Anda di halaman 1dari 3

damaialam.clanteam.

com
LAMPIRAN 1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Jumlah Murid Tajuk Nilai Nilai Sampingan Bahan Pengajaran & Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Hasil Pelajaran : : : : : : : : Pendidikan Moral 27/09/2010 10:00 Pagi Hingga 10:30 Pagi 5 Biru 25 Orang Menyayangi alam sekitar Menghormati alam / bumi Prinsip mencintai persekitaran, menghargai keindahan bentuk muka bumi, dan mementingkan kemapanan ekosistem. : Laptop, LCD, Movie & Flash Kad : Murid-murid membuang sampah dalam tong sampah. : Pada akhir Proses Pengajaran & Pembelajaran ini, diharapkan muridmurid dapat: Kognitif Afektif Perlakuan Pengabungjalinan KBKK : Menyenaraikan 5 daripada 7 cara-cara untuk menyayangi Alam Sekitar. : Murid berasa tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan keharmonian Alam Sekitar. : Murid dapat melakukan aktiviti yang dapat melindungi alam sekitar. : Kajian Tempatan dan muzik : Menjana idea

damaialam.clanteam.com

damaialam.clanteam.com

Langkah Set Induksi (3 Minit)

Isi Pelajaran Mencari Harta Karun (Flash Kad)

Aktiviti P&P, Guru & Murid - Murid diminta untuk mencari Flash Kad yang diletakan dalam bilik darjah. - Guru menerangkan definisi Cinta Kepada Alam Sekitar kepada muridmurid. - Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. - Guru menyayangkan video kepada murid-murid. - Murid menonton tayangan video dengan teliti. - Guru bertanya soalan kepada muridmurid. - Murid menjawab soalan guru.

Catatan Flash Kad

Perkembangan Definisi (5 Minit) Menyayangi Alam Sekitar

Langkah 1 (5 Minit)

Video Cerita tentang Alam Sekitar

LCD Video Clip

Langkah 2 (13 Minit)

Aktiviti Gotong-royong

- Murid diminta untuk membersihkan bilik darjah

Penutup (4 Minit)

Rumusan Pelajaran: Murid perlu menyayangi Alam Sekitar dengan penuh bertanggungjawab.

- Guru membuat rumusan untuk nilai yang dipelajari hari ini. - Murid mendengar penjelasan guru

damaialam.clanteam.com

damaialam.clanteam.com
dengan teliti.

damaialam.clanteam.com

Anda mungkin juga menyukai