KONSEP PUSAT SUMBER SEKOLAH SUATU TEMPAT Satu suasana pembelajaran yang selesa.

KOLEKSI Pusat perolehan sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pembelajaran. PERKHIDMATAN Memberi kemudahan mendapat dan mengamalkan kemahirankemahiran yang diperlukan untuk pembelajaran. AGEN PERUBAHAN Bergerak kearah pengembangan potensi dan minat individu serta kerjasama kumpulan.

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH Pusat Sumber Sekolah berkualiti mencanai minda berinformasi

MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH Merealisasikan Pusat Sumber Sekolah sebagai pusat mengumpul, menyimpan dan menyalurkan sumber maklumat kepada pelanggan serta berusaha untuk meningkatkan taraf Pusat Sumber Sekolah ini seiring dengan matlamat wawasan Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1

PENGGAL PERSEKOLAHAN BAGI MELAKA 2008 Pgl Cuti dan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Tahun Hari Persekolahan II Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Cuti Akhir Tahun Mula 03.01.2008 08.03.2008 17.03.2008 24.05.2008 09.06.2008 16.08.2008 25.08.2008 15.11.2008 Akhir 7.03.2008 16.03.2008 23.05.2008 08.06.2008 15.08.2008 24.08.2008 14.11.2008 04.01.2008 Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal PELAN SEKOLAH PELAN PSS Hari 47 9 50 16 50 9 60 47 293 207 84

I

A

B

C

D

E

F

G

H

Bangunan Pusat Sumber : BLOK G

A-Perpustakaan B-Bilik Pameran C-Bilik Kerja 1 D-Bilik Kerja 2

E-Bilik SAL F- Bank Soalan G-Bilik Tayang H-Ruang baca

SISTEM FAIL PSS 2008 PEMBAHAGIAN PERTAMA
2

01/04/001 FAIL KUASA 01/04/002 FAIL MEJA 01/04/003 PEKELILING IKHTISAS/PERKHIDMATAN/KEWANGAN 01/04/004 ANGGARAN PERBELANJAAN 01/04/005 PENYATA KEWANGAN 01/04/006 SIJIL AKUAN PENERIMAAN / INVOIS/ BIL 01/04/007 PROFIL GPMS / GURU PSS / STAF PSS 01/04/008 PENGAWAS PSS 01/04/009 PERANCANGAN DAN LAPORAN AKTIVITI 01/04/010 PENGGUNAAN UNIT-UNIT PSS (RUANG DAN BAHAN) 01/04/011 MESYUARAT 01/04/012 PROGRAM BACAAN SEKOLAH / NILAM 01/04/013 KURSUS DAN BENGKEL 01/04/014 PROJEK KHAS 01/04/015 FAIL TIMBUL 06/05 Sumber Pendidikan 06/05/01 Perpustakaan buku (PSS) 06/05/02 Perpustakaan Alat Pandang Dengar 06/05/03 Alat Perkakas 06/05/04 TV Pendidikan 06/05/05 Radio Pendidikan 06/05/06 Pusat Sumber Negeri (PSPN) 06/05/07 PUSTAKAM 06/05/08 ICT (Peralatan)
Contoh label harta modal PSS MEA/1077/PSS/item(bil/tahun) 3

PEMBAHAGIAN KEDUA
01/04/001 FAIL KUASA 01/04/002 FAIL MEJA 01/04/003 PEKELILING IKHTISAS / PERKHIDMATAN / KEWANGAN 01/04/004 ANGGARAN PERBELANJAAN 01/04/005 PENYATA KEWANGAN
01/04/005/0001 DAFTAR HARTA MODAL / INVENTORI 01/04/005/0002 INVENTORI 01/04/005/0003 PERLUPUSAN / HILANG / ROSAK

01/04/006 SIJIL AKUAN PENERIMAAN / INVOIS/ BIL
01/04/006/0001 REKOD MAJALAH BULANAN 01/04/006/0002 REKOD AKHBAR / MAJALAH MINGGUAN 01/04/006/0003 REKOD AKHBAR HARIAN 01/04/006/0004 SENARAI BAHAN BERCETAK (PENGAUTOMASIAN) 01/04/006/0005 SENARAI BUKU BARU

01/04/007 PROFIL GPMS / GURU PSS / STAF PSS 01/04/008 PENGAWAS PSS
01/04/008/0001 JADUAL TUGAS PENGAWAS PSS (10.20am – 10.40am) 01/04/008/0002 JADUAL TUGAS PENGAWAS PSS (11.00am – 11.20am) 01/04/008/0003 PEMOHONAN PENGAWAS PSS BARU

01/04/009 PERANCANGAN DAN LAPORAN AKTIVITI 01/04/010 PENGGUNAAN UNIT-UNIT PSS (RUANG & BAHAN)
01/04/010/0001 PERPUSTAKAAN 01/04/010/0002 BILIK TAYANG 01/04/010/0003 PUSAT AKSES SEKOLAH 01/04/010/0004 SIARAYA 01/04/010/0005 BBM / SAL / BANK SOALNA

01/04/011 MESYUARAT 01/04/012 PROGRAM BACAAN SEKOLAH / NILAM
01/04/012/0001 REKOD BACAAN BM 01/04/012/0002 REKOD BACAAN BI 01/04/012/0003 DATA ANALISA NILAM 01/04/012/0004 SENARAI NAMA AHLI PERPUSTAKAAN 01/04/012/0005 PERMOHONAN AHLI PERPUSTAKAAN BARU 4

01/04/013 KURSUS DAN BENGKEL 01/04/014 PROJEK KHAS
01/04/014/0001 KUIZ PUSTAKAM

01/04/015 FAIL TIMBUL

MAKLUMAT DAN DATA 2008

1 Maklumat Jawatankuasa Pengurusan dan Kerja PSS
1.1

Nama & Alamat Sekolah Kedudukan Sekolah Kod Sekolah Gred Sekolah No Telefon / Fax E-mail Webside Kawasan PKG Pengetua GPK 1
Guru Perpustakaan & Media

: : : : : : : : : : : : : : : : :

SMK Selandar, 77500 Selandar, Melaka. Luar Bandar MEA 1077 Gred A 06-5251144 pss1077@gmail.com www.think.com/pusat sumber PKG Selandar Tn Hj Sa’adon bin Baharum En R. Subramaniam Pn Tang Pei Pei 1. Cik Musalmah Mohammad 2. Pn Zakiah Ayub En Md Noor Suhaime Bahari En Mohd Faizal Jehat En Sulaide Sulaiman Pn See Tan Kian

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

1.8 1.9 1.10 1.11

Guru Perkhidmatan Perpustakaan Guru APD/BBM Guru Siaraya Guru Pusat Akses Guru SAL Guru NILAM Pembantu PSS

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16

1. Pn Zarirah Mahat (Jauhari) 2. Pn Noor Aminah Faridz (RP)
En Hazrin Ramli

1.17

Kita mesti sanggup bekerja
5

lebih daripada gaji yang dibayar Maka akhirnya kita akan mendapat lebih daripada apa yang kita kerjakan
2 Maklumat Lain
1.1

Bilangan Guru Lelaki Perempuan

: : : : Lelaki Perempuan Melayu Cina India Lain-lain : : : : : : : : 11936

72 30 42

orang orang orang orang orang

1.2

Bilangan Murid

1026 orang

1.3 1.4

Bilangan Buku dalam stok PSS Ratio Buku

naskhah

1: 12

3 Beban Tugas Mengajar bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas Guru Perpustakaan dan media Guru Perk. Perpustakaan 1 Guru Perk. Perpustakaan 2 Guru APD/BBM/Astro Guru Siaraya Guru Pusat Akses Guru SAL Guru NILAM Jauhari Guru NILAM Rakan Pembaca Waktu Mengajar Seminggu 12 25 25 27 26 26 27 26 28

Anak kunci kepada
6

Kecemerlangan, Kemajuan, Kualiti dan Produktiviti adalah KESERONOKAN BEKERJA
JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (A) JAWATANKUASA INDUK PSS

7

PENGERUSI Pengetua Tn Hj Sa’adon Baharum

SENARAI TUGAS
1.Membentuk dasar bagi menentukan PSS mencapai fungsi pengwujudannya. 2.Merancang pembangunan dan kemajuan PSS dari semasa ke semasa. 3.Merancang bagi mendapat bantuan dari pihak yang tertentu. 4.Merancang penambahan koleksi bahan sama ada berbentuk buku atau bahan bukan buku. 5.Memastikan PSS mempunayai berbagai kemudahan dalam bentuk fizikal, perkhidmatan dan kepenggunaannya. 6.Merancang aktiviti galakan penggunaan PSS. 7.Menilai keberkesanan PSS.

NAIB PENGERUSI 1 Guru Penolong Kanan 1 En. S. Subramaniam

SETIAUSAHA Guru Perpustakaan dan Media Pn. Tang Pei Pei

AHLI GPK HEM GPK KOKU Semua GKMP Semua Ketua Panitia Guru Cemerlang

(B)

JAWATANKUASA KERJA PSS
PENGERUSI GPK 1 En S 8

NAIB PENGERUSI GPK HEM

NAIB PENGERUSI GPK KOKU SETIAUSAHA GPM Pn Tang Pei Pei

NAIB SETIAUSAHA Guru Perpustakaan Cik Musalmah M

PENBANTU GURU PERPUSTAKAAN Pn Zakiah Ayub

Guru APD/BBM En M N Suhaimee

GURU SAL Pn See Tan Kian

GURU PUSAT AKSES En Sulaide Sulaiman

GURU SIARAYA En Mohd Faizal Jehat

GURU NILAM Pn Zarirah Mahat (JH) Pn Noor Aminah Faridz (RP)

PEMBANTU PSS En Hazrin Ramli

Pengawas Pusat Sumber Sekolah

1 Pastikan

SENARAI TUGAS pengurusan PSS berjalan lancar, menjalankan tugas setiap bahagian dalam PSS. (Rujuk tugas khusus Guru Perpustakaan, Guru APD/BBM/K, Guru NILAM, Guru Pusat Akses, Guru SAL, ).

2 Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik. 3 Mengelas, mengkatalog dan menguruskan bahan buku, bahan bukan buku (C) dan bahan Bantu JAWATANKUASA PENGAWAS PSS mengajar. 4 Menyediakan bahan dan Ahli Jawatankuasa Peranan sumber pendidikan. 1.

Kerja
dalam

Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 6 Merancang dan melaksanakan aktiviti untuk murid-murid 2. memaksimumkan penggunaan PSS. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah.
9

SENARAI TUGAS Guru Perpustakaan dan Media 5 Menjalankan aktiviti kemajuan staf dan pengawas PSS.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang,melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS Merancang dan mengurus program PSS Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan PSPN, PKG, Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk, J/K Kerja PSS Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan PSS Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN  Mengurus buku stok, proses teknik, mengkelas dan mengkatalog buku-buku baru.  Mempamer buku-buku baru atau membuat ulasan di hari
10

perhimpunan.  Membuat pemilihan buku-buku, majalah dan bahan bukan buku yang sesuai untuk perpustakaan.  Membuat pesanan dan membeli bahan-bahan perpustakaan.  Membuat promosi buku melalui poster, ceramah, senarai bacaan, berita perpustakaan dan lain-lain.  Melawat dan memberi penerangan ke bilik darjah.  Membuat perancangan dan laporan tahunan perpustakaan.  Menyediakan panduan dan peraturan menggunakan perpustakaan.  Menentukan tugas-tugas kakitangan perpustakaan.  Memberi latihan kemahiran perpustakaan kepada pelajar dan murid pembantu.  Menguruskan surat-menyurat dan kerja-kerja yg berkaitan.  Menyediakan buku rekod penggunaan dan pinjaman.  Membuat pilih buang dan baik pulih buku. SENARAI TUGAS GURU BAHAN BANTU MENGAJAR / ALAT PANDANG DENGAR / KOMPUTER  Memastikan alat BBM/APD/ K yang berkuasa elektrik dan bahan softwore / hardware sentiasa dalam keadaan baik.  Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.  Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan.  Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD/ K.  Menguruskan penggunaan BBM/APD/ K secara berterusan.  Memastikan keselamatan BBM/APD/ K.  Membantu Pengetua dalam urusan pemilihan, sebut harga alat-alat BBM/APD/ K.  Menggalakkan penggunaan alat BBM/APD/ K dalam pengajaran dan direkodkan dengan kemas.  Memastikan bilik BBM/APD/ K sentiasa kemas, selamat dan ceria.  Menyediakan Laporan Tahunan BBM/APD/ K. SENRAI TUGAS GURU TV PENDIDIKAN & RADIO PENDIDIKAN  Membuat perancangan dan laporan tahunan TVP.
11

 Menyediakan jadual penggunaan TVP untuk P&P.  Menyediakan panduan, peraturan penggunaan TVP dan rekod penggunaan.  Mempamerkan jadual siaran TVP yang dibekalkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan.  Membina koleksi pita-pita video rancangan TVP atau dari sumber-sumber lain untuk kegunaan guru-guru dan pelajar.  Menentukan alat terima TV dan VCR sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan.  Melaporkan kepada penyelaras PSS sebarang kerosakan alat supaya dibaikpulih dengan segera.  Menyediakan buku rekod penggunaan dan pinjaman.  Mengurus buku stok, proses teknik, mengelas, mengkatalog.

SENARAI TUGAS GURU NILAM  Menyediakan pangkalan data dan maklumat-maklumat yang berkaitan.  Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan dan aktivitiaktivit program NILAM.  Membuat analisis program NILAM berdasarkan data terkumpul.  Mewujudkan Fail Progra, NILAM.  Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat-menyurat berkaitan dengan program NILAM.  Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan melalui borang NILAM kepada PSPN dan satu salinan kepada pengerusi.  Mengenalpasti masalah kelemahan dan kekuatan program serta mengambil tindakan susulan.  Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah Gangsa, Perak, Emas dan NILAM peringkat sekolah.

SENARAI TUGAS GURU Pusat Akses Sekolah

12

 Menyediakan jadual bertugas untuk mengawasi penggunaan Pusat Akses Sekolah.  Menyediakan peraturan penggunaan Pusat Akses Sekolah.  Memastikan penggunaan Pusat Akses Sekolah direkodkan. Buku log penggunaan dan pergerakan kunci Pusat Akses Sekolah perlu disediakan.  Memastikan switch hub dan router SchoolNet sentiasa dalam keadaan baik agar capaian Internet tidak terganggu.  Memastikan aktiviti Pusat Akses Sekolah berjalan dengan lancar.  Memantau keberkesanan aktiviti Pusat Akses Sekolah.  Menyediakan laporan penggunaan secara berkala.  Melaporkan sebarang kerosakan peralatan dan rangkaian kepada Setiausaha untuk tindakan selanjutnya. SENARAI TUGAS GURU Siaraya (PA sistem)  Bertanggungjawab memastikan bahawa sistem PA sekolah berfungsi dengan sempurna dan disimpan di tempat yang selamat.  Memastikan bahawa pelajar dapat mendengar dengan jelas segala pengumuman dan siaran lain yang dibuat melalui sistem PA Sekolah.  Bertanggungjawab membuat inventori dan menyimpan stok alat-alat pembesar suara.  Menguruskan segala permohonan untuk meminjam alat-alat PA oleh pihak awam dan pertubuhan-2 kokurikulum sekolah serta memastikan pemulangannya dibuat mengikut tarikh dan dalam keadaan baik.  Menguruskan pembelian alat-alat tambahan yang diperlukan supaya pa sistem berfungsi dengan baik.  Memeriksa dan menghantar alat-alat untuk pembaikan jika terdapat kerosakan.  Menyemak stok pada akhir setiap penggal.

13

Pembantu Pusat Sumber Sekolah

  

Membantu guru PSS dalam pengurusan PSS. Membantu dalam keceriaan dan kebersihan PSS.

Menyediakan khidmat bantu kepada pengguna PSS.  Menguruskan perpustakaan / bilik tayang dan sentiasa memastikan pelajar menurut peraturan semasa berada di dalam perpustakaan / bilik tayang.  Membantu dan mengingatkan guru supaya merekod pinjaman buku oleh guru dan menandatangani buku penggunaan perpustakaan semasa waktu P&P.  Memastikan pelajar yang keluar masuk PSS tidak membawa keluar buku perpustakaan / bahan PSS secara bebas.

Akhbar dan majalah - Memastikan hanya majalah dan suratkhabar terbaru sahaja berada di rak. - Memastikan suratkhabar lama disusun mengikut judul di kabinet buku di bilik SAL. - Memastikan suratkhabar lama disimpan kemas.

 Memproses alat dan bahan.
 Mengautomasi buku-buku di perpustakaan. Membuka tingkap-tingkap pada / sebelum pukul 8.00 pagi

Mengagihkan suratkhabar kepada guru-guru / pelajar yang melanggan.
Membersihkan meja dan lantai di PSS. Menyusun suratkhabar semasa (dalam tempoh 1 minggu) di rak suratkhabar dan suratkhabar lama di almari. Memastikan papan putih (bilik tayang) sentiasa bersih dan lengkap dengan alat tulis. Menutup tingkap-tingkap dan pintu apabila tamat waktu sekolah. Mengosongkan tong sampah.

14

(C)

JAWATANKUASA NILAM PENGERUSI PENGETUA Tn Hj Sa’adon Baharum TIMBALAN PENGERUSI GURU PEN KANAN 1 En R. Subramaniam

NAIB PENGERUSI 1 GPK HEM Pn Khairunniza

NAIB PENGERUSI 2 GPK KOKU Pn Sarina Mat Saman

PENYELARAS PROGRAM GPM Pn Tang Pei Pei SETIAUSAHA Guru NILAM Pn Zarirah Mahat

NAIB SETIAUSAHA Guru Perkhidmatan Perpustajaan Cik Musalmah Mohamad

Ketua Bidang

Guru mp BM/BI Ketua Panitia

Guru Tingkatan

Wakil PIBG

15

Guru Rakan Pembaca

(D)

JAWATANKUASA PUSAT AKSES SEKOLAH
PENASIHAT PENGETUA TN. HJ. SA’ADON BAHARUM

PENGERUSI GPK 1 EN. R. SUBRAMANIAM

SETIAUSAHA GURU PERPUSATAKAAN DAM MEDIA PN. TANG PEI PEI

PENOLONG SETIAUSAHA GURU PENYELARAS ICT EN. SULAIDE SULAIMAN

AJK KETUA-KETUA BIDANG AJK PN. ROZIANA IBRAHIM

AJK KETUA-KETUA PANITIA

AJK EN. NORDIN ABDUL

AJK PN. HASPAWIZA IBRAHIM

1.
2. 3. 4.

PENGAWAS SENARAI SEKOLOAH PUSAT AKSES TUGAS

5.

Merancang, merangka dan melaksanakan dasar penubuhan Pusat Akses Sekolah. Memantau pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan dengan Pusat Akses Sekolah. Memastikan semua aspek keselamatan Pusat Akses Sekolah diutamakan. Membuat perancangan peruntukan kewangan berikut untuk dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM): # Kos bahan habis guan 16 # Kos bekalan elektrik # Kos penyenggaraan peralatan # Kos penggantian alat Memastikan setiap laporan yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran Pusat Akses Sekolah dikemukakan kepada pihak yang berkenaan.

(E)

JAWATANKUASA PENGAWAS PSS
Penasihat Pn Tang Pei Pei (GPM) Pen. Penasihat 1 Cik Musalmah Mohammad (Guru Perpustakaan) Pen. Penasihat 2 (Semua Guru PSS) Pengerusi Abdul Wahid bin Alus (Ketua Pengawas PSS) Setiausaha Lim Shi Yeng T Bendahari Norhaili bt Daud Ahli Jawatankuasa Naib Pengerusi Tan Pei Yong (P. Ketua Pustakawan) GPK 1 En R Subramaniam

AJK Biro Perpustakaan Hoo Bee Hua Bilik Tayang Loh Chin Yap Pusat Akses Md Edey Yusri SAL Gwee Xue Qi Unit Am Badrul Shah Ismail 17

AJK Tingkatan (KT)

Ting 1 & PA A. Shobana Ting 2 Lim Lay Choo Ting 3 Fadzrina Fadzul Ting 4 Nurul Izzati Ting 5 Hoo Ai Ling

Siaraya Muhd Hafiz Omar NILAM Chu Niam Yoke

MAKLUMAT GURU-GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH 2008 SMK SELANDAR Guru Perpustakaan dan Media Nama : Pn Tang Pei Pei No Kad Pengenalan : 700524-01-5324 Kelulusan : Sarjana muda Sains Sijil Perguruan Asas Alamat Rumah : J6384, Taman Sri Selandar, 77500 Selandar, Melaka. No Telefon : 06-5251245 012-3069175 Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur 1 Program Jejak Maklumat PSPN Melaka 2 Program Khidmat Bantu PSPN PSS, peringkat Negeri Melaka Melaka (Daerah Jasin) 3 4 Kursus Pengurusan Guru-guru Perpustakaan dan Media Kem Membaca peringkat negeri Melaka PSPN Melaka PSPN Melaka Tempat Kg Buku Malaysia SK Seri Machap Kuantan D’Village Resort, Mlk Tarikh
Jul-sept

2007 23-25 27,30 April 2007 27-30 Ogos 2006 7-10 Mac 2006

Guru Perpustakaan Nama : No Kad Pengenalan : Kelulusan : Alamat Rumah No Telefon : :

Cik Musalmah Mohammad 711004-04-5400 BA Hons Sijil Perguruan Asas Km 50, Kg Masjid Baru, 77100 Asahan Pas, Jasin, Melaka 06-5228707 012-6273214 Tempat Tarikh

Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur
18

Pembantu Guru Perpustakaan Nama : Pn Zakiah Ayub Kelulusan : BSC Hons Sijil Perguruan Asas No Kad Pengenalan : 670117-05-5658 Alamat Rumah : JB 5735, Jln Mayang Baru 3, Tmn Mayang Baru, Bemban. No Telefon : 06-5219770 013-6475658 Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur Tempat Tarikh

Guru APD/BBM Nama Kelulusan No Kad Pengenalan Alamat Rumah No Telefon

: : : : :

En Mohd Noor Suhaimee Bahari BBA (Hons), Diploma Pendidikan(KPLI) 740417-02-5531 J5717, Tmn Maju, Jasin. 019-6272470 Tempat Tarikh

Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur

Guru Siaraya Nama Kelulusan No Kad Pengenalan Alamat Rumah No Telefon

: : : : :

En Mohd Faizal Jehat Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 770321-01-6435 15, Lrg 2, Jln MJ14, Tmn Merdeka Jaya, 75350 Bt Berendam, Melaka. 012-6375823
19

Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur

Tempat

Tarikh

Guru Pusat Akses Nama No Kad Pengenalan Kelulusan Alamat Rumah No Telefon

: : : : :

En Sulaide Sulaiman 771109-04-5401 BA Hons Economic (USM) / KPLI (PJK) Master Information Technology (OUM) JB6057, Jln Desa Kesang 3, Taman Desa Kesang, 77000 Jasin, Melaka 06-5293398 012-6230103 Tempat Tarikh

Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur

Guru SAL Nama No Kad Pengenalan Kelulusan Alamat Rumah No Telefon

: : : : :

Pn See Tan Kian 710605-01-5712 BA Hons Sijil Perguruan Asas JA 3602, Taman Indah, 77500 Selandar,Melaka. 06-5252418 017-2719113 Tempat Tarikh

Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur

20

Guru NILAM (JAUHARI) Nama : No Kad Pengenalan : Kelulusan : Alamat Rumah : No Telefon :

Pn Zarirah Mahat 720624-04-5318 BA Hons , Dip Pendidikan Lot 2042, Bt 18, Kg Baru Bkt Sedanan, 76470 Selandar, Melaka. 013-6526326 Tempat PKG KotaTinggi Dewan Bestari Tarikh 1998 1999 2005

Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur 1 Kursus NILAM 2 Bengkel Pembugaran NILAM

Guru NILAM (RAKAN PEMBACA) Nama : Pn Noor Aminah Bt Faridz No Kad Pengenalan : 640126-01-5204 Kelulusan : B. Ed. (Hons) Alamat Rumah : JA5344, Bt20, Kg Baru Rim, Jasin No Telefon : 019-4053012 Kursus Pusat Sumber yang pernah diikuti: bil Nama Kursus Penganjur

Tempat

Tarikh

Pembantu Pusat Sumber Sekolah
21

Nama No Kad Pengenalan Kelulusan Alamat Rumah No Telefon
bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HOO AI LING

En Mohd Hazrin bin Ramli 701203-04-5121 SPM JB 3909, Jln Kelubi Damai 4, Tmn Kelubi Damai, 77000 Jasin, Melaka. : 013-2734789 SENARAI PENGAWAS PSS 2008
ting
5S2 5ICT

: : : :

nama

bil
31 32 33 LEE SAY YUAN

nama

ting
4 PSV

ZULAIKAH BT ABDUL RASHID GWEE XUE QI HOO BEE HUA LEE NGOH HONG LIM SHI YENG LOH CHIN YAP NORHAILI BT DAUD TAN PEI YONG ABDUL WAHID BIN ALUS CHU NIAM YOKE LAI TSUI YING LIM GEOK HENG MUHAMAD RIDUAN BIN ISMAIL MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD MUHD EDEY YUSRI BIN JAHANI NUR SYAFIKA BT NOR ISHAM ROZIAH BT MD DAUD SITI NURAINI BT MD YASIN ZAINAB BT SHARIF BAVANI A/P SUBRAMANIAM MUHAMMAD HAFIZ BIN MANSOR MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR NOR SYAZANA BT ZOR NUR ASHIKIN BT JAAFAR NURUL IZZATI BT MOHD ISHA

LOO CHEN NING CHE KU NUR AMIZA BT CHE KU M ZAIB CHIN TECK FOCK NOOR ASYIKIN BT MOHAMAD JIDIN TAI NYOK KIM LAU KAH SHIN FADZRINA BT FADZUL GEETHANJALI A/P PICCHAIAYYA BADRUL SHAH BIN ISMAIL HOW CHAI YING GOMATHI A/P ARUMUGAM TEY PEI NEE UMMI KALTHUM BT ARAF KU KWEE MEI PARTIBAN A/L AYYAKANU CHONG BIN HONG KEE HWAI LUEN LIM LAY CHOO SHOBANA A/P ARUMUGAM WONG CHAI SAN DENG WIN NIE NARMINI A/P RAVI NUR SHUHADAH BT JAAFAR FATEEN NATASHA SHAHIRAH BT ROSZAINI KOKILAVANI A/P RAVINDRAN AHMAD ARIFF BIN ABDULLAH NOR ARINAH FATIN BT MOHD ZULI 2 Q 2 2 A 3 2 A 3 3 A 2 3A4 3A5 2 Q 1 3 A 1 3 Q 2 3 Q 1

4 Sn 1

34 35 36 37 38 39 40 41 42

4 Sn 2

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

4 P A

53 54 55 56 57

27 28 29 30

WONG YEN KENG MUHAMMAD FARID BIN JOHARI NURUL ATIEQAH BT ZAKARIA TEE KHENG KEONG 4 I C T

58

22

MELAYU L 9 26 TING 1 L P TING 2 L 3 12 P 9 P 17 L 8

CINA P 17 25 TING 3 L 3 14 P 11 L 12 L I

INDIA P 6 7 TING 4 P 8 20 L 0 2 L 18

JUM P 40 58 TING 5 P 2

ORGA NI SA SI PEN GA WA S PSS 2008 Ketua Pengawas PSS : Pen. Ketua Pengawas PSS:
P E R P U S T A K A A n ABDUL WAHID BIN ALUS TAN PEI YONG LIM LAY CHOO WONG CHAI SAN DENG WIN NIE KOKILAVANI A/P RAVINDRAN NUR SHUHADAH BT JAAFAR FATEEN NATASHA SHAHIERAH NOR ARINAH FATIN BT MOHD ZULI

Bilik Tayang

Pusat Akses

HOO AI LING ZULAIKHA ABD ROSLAN TAN PEI YONG LEE NGOH HONG NORHAILI BT DAUD HOO BEE HUA LAI TSUI YING BAVANI A/P SUBRAMANIAM NUR SYAFIKA BT NOR ISHAM ZAINAB BT SHARIF NOR SYAZANA BT ZOR NURUL IZZATI BT MOHD ISHA ROZIAH BT MD DAUD CHIN TECK FOCK FADZRINA BT FADZUL LAU KAH SHIN TEY PEI NEE GOMATHI A/P ARUMUGAM NUR ASHIKIN BT JAAFAR SITI NURAINI BT MD YASIN PARTIBAN A/L AYAHKANU HOW CHAI YING KU KWEE MEI LIM SHI YENG LIM GEOK HENG NURUL ATIEQAH BT ZAKARIA LOH CHIN YAP CHE KU NUR AMIZA GEETHANJLI A/P PICCHAIAYYA MD EDEY YUSRI BIN JAHANI WONG YEN KENG TEE KHENG KEONG LEE SAY YUAN BADRUL SHAH BIN ISMAIL ABDUL WAHID BIN ALUS MUHAMMAD HAFIZ BT OMAR CHU NIAM YOKE 23

CHONG BIN HONG KEE HWAI LUEN AHMAD ARIFF BIN ABDULLAH NARMINI A/P RAVI SHOBANA A/P ARUMUGAM MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD MUHAMMAD HAFIZ BIN MANSOR MUHAMMAD FARID BIN JOHARI MUHAMAD RIDUAN BIN ISMAIL

Siaraya

NILAM/

SAL

GWEE XUE QI LOO CHEN NING NOOR ASYIKIN BT MD JIDIN TAI NYOK KIM UMMI KALTHUM BT ARAF

JADUAL BERTUGAS HARIAN PENGAWAS 2008
Ketua Pengawas PSS : ABDUL WAHID BIN ALUS Waktu Rehat: 11.00 am – 11.20 am Rabu Khamis Jumaat Lee Norhaili Lai Ngoh Hong Daud Tsui Ying Nur Syafika Nor Isham Roziah Md Daud Tey Pei Nee Partiban Ayahkanu Zulaikha Abd Roslan Lai Tsui Ying Gomathi Arumugam Nurul Izzati Mohd Isha Md Edey Yusri Jahani Tee Kheng Keong Wong Yeng Keng Lee Say Yuan Zainab Sharif Chin Teck Fock Gomathi Arumuga m How Chai Ying Lee Ngoh Hong Hoo Bee Hua Tey Pei Nee Ku Kwee Mei Badrul Shah Ismail Wong Yeng Keng Nor Syazana Fadzrina Fadzul Nur Ashikin Jaafar Ku Kwee Mei Norhaili Daud Bavani Subramania
m

Penolong Ketua Pengawas PSS : TAN PEI YONG
Automa si Pinjam Automa si Pulang Pinjam (Kaunte r) Pulang (Kaunte r) Kawalan Pintu
Susun buku ke atas rak

Isnin Hoo Bee Hua Hoo Ai Ling Nurul Izzati Mohd Isha Lau Kah Shin Siti Nuraini Md Yasin How Chai Ying Zainab Sharif Roziah Md Daud Nur Ashikin Jaafar Tee Kheng Keong Md Edey Yusri Jahani

Selasa Fadzrina Fadzul Bavani Subraman iam Nor Syazana Zor Zulaikha Abd Roslan Partiban Ayahkanu Hoo Ai Ling Nur Syafika Nor Isham Lau Kah Shin

P e r p u s t a k a a n

Kebersi han Kemas buku di rak A K S E S Rekod & Kemas Kawalan

Siti Nuraini Md Yasin Chin Teck Fock Lee Say Yuan Badrul Shah Ismail

Primary Business Phone: 555-555-5555 24 Address Fax: 555-555-5555 Organization Your E-mail: Your business tag line here. Address Line 2

B T

Pinjam Pulang VCD

Lim Shi Yeng Lim Geok Heng Nurul Atieqah Zakaria Chu Niam Yoike Ummi Kalthum Araf Gwee Xue Qi Muhd Hafiz Mansor Muhd Riduan Ismail

Che Ku Nur Amiza Lim Geok Heng

Nurul Atieqah Zakaria Loh Chin Yap

Che Ku Nur Amiza Loh Chin Yap Geethanjli Picchaiayy a Tai Nyok Kim

Geethanjli Picchaiayy a Lim Shi Yeng

Teknikal Keceria an S A L Rekod NILAM

Gwee Xue Qi

Loo Chen Ning

N Asyikin Md Jidin Tai Nyok Kim Ummi Kalthum Araf Muhd Riduan Ismail Muhd Farid Johari

Keceria an

Siaraya

Chu Niam Yoike Muhd Hafiz Omar Muhd Firdaus Mohd

Noor Asyikin Md Jidin Muhd Hafiz Omar Muhd Firdaus Mohd

Loo Chen Ning Muhd Hafiz Mansor Muhd Farid Johari

JADUAL BERTUGAS HARIAN PENGAWAS 2008
Ketua Pengawas PSS Waktu Rehat: 10.20 am – 10.40 am Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat : CHONG BIN HONG

Penolong Ketua Pengawas PSS : FATEEN NATASHA SHAHIERAH BT ROSZAINI

Primary Business Phone: 555-555-5555 25 Address Fax: 555-555-5555 Organization Your E-mail: Your business tag line here. Address Line 2

Automasi P E R P U S T A K A A N Pinjam (Kaunter) Pulang (Kaunter) Susun Buku Susun Buku Susun Buku Kawalan P S S B T a k s e s kbersihn / Am Pinjam Pulang VCD Rekod & Kemas Kawalan

Lim Lay Choo Nor Arinah Fatin Nur Shuhadah Jaafar I II IV Fateen Natasha
Shahierah

Wong Chai San Nor Arinah Fatin Mohd Zuli Lim Lay Choo I III Fateen Natasha Shahierah Nur Shuhadah Jaafar VI VII Narmini Ravi Shobana Arumugam Ahmad Ariff Abdullah

Deng Win Nie Wong Chai San Kokilavani Ravindran I III IV Fateen Natasha Shahierah VI VIII Chong Bin Hong Shobana Arumugam Kee Hwai Luen

Kokilavani Ravindran Deng Win Nie Nor Arinah Fatin Mohd Zuli II III V Wong Chai San VI VIII Shobana Arumugam Kee Hwai Luen Ahmad Ariff Abdullah

Nur Shuhadah Jaafar Lim Lay Choo Kokilavani Ravindran II IV V Deng Win Nie VII VIII Kee Hwai Luen Narmini Ravi Chong Bin Hong

V VII Ahmad Ariff Abdullah Chong Bin Hong Narmini Ravi

* Hanya Pengawas PSS yang bertugas pada hari berkenaan dibenarkan keluar awal 10 minit sebelum waktu berehat. * Setiap Pengawas PSS hanya bertugas 3 hari seminggu. * Jika sesiapa pengawas PSS tidak dapat bertugas pada hari tertentu, dia dikehendaki mencari pengganti untuk dia pada hari berkenaaan dan maklumkan kepada ketua / PenolongPengawas PSS. * Jika ada ketinggalan dan kesilapan mengenai jadual bertugas ini, sila maklumkan kepada Guru Perpustakaan.

KEWANGAN PSS
1 Sumber Kewangan i. Peruntukan Kementerian ii. Derma-derma daripada perseorangan atau lain-lain
26

(PIBD, Yayasan, Institusi dsb) 2 Anggaran tahunan bagi bahan-bahan PSS dibuat mengikuti pecahan peruntukan seperti berikut: i. Peruntukan Perpustakaan (Adalah dicadangkan untuk membeli bahan bercetak) a. Anggaran untuk buku 60% Rujukan 20% Fiksyen 20% Bukan fiksyen 20% b. Anggaran untuk bahan bercetak berkala 40%  Akhbar 20%  Majalah 20% ii. Peruntukan Pusat Sumber a. Alat Bantu Mengajar (ABM) 25% b. Bahan mental membina ABM 25% Manila kad Kertas Mahjong Lut sinar Art line White Board Marker Stamp pad, Dakwat utk stamp pad Kertas A4 Pisau dan mata pisau c. Bahan peralatan proses buku 25% Slip pulang Binding tape, masking tape, double sided tape, Gam polisterin dan gam cow Pembalut plastic d. Bahan mentah perisian  Kaset audio  Kaset video  Disket computer  CD
ANGGARAN BELANJAWAN 2008 PUSAT SUMBER SEKOLAH, SMK SELANDAR

A. PERUNTUKAN
27

1. 2. 3.

Baki PSS 2007 Perpustakaan Pusat Sumber Jumlah Belanjawan 2008

RM 1500.00 RM 7000.00 RM 6000.00 RM 14500.00

B ANGGARAN BELIAN 1 Wang Perpustakaan Butir 1. Buku Rujukan 2. Buku Bukan Fiksyen 3. Buku Fiksyen 4. Akhbar 5. Majalah JUMLAH

Peratus 30 20 20 20 10 100

Amount (RM) 2100.00 1400.00 1400.00 1400.00 0700.00 7000.00 Amount (RM) 1260.00 0210.00 0210.00 0420.00 0420.00 0210.00 0420.00 0210.00 0420.00 0420.00 0500.00 0300.00 0400.00 0650.00 0150.00 1300.00 7500.00 RM 14500.00

2 Wang Pusat Sumber + Baki PSS 2007 Unit Peratus 1. Bilik Tayang (APD/BBM) 30 2. Pusat Akses 05 3. Bilik SAL 05 4. Unit Siaraya 10 5. Program NILAM 10 6. Bahan Mentah membina 05 7. Bhn Pralatan proses buku 10 8. Bhn mentah perisian 05 9. Aktiviti 10 10 Keceriaan 10 . 11 Digital Camera . 12 Cermin Meja . 13 Softboard bercermin . 14 Program Bulan Membaca . 15 Yuran Keahlian Tahunan PKG . 16 Perbelanjaan Luar Jangka . JUMLAH 100 Jumlah Anggaran Belian 2008
28

PERANCANGAN PERBELANJAAN TAHUNAN PERPUSTAKAAN
Jumlah peruntukan (kerajaan) RM 7000.00 RM RM RM RM RM 1400.00 0700.00 2100.00 1400.00 1400.00

Perbelanjaan: 1. Langganan suratkhabar Jan-Nov 2. Langganan Majalah 3. Buku-buku rujukan (termasuk PMR &SPM) 4. Buku Fiksyen 5. Buku Non Fiksyen

PERINCIAN PERBELANJAAN 1. Suratkhabar
Jumlah Peruntukan : RM 1400.00 1 Langganan Suratkhabar : Januari – November Isnin - Jumaat 2 Dihantar ke PSS setiap hari persekolahan ( ≅ 200 hari) 3 Nama suratkhabar a New Straits Times RM1.20 b Sin Chew Jit Pao RM1.30 c Tamil Nesan RM1.00 d Melaka Hari Ini x 35 RM3.00 Jumlah sehari e f Utusan Malaysia (Jan) * Yuran Pustakam Anggaran setahun RM6.50 RM30.00 RM20.00 RM1350.00

29

* PSS akan menjual Utusan Malaysia mulai bulan Feb, 2008.

2.

Majalah

Jumlah Peruntukan : RM 700.00 1. Langganan Majalah BM dan BI keluaran DBP(Jan – Dis): a Dewan Masyarakat (setahun) RM 59.40 b Dewan Siswa (setahun) RM 37.80 c Dewan Kosmik (setahun) RM 64.80 d Pelita Bahasa (setahun) RM 48.60

2. Majalah lain: a NFC b Pendidik (Jan-Dis) c PC

RM 72.00 RM 96.00 RM 96.00

3. 4. 5. 6.

Majalah Bayu (Jabatan Pelajaran) RM 42.00 Bunga Rampaian (PSPN) RM 40.00 Yuran Keahlian Tahunan PKG RM150.00 Lain-lain majalah yang disyorkan dan diarahkan beli. Anggaran setahun RM 700.00

3. Buku Non Fiksyen (Buku Bacaan Umum)
a. Karya am, Kemasyaraktan, Teknologi, Sains, Agama, Kesenian, Sejarah, Geografi dll b. Keutamaan kepada buku-buku yang digunakan di sekolah : Reka Cipta, Teknologi Maklumat, Landskap c. Buku-buku yang dicadangkan oleh Jabatan Pelajaran.

1.Buku Rujukan dan rujukan PMR dan SPM
a. Membeli buku-buku terbitan terbaru oleh seberapa banyak penerbitan.
30

b. Jumlah buku bergantung kepada jumlah permintaan pelajar di sekolah. c. Semua mata pelajaran dipertimbangkan. d. Pendapat guru mata pelajaran untuk buku yang baik. e. Kenalpasti jumlah buku untuk diberikan sebagai pinjaman.

2.Buku Fiksyen a. Fiksyen BM – buku hadiah sastera, novel keluaran
DBP dan buku-buku mudah. b. Fiksyen BI – buku nipis, mudah c. Fiksyen BC & BT – cadangan Panitia Perincian Perbelanjaan Bahan Mental Membina, Bahan Peralatan Proses buku, Bahan Mentah Perisian Jumlah Peruntukan Anggaran Perbelanjaan (yang diperlukan)
Item Bilangan baki 2008 RM

RM 840.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alatan Memproses Buku

Alat tulis

Baik pulih

Pembalut buku plastik poket buku kad pinjaman kad pemulangan pelekat buku Gunting Pisau dan mata pisau Pen pensel Pembaris liquid paper Artline marker whiteboard marker stamp pad dakwat untuk stampad loytape bindingtape gam putih gam jernih gam polistren

31

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bahan mentah membina

Kad Manila Kertas Mahjung Suger Paper Kertas A4 Putih Kertas A4 Warna Floresen paper Laminate Film PVC Cover Binding Comb Ubat Staple Lain alatan yang diperlukan dari masa ke semasa. Jumlah

840.00

Perincian Perbelanjaan (Kegunaan Bilik Tayang / BBM / Siber) Jumlah Peruntukan Anggaran Perbelanjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Item CD Player DVD Player CD kosong CD folder VCD / DVD berunsur ilmu pengetahuan Bilangan 4 1 200 6 RM 400.00 200.00 100.00 024.00 200.00 RM1260.60

32

Anggaran Kos Perbelanjaan Aktiviti PSS, 2008
Aktiviti Tarikh bulanan Sasaran

RM420.00
Catatan

Anggaran Kos

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8

Hadiah Misteri Pembaca @ RM2 Latih tubi kuiz PUSTAKAM Watikah Pengawas PSS @ RM5 Perlantikan Rakan Pembaca Latihan Dalaman Untuk Pengawas PSS Perjumpaan mingguan: Proses Teknik Promosi PSS

Semua pelajar 3
Peserta

20.00 20.00 60.00 100.00 File, sijil, brosur File, sijil, brosur
fotostat

April

12 orang
Dari semasa ke semasa

50 orang

bulanan

Pgwas pss Pgwas pss

20.00 30.00

Dari semasa ke semasa

Semua pelajar Semua

foto, kertas
Jamuan tetamu

Pelancaran & Promosi
33

NILAM 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Kempen Galakan Membaca Cabutan bertuah ke Perpustakaan Akhbar dalam darjah/ Buletin PSS Jejak Maklumat

Feb
Dari semasa ke semasa Dari semasa ke semasa

pelajar Semua pelajar Semua pelajar

20.00 -

gimik

Bahan copy hadiah

50.00

bulanan

Semua pelajar terbuka

20.00

Duit karya hadiah

April

50.00

Jumlah anggaran

RM390.00

Perincian Perbelanjaan (Program NILAM) Jumlah Peruntukan Pembaca Terbanyak (Individu) (Pengautomasian) Item 1 Jan – Mac x 5 @ RM2.50 2 April – Mei x 5 @ RM2.50 3 Jun - Sept x 5 @ RM3.00 Jumlah Kelas Pembaca Terbanyak (Pengautomasian) Item 1 Jan – Mac 2 April – Mei 3 Jun - Sept Jumlah RM 420.00 RM 12.50 12.50 15.00 40.00 RM 10.00 10.00 10.00 30.00

Pencapai NILAM (Jauhari & Rakan Pembaca)
Item Nilai Hadiah
34

Anggaran jumlah

RM

1 2 3 4

Gangsa Perak Emas NILAM

2 3 4 5

hadiah 50 40 20 10 Jumlah

100.00 120.00 080.00 050.00 350.00

Majlis Anugerah NILAM (NILAM, Emas. Perak, Gangsa)
1 2 3 Item Johan Naib Johan Ketiga Bilangan 1 1 1 RM Basikal 60.00 40.00 Sumbangan

PENGURUSAN PERPUSTAKAAN (SECARA AM) A. PENGURUSAN BAHAN 1.Buku 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Membuat pilihan dan pesanan Mengisi LO di pejabat Membuat proses teknik buku Menulis catalog buku Menampal label yang sesuai bagi buku yang boleh dipinjam Menyusun buku di rak Membaik pulih buku-buku yang rosak Mengikuti dan mengesan pergerakan perjalanan setiap buku Menghapus kira buku rosak yang teruk dan tidak boleh dibaiki, ejaan lama, sukatan lama.

2.Majalah 2.1 Catatkan tarikh terima dalam buku yang telah disediakan 2.2 Cop hakmilik – muka depan, muka surat rahsia (sama
35

seperti buku – ms 9. 99,999) 2.3 Pamerkan di rak majalah 2.4 Jilid majalah selepas setahun 3.Suratkhabar 3.1 Tandakan penerimaan dalam buku langganan 3.2 Cop hakmilik dan stapelkan. 3.3 Letakkan di rak suratkhabar. 3.4 Pastikan ada di rak sebelum balik. 4.Majalah dan lain-lain Bacaan yang diberi Percuma 4.1 Catatkan dalam buku catatan “majalah dan lainlain percuma. 4.2 Cop hakmilik 4.3 Pamerkan, letak di kotak yang sesuai atau rak yang disediakan.

5.PENGGUNAAN 5.1 Penggunaan Semasa Pengajaran dan Pembelajaran • Menyediakan papan tempahan di luar perpustakaan • Menyediakan buku catatan penggunaan di kaunter • Menyediakan alatan menulis di papan tempahan dan di kaunter. • Memasang penghawa dingin pada jam 10.00 pagi. 5.2 Pinjaman • Pinjaman guru, kakitangan sekolah dan pelajar – menggunakan kad ahli yang diluluskan. • Pinjaman buku kerja oleh guru – buat catatan pinjaman buku kerja disediakan. 5.3 Majalah dan Lain-lain • Dibawa ke kelas – ditulis dalam buku penggunaan perpustakaan – tulis di bahagian catatan. 6.PENGURUSAN FIZIKAL

36

• Papan kenyataan – di luar dan di dalam ( pengawas PSS bertugas memotong dan menampalkan bahan). • Memasang langsir • Menampal poster dan kata-kata hikmat • Cadangan mengecat bahagian luar perpustakaan • Melukis mural yang bersesuaian. 7.KEBERSIHAN • Menyapu • Lap cermin – dilakukan oleh pembantu dan pengawas PSS yang bertugas. 8.TUGASAN-TUGASAN LAIN • Membuat buku skrap • Menjilid buku, majalah

Perancangan Bilik Bantu Mengajar Matlamat  Membekalkan alat Bantu mengajar kepada guru2 supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancer serta berkesan.  Menyediakan alat Bantu mengajar bagi mata pelajaran yang diperlukan dlam pengajaran demi keberkesanan system pengajaran dan pembelajaran.  Menggalakkan guru2 menggunakan alat yang disediakan.  Memastikan alat2 yang digunakan dapat menarik minat pelajar dalam pelajaran. Objektif  Menyediakan sebuah bilik yang bersih bagi simpanan alat2 bantu mengajar  Menyediakan alat2 bantu mengajar yang dikategorikan mengikut mata pelajaran untuk kemudahnan guru2.
37

 Meringankan tugas guru untuk menyediakan alat atau bahan bantu mengajar.  Menguruskan proses peminjaman alat2 kepada guru2.  Merancang dan menguruskan pembelian alat baru. Strategi  Mengkategorikan murid 2 untuk membersihkan bilik bahan bantu mengajar.  Melabelkan alat bantu mengajar dengan nombor rujukan.  Mengatur alat2 yang telah dikategorikan itu dalam almari atau rak-raj secara tersusun.  Menyediakan buku pinjaman dan pemulangan alat2  Memeriksa dan memastikan alat2 yang dipinjam dalam keadaan yang baik.  Menambahkan alat yang baru dari semasa ke semasa.  Membekalkan senarai alat bantu mengajar kepada guru2 supaya membuat rujukan apabila membuat pinjaman. Penilian.  Selalu memeriksa bilik alat bantu mengajar dan berbincang dengan guru2 yang berkenaan tentang penambahan alat2.  Mengumpul dan memeriksa alat2 yang ada dalam bilik pada akhir tahun.

Perancangan tahunan bilik alat pandang dengar / tayang
38

Strategi Meningkatkan penggunaan bahan sumber berasaskan elektronik Aktiviti 1. memberi pendedahan kepada guru-guru tentang penggunaan bahan / tv pendidikan. 2. menyediakan tape / video kosong untuk kegunaan guru merakam sesuatu

2008 January S M T W T 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 April S M T W T 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 F 4 11 18 25 S 5 12 19 26 February S M T W T F 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 May S M T W T 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 S 2 9 16 23 March S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S 1 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 June T W T 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 F 6 13 20 27 S 7 14 21 28

F 4 11 18 25

S 5 12 19 26

F 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

39

S M 6 13 20 27 7 14 21 28

July T W T 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

F 4 11 18 25

S 5 12 19 26

S 3 10 17 24 31

August M T W T F 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

S 2 9 16 23 30

S 7 14 21 28

September M T W T F 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30

S 6 13 20 27

October S M T W T 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

F 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

November S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S M 1 7 8 14 15 21 22 28 29

December T W T F 2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30 31

S 6 13 20 27

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful