Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU YAM BHARU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 DAN 4 Arahan

: Pilih dan jawab 1 soalan sahaja. 1. Lukiskan sebuah gambar rumah yang menjadi idaman kamu. Bahan : Kertas lukisan dan pensel warna. 2. Buat satu penanda buku dan hias mengikut kreativiti kamu. Bahan : Kad manila / kertas keras , gunting dan bahan-bahan lain yang bersesuaian. 3. Buat satu corak kertas pembalut hadiah. Bahan-bahan : Kertas lukisan , pensel warna / krayon. 4. Buat satu topeng muka bertemakan watak yang kamu gemari. Bahan : Kad manila , pensel warna , gunting dan lain-lain yang difikirkan sesuai. Peringatan : Pihak sekolah hanya menyediakan kertas lukisa sahaja. Barang-barang lain hendaklah dibawa oleh murid. Disediakan oleh , Pn. Aslinda bt Mohd Rasul .

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU YAM BHARU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 DAN 4 Arahan : Pilih dan jawab 1 soalan sahaja. 1. Lukiskan suasana pemandangan di sebuah taman permainan Bahan : Kertas lukisan dan pensel warna. 2. Buat satu corak yang menggunakan teknik lipatan dan guntingan menggunakan kertas warna . Kemudian warnakan ruang kosong yang perdapat pada hasilan tadi. Bahan : Kertas lukisan , kertas warna , gunting , gam dan pensel warna 3. Hasilkan corak yang menggunakan teknik capan . Contoh capan pelepah pisang , bendi dan bawang Bahan-bahan : Kertas lukisan , warna air , berus dan alatan capan. Peringatan : Pihak sekolah hanya menyediakan kertas lukisan sahaja. Barang-barang lain hendaklah dibawa oleh murid. Disediakan oleh , Pn. Sanisah Mohd Basir ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEKOLAH KEBANGSAAN ULU YAM BHARU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 DAN 4 Arahan : Pilih dan jawab 1 soalan sahaja. 1. Lukiskan suasana pemandangan di sebuah taman permainan Bahan : Kertas lukisan dan pensel warna. 2. Buat satu corak yang menggunakan teknik lipatan dan guntingan menggunakan kertas warna . Kemudian warnakan ruang kosong yang perdapat pada hasilan tadi. Bahan : Kertas lukisan , kertas warna , gunting , gam dan pensel warna 3. Hasilkan corak yang menggunakan teknik capan . Contoh capan pelepah pisang , bendi dan bawang Bahan-bahan : Kertas lukisan , warna air , berus dan alatan capan. Peringatan : Pihak sekolah hanya menyediakan kertas lukisan sahaja. Barang-barang lain hendaklah dibawa oleh murid. Disediakan oleh , Pn. Sanisah Mohd Basir