Anda di halaman 1dari 4

Hijaumekar.99k.

org

Mata pelajaran Tahun Bilangan murid Umur Tarikh Masa Topik Objektif Hasil Pembelajaran

: Kajian Tempatan :4 : 30 : 10 tahun : 27 Ogos 2010 (Jumaat) : Jam 10.30 pagi Jam 11.30 pagi (1 jam) : Bab 7 Tempat tinggal saya : Mengenali lokasi tempat tinggal murid. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : I) Menyatakan lokasi tempat tinggal murid II) Menyatakan kawasan tempat tinggal murid III) Membandingkan dan membezakan dua kawasan tempat tinggal berdasarkan lokasi

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui : Cara membaca petunjuk arah KBKK Alat Bantu Mengajar : Mendengar, membaca, menulis, memberi pendapat dan merumus. : Komputer riba, pembesar suara, power point, LCD Projektor, model peta. : Semangat kejiranan, bersyukur, menghargai, mencintai alam sekitar. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengarah murid untuk menyaksikan video yang akan ditayangkan dengan teliti. 2. Guru menayangkan

Penerapan Nilai Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan

Catatan

Tayangan video tentang pemandangan taman perumahan, kampung dan bandar.

Kemahiran pengamatan

Menimbulkan keminatan murid


1

Hijaumekar.99k.org

Hijaumekar.99k.org

video tentang pemandangan taman perumahan, kampung dan bandar. 3. Guru meminta 3 murid untuk menyatakan kawasan tempat tinggal mereka. 4. Guru membuat kesimpulan dan bermula dengan topik hari ini.

Langkah 1 (20 minit)

Ciri-ciri taman perumahan : 1. Perancangan kawasan perumahan yang teratur. 2. Kepesatan penduduk lebih tinggi daripada kampung. 3. Sistem pengangkutan yang sempurna. 4. Kepelbagaian kemudahan rekreasi. Ciri-ciri bandar : 1. Pebagai jenis kedai. 2. Kepesatan penduduk yang tinggi. 3. Kesibukan lalu lintas. 4. Kemudahan awam yang sempurna. Ciri-ciri kampung : 1. Pelbagai jenis tanaman. 2. Kepesatan penduduk yang rendah. 3. Bilangan kenderaan yang kurang.

1. Guru meminta murid membaca petikan teks dalam topik hari ini. 2. Guru bertanya soalan kepada murid berdasarkan isi kandungan teks. 3. Guru menerangkan isi kandungan teks tersebut. 4. Guru menerangkan ciri-ciri taman perumahan, kampung dan bandar.

Alat bantu mengajar: Power point, LCD Projektor

Kemahiran membaca Kemahiran berfikir PNM: Melindungi alam sekitar dan tidak mencemarkan alam sekitar, kebersihan

Hijaumekar.99k.org

Hijaumekar.99k.org

4. Kemudahan awam yang tidak sempurna. Pelajar diajar supaya mereka lebih menghargai keistimewaan yang dimiliki di neara kita dan tidak melakukan sebarang kegiatan yang akan mencermakan alam sekitar..

Langkah 2 (20 minit)

Melukis peta lakar menunjukkan kawasan tempat tinggal murid.

1. Guru menerangkan apa Alat bantu itu peta lakar. mengajar: Kapur, papan 2. Guru menunjukkan hitam, kertas model peta dan putih A4. menerangkan petunjukpetunjuk. Kemahiran melukis 3. Guru mengajar cara melukis peta lakar. Kemahiran berfikir 4. Guru meminta murid melukis peta lakar dari Nilai murni: tempat tinggal mereka Bersyukur, hingga ke sekolah. menghargai. 5. Guru membetulkan kesalahan murid.

Langkah 3 (10 minit)

Pembentangan murid terhadap hasil lukisan peta lakar mereka.

1. Guru meminta 3 orang murid membentangkan hasil lukisan peta lakar mereka. 2. Guru bertanya murid : Apakah yang dapat

Alat bantu mengajar : Komputer riba, pembesar suara, power point, lagu, lirik lagu.
3

Hijaumekar.99k.org

Hijaumekar.99k.org

anda perhati sepanjang jalan dari tempat tinggal anda hingga sekolah?

Kemahiran bertutur

3. Guru membimbing Kemahiran murid menjawab soalan berfikir yang ditanya.

Penutup (5 minit)

Guru mengulangi ciri-ciri taman 1. Guru mengulangi ciriperumahan, kampung dan ciri taman perumahan, bandar. kampung dan bandar dengan menggunakan powerpoint. Guru menerapkan nilai mencintai alam sekitar kepada pelajar. 2. Guru menanya soalan tentang perbezaan antara taman perumahan, kampung dan bandar. 3. Guru menerapkan nilai sayang akan alam sekitar kepada muridmurid supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang akan mencermakan alam sekitar.

KBKK merumus

PNM: mencintai persekitaran

Hijaumekar.99k.org