Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Sains Tahun : Empat (4) Masa : 60 minit (8.30-9.30) Bilik /Makmal : Bilik darjah Bilangan Murid : 25 orang Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga Topik : Ukuran Sub Topik : Luas Objektif Pembelajaran : Murid dapat memahami bagaimana mengira luas.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran ini murid dapat : 1) 2) 3) 4) Membandingkan luas antara segi empat sama dan segiempat tepat. Menyatakan luas = panjang x lebar\ Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik. Menyatakan luas sesuatu bentuk dalam unit piawai.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran : Pendekatatan Konsruktivisme Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Pembelajaran Penemuan dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Saintifik / Kemahiran Proses Sains : Meramal, - murid meramal luas segi empat sama dan segi empat tepat. Mengukur dan menggunakan nombor Murid mengira panjang dan lebar segi empat sama dan segi empat tepat.Kemahiran Berfikir : Menggambarkan Murid membuat gambaran sesuatu objek dengan membezakan bentuk dan luas sesuatu objek tersebut. 1 Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah biasa dengan konsep luas. Mereka dapat mengenal pasti panjang dan lebar sesuatu objek. Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Bekerjasama murid bekerjasama di dalam kumpulan , mengikut arahan dan melakukan aktiviti secara sistematik. Rajin dan tabah Murid rajin dan tabah dalam menjalankan aktiviti pengiraan luas. Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Gunting Pembaris Kad manila (warna berbeza) Kadboard Buku teks Lembaran kerja Daun

Langkah-langkah Pengajaran :

Langkah / Masa

Orientasi 5 minit

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru Murid 1. Membandingkan Pengenalan topik 1. Guru menunjuk objek 1. Murid menjawab luas segi empat pelajaran iaitu yang berbentuk segi soalan yang sama dan segi luas. empat sama dan segi dikemukan oleh guru. empat tepat. empat tepat. 2. Jangkaan jawapan 2. Guru bertanya kepada murid : murid yang mana besar Segi empat sama dan kecil untuk Segi empat tepat membolehkan mereka mengenal memahami konsep luas Hasil Pembelajaran Isi Kandungan 3. Guru perkenalkan topik pelajaran. 1. Menyatakan formula luas. Panjang x Lebar 1. Murid meneka keluasan biskut. 2. Guru tunjukkan dua keping biskut yang berbentuk segi empat sama dan empat segi tepat. 3. Guru menyoal murid.

Catatan/ BBM BMM : Kad Manila KPS : Meramal

BBM : Biskut

Pencetusan Idea 10 minit

a. Roti yang manakah 1. Jangkaan jawapan mempunyai luas murid : yang besar ? Roti segi empat tepat.

4. Guru minta murid Roti segi empat tunjukkan cara sama. bagaimanakah mereka 2. Murid menunjukkan mendapat jawapan luas cara atau formula yang roti. mereka gunakan untuk mendapat jawapan luas 5. Guru tunjukkan pula roti di papan tulis. sehelai daun kepada murid dan bertanya kepada murid : a. Cuba teka berapakah 3. Murid menjawab luas daun ini ? soalan yang Meneka unit b. Apakah unit ukuran dikemukakan oleh piawai bagi luas. yang digunkan untuk guru. luas. 1. Guru bahagikan murid Kerja Berkumpulan kepada kumpulan berlima. Membandingkan Luas segi empat sama dan 2. Guru memberikan setiap segiempat tepat. kumpulan dengan gunting, pembaris, kad 1. Murid lukis dua puluh manila. 1 cm x 1 cm segi empat sama dengan kad manila 3. Murid dalam kumpulan berlima diberikan 8 cm x 2. Murid gunting kad 2 cm kadbod segi empat manila yang telah tepat dan 4 cm x 4 cm dilukis itu. kadbod segiempat sama. 4. Guru jelaskan dan 3. Murid isikan 4 cm x 4

KPS: Mengukur dan menggunakan nombor.

BBM : Daun

1. Menyatakan luas = panjang x lebar\ 2. Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik. Penstrukturan Semula Idea 25 minit

Nilai Murni : Kerjasama Rajin

memberi arahan apa yang perlu dilakukan oleh murid.

5. Minta murid isikan 4 cm x 4 cm segi empat sama dan 8 cm x 2 cm segi 4. Murid mengira empat tepat kadbod bilangan segi empat 1 dengan kad manila yang cm x 1 cm yang perlu dipotong tadi dan digunakan untuk bertanya bilangannya. mengisi 4 cm x 4 cm segi empat sama dan 8 6. Guru bertanya kepada cm x 2 cm segi empat murid bagimanakah tepat. mereka mengira luas 4 cm x 4cm segiempat 5. Murid memberikan sama dan 8 cm x 2 cm jawapan yang tepat empat segi tepat. kepada guru. Pengenalan Unit 7. Guru jelaskan kepada 6. Murid menjalankan Piawai Luas murid 1 cm x 1 cm segi aktiviti mengira empat sama bersamaan keluasan daun. - Milimeter dengan 1 cm. persegi (mm) - Sentimeter 8. Guru tunjukkan kepada persegi (cm) murid bagaimana - Meter mengira luas dengan persegi (m) mendarab panjang dan - Kilometer lebar segi empat sama persegi (km) dan segi empat tadi.

cm segi empat sama dan 8 cm x 2 cm segi empat tepat kadbod dengan kad manila yang dipotong tadi.

1. Menyatakan luas sesuatu bentuk Mengaplikasi dalam unit formula luas. piawai

Aplikasi Idea 15 minit

9. Guru jelaskan kepada murid bagaimanakah pula mengira luas kawasan yang tidak sekata. 1. Guru edarkan lembaran Kerja Individu kerja kepada murid. 1. Murid menjawab BBM: 2. Guru jelaskan lembaran lembaran kerja yang Lembaran kerja tersebut dibuat diberikan oleh guru. kerja 1 secara individu. 2. Murid menunjukkan 3. Guru minta murid jawpan mereka di tunjukkan jawapan papan tulis. mereka kepada kelas. 4. Guru pembetulan. membuat

Pengukuhan

1. Guru menyoal murid :

Refleksi 5 minit

1. Murid menjawab BBM: soalan yang Lembaran a. Apakah formula bagi dikemukan oleh guru. kerja 2 luas ? 2. Murid menjawab b. Apakah unit piawai lembaran yang bagi luas ? diberikan oleh guru.

2. Guru edarkan lambaran kerja untuk diselesaikan.