Anda di halaman 1dari 9

Perkembangan Kanak-kanak Minggu Tutorial 1 Perbincangan tentang konsep fitrah nanusia dari perspektif agama dan biologi ISL

1) Cari dan senaraikan buku rujukan yang sesuai di pusat sumber/website dan simpan senarai ini dalam portfolio. 2) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. Pelajar berbincang dan 1) Pelajar membuat rujukan membuat banding beza di pusat sumber tentang antara pertumbuhan & konsep pertumbuhan dan perkembangan dari aspek perkembangan. JERIS 2) Perbincangan dalam kumpulan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan untuk dibentangkan dalam tutorial. 3) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. 1) Perbahasan 1) Pelajar membuat rujukan 2) Faktor baka dan persediaan untuk mempengaruhi perbahasan semasa pertumbuhan & tutorial. perkembangan kanak2) Pelajar membuat rumusan kanak. tentang isi pelajaran dalam 3) Pensyarah dan pelajar peta konsep dan simpan berbincang tentang faktor dalam portfolio. yang dominan. Persembahan powerpoint 1) Pelajar membuat rujukan tentang ciri-ciri di pusat sumber dan perkembangan fizikal berbincang tentang ciri-ciri mengikut peringkat. fizikal mengikut peringkat dan hasilkan dalam bentuk power point. 2) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. 1) Membentang/ simulasi 1) Mencari aktiviti P&P yang aktiviti P&P yang sesuai sesuai dengan dengan perkembangan perkembangan fizikal di Kumpulan Ting Ling Eliza Wong Phak Weng Catatan

Khor Yen Ling Oliver Wong Xiang Liang

Abu Huzaifah bin Che Wil Mohd Al-Izuddin B. Alpikri

Vronika Mary a/p Sebastian Shirley Ting Suok Lee

Nishanthi a/p Rajendran Everilda

fizikal murid-murid.

1) Membentang/ simulasi aktiviti P&P yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan bahasa murid-murid.

1) Membentangkan artikel tentang masalah sosioemosi. 2) Berbincang tentang punca dan cara mengatasi

10

1) Membentang/ simulasi aktiviti P&P yang sesuai dengan perkembangan sosio emosi murid-murid.

internet. 2) Pelajar berbincang dan menghasilkan satu aktiviti P&P yang sesuai untuk membantu perkembangan fizikal murid-murid untuk dibentangkan semasa tutorial. 1) Mencari bahan di pusat sumber/internet berkaitan dengan ciri-ciri perkembangan kognitif dan bahasa mengikut peringkat. 2) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. 1) Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan aktiviti yang sesuai. 2) Merancang aktiviti di dalam atau di luar bilik yang sesuai dengan peringkat operasi konkrit. 1) Tinjauan literature peringkat perkembangan sosioemosi peringkat prenatal dan bayi. 2) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. 3) Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan perkembangan sosioemosi 4) Mencari satu artikel tentang masalah sosioemosi kanakkanak/awal remaja untuk dibincangkan dalam tutorial. 1) Mencari bahan di pusat sumber /internet berkaitan dengan aktiviti yang sesuai 2) Pelajar berbincang dan menghasilkan satu P&P yang sesuai dengan perkembangan sosioemosi murid-murid.

Stanislaus

Mohamad Nizam B. Kamaruddin Aishum Ahmad Ridzuan B. Sabki

Azhir Tham Cheong

Noor Azean Ong Wei Ling

Abu Huzaifah bin Che Wil Mohd Al-Izuddin B. Alpikri

Noor Azean Ong Wei Ling

11 12 13

14

15

16

17

18

Cuti Pertengahan Semester PBS Forum/debat terbuka tentang 1) Mencari bahan di pusat faktor baka atau faktor sumber / internet berkaitan persekitaran yang dengan konsep kendiri mempengaruhi kendiri untuk persediaan forum/ debat semasa tutorial. 2) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. 1) Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan seorang tokoh personality yang dikagumi. 2) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. 1) Berbincang tentang 1) Mencari bahan di pusat masalah yang dihadapi sumber/ internet berkaitan oleh kanak-kanak ini dengan kanak-kanak dalam proses P&P berkeprluan khas. 2) Merumuskan isi-isi 2) Pelajar membuat rumusan pengajaran dalam tentang isi pelajaran dalam pengurusan grafik. peta konsep dan simpan dalam portfolio. Berbincang tentang jenis-jenis 1) Mencari bahan di pusat kanak-kanak keperluan khas. sumber/ internet berkaitan dengan kanak-kanak berkeprluan khas. 2) Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio. Membentangkan/ simulasi Pelajar berbincang dan aktiviti pengajaran yang menghasilkan satu aktiviti sesuai dengan kanak-kanak pengajaran yang sesuai dengan berkeperluan khas. kanak-kanak berkeperluan khas untuk dibentangkan semasa tutorial. Membentangkan/ simulasi Pelajar berbincang dan aktiviti pengajaran yang menghasilkan satu aktiviti sesuai dengan kanak-kanak pengajaran yang sesuai dengan berkeperluan khas. kanak-kanak berkeperluan khas untuk dibentangkan semasa tutorial.

Khor Yen Ling Oliver Wong Xiang Liang

Ting Ling Eliza Wong Phak Weng

Azhir Tham Cheong Nishanthi a/p Rajendran Everilda Stanislaus

Vronika Mary a/p Sebastian Shirley Ting Suok Lee Mohamad Nizam B. Kamaruddin Aishum Ahmad Ridzuan B. Sabki

Pendidikan Seni Visual 3101 Minggu 1 ISL 1) Huraikan lima perkara yang membezakan seni & seni visual. 2) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang konsep seni dan seni visual. 1) Mendapatkan bahan sukatan pelajaran PSV KBSR. 2) Menghasilkan peta minda kandungan sukatan berdasarkan falsafah dan objektif PSV KBSR. 1) Mendapat/mencatat contohcontoh kepentingan PSV, alat, komunikasi, ekspresi, kemahiran, pengetahuan dan kefahaman. 1) Melayari internet dan tulis kenyataan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh/ pendidik seni visual Islam, China, India, Jepun, Barat dan Malaysia Melayari internet dan mendapatkan bahan rujukan yang sesuai (Pengertian Rekabentuk dalam PSV) Mengumpul koleksi gambar foto pelbagai kraf tradisional PBS Mengumpul koleksi gambit foto tentang kraf dimensi baru melalui pemerhatian/ rakaman visual/ lakaran (contoh: tempat awam, hotel) Mendapatkan contoh-contoh gambar/karya dan menganalisis konsep dan nilai kesenian pelbagai budaya (Islam, Alam Melayu) Mendapatkan maklumat dan mengklasifikasikan ciri-ciri catan barat mengikut aliran: ~Renaissance Nama Guru Pelatih Abu

Ridzuan

3&4

Cheong & Nizam

5, 6 & 7

Izuddin & Azhir

Tham

9 10 11

Eliza & Everilda

Eliza & Everilda

12

Khor & Azean

13

Oliver

14

15 & 16

17 18

~Ekspresionisme ~Imprressionisme ~Kubisme ~Surrealisme ~Mendapatkan maklumat dan mengklasifikasikan ciri-ciri catan China. Mendapatkan maklumat dan Nisha & Ong mengklasifikasikan ciri-ciri catan India dan Jepun. 1) Mengumpulkan contoh-contoh Shirley, Ting Ling & karya multimedia melalui buku Mary dan internet berkenaan multimedia interaktif dan hipermedia. 2) Melayari internet untuk mengumpulkan contoh-contoh hasilan seni digital. 3) Mengklasifikasi karya seni digital yang bermutu dan bernilai estetik. Ulangkaji Ujian

Tamadun Islam Minggu 1 ISL Huraikan konsep, definisi, ciri-ciri dan objektif tamadun 1) Bincangkan definisi Tamadun Islam dan Prinsip-prinsipnya 2) Mengapakah sumber Tamadun Islam berpandukan kepada alQuran dan assunnah, akal, penemuan penciptaan baru dan penyemburaan. Apakah kepentingan wujudnya interaksi positif dan negative antara pelbagai tamadun Jelaskan nilai-nilai universal antara Tamadun Nyatakan teori Kedatangan Islam dalam Tamadun Melayu Apakah kesan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu Pilih beberapa orang tokoh Tamadun Islam dan nyatakan sumbangan mereka kepada Tamadun Islam Apakah ciri-ciri pemodenan yang Berjaya dilakukan oleh Maharaja Meiji di zaman pemerintahannya Huraikan peranan agama Islam dalam membantu pembinaan Tamadun Cina PBS Cuti Tamadun India mempunyai hubungan yang kuat dengan agama dengan contoh-contoh yang jelas. Bincangkan kenyataan ini Dengan melayari internet sila dapatkan maklumat tentang isu-isu semasa mengenai Tamadun Islam dan Barat Dengan melayari internet sila dapatkan maklumat tentang isu-isu Kumpulan Khor Yen Ling Oliver Wong Xiang Liang Ting Ling Eliza Wong Phak Weng Catatan

6 7

Nishanthi a/p Rajendran Everilda Stanislaus Azhir Tham Cheong Vronika Mary a/p Sebastian Shirley Ting Suok Lee Noor Azean Ong Wei Ling Abu Huzaifah bin Che Wil Mohd Al-Izuddin B. Alpikri Mohamad Nizam B. Kamaruddin Aishum Ahmad Ridzuan B. Sabki Nishanthi a/p Rajendran Everilda Stanislaus

10 11 12

13

14

Mohamad Nizam B. Kamaruddin Aishum Ahmad Ridzuan B. Sabki Khor Yen Ling Oliver Wong Xiang Liang Ting Ling Noor Azean Ong Wei Ling

15

semasa mengenai Tamadun Islam dan Barat Gariskan 10 prinsip Islam Hadhari dan huraikan 5 daripadanya. Huraikan prinsip Islam Hadhari seterusnya

16

17

18 19 20

Bincangkan persoalan berkaitan dengan tajuk yang telah dipelajari sebelum ini Ulangkaji Ujian

Eliza Wong Phak Weng Vronika Mary a/p Sebastian Shirley Ting Suok Lee Abu Huzaifah bin Che Wil Mohd Al-Izuddin B. Alpikri Azhir Tham Cheong

English Proficiency 1 Minggu 1 Tutorial 1) Lecturer reinforces the content: nouns, pronouns and adjectives. 2) Exercises on: Nouns Pronoun references (anaphoric, cataphoric and anaphoric references) Adjectives (sequence & functions) 1) Exercises on types of verbs and adverbs. 2) Discussion on the functions of verbs and adverbs. Identify correct errors based on exercises given and justify. Chinese New Year 1) Analyze and compare the different features found in the different sentences and how the use of the different sentence types affects the texts. 2) Construct different sentences types. 3) Carry our peer correction. 1) Students formulate questions based on the text given. 2) Use appropriate tag questions in situations in situations provided (dialogue/conversations) Kumpulan Catatan

3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18