Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran dan Kelas Tema / Tajuk Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Bahasa Melayu Tahun 2 Arif Keluarga Harmoni Hobi Mak Usu 2.10 3.10 petang 1.2 dan 2.2 1.2.6 , 2.2.3 / 1.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV 1. Murid membaca petikan. 2. Guru menerangkan tentang ayat majmuk. 3. Murid membina ayat majmuk berdasarkan petikan. 4. Membaca dan memahami perkataan KV+KV. 5. Murid menyiapkan lembaran kerja. Nilai Murni : rajin, kerjasama Keusahawanan : sikap usahawan TMK : belajar melalui TMK Kad gambar, kad perkataan, buku teks, lembaran kerja Matematik Tahun 2 Bijak Nombor Bulat Hingga 1000 4.00 5.00 petang 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor. Murid berupaya untuk: (ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000. a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek, gambar, garis nombor dan abakus b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. c) Menyusun mengikut tertib menaik dan menurun. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Menunjukkan kuantiti bagi nombor. Memadankan kumpulan objek dengan nombor. Menyusun mengikut tertib. 1. Memerhatikan objek / kad gambar dan menyatakan nilainya. 2. Menentukan nilai nombor pada abakus. 3. Mewakilkan nilai nombor pada garis nombor (akt. kumpulan). 4. Menyusun kad-kad nombor secara menaik dan menurun.. Kreativiti (pemerhatian) Kad nombor, kad perkataan, lembaran kerja Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan. Refleksi ________ murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.

Aktiviti

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) BBM Mata Pelajaran dan Kelas Topik Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

EMK BBM Penilaian P&P

Mata Pelajaran dan

Bahasa Melayu Tahun 2 Arif

Kelas Tema / Tajuk Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Keluarga Harmoni Hari Keluarga 2.20 3.20 petang 2.3 , 3.2 2.3.1 , 3.2.4 / 1.1 (Literasi) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul. Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding dengan tulisan yang kemas. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV 1. Membaca kuat ayat penyata. 2. Mengenal dan mengecam perkataan diftong dan vokal berganding. 3. Menulis ayat penyata dengan tulisan yang kemas. 4. Membaca dan memahami perkataan KV+KV. Nilai Murni Kasih sayang TMK belajar melalui TMK Kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja

Aktiviti

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) BBM Refleksi

Mata Pelajaran dan Kelas Topik Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Matematik Tahun 2 Bijak Nombor Bulat Hingga 1000 4.40 5.40 petang 1.1 1.1 (i) a , b , c Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. 1. Memerhatikan kad nombor dan menyebutnya. 2. Membaca nombor dalam perkataan. 3. Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. 4. Memadankan angka dengan namanya dalam perkataan. Kreativiti (pemerhatian) Kad nombor, kad perkataan, lembaran kerja Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Aktiviti

EMK BBM Penilaian P&P Refleksi

________ murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.