Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pembelajaran Topik Subtopik Objektif pembelajaran : / 30

: Kemahiran Hidup. :5B : 11 Ogos 2011 : 7.45 pagi 8.45 pagi

: Reka Bentuk dan Teknologi. : Ikan Hiasan : Pengurusan : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Mengenal 2 daripada 3jenis makanan ikan hiasan 2. Menyatakan 2 daripada 3 jenis makanan yang sesuai mengikut spesies ikan hiasan

3. menyatakan kekerapan memberi makanan kepada ikan


hiasan Pengetahuan sedia ada Kemahiran Bernilai Tambah : Murid telah didedahkan mengenai akuarium yang sempurna : Kemahiran Berfikir 1. Menjana idea 2. Menyatakan idea utama dan idea sokongan 3. Menilai 4. Mencirikan 5. Mengecam maklumat 6. Mengingat kembali

Kemahiran Belajar 1. Membuat rujukan

Pengurusan Grafik Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Verbal linguistik 2. Visual ruang 3. Interpersonal

Bahan Bantu Mengajar

: 1. Kad imbasan bergambar 2. Kad imbasan 3. Kad manila 4. Sampul surat 5. Kertas arahan

Nilai-nilai murni

: 1. Kasih sayang 2.Tanggungjawab 3. Kerjasama 4. Kebersihan 5. Bersyukur

Langkah/ masa Set Induksi (5 minit)

Isi kandungan Soalan Guru: Apakah yang kamu dapat lihat dalam gambar ini?

Aktiviti P&P 1) Murid diminta untuk menyatakan apa yang mereka lihat berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru 2) Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran

Catatan Kemahiran berfikir 1.Menjana idea 2.Menyatakan idea utama dan idea sokongan 3.Menilai BBM 1. Kad imbasan bergambar

Langkah 1 (20 minit)

Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan Makanan hidup Makanan kering Makanan rumusan Makanan basah

1. Guru mengaitkan
dengan gambar yang dilihat oleh guru dengan pelajaran

Kemahiran berfikir 1.Mengenal pasti 2. Mengingat kembali Nilai-nilai murni 1. Bekerjasama 2. Kasih sayang 3.Tanggungjawab

2. Guru menyoal
pendapat mereka berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. 3. Murid diterangkan mengenai bagaimana untuk mengenal dan memilih makanan ikan hiasan

BBM 1.kad imbasan

Langkah 2 (10 minit)

Jenis makanan mengikut spesies Kekerapan memberikan makanan kepada ikan hiasan

1.Murid diterangkan mengenai jenis makanan yang sesuai mengikut jenis ikan 2. Guru menanyakan kembali kepada murid berdasarkan penerangan oleh guru 3. Guru memberikan peneguhan positif kepada penglibatan pelajar

Kemahiran Berfikir 1.Menjana idea 2.Mengecam maklumat Nilai-nilai murni 1.Bersyukur 2.Kasih sayang BBM 1.kad imbasan Kemahiran Berfikir

4. guru menerangkan mengenai kesan pemberian makanan yang kerap kepada ikan

1.Menjana idea 2.Mencirikan 3.Mengecam maklumat Nilai-nilai murni 1.Kerjasama

Langkah 3

Aktiviti peneguhan

1. Murid dibahagikan

Kemahiran Berfikir