Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 4 Cerdik : 25 Orang : Keselamatan Jalan Raya : Kemalangan Jalan Raya : 6 Mac 2012 : 7.30 9.30 pagi (60minit) : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : a) Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima isi yang tersurat dalam petikan yang dibaca. b) Menerangkan makna dalam rangkai kata bergaris yang terdapat dalam petikan. c) Menyenaraikan sekurang-kurangya lima mesej yang terdapat dalam petikan yang dibaca.

Fokus utama : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 2: Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu perkara.

Fokus sampingan: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1: Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

Kemahiran bahasa : Mendengar dan bertutur, menulis dan membaca.

Ilmu : Undang-undang

Nilai : Mematuhi peraturan jalan raya

Kemahiran bernilai tambah (KBT)

Kemahiran berfikir : Mentafsir, mengenalpasti idea utama dan idea sampingan, menjana idea.

Pembelajaran kontekstual : Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman sedia ada.

Bahan Bantu Belajar : Video klip, petikan, pengurusan grafik

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengenalan terhadap tajuk pembelajaran. Set induksi (5 minit) : 1. Guru menunjukkan video klip mengenai kemalangan jalan raya. 2. Guru mengaitkan video tersebut dengan pelajaran yang akan diajar. Bercerita mengenai kemalangan jalan raya. Langkah 1 (20 minit) : 1. Murid diminta untuk membaca petikan yang i. Bagaimana kemalangan boleh berlaku? ii. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan berlakunya kemalangan? diedarkan mengenai sebuah kemalangan jalan raya. 2. Murid diminta untuk menyenaraikan isi penting yang ada dalam petikan tersebut. 3. Guru akan meminta murid untuk menceritakan maklumat penting yang mereka perolehi melalui petikan tersebut. Membaca rangkai kata dalam petikan Langkah 2 (15 minit) : 1. Murid diminta untuk membaca rangkai kata yang telah digariskan dalam petikan. 2. Murid diminta untuk memberikan maksud perkataan yang bergaris. BBB : Petikan BBB : Gambar tentang kemalangan jalan raya beserta petikan. BBB : Video klip Kemalangan Jalan Raya CATATAN

3. Guru membetulkan jawapan murid yang salah.

Menulis mesej yang terdapat dalam petikan

Langkah 3(15 minit) : 1. Murid diminta untuk menyenaraikan sekurangkurangnya enam mesej yang mereka perolehi dari petikan yang telah dibaca di dalam pengurusan grafik yang telah disediakan oleh guru. 2. Guru meminta beberapa orang pelajar untuk membacakan mesej yang mereka perolehi.

BBB : Pengurusan grafik

Penutup kognitif Membuat rumusan tentang isi pelajaran.

Penutup (5 minit) : 1. Guru menyoal murid mengenai perkara yang telah dipelajari. 2. Guru membuat

Penutup sosial Memberi pujian dan motivasi

kesimpulan mengenai pembelajaran. 3. Guru memberi pujian kepada murid-murid dan mendorong murid untuk membaca lebih banyak bahan bacaan.