Anda di halaman 1dari 1

BAPA KAMI II

Do=D,4/4 Cipt.. : Onggo Lukito


MM=70-75 1-9-08
____ ______ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___===
S 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 . 2 3 4 .4 3 4 3 2 . 0 3 3 4 5 5 5 1 1> . 1> 7
____ ______ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___===
A 1 7< 1 1 1 7< 7< 7< 6< 5< . 1 1 2 . 2 1 2 1 7< . 0 1 1 2 3 3 3 1 5 . 5 5
____ ______ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___===
T 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 . 4 5 6 .6 5 6 6 5 . 0 5 5 5 5 5 5 6 7\ . 1> 1>
____ ______ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___===
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 2 . 2 1 1 1 5< . 0 5< 6< 7< 1 1 1 2 3 . 3 3
Bapa kami yang a-da di surga, dimu-lia- kanlah namaMu, datanglah kerajaan-Mu. Jadi-

_____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ___=====
S 6 6 6 7 1> 5 6 5 5 5 4 3 3 2 1 2 . 3 2 0 1 6 6 6 7 2> 1> 7 6 5 5 1> 3 5 . 3 5
_____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ___=====
A 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 7< 6< 6< 1 7< 0 1 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 2 3 . 1 3
_____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ___=====
T 1> 1> 1> 7 6 6 7 1> 1> 1> 5 6 6 5 5 4 . 4/ 5 0 5 1> 1> 1> 2> 7 1> 2> 1> 7 7 1> 5 1> . 5 5
_____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ___=====
B 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 1 6< 6< 7< 1 2 6< 5< 0 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 1 7< 6< . 6< 1
lah kehendakMu, di a- tas bumi seperti di da-lam surga. Be-ri-lah kami re-je-ki pa-da hari i-ni, dan am-

____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ___===== ____ ____ ____
S 5 4 4 1> 4 4 3 2 3 . . 0 1 6 6 6 7 2>91> 796 5 2> 1> . 3 5 5 4 4 1> 4 . 3
____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ___===== ____ ____
A 3 2 2 3 2 2 1 7< 1 . . 0 1 4 4 4 4 5 594 3 2 3 . 3 3 3 2 2 3 2 1
____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ___===== ____ ____ ____
T 6 6 6 6 5 5 5 5 5 . . 0 5 1> 1> 1> 2> 791> 2>91> 7 5 6 . 5 5 6 6 6 6 6 . 5
____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ___===== ____ ____
B 2 2 2 1 7< 7< 6< 5< 1 . . 0 3 4 4 4 4 4 594 3 7< 6< . 6< 1 2 2 2 2 1 1
punilah kesalahan kami, seperti kami-pun meng-ampun-i yang bersalah kepada ka-

___==== ____ _____ ____ ______ ____ ____ ____ __====


S 2 . . 0 192 3 3 3 3 3 2 2 1 . 2 3 4 . 4 3 493 2 . . 3 4 5 591 1> . 1>97
mi. Dan janganlah masukkan kami ke da- lam penco- ba- an te-ta- pi be bas- kan
___==== ____ _____ _____ ______ ____ ____ ____ _____
A 1 . 7< 0 197< 1 1 1 2 2 7< 7< 6< . 0 6< 7< 1 2 1 291 1 . 7< 1 2 3 391 5 . 5
mi. Dan janganlah masukkan kami ke dalam penco- ba- an te-ta- pi be bas- kan
___==== ____ _____ ____ ______ ____ ____ _____
T 4 . . 0 394 5 5 5 5 5 5 4 3 . 6 5 4 . 4 5 6 5 . . 5 5 5 596 7\ . 1>
mi. Dan janganlah masukkan kami ke da- lam penco- ba- an te-ta- pi be bas- kan
______ ____ _____ ____ ______ ____ ____ _____
B 7<\ . 5< 0 5< 1 1 1 7< 7< 7< 6< . 5< 4 3 2 . 2 1 1 5 . 4 3 2 1 192 3 . 3
mi. Dan janganlah masukkan ka- mi ke da-lam penco- ba- an te-ta- pi be bas- kan

__3___ ____ ____ ___


S 6 7 6 7 1> . 6 5 493 2 . 1 1 . .
____ ____
A 6 5 4/ . 4/ 5 291 1 5< 5< . .
__3___ ____ ____
T 1> 2> 1> 7 6 . 7 1> 695 5 4 3 . .
____ ____
B 4 3 2/ . 2/ 3 291 5< . 1 . .
lah ka- mi da- ri yang ja- hat