TAJUK KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN : PENGGUNAAN KAEDAH MNEMONIK DALAM PENGAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 DALAM TOPIK

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUACA DAN IKLIM DI MALAYSIA.

BIL

PERKARA BAB 1 : REFLEKSI P&P  MURID : Mesti sentuh dari 3 domain - Afektif : Nilai atau sikap - Psikomotor - Kognitif : ambil daripada ujian sebelum ni atau tembual dengan guru m/p  GURU : Mesti sentuh 3 domain juga. BAB 2 : RANCANGAN KAJIAN  APA ITU MNEMONIK?  LITERATURE REVIEW  CADANGAN ATAU PANDANGAN MENGENAI KAEDAH MNEMONIK *MESTI RUJUK KAJIAN YANG TELAH DIBUAT.

TINDAKAN Buat refleksi yang menyeluruh, 2 sumber (guru dan murid), 3 domain (kognitif, afektif, psikomotor)

TARIKH

1.

28 Mac 2012

2.

Cari di library dan internet mengenai kaedah mnemonik. Gunakan kajian yang telah dibuat. Ambil daripada kajian yang dah dibuat. Instrumen bergantung kepada kaedah yg nak digunakan. Rujuk Encik Anas.

MAC – APRIL

3.

BAB 3 : OBJEKTIF 

MAC - APRIL 2012

4.

BAB 4 : INSTRUMEN KAJIAN o PRE TEST (Ambil daripada kajian yang dah dibuat) INSTRUMEN – Sekurang-kurangnya 3  Soal selidik : Afektif  Suai padan : Psikomotor  Ujian : Kognitif o RAWATAN : KAEDAH MNEMONIK RPH biasa, cuma dibuat khusus untuk rawatan. Fokus pada topik untuk kajian. o POST TEST  Soal Selidik  Senarai Semak Ujian pencapaian

Kaedah mengukur kajian. Ambil daripada kajian yang dah dibuat. Instrumen bergantung kepada kaedah yg nak digunakan. Rujuk Encik Anas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful