Subjek Tarikh/ Hari Kelas Masa Bilangan Pelajar Tema Tajuk

: Sains : 21 Mac 2012/ Rabu : 3 Bestari : 7.45 pagi – 8.15 pagi (30 minit) : 33 orang : Mempelajari Benda Bukan Hidup : Magnet (Kegunaan Magnet)

Objektif Pembelajaran : Pada akhir proses P&P ini, murid-murid akan dapat menyatakan bahawa terdapat pelbagai penggunaan magnet. Hasil Pembelajaran : Pada akhir proses P&P ini, murid-murid akan dapat: i. menyatakan sekurang-kurangnya tiga alatan yang menggunakan magnet.

Pendekatan P&P Aktiviti P&P

: Konstruktivisme : a. Peneguhan b. Pengulangan

Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah mempelajari bahawa magnet boleh menarik sesetengah bahan melalui pembelajaran minggu lepas dan pernah melihat alatan yang menggunakan magnet. Kemahiran Proses Sains : a. memerhati b. berkomunikasi c. mengelaskan Nilai Murni : a. bekerjasama b. berdisplin : a. Buku Teks Sains Tahun 3 b. Buku Aktiviti Sains Tahun 3

Sumber P&P

Murid dikehendaki menyenaraikan bahan yang menggunakan magnet di dalam video tersebut. Apakah bahan yang  memerhati sedia ada murid boleh ditarik oleh  berkomunikasi magnet? b. Murid ditunjukkan dengan video cartoon “Tom and pembelajaran Jerry” 2.FASA PENGAJARAN & MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN Induksi (5 minit)  pengenalan topik 1. a. Guru perjelaskan topic P&P pada hari ini. Setiap murid dikehendaki membuat jadual seperti yang ditunjukkan oleh guru. Guru tunjukkan video klip dan murid-murid dikehendaki senaraikan alatan yang menggunakan magnet. Murid ditanya secara rawak. 3. 2. KPS:  memerhati  berkomunikasi  mengelas  merekod BBM:  jadual  video klip . Apakah yang akan berlaku sekiranya kutub yang berlainan didekatkan? Pengstrukturan  Idea (10 minit) menjalankan eksperimen 1. Apakah yang berlaku sekiranya magnet dengan kutub yang sama didekatkan? c. Murid dipanggil secara rawak untuk memberitahu hasil dapatan mereka. KPS:  memerhati BBM:  Video Jerry” “Tom And Pencetusan Idea (5 minit)  KPS: uji pengetahuan 1. 3.

. Murid menyatakan hasil pembelajaran mereka. Murid dipanggil secara rawak KPS: untuk menyatakan alatan  berkomunikasi yang menggunakan magnet.Aplikasi (5 minit)  peneguhan 1.  lembaran kerja 2. Setiap murid dikehendaki menyiapkan lembaran kerja yang diberikan. Murid diberikan lembaran BBM: kerja. 2. Refleksi (5 minit)  kesimpulan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful