Anda di halaman 1dari 5

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Membaca 5 Memahami, menaakul dan memberikan respons, menyampaikan sesuatu perkara yang di dengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi B5 DB1 Membaca, memahami dan menyatakan maksud untuk memindahkan maklumat dengan tepat. B5 DB1E2 Memberikan maklumbalas terhadap bahan yang dibaca dengan tepat. (5.1.7)

DISKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan 1.Gambar 2.Lembaran kerja Langkah Pentaksiran Murid mengkaji gambar/simbol Murid membina ayat tanya

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA

NAMA : KELAS : RUJUKAN : B5DB1E2

TARIKH : ..

ARAHAN : Bina ayat tanya menggunakan pelbagai kata tanya berdasarkan simbol/gambar yang diberi..

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nota ;- Guru boleh memilih simbol bergantung kepada pilihan guru.