Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 Minggu ke 1.

5 Baik Pulih dan Penyelengaraan


13, 14 dan 15 b) Penyenggaraan dan
MINGGU BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN membaiki kerosakan Aras 1
pada mesin mudah i) Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
Minggu ke 1, 1. Reka Bentuk dan Teknologi ii) Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai
2, 3, 4, 5 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta untuk kerja membaik pulih
dan 6 b) Penghasilan Projek Reka Aras 1 iii) Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan
Cipta i) Mengenal pasti masalah komponen yang rosak
ii) Mengumpul maklumat iv) Memeriksa, menguji dan melaras
iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran
iv) Memilih lakaran yang paling sesuai Aras 2
v) Merancang dan menyediakan lukisan projek i) Memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
vi) Menyediakan alatan dan bahan
vii) Membina projek Aras 3
viii) Membuat kemasan i) Menampal tiub basikal
ix) Menguji kefungsian projek dan membuat ii) Mengganti tiub basikal
pembaikan

Minggu ke 16 b) Penyenggaraan dan Aras 1


Minggu ke 7 e) Pendokumentasian Aras 1 dan 17 membaiki kerosakan i) Mengenal pasti bahagian yang rosak
i) Mengumpul dan merekod maklumat kecil pada perabot ii) Memilih alatan tangan dan bahan
ii) Membuat buku idea iii) Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak

Minggu ke 1.6 Jahitan


18 dan 19 b) Penghasilan artikel Aras 1
Minggu ke 8, 1.4 Elektrik dan Elektronik i) Mengenalpasti bahan terpakai untuk dikitar
9, 10, 11 b) Penghasilan projek Aras 1 semula
dan 12 elektronik i) Membaca dan menterjemah litar projek ii) Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai
ii) Memilih alatan, bahan dan komponen
iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar Aras 2
iv) Memasang komponen mengikut litar projek i) Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan
v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan bahan hiasan
ii) Menghias artikel
Aras 2
i) Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

Aras 3
i) Membuat projek elektrik dan elektronik
Minggu ke 20 1.9 Tanaman sayuran Minggu ke 28 2. Perniagaan dan Keusahawanan
dan 21 a) Penyediaan tapak Aras 1 2.2 Merancang dan Menyediakan
i) Menyatakan peralatan perkebunan dan Barang Jualan
kegunaannya c) Membuat rancangan Aras 1
ii) Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk jualan i) Menerangkan cara mendapat bekalan melalui
ditanam dengan sayur-sayuran komisen
iii) Membersihkan tapak ii) Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara
iv) Menggembur tanah komisen
v) Membina batas iii) Membuat rancangan jualan
vi) Membubuh baja asas iv) Membuat jadual kerja
vii) Meletakkan sungkupan
Aras 2
Aras 2 i) Menghuraikan faedah menjual barang secara
i) Menanam sayur-sayuran secara hidroponik komisen
ii) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam
secara hidroponik
iii) Menyenarai dan memasang peralatan system Minggu ke 29 b) Menyediakan barang Aras 1
hidroponik jualan i) Mengenal pasti pengendalian jualan secara
iv) Menyemai biji benih komisen
v) Menyediakan larutan nutrien

Minggu ke 30 2.3 Mempromosi Jualan Aras 1


Minggu ke b) Penanaman dan Aras 1 dan 31 c) Promosi melalui katalog i) Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog
22, 23, 24, 25 penjagaan i) Mengenal pasti jenis sayur-sayuran yang hendak ii) Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah
dan 26 ditanam untuk barang yang hendak dijual
ii) Menyemai biji benih iii) Mempromosi dan menjual barang menggunakan
iii) Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam katalog
bekas
iv) Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang Aras 2
sesuai i) Menilai cara mempromosi barang menggunakan
v) Membuat penjarangan dan menyulam katalog
vi) Merumput dan membaja
vii) Mengawal perosak dan penyakit
Minggu ke 32 2.4 Mengurus Jualan
Aras 2 c) Menyusun atur barang Aras 1
i) Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam i) Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur
dalam pasu atau bekas barang yang hendak dijual
ii) Menyediakan campuran tanah untuk penanaman ii) Menyusun atur barang untuk persediaan jualan
sayuran dalam pasu atau bekas
iii) Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Aras 2
i) Menilai susun atur barang yang menarik dan
kurang menarik

Minggu ke c) Pemungutan hasil Aras 1


27 i) Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang
sesuai untuk dipungut hasil
ii) Mengendalikan hasil lepas tuai
Minggu ke 33 2.7 Risiko Dalam Perniagaan
a) Risiko dan cara Aras 1
mengurangkannya i) Menyatakan maksud risiko
ii) Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang
biasa dihadapi semasa menjual
iii) Mengenal pasti punca risiko
iv) Mencadangkan cara mengurangkan risiko

Minggu ke 34 a) Mendapatkan maklumat Aras 1


barang i) Mengenal pasti ciri barang yang masih baik

Aras2
i) Membanding beza barang yang masih baik dan
barang yang rosak

Minggu ke 35 b) Etika perniagaan dan Aras 1


hak pengguna i) Menerangkan etika perniagaan
ii) Mengenal pasti hak pengguna

Aras 2
i) Menghuraikan tanggungjawab pengguna