Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN AKTIVITI KPD 4033 Pengajaran Kepelbagaian Pelajar

JADUAL PENENTU KANDUNGAN KEMAHIRAN HIDUP Matapelajaran: Kemahiran Teknikal Manipulatif (KMT) Kelas: Tingkatan 2RK1 Jumlah Pelajar: 36 orang
Unit Pengajaran

Kandungan
Unit 1: Kuasa elektrik

Pengetahuan
Menerangkan maksud kuasa elektrik

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Unit 2: Elektrik Unit 3:

Mengira kos tenaga elektrik Pengenalan motor arus terus ( DC ) Melakukan ujian kekutuban, keterusan dan kefungsian

Kuasa elektrik ialah kadar membuat kerja yang dapat diringkaskan melalui rumus, P=VxI [ P = Kuasa, V = Voltan , I = Arus ] Unit bagi kuasa elektrik ialah Watt (W)

Mengira kuasa elektrik Menentukan maklumat pada plat perincian motor

Mengelaskan jenis motor Membina mekanisme penghantaran kuasa ialah dari aci kepada gear atau dari aci kepada takal dan tali sawat (cth: kereta mainan)

Unit 4:

TUGASAN AKTIVITI KPD 4033 Pengajaran Kepelbagaian Pelajar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tarikh Kelas/peringkat Masa Aras murid :20/3/2012 :Permata (Menengah Rendah) :10.00-10.40 am :Sederhana

Mata pelajaran/Bidang :Kemahiran Hidup (Kemahiran Manipulatif Tambahan KMT) Tajuk Sub unit 2 Objektif Am :Elektrik :Mengira kos tenaga elektrik :Di akhir pembelajaran murid (A) dapat: 1. Membaca meter(B) kWj tanpa merujuk nota (C) dengan tepat (D). 2. Mengira kos penggunaan tenaga elektrik (B) dengan menggunakan kaedah yang telah di pelajari (C) secara tepat (D).

Pengetahuan Set Induksi (5minit)


1. 2. 3.

Isi Pelajaran / Kemahiran


Pelajar diminta untuk mengutip sampah Pelajar diminta mengeluarkan buku teks dan nota subjek kemahiran hidup. Guru bertanyakan soalan kepada pelajar adakah pelajar pernah melihat meter kWj di kediaman masingmasing. Membaca meter Kilowatt Jam

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Guru Murid

Catatan
BBM: Gambar, buku teks KBKK: Menilai, mendengar Nilai: Yakin diri, Ingin tahu

Langkah 1 (10 minit) Penyampaian

1.

Guru akan menerangkan mengenai:1. Kaedah bagaimana membaca meter kWj jenis digital dan analog 2. Tentang kegunaannya 3. unit ukuran yang digunakan

Pelajar akan:1. Pelajar mendengar, mencatat kaedah,perbezaan antara meter digital dan analog, kegunaan serta unit ukuran yang diterangkan.

BBM: Video gambar meter kWj KBKK: Menerangkan sebab, membuat kategori, membanding membeza Nilai: Ingin tahu, membuat kategori,

TUGASAN AKTIVITI KPD 4033 Pengajaran Kepelbagaian Pelajar


membuat sekuen, membanding membeza

Langkah 2 (40 minit) Bimbingan & aktiviti

2.

Mengira kos penggunaan tenaga elektrik

Guru akan:1. Tunjukkan contoh bil elektrik dan kaedah mengira kos penggunaan tenaga elektrik 2. Menyatakan apa itu kadar tarif 3. Menunjukkan rumus serta kaedah mengira bil elektrik Rumus P=VxI [ P = Kuasa, V = Voltan , I = Arus ] Unit bagi kuasa elektrik ialah Watt (W) Pengiraan Bil Elektrik Tarif kediaman 200 unit pertama sebulan 800 unit berikutnya sebulan Unit tambahan sebulan Contoh Pengiraan Bacaan meter semasa Bacaan meter terdahulu Unit digunakan Mengira Jumlah Bayaran Harga 200 unit pertama Harga 800 unit berikutnya Harga unit tambahan Jumlah bayaran

Pelajar akan:1. Dipilih untuk membuat pengiraan di papan putih 2. Menjawab soalan secara spontan bagaimana membaca bacaan meter 3. Pelajar membuat latihan pengiraan bil elektrik

BBM: Buku teks, soalan peperiksaan lepas, gambar (slide) KBKK: Menilai, mentafsir, menerangkan sebab Nilai: Ingin tahu, bekerjasama.

21.8 sen 25.8 sen 27.8 sen 461730kWj 460200kWj 1530kWj 200 x 21.8 = 43.60 800 x 25.8 = 206.40 530 x 27.8 = 147.34 397.34

Langkah 3 (15 minit) Taksiran Penutup (5 minit) Refleksi Guru:


1. Rumusan pembelajaran

Guru memberikan soalan kuiz kepada semua pelajar

Pelajar perlu menjawab soalan kuiz dalam masa 5 minit.

BBM: Helaian kuiz KBKK:Menilai, men tafsir Nilai: Yakin diri

1. 2.

Beberapa pelajar dipilih secara rawak untuk menerangkan hasil pembelajaran pada hari ini. Guru merumuskan pengajaran yang diajar

1. 2.

Pelajar menerangkan secara ringkas mengenai jenis-jenis meter kWj Pelajar membuat nota

BBM: Helaian kuiz KBKK:Menilai, men tafsir Nilai: Yakin diri

1. 2.

Sebelum P&P : Selepas P&P :