Anda di halaman 1dari 6

B1D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 1 Kelas:________________

Warna pada gambar yang menunjukkan cara menghormati ahli keluarga.

B2D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 2 Kelas:________________

Tandakan ( ) kebaikan amalan hormat-menghormati dalam keluarga.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Disayangi ibu. Merasa tersisih. Bantu membantu sesama adik beradik. Ayah memberi saya pujian. Ibu memarahi saya. Abang membuli saya. Ibu dan bapa akan menyayangi anak-anak. Abang tidak mendengar nasihat ayah.

B3D12E1

Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 3
Arahan: Bil. Tanda () pada ruangan ya atau tidak jika berkenaan. Perkara Ya 1 2 3 4 5 6 7 Memanggil ahli keluarga dengan panggilan yang sopan. Membongkokkan badan lalu di hadapan ibu bapa yang sedang duduk. Memberi salam kepada ibu, bapa dan adikberadik. Meminta izin daripada ibu bapa sebelum keluar bermain. Tidak mengajuk percakapan orang tua. Meminta kebenaran sebelum menggunakan barang sekolah kakak atau abang. Mematuhi nasihat atau pesanan ibu dan bapa. Tanda () Tidak

Kelas:________________

B4D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2

Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 4


Arahan : Tanda () pada ruangan Sederhana, Baik dan Cemerlang jika berkenaan.

Kelas:________________

Bil.

Perkara sederhana

Tanda () Baik Cemerlang

Mendengar dan menerima arahan ahli keluarga dengan perasaan tertib dan beradab.

2 3 4 5

Menyiapkan tugas yang diberi oleh ibu bapa sehingga selesai. Sentiasa bersemangat untuk menyiapkan tugas yang diberi oleh ibu bapa. Beradab ketika meminta sesuatu daripada ahli keluarga. Tahu menyatakan perasaan dengan cara yang beradab pada ahli keluarga dengan sopan.

Tanda tangan ibu dan Bapa _____________________

Tarikh : ___________________

B5D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat

Nama:________________ Tarikh:________________ Band 5

Kelas:________________

Arahan : Silakan tandakan ( /) pada skor di ruangan yang disediakan.

1 memuaskan 2- sederhana Bil.

3 Baik 4 Cemerlang 5 sangat cemerlang Skor 1 2 3 4 5

Perkara

1 2 3 4 5

Penampilan diri yang beradab di depan ahli keluarga. Mempunyai sikap bertolak ansur dalam keluarga dengan tertib dan terpuji. Sentiasa memberi ucapan dengan beradab sesama ahli keluarga Sentiasa memberi salam kepada ahli keluaraga. Meluahkan perasaan kepada ahli keluarga dengan cara tertib dan terpuji. Jumlah Skor

Tanda tangan ibu dan Bapa ___________________

Tarikh : ___________________

B6D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat

Nama:________________ Tarikh:________________ Band 6


Tanda () 1 2 3

Kelas:________________

Perkara yang dilakukan

Dalam seminggu 2 kali 4 kali 6 kali

Senyap semasa adik tidur. Tunggu ahli keluarga berkumpul sebelum makan. Minta kebenaran sebelum guna barang kakak atau abang. Ucap selamat pagi kepada ahli keluarga.

4 5 Tidak menyampuk semasa ayah dan ibu berbual. 6 Tidak bising semasa ayah menonton televisyen. 7 Tidak melawan cakap ibu bapa. Tarikh: ________________

Tanda tangan ibu bapa ___________________

Anda mungkin juga menyukai