Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM LARIAN JOGATHON 2012 SK SUNGAI MANILA ANJURAN KELAB STAF SK SUNGAI MANILA (KESSUM) 1.

0Objektif a) Mendapatkan dana kewangan tabung kelab. b) Merapatkan silaturahim antara ahli kelab, dan pelajar. c) Memberi peluang kepada kelab berfungsi dengan lebih baik untuk kebaikan ahli dan sekolah. 2.0 Tarikh Larian Amal Jogathon 28 April 2012 (Sabtu) jam 7.00 pagi ( SK Sungai Manila) 3.0 Kawasan Larian (Lihat lampiran Laluan Jogathon 4.0 Aktiviti Utama sebelum berlangsungnya Larian Amal Jogathon. Ahli Jawatankuasa Induk KESSUM akan mencetak Kad Kutipan Derma Jogathon sebanyak 636keping dan diagihkan kepada: a) Pelajar b) Ahli Kelab KESSUM (Guru dan AKS) : 585 orang : 51 orang

Mengadakan kutipan derma sekitar daerah Sandakan. 5.0 Jangka Masa Kutipan 09 April 2012 hingga 27 April 2012 6.0 Kategori Penyertaan Larian Jogathon a) Pelajar Tahap 1 (L/P) b) Pelajar Tahap 2 (L/P) c) Guru dan AKS (L/P) 7.0 Jarak larian: Pelajar Tahap 1 Pelajar Tahap 2 - 1km - 2km

Guru dan AKS 8.0 Syarat Penyertaan Larian

- 3km

1. Kutipan kad jogathon yang melebihi amaun RM20.00 layak untuk mengikuti larian. 2. Kutipan diserahkan pada atau sebelum 27 April 2012. 3. Pelajar SK Sungai Manila atau ahli Kelab KESSUM (Guru dan AKS).

9.2 Penyertaan Cabutan Tiket Bertuah a) Individu dalam semua kategori yang berjaya membuat kutipan derma jogathon sekurang-kurangnya RM35.00 ke atas secara langsung layak menyertai dan mendapat satu tiket bertuah. Jika individu berjaya mengutip RM70.00 layak mendapat dua tiket bertuah dan begitulah seterusnya dalam gandaan RM35.00 10.0 Hadiah Larian Amal Jogathon 10.1- Kategori Pelajar Lelaki

JOHAN

: RM100.00 dan medal

NAIB JOHAN : RM70.00 dan medal KETIGA KEEMPAT : RM50.00 dan medal : RM30.00 dan medal

10.2- Kategori Pelajar Perempuan JOHAN : RM100.00 dan medal

NAIB JOHAN : RM70.00 dan medal KETIGA KEEMPAT : RM50.00 dan medal : RM30.00 dan medal

10.3- Kategori Terbuka Lelaki JOHAN : RM100.00 dan medal

NAIB JOHAN : RM70.00 dan medal

KETIGA KEEMPAT

: RM50.00 dan medal : RM30.00 dan medal

10.4- Kategori Terbuka Perempuan JOHAN : RM100.00 dan medal

NAIB JOHAN : RM70.00 dan medal KETIGA KEEMPAT : RM50.00 dan medal : RM30.00 dan medal4

10.5- Kategori Veteren Lelaki JOHAN : RM100.00 dan medal

NAIB JOHAN : RM70.00 dan medal KETIGA KEEMPAT : RM50.00 dan medal : RM30.00 dan medal

10.6- Kategori Veteren Perempuan JOHAN : RM100.00 dan medal

NAIB JOHAN : RM70.00 dan medal KETIGA KEEMPAT : RM50.00 dan medal : RM30.00 dan medal

10.7- Kutipan Terbanyak (Individu dan Kelas) a) Individu tertinggi mendapat 10% daripada hasil kutipan b) Kutipan Kelas Tertinggi mendapat 10% daripada jumlah hasil kutipan kelas tersebut 10.8- Hadiah-hadiah untuk cabutan tiket bertuah termasuklah sebuah mesin basuh, 4 buah telefon bimbit(handphone), 2 buah mesin rumput, 10 buah basikal pelbagai saiz, 3 buah kereta sorong, barangan elektrik, baucer, hamper dan lain-lain.

11.0 Cara Pembahagian Kad Kutipan Derma Jogathon 11.1- Kad Jogathon akan diedarkan kepada guru-guru kelas untuk

dibahagikan kepada ibu bapa/pelajar melalui pelajar. 11.2- Guru-guru kelas hendaklah mencatat no. siri kad dan nombor permit polis di bahagian depan kad jogathon setiap pelajar dan mengambil tandatangan pelajar tersebut. 11.3- Kad jogathon akan diedarkan kepada AJK PIBG SMK Bengkongan, Guru-Guru dan Staf SMK Bengkongan serta Pelajar Sekolah lain atau Jabatan, Agensi Kerajaan dan Swasta yang berminat menyertai program ini. 12.0 Keselamatan Kad Jogathon 12.1-Keselamatan Kad Kutipan Derma Jogathon akan diawasi. Kad-kad jogathon tidak boleh dihilangkan atau diconteng atau diliquid. Sekiranya berlaku kehilangan kad, satu laporan polis hendaklah dibuat di balai polis yang berdekatan dengan serta merta dan laporan berkenaan hendaklah diserahkan kepada guru kelas pelajar berkenaan. Jika didapati kehilangan itu dengan sengaja dilakukan maka satu laporan polis dan denda sebanyak RM200.00 akan dikenakan.5 12.2-Jumlah minimum kutipan derma setiap kad jogathon ialah sekurangkurangnya RM35.00 12.3-Kad Kutipan Derma Jogathon hendaklah dikembalikan kepada Bendahari PIBG (Pn. Hilista Midifom) pada selewat-lewatnya pada 24 Jun 2011. Bagi pelajar Hendaklah dikembalikan kepada guru kelas masing-masing bersama jumlah wang yang telah diperolehi hasil daripada kutipan tersebut. 12.4-Setiap kad yang dikeluarkan mempunyai nombor siri dan nombor rujukan permit polis. Ini bermakna pihak penganjur akan merekodkan nama peserta, nombor siri sebagai rujukan. 13.0 Agihan Pendapatan Program Larian Amal Jogathon PIBG SMK Bengkongan a) Tabung PIBG SMK Bengkongan untuk kebajikan pelajar

b) Pembahagian kepada sekolah-sekolah yang mengambil bahagian -10% daripada jumlah hasil kutipan setiap sekolah masing-masing c) Bahagian Kokurikulum SMK Bengkongan d) Kelab Staf SMK Bengkongan 14.0 Penutup Ahli Jawatankuasa PIBG SMK Bengkongan yakin dengan perlaksanaan Program Larian Amal Jogathon ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan antara pelajarpelajar, guru-guru, PIBG, Ibu Bapa/Penjaga dan pihak-pihak tertentu serta masyarakat setempat. Pencarian dana PIBG SMK Bengkongan adalah perkara yang amat penting memandangkan fungsi dan peranan PIBG dalam memberi sumbangan kepada pihak sekolah terlalu besar. Tabung PIBG ini juga berperanan untuk kebajikan dan membantu para pelajar. Ini kerana 90% daripada pelajar SMK Bengkongan adalah berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Keadaan ini juga seterusnya dapat merealisasikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan pendidikan bertaraf dunia selaras dengan Wawasan 2020