAN

Minggu 29 6-10 Ogos

Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api. Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit.

B4 D5 E1 B5 D7 E1

B6 D1 E6

1.1

Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. Menukar warna fon dengan menggunakan pemproses kata (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint). Menghasilkan persembahan yang mengandungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint). Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint). Menukar latar belakang dalam perisian persembahan (MS PowerPoint).

B1 D3 E1 B1 D3 E2 B3 D3 E1 B 3 D3 E2 B5 D1 E1 B3 D4 E1 B3 D4 E2 B2 D1 E1

2.7 2.8

2.9 2.10

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI Topik : 5. Asas Teknologi


MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS CATATAN

20-24 August* Minggu 31 227-30 August* Minggu 32 3-7 September 5.1.Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar. 5.1.1 5.1.2

Cuti Pertengahan Penggal 2 Membaca dan menerangkan manual. Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. Menceritakan hasil binaan secara lisan. Membuka hasil binaan mengikut urutan. Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. Menceritakan hasil binaan secara lisan. Membuka hasil binaan mengikut urutan. Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. B2 D4 E1 B2 D4 E2

5.1.3 5.1.4 5.1.5

B3 D7 E1 B4 D6 E1

Minggu 33 10-14 September

5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.5

B5 D3 E1 B6 D2 E1 B6 D2 E1 B6 D2 E2

*UPSR

Minggu 34 17-21 September*

5.1.6 5.1.7 5.1.8

B5 D3 E1 B6 D2 E1 B6 D2 E1 B6 D2 E2

*16 Sept (Hari Malaysia)

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI Topik : 5. Asas Teknologi


MINGGU STANDARD KANDUNGAN 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat 1.3 STANDARD PEMBELAJARAN Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi.

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B1 D1 E1 CATATAN

Minggu 35 24-28 September

3.1

Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. Mengekstrak, mengumpul dan menyimpan maklumat. Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian. Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima. Membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint). Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian.

B5 D2 E1 B5 D2 E2 B5 D2 E3 B1 D1 E1

1.3

Minggu 36 1-5 October

3.1

B5 D2 E1 B5 D2 E2 B5 D2 E3 B5 D3 E1 B5 D3 E2 B4 D2 E1 B4 D2 E2 B4 D2 E3

Minggu 37 8-12 October

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

1.4

4.1

5.1

B6 D1 E1 B6 D1 E2

18 Oct (HariKoku) * 19 Oct (CutiPeristiwa)

Minggu 38 15-18 October*

6.1

B5 D4 E1 B5 D4 E2

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI Topik : 5. Asas Teknologi


MINGGU STANDARD KANDUNGAN 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.1 STANDARD PEMBELAJARAN

DUNIA SAINS &TEKNOLOGI TAHUN 2


CADANGAN EVIDENS B6 D1 E1 B6 D1 E2 CATATAN *26 Oct (Raya Haji)

Minggu 39 22-25 October*

Menggunakan perisian grafik (Paint), pemproses kata (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. PENTAKSIRAN

Minggu 40 29 Oct 2Nov Minggu 41 5-9 November

PENTAKSIRAN