SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS

NAMA CALON TINGKATAN

: AIMAN SYAZNI BIN SARBANI : 3 BESTARI

NOMBOR KAD PENGENALAN : 971008-26-5057 ANGKA GILIRAN :

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH SAINS TUN SYED SHEH SHAHBUDIN, BUKIT MERTAJAM TAJUK KERJA KURSUS NAMA GURU SKOR: : KRAFTANGAN BATIK

: PN SITI AISAH BT MAHAT

Elemen Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 Merekod fakta sejarah Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme Jumalah Markah Kod Tahap Pencapaian

Markah

............................... ( Tandatangan Guru)

ELEMEN 1 Tajuk : Kraftangan Batik

Senarai Semak

Bil i ii iii iv v vi vii viii ix x xi

Sumber Buku Ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang Sumber Melawat Tempat Kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah

Tandakan (/)

ELEMEN 1

MENGUMPUL FAKTA SEJARAH 1. BUKU ILMIAH 2. SURAT KHABAR 3. INTERNET 4. LAIN-LAIN SUMBER

KRAFTANGAN BATIK

BUKU ILMIAH

SURAT KHABAR

INTERNET

MAJALAH

ELEMEN 2 Tajuk : Kraftangan Batik

Bil i ii iii iv v vi vii viii x Markah Tajuk Kajian

Perkara

Tandakan(/)

Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

......................... (Tandatangan Guru)

ELEMEN 2 MEREKOD FAKTA SEJARAH

BIl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SENARAI KANDUNGAN TAJUK KAJIAN KRAFTANGAN - BATIK SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN

CATATAN

TAJUK KAJIAN : KRAFTANGAN BATIK

SENARAI KANDUNGAN

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SENARAI KANDUNGAN TAJUK KAJIAN KRAFTANGAN - BATIK SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN

MUKA SURAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful