Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh/ Hari : 26 Mac 2012 ( Isnin) Kelas M/ Pel Unit 5 Tajuk Objektif : 4 Delima : Bahasa Melayu : Sentiasa Berhemat Kita Selamat : Utamakan Keselamatan : Pada akhir pelajaran murid-murid akan dapat:

Masa

: 7.45 8.45 pagi (60 minit)

Bil. Pelajar: 25 orang

i) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) menyebut dan menulis lima amalan baik daripada teks yang dibaca. iii) menyatakan lima simpulan bahasa serta maksudnya. Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid telah mengetahui dan mempelajari tanggungjawab ahli masyarakat dan perlunya mengamalkan nilai-nilai murni. Konsep Nilai : Tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. :-Semangat bermasyarakat -Bekerjasama Kemahiran bernilai tambah: i)Kemahiran berfikir menjana idea. ii)Belajar cara belajar belajar berkumpulan. iii)Pembelajaran kontekstual bekerjasama. Sistem Bahasa: Tatabahasa :-Sinonim. -Simpulan bahasa. Bahan Kemahiran : Slide gambar gotong-royong, lembaran kerja, buku teks, kad imbasan, kertas majong, pen marker. : Mendengar dan Bertutur 1.5 Aras 1 (ii) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan. Membaca 6.3 Aras 3 (i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Menulis 11.2 Aras 1(i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. 11.2 Aras 1(ii)Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

Langkah/Masa Set induksi ( 5 minit )

Isi Pelajaran Nilai-nilai baik.

Aktiviti Pengajaran Aktiviti Guru -Guru menayangkan slide gambar aktiviti gotongroyong dan meminta murid menyebutkan nilai baik dalam gambargambar tersebut. Guru meminta murid membaca teks Utamakan Keselamatan secara kumpulan dan individu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

dan Pembelajaran Aktiviti Murid -Murid melihat slide dan menyatakan aktiviti yang dijalankan serta menyebut nilai-nilai baik.

Catatan Kemahiran menaakul. BBB- power point.

Langkah 1 (10 minit)

-Kemahiran membaca. Mwmbaca dengan intonasi yang betul. -Sinonim.

Murid-murid membaca teks Utamakan Keselamatan secara kumpulan dan individu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

BBB: Buku teks halaman 65.

-Guru menyebut perkataan -Murid memberikan daripada teks dan meminta murid memberi maknanya. -bah -kesulitan -runtuh -tekun -berkat makna perkataan: Bah = banjir besar Kesulitan = kesukaran,kepayahan Runtuh = roboh, jatuh kerana rosak Tekun = rajin, bekerja bersungguh-sungguh Berkat = rahmat, restu Langkah 2 (15 minit) Menyata dan menyenaraikan nilai murni. -Guru meminta dan membantu murid menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. -Murid menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Mesej dalam teks adalah untuk memperlihatkan nilai murni yang diamalkan oleh penduduk Kampung Binjai. Berpusatkan murid.

-Murid -Murid-murid -Guru meminta murid menyenaraikan amalan baik penduduk Kampung Binjai. menyenaraikan amalan baik penduduk Kampung Binjai:#mengadakan mesyuarat untuk menyelesaikan masalah. #melakukan gotongroyong. #datang awal ke tempat gotong-royong. #bekerja dengan tekun. #tidak curi tulang. #makan bersama-sama. -Murid menyebut amalan baik penduduk Kampung Binjai. Langkah 3 (15 minit) -Membaca dan menulis ayat. -Guru meminta murid duduk dalam kumpulan, menentukan dan menulis ayat-ayat yang menunjukkan amalan baik dalam teks. -Murid menulis ayat-ayat yang menunjukkan amalan baik dalam teks. *Ketua kampung telah memanggil anak buah beliau bermesyuarat di balai raya. *Dalam mesyuarat tersebut, mereka telah bersetuju untuk membaiki jambatan secara bergotong-royong. *Pada hari gotongroyong, penduduk -murid berintraksi dan berbincang sesama mereka. (nilai; kerjasama) berbincang dalam kumpulan. -berpusatkan murid

kampung berkumpul ditepi sungai lebih awal. *Masing-masing bekerja dengan tekun. *Tidak ada seorangpun yang curi tulang. *Pada waktu tengah hari, mereka berehat sambil makan bersama-sama. -Guru meminta wakil kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan masingmasing. -Wakil murid menampal hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. -mentafsir maklumat.

Langkah 4 (10 minit)

Simpulan bahasa dan maksudnya.

-Guru meminta murid menyebutkan simpulan bahasa yang terdapat dalam teks dan memberikan maknanya. -anak buah -curi tulang -mandi peluh -besar hati

-Murid menyatakan simpulan bahasa dan memberi maksudnya . -orang yang berada di bawah jagaan seorang ketua. -mengelakkan pekerjaan dengan tipu helah. -basah dengan peluh. -bangga/gembira.

Simpulan bahasa; -anak buah -curi tulang -mandi peluh -besar hati

-Guru meminta murid memberi beberapa contoh simpulan bahasa yang

-Beberapa orang murid memberi beberapa contoh simpulan bahasa yang Semua jawapan

mereka ketahui. -Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan meminta mereka menjawabnya.

mereka pernah dengar dan ketahui.

murid diterima.

-Murid menjawab soalan yang terdapat dalam lembaran kerja secara individu. -ambil hati -membanting tulang -baik sangka -ikat perut -curi tulang

Penutup (5 minit)

Nilai-nilai murni.

Kuiz -Guru membacakan soalan -Murid menjawab soalan dan meminta murid menjawab secara lisan. -Guru dan murid merumuskan pelajaran pada hari ini dengan menyatakan nilai-nilai murni; 1.Kita hendaklah berbincang/minta pandangan sekiranya ada masalah. 2.Kita hendaklah sentiasa suka membantu. 3. Amalan gotong-royong menjadikan kerja yang berat menjadi ringan. 4.Aktiviti gotong-royong mengeratkan -Murid mendengar rumusan daripada guru dan menyebut nilai-nilai murni yang mereka pelajari pada hari ini: -tidak mengambil tindakan bersendirian. -amalkan sikap suka membantu. bantu membantu agar kerja yang susah menjadi mudah. kuiz secara lisan. -Menjawab soalan kuiz. -Merumus.

bersikap ringan tulang dan -sentiasa bekerjasama dan

perhubungan. 5.Jauhkan sikap malas dan jangan curi tulang semasa melakukan kerja.

Anda mungkin juga menyukai